Bài 2 : HÀM SỐ BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 2 :

Hàm số bậc nhất một ẩn 

–o0o–

1.  Định nghĩa :

Hàm số bậc nhất là hàm số có công thức :y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0.
trong đó :

 • a : hệ số góc.
 • b : tung độ góc.

2. Tính chất :

Hàm số y = ax + b (a ≠ 0) xác định với mọi x thuộc R.

Nếu hệ số a > 0 thì hàm số đồng biến.

Nếu hệ số a < 0 thì hàm số nghịch biến.

BÀI TẬP SGK

BÀI 9 TRANG48 :

cho hàm số bậc nhất y = (m – 2)x + 3. tìm giá trị của m để hàm số :

a)      đồng biến.

b)      Nghịch biến.

Giải.

Ta có : a = m – 2; b = 3

a)      để hàm số đồng biến khi : a > 0 <=>   m – 2 > 0  <=> m > 2

vậy : m > 2

b)      để hàm số nghịch biến khi : a < 0   <=> m – 2 < 0  <=> m < 2

vậy : m< 2

BÀI 13 TRANG48 :

xác định m để hàm số sau là hàm bậc nhất :

a) y = \sqrt{5-m}(x-1)=\sqrt{5-m}x-\sqrt{5-m}

b)y =  \frac{m+1}{m-1}.x +3,5

Giải.

a) Ta có : hàm số đã cho là hàm bậc nhất khi  a = \sqrt{5-m} ≠ 0  <=> 5 – m > 0 <=> m < 5

Vậy : m < 5.

b) Ta có : hàm số đã cho là hàm bậc nhất khi  a =\frac{m+1}{m-1} ≠ 0 <=> \begin{cases}m+1\neq 0 \\m-1\neq 0 \end{cases} <=> m ≠ ± 1.

Vậy :  m ≠ ± 1.

About these ads

17 responses to this post.

 1. Posted by lùn on 22/10/2011 at 16:55

  thầy ơi.vậy hàm số là bậc nhất khi a khác 0 hả thầy

  Trả lời

 2. Posted by nhu on 01/12/2011 at 13:02

  thay oi thay co bo tai lieu nao boi duong hoc sinh gioi toan 9 khong thay cho em voi ma no co kha nang bao quat va giup e co the nam duoc tat ca cac dang toan luon em cam on thay

  Trả lời

 3. Posted by minh hoang on 16/08/2012 at 14:38

  thay oi gjup em bai nay voi: cho ham so y= (m^2-5m+4)*x-15. Xac dinh m de ham so la ham so bac nhat

  Trả lời

 4. Posted by Qui on 10/12/2012 at 01:28

  Thầy ơi, nguyên tắc đổi dấu khi có dấu âm ở trước như bài 13 trang 48 câu a là sao thầy.thầy giúp em hiểu trong các trường hợp khác nhau khi đổi dấu trong các trường hợp đó với ạ.em cảm ơn

  Trả lời

 5. Posted by Mỹ Tiên on 27/07/2013 at 20:41

  thầy ơi thầy có thể hướng dẫn giúp em bài chứng mình này được không ạ ?
  x+ √(x-1)^2 = 1 khi x ≤1; và = 2x-1 khi x>1

  Trả lời

 6. Posted by Mỹ Tiên on 28/07/2013 at 20:42

  thầy ơi thầy có thể giúp em bài này được không ạ ?
  √(1-2m+m^2 )/(m^2-1) = 1/(m+1) khi m > 1 và = (-1)/(m+1) khi m < 1 và m khác 1

  Trả lời

 7. Posted by Mỹ Tiên on 28/07/2013 at 20:47

  thầy có thể hướng dẫn em rút gọn bài này được không ạ?
  ((2+√a)^2- (√a-3)^2)/(2a- √a)

  Trả lời

 8. Posted by Nguyễn Mai Thanh Hiền on 28/08/2013 at 09:31

  thầy ơi, cho con hỏi, đề bài cho
  y=5x-(2-x)k
  định k để k đồng biến, nghịch biến. Bài này làm thế nào hả thầy

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 127 other followers

%d bloggers like this: