Archive for the ‘Hình học 9’ Category

Hình học nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

Hình học nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

–o0o–

Bài 1:

Cho đường tròn (O) có tâm O, đường kính BC. Lấy một điểm A trên đường tròn (O) sao cho AB > AC. Từ A, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Từ H, vẽ HE vuông góc với AB và HF vuông góc với AC (E thuộc AB, F thuộc AC). Đọc tiếp

ôn tập hình học lớp 9 học kỳ II

 ôn tập hình học lớp 9 học kỳ II

Bài 1 : 

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp trong (O,R).Gọi H là giao điểm của  hai đường cao BE và CF. Đọc tiếp

Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì I

Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì 1: đường tròn – cung – dây

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : Đọc tiếp

Bài 7 : TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

Bài 7

TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

–o0–

Định nghĩa :

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp. Đọc tiếp

Bài 5 : Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn Góc có đỉnh nằm bên trong ngoài đường tròn

Bài 5

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên  ngoài đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn :

Định nghĩa :

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn là góc có đỉnh là giao điểm của hai dây cung (hoặc tiếp tuyến) và giao điểm nay nằm bên trong đường tròn. Hai cung nằm bên trong góc gọi là hai cung bị chắn. Đọc tiếp

BÀI 4 : Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

BÀI 4

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

–o0o–

Định nghĩa :

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, tại đỉnh là tiếp điểm của một tiếp tuyến và một dây đi qua đỉnh. Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Đọc tiếp

BÀI 3 : Góc nội tiếp

BÀI 3

Góc nội tiếp

–o0o–

Định nghĩa :

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Đọc tiếp

Bài 2 Liên hệ giữa dây và cung.

Bài 2

Liên hệ giữa dây và cung.

–o0o–

Định lí 1 :

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, hay hai đường tròn bằng nhau :

Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.

Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau. Đọc tiếp

Bài 1 : Góc ở tâm – số đo cung

Bài 1

Góc ở tâm – số đo cung

–o0o–

Định nghĩa :

Góc ở tâm α là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. 00 ≤  α ≤ 1800. Đọc tiếp

Bài 7 + 8 : Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 7 + 8 :

Vị trí tương đối của hai đường tròn :

–o0o–

1.Vị trí tương đối của hai đường tròn :

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) ta có :

Nếu hai đường tròn cắt nhau thì : |R – R’| < OO’ < R + R’. Đọc tiếp

BÀI 4 +5+6 : Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn – tiếp tuyến của đường tròn

BÀI 4

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

–o0o–

Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn :

Cho đường tròn tâm O, bán kính R. OH là khoảng cánh từ tâm đến dây đường thẳng AB.

Nếu OH < R thì : đường thẳng AB cắt  (O) tại hai điểm A và B. Đọc tiếp

BÀI 3 : Liên hệ giữa DÂY và KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

BÀI 3 :

Liên hệ giữa DÂY và KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

–o0o–

Định lí 1 :

Trong một đường tròn :

Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm. Đọc tiếp

Bài 2 : ĐƯỜNG KÍNH – DÂY CUNG của đường tròn

Bài 2 :

ĐƯỜNG KÍNH – DÂY CUNG của đường tròn

–o0o–

Định lí 1 :

 Trong các dây của đường tròn, dây lớn nhất là đường kính. Đọc tiếp

Bài 1 : Sự xác định của đường tròn – tính chất đối xứng của đường tròn.

Bài 1

Sự xác định của đường tròn – tính chất đối xứng của đường tròn.

–o0o–

1. Định nghĩa :

Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách đều một điểm O một khoảng R. Đọc tiếp

bài 4 : một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

bài 4

một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

 –o0o–

Định lí :

Trong tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng : Đọc tiếp

BÀI 2 : TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

BÀI 2

TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN

–o0o–

1. Định nghĩa : Đọc tiếp

Bài 1 : Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Bài 1

Hệ thức trong tam giác vuông

–o0o–

1. Khái niệm :

 Cho tam giác ABC vuông tại A . có :

Cạnh huyền : BC.

Cạnh góc vuông : AC, AB.

Đường cao : AH Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 139 other followers