BÀI 1 – 2 – 3 :hai góc đối đỉnh + hai đường thẳng vuông góc + các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

BÀI 1 – 2 – 3

HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

 –o0o–

1. Hai góc đối đỉnh

Định nghĩa :

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lưu ý :

Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo thành hai cặp góc đối đỉnh.

Tính chất :

 Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

2.Hai Đường thẳng vuông góc :

Hai Đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được góc là Hai Đường thẳng vuông góc.

Kí hiệu :

xx’ \bot  yy’

Tính chất :

Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc đường thẳng a cho trước.

Đường trung trực của đoạn thẳng :

Đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là Đường trung trực của đoạn thẳng đó.

3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

Định nghĩa :

Hai góc đồng vị. :  \widehat{B_1} và \widehat{A_1} \widehat{B_2} và \widehat{A_2} ;\widehat{B_3} và \widehat{A_3} ;\widehat{B_4} và \widehat{A_4} ;

Hai góc so le trong : \widehat{B_4} và \widehat{A_2} ;\widehat{B_3} và \widehat{A_1} ;

Hai góc trong cùng phía : \widehat{B_4} và \widehat{A_1} ;\widehat{B_3} và \widehat{A_2} ;

Tính chất :

đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một căp góc so le trong bằng nhau thì :

 • hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
 • Hai góc đồng vị bằng nhau.

================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 4 TRANG 82 :

Theo đề bài : \widehat{xBy}=60^0

\widehat{xBy}\widehat{uBv} đối đỉnh, suy ra : \widehat{xBy}=\widehat{uBv}=60^0 (đlí)

BÀI 6 TRANG 82 :

Theo đề bài : \widehat{xOy}=\widehat{O_1}=47^0

\widehat{O_1}\widehat{O_3} đối đỉnh, suy ra : \widehat{O_1}=\widehat{O_3}=47^0 (đlí)

Ta có \widehat{O_1}\widehat{O_2}  kề bù suy ra:

\widehat{O_1} + \widehat{O_2} = 1800

\widehat{O_2} = 1800 -\widehat{O_1}  = 1800 - 470 = 1330

Mà : \widehat{O_2}\widehat{O_4} đối đỉnh, suy ra : \widehat{O_2} = \widehat{O_4}=133^0 (đlí)

About these ads

12 responses to this post.

 1. thầy ơi con không hiểu bài 15 SGK/86 (hình học )

  Trả lời

 2. Posted by Tin on 26/07/2012 at 18:59

  Thay oi. Bai tap 2.1 SBT trang 103

  Trả lời

 3. Posted by ffgerh on 30/08/2012 at 11:10

  thay oi giup con bai 9 10

  Trả lời

 4. cho góc aob và tia phân giác om.gọi oa’ là tia đối của tia oa,ob’ là tia đối của tia ob,on là tia phân giác của góc a’ob’.chứng tỏ góc aom bằng góc a’on

  Trả lời

 5. cho góc aob=130 độ.trong góc ấy vẽ các tia oc,od sao cho oc vuông góc với oa,od vuông góc với ob.
  a)chứng tỏ góc aod=cob
  b)tính doc
  c)gọi om là tia phân giác của aob.chứng tỏ om là tia phân giác của góc cod

  Trả lời

 6. Posted by tang tuyet nhu on 17/08/2013 at 08:06

  bai 5 8 phan luyen tap chuong 1 bai 1 sau thay

  Trả lời

 7. hay giai cho em bai tap so 1 cua bai hinh nhe

  Trả lời

 8. thay tra loi em di chu

  Trả lời

 9. ve hai duong thang zz’ va tt’ cat nhau tai a. hay viet ten 2 cap goc doi dinh

  Trả lời

 10. Posted by mai nhả 7/2 on 03/09/2013 at 09:37

  thầy ơi con không hiểu bài 5 hai goc đối đỉnh

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 127 other followers

%d bloggers like this: