Archive for the ‘Lớp 9’ Category

tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM năm học 2014-2015

Chiều 8-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường công lập, tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP. Khác với năm học 2013-2014 có 15 quận huyện thi tuyển và 9 quận huyện xét tuyển, năm nay HS tại 24 quận huyện đều phải thi tuyển. Nhiều người dự đoán vì thay đổi này mà tỉ lệ chọi sẽ cao hơn và tính cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Continue reading

Hình học nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

Hình học nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

–o0o–

Bài 1:

Cho đường tròn (O) có tâm O, đường kính BC. Lấy một điểm A trên đường tròn (O) sao cho AB > AC. Từ A, vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Từ H, vẽ HE vuông góc với AB và HF vuông góc với AC (E thuộc AB, F thuộc AC). Continue reading

Đại số nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

Đại số nâng cao lớp 9 dành cho học sinh giỏi

–o0o–

Bài 1 : cho phương trình : (m -1)x2 + 2(m -1)x – m = 0

  1. Định m để  phương trình có nghiệm kép, tính nghiệm kép này.
  2. Định m để  phương trình có hai nghiệm phân biệt âm. Continue reading

ôn tập hình học lớp 9 học kỳ II

 ôn tập hình học lớp 9 học kỳ II

Bài 1 : 

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp trong (O,R).Gọi H là giao điểm của  hai đường cao BE và CF. Continue reading

Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì I

Ôn tập toán hình học lớp 9 học kì 1: đường tròn – cung – dây

BÀI 1 :

Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : Continue reading

BÀI 7 – 8 : Phương trình quy về phương trình bậc hai

BÀI 7 – 8

Phương trình quy về phương trình bậc hai

–o0o–

Phương trình tích :

A.B = 0 <=> A  = 0 hoặc B = 0 Continue reading

Bài 6 : Định lí vi-ét và ứng dụng

Bài 6

Định lí vi-ét  và ứng dụng

–o0o–

Định lí viet  thuận :

Nếu phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thì

x_1+x_2=\frac{-b}{a}

x_1.x_2=\frac{c}{a} Continue reading

bài 5 :Công thức nghiệm thu gọn của Phương trình bậc hai một ẩn

BÀI 5

Công thức nghiệm thu gọn của Phương trình bậc hai một ẩn

–o0o–

Định nghĩa :

phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) với b = 2.b’

Cách giải : Continue reading

BÀI 3 – 4 : Phương trình bậc hai một ẩn – Công thức nghiệm

BÀI 3 – 4

Phương trình bậc hai một ẩn – Công thức nghiệm

–o0o–

Định nghĩa :

phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) Continue reading

BÀI 1 – 2 hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

BÀI 1 – 2

hàm số y = ax2  (a ≠ 0)

–o0o–

TÍNH CHẤT :

Tính đồng biến – nghịch biến :

Nếu a >  0 hàm số nghịch biến khi x < 0, hàm số đồng biến khi x > 0.

Nếu a <  0 hàm số đồng biến khi x < 0, hàm số nghịch biến khi x > 0. Continue reading

BÀI 5 – 6 : GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 5 – 6

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

–o0o–

Phương pháp :

Bước 1 : đặt ẩn và điều kiện cho ẩn.

Bước 2 : thiết lập các phương trình, bằng các mối liên hệ của đề bài.

Bước 3 : giải hệ. Continue reading

BÀI 2 – 3 – 4 : Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – cách giải

BÀI 2 – 3 – 4

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – cách giải

–o0o–

Định nghĩa :

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng : \begin{cases}ax+by=c(1) \\ a'x+b'y=c' (2)\end{cases} Continue reading

Bài 1 : Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1

Phương trình bậc nhất hai ẩn

–o0o–

Định nghĩa :

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by  = c (*).

 trong đó a, b, c là hằng số(a ≠ 0 hoặc b ≠ 0). Continue reading

Bài 7 : TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

Bài 7

TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

–o0–

Định nghĩa :

Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp. Continue reading

Bài 5 : Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn Góc có đỉnh nằm bên trong ngoài đường tròn

Bài 5

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên  ngoài đường tròn

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn :

Định nghĩa :

Góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn là góc có đỉnh là giao điểm của hai dây cung (hoặc tiếp tuyến) và giao điểm nay nằm bên trong đường tròn. Hai cung nằm bên trong góc gọi là hai cung bị chắn. Continue reading

BÀI 4 : Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

BÀI 4

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

–o0o–

Định nghĩa :

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn, tại đỉnh là tiếp điểm của một tiếp tuyến và một dây đi qua đỉnh. Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Continue reading

BÀI 3 : Góc nội tiếp

BÀI 3

Góc nội tiếp

–o0o–

Định nghĩa :

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn. Continue reading

Bài 2 Liên hệ giữa dây và cung.

Bài 2

Liên hệ giữa dây và cung.

–o0o–

Định lí 1 :

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn, hay hai đường tròn bằng nhau :

Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.

Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau. Continue reading

Bài 1 : Góc ở tâm – số đo cung

Bài 1

Góc ở tâm – số đo cung

–o0o–

Định nghĩa :

Góc ở tâm α là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. 00 ≤  α ≤ 1800. Continue reading

Bài 7 + 8 : Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 7 + 8 :

Vị trí tương đối của hai đường tròn :

–o0o–

1.Vị trí tương đối của hai đường tròn :

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) ta có :

Nếu hai đường tròn cắt nhau thì : |R – R’| < OO’ < R + R’. Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 127 other followers