Bài 4+5 rút gọn phân số – quy đồng phân số – so sánh phân số

Bài 4+5

rút gọn phân số – quy đồng phân số

so sánh phân số

–o0o–

1. rút gọn phân số :

quy tắc : Muốn rút gọn phân số, ta chia tử và mẫu cho UC(tử số, mẫu số).

phân số tối giản là phân số mà tử sốvà mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1.

2. quy đồng phân số :

quy tắc : chuyển các phân số có cùng mẫu số là BCNN(mẫu số 1, mẫu số 2, …)

phương pháp :

  • tìm bội chung nhỏ nhất của các mẫu.
  • tìm thừa số phụ của các mẫu.
  • nhân tử và mẫu cho thừa số phụ tương ứng.

3. so sánh phân số :

so sánh phân số cùng mẫu :

Trong hai phân số có cùng mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

so sánh phân số không cùng mẫu :

 muốn so sánh phân số không cùng mẫu,ta quy đồng về hai phân số có cùng mẫu dương rồi so sánh : phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

About these ads

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Một người vì mọi người, Mọi người vì một người"

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 127 other followers

%d bloggers like this: