Archive for the ‘Đại Số 10’ Category

chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án đại học khối A – A1 năm 2012 : Đọc tiếp

Bài 5 : Dấu của tam thức bậc hai.

Bài 5

Dấu của tam thức bậc hai.

–o0o–

Định nghĩa :

tam thức bậc hai bậc hai có dạng : f(x) = ax2 + bx + c. trong đó a, b, c là hằng số (a ≠ 0).

Dấu của tam thức bậc hai : Đọc tiếp

Bài 3 : DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

BÀI 3

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

–o0o–

Nhị thức bậc nhất :

Nhị thức bậc nhất có dạng : f(x) = ax + b. trong đó a, b là hằng số a ≠ 0. Đọc tiếp

BÀI 2 : Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

BÀI 3

Bất phương trình và hệ Bất phương trình một ẩn

–o0o–

Định nghĩa :

Bất phương trình một ẩn Có dạng : f(x) ≤ g(x) Đọc tiếp

Bài 1 : BẤT ĐẲNG THỨC

Bài 1

BẤT ĐẲNG THỨC

–o0o–

Bất đẳng thức hệ quả :

Nếu mệnh đề “a < b => c < d” đúng thì ta nói bất đẳng thức  c < d là bất đẳng thức hệ quả của bất đẳng thức  a < b. Đọc tiếp

Bài 3 : Phương trình – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

BÀI 3

Phương trình  – hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

–o0o–

1. hệ phương trình bậc nhất hai ẩn :

\begin{cases}a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}

Cách giải :

BÀI 2 : Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

BÀI 2

Phương trình quy về phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai

–o0o–

1. Phương trình bậc nhất :

Định nghĩa : 

phương trình bậc nhất có dạng : ax + b = 0 (1)

cách giải : Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 153 other followers