Archive for the ‘Đại số 9’ Category

Đại số nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

Đại số nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

–o0o–

Bài 1 : cho phương trình : (m -1)x2 + 2(m -1)x – m = 0

  1. Định m để  phương trình có nghiệm kép, tính nghiệm kép này.
  2. Định m để  phương trình có hai nghiệm phân biệt âm. Đọc tiếp

BÀI 7 – 8 : Phương trình quy về phương trình bậc hai

BÀI 7 – 8

Phương trình quy về phương trình bậc hai

–o0o–

Phương trình tích :

A.B = 0 <=> A  = 0 hoặc B = 0 Đọc tiếp

Bài 6 : Định lí vi-ét và ứng dụng

Bài 6

Định lí vi-ét  và ứng dụng

–o0o–

Định lí viet  thuận :

Nếu phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thì

x_1+x_2=\frac{-b}{a}

x_1.x_2=\frac{c}{a} Đọc tiếp

bài 5 :Công thức nghiệm thu gọn của Phương trình bậc hai một ẩn

BÀI 5

Công thức nghiệm thu gọn của Phương trình bậc hai một ẩn

–o0o–

Định nghĩa :

phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) với b = 2.b’

Cách giải : Đọc tiếp

BÀI 3 – 4 : Phương trình bậc hai một ẩn – Công thức nghiệm

BÀI 3 – 4

Phương trình bậc hai một ẩn – Công thức nghiệm

–o0o–

Định nghĩa :

phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) Đọc tiếp

BÀI 1 – 2 hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

BÀI 1 – 2

hàm số y = ax2  (a ≠ 0)

–o0o–

TÍNH CHẤT :

Tính đồng biến – nghịch biến :

Nếu a >  0 hàm số nghịch biến khi x < 0, hàm số đồng biến khi x > 0.

Nếu a <  0 hàm số đồng biến khi x < 0, hàm số nghịch biến khi x > 0. Đọc tiếp

BÀI 5 – 6 : GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 5 – 6

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

–o0o–

Phương pháp :

Bước 1 : đặt ẩn và điều kiện cho ẩn.

Bước 2 : thiết lập các phương trình, bằng các mối liên hệ của đề bài.

Bước 3 : giải hệ. Đọc tiếp

BÀI 2 – 3 – 4 : Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – cách giải

BÀI 2 – 3 – 4

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – cách giải

–o0o–

Định nghĩa :

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng : \begin{cases}ax+by=c(1) \\ a'x+b'y=c' (2)\end{cases} Đọc tiếp

Bài 1 : Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1

Phương trình bậc nhất hai ẩn

–o0o–

Định nghĩa :

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by  = c (*).

 trong đó a, b, c là hằng số(a ≠ 0 hoặc b ≠ 0). Đọc tiếp

Bài 5 : HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Bài 5 :

HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

–o0o--

1. Góc tạo bởi đường thẳng (D) y = ax +b và Ox :

Cho đường thẳng (D) y = ax +b cắt Ox tại A. điểm T thuộc (D) có tung độ dương. Góc tạo bởi đường thẳng (D) y = ax +b và Ox chính góc \widehat{TAx}=\alpha Đọc tiếp

Bài 4 : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

Bài 4 :

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG

–o0o–

Vị trí tương đối hai đường thẳng :

Cho hai đường thẳng (D1) y = a1x + b1 (a1 ≠ 0) và (D2) y = a2x + b2(a2 ≠ 0) Đọc tiếp

Bài 3 : ĐỒ THỊ HÀM SỐ y= ax + b

Bài 3 :

 Đồ thị của hàm số y = ax + b 

–o0o–

Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng :

  • Cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, b gọi là tung độ góc.
  • Song song đồ thị của hàm số y = ax. Đọc tiếp

Bài 2 : HÀM SỐ BẬC NHẤT MỘT ẨN

BÀI 2 :

Hàm số bậc nhất một ẩn 

–o0o–

1.  Định nghĩa :

Hàm số bậc nhất là hàm số có công thức :y = ax + b trong đó a, b là các số cho trước và a ≠ 0. Đọc tiếp

Bài 1 : KHÁI NIỆM HÀM SỐ

Bài 1 :

KHÁI NIỆM HÀM SỐ

–o0o–

        Nếu một đại lượng y phụ thuộc vào một đại lượng thay đổi x sao cho một giá trị của xha ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, và x gọi là biến số. Đọc tiếp

BÀI 8 : Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai.

BÀI 8

Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai.

–o0o–

1.Phương pháp :

Kết hợp một cách hợp lí :Phép tính + phép biến đổi. Đọc tiếp

Bài 7 : Phép biến đổi biểu thức KHỬ MẪU – TRỤC CĂN THỨC của biểu thức lấy căn

Bài 7

Phép biến đổi biểu thức KHỬ MẪU – TRỤC CĂN THỨC của biểu thức lấy căn

–o0o–

KHỬ MẪU của biểu thức lấy căn :

Với các biểu thức A, B mà A.B ≥ 0 và B ≠ 0 ta có :

\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{ AB }}{|B|} Đọc tiếp

Bài 6 : Phép biến đổi biểu thức ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI ( VÀO TRONG ) DẤU CĂN

Bài 6

Phép biến đổi biểu thức ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI ( VÀO TRONG ) DẤU CĂN

 –o0o–

ĐƯA THỪA SỐ RA NGOÀI DẤU CĂN  :

\sqrt{A^2.B}=|A|.\sqrt{B} Đọc tiếp

Bài 4 : liên hệ giữa phép chia và phép khai căn

Bài 4

liên hệ giữa phép chia và phép khai căn

–o0o–

1. Định lí :

Với hai  số A không âm, B dương . ta có :\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}} Đọc tiếp

Bài 3 : liên hệ giữa phép nhân và phép khai căn

Bài 3

liên hệ giữa phép nhân và phép khai căn

–o0o–

1. Định lí :

Với hai  số A, B không âm. ta có :\sqrt{A.B}=\sqrt{A}.\sqrt{B} Đọc tiếp

Bài 2 : Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

 Bài 2

Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

–o0o--

1. Căn thức bậc hai :

Với A là một biểu thức đại số,\sqrt{A}  người ta gọi là Căn thức bậc hai của A, còn A được gọi là  biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới căn. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 152 other followers