Bài 9 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng KẾT HỢP CÁC Phương pháp

Bài 9

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng KẾT HỢP CÁC Phương pháp

–o0o–

 Bài 51 /T 24 : Phân tích đa thức thành nhân tử

a)      x3 – 2x2 + x = x (x2 – 2x +1) [đặt nhân tử chung]

 = x(x – 1)2                                       [hằng đẳng tức số 2]

b)      2x2 + 4x  + 2 – 2y2 = 2(x2 + 2x  + 1 – y2) [đặt nhân tử chung]

= 2[(x + 1)2 – y2)                                                    [hằng đẳng tức số 1]

= 2(x + 1- y) (x + 1+ y)                                            [hằng đẳng tức số 3]

Bài 53 /T 24 : Phân tích đa thức thành nhân tử

a)      x2 + x – 6 = x2 + x – 4 – 2    [tách– 6 = – 4 – 2  ]

= (x2 – 4) + (x – 2)                          [nhóm hạng tử]

= (x – 2) (x + 2) + (x – 2)                [hằng đẳng tức số 2]

= (x – 2) (x + 2 + 1)                         [đặt nhân tử chung]

= (x – 2) (x + 3)

b)      x2 + 5x + 6 = x2 + 2x + 3x + 6 [tách5x = 2x + 3x]

= x(x + 2) + 3(x + 2)                    [nhóm hạng tử + đặt nhân tử chung ]

            = (x + 2)(x + 3)                      [đặt nhân tử chung]

===============

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 : Phân tích thành nhân tử ( 3 đ ).

a / 4 x ( x – 2 y ) – y ( x – 2 y )

b / x2 + x y  – 5 x – 5 y

c / x 2 – 2 x y – z2 + y2

d / x 3 + 4x 2 – 31 x – 70

BÀI 2 : 

a / Tìm x :     3 x (x – 3 ) – 2 x + 6 = 0

b / Chứng minh :     x2  + 2 x + 2  > 0  với mọi x R

Bài 3. (2 điểm) Phân tích các đa thưc sau thành nhân tử:

a/ 5a – 10ax – 15ay

b/ 4a2 – 25b2

c/ x2 – xy + 2x – 2y

d/ 6x2  + 12xy + 6y2

 

Bài 5. (2 điểm) Tìm x, biết.

a/ ( x – 1 )2 + ( 5 – x  ) ( 5 + x ) = 18

b/ 5x ( x – 3 ) – 2x + 6  = 0

Bài 6 : ( 2 đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a)    2x – 2y + x2 – 2xy + y2

b)    ( x2 + 4)2 – 16x2

c)    x 2 + 8x + 15

 

Bài 7 : (1đ)Tìm x, cho biết:

(x – 1)(x + 2) – x – 2 = 0

BÀI 8 :  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a)    2x4 + 4x2x2               (1đ)

 b/  2x2 + 7x  + 5                (1đ)

BÀI 9 :  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a)   5x2 + 5xy – x – y

b)   ( 2x + 1 )2 – (x – 1)2

 

BÀI 10 :  Tím x :

a) x(x2 – 4 ) = 0

b) ( x + 2 )2 – ( x – 2 ) ( x + 2 ) = 0

c) x2 – 0.25x = 0

===============================================
Trường THCS Kiến Thiết Q.3 Năm học : 2010 – 2011

ĐỀ THAM KHẢO KIÊM TRA HỌC KỲ I

TOÁN8

Bài 1 :(2đ) Thực hiện phép tính:

a) ( x+2)(4x+1)

b) (x3 + 2x2 – 3x + 9) : (x + 3)

Bài 2 : ( 2 đ) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x – 2y + x2 – 2xy + y2

b) ( x2 + 4)2 – 16x2

c) x 2 + 8x + 15

Bài 3 : ( 1đ) Làm tính:

\frac{3x+1}{(x-1)^2} -\frac{1}{x+1} -\frac{X+3}{1-x^2}

Bài 4 : (1đ)Tìm x, cho biết:

(x – 1)(x + 2) – x – 2 = 0

Bài 5 : (4đ).

Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.Biết AC \bot BD

a/ Chứng minh: Tứ giác MNPQ làhình bình hành.

b/ Chứng minh: Tứ giác MNPQ làhình thoi.

c/ Nếu AC \bot BD thì tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?
============================================================

Đề kiểm tra giữa học kì I – năm học 2011 – 2012

Môn toán – lớp 8

NGÀY 17 – 10 – 2011

Thời gian 90 phút

Bài 1 (1 điểm) tính (rút gọn) :

a) -5xy(3x2y – 5xy +y2)

b) (x + 8)2 -2(x + 8) (x – 2) + (x – 2)2

Bài 2 (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử :

a) 3x4 – 6x3 + 3x2

b) x2 – 49y2

c) 3x(x – 2y ) -6(2y – x)

d) x2 + 2x + 1 – y2

Bài 3 (1,5 điểm) tìm x :

a) 2x(x – 5) – 3(3 + 2x) = 26

b) 2x3 – 50x = 0

Bài 4 (1 điểm) Chứng minh rằng biểu thức sau luôn dương với mọi x.

A = x2 – 6x + 11

Bài 5 (3,5 điểm) Cho hình bình hành ABCD . từ A kẽ đường thẳng vuông góc BD tại H và cắt CD tại E, từ C kẽ đường thẳng vuông góc BD tại K và cắt CD tại F.

a) Chứng minh : 𝛥ADH = 𝛥 BCK.

b) Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.

c) Chứng minh : E, F đối xứng nhau qua tâm O của hình bình hành ABCD.

Hết.

Advertisements

158 responses to this post.

 1. Posted by tín trần on 12/09/2011 at 21:03

  thấy ơi !!! cho con hỏi bài này
  (x^2-3)^3-(x^4+3x^2+9)(x^2-3)=????
  =

  cám ơn thầy

  Phản hồi

 2. thây’ ơi cho con hỏi bài
  10 câu a,b,c ạ
  =????????????????????????????????????????????????

  Phản hồi

 3. Posted by ngoctrangct1998 on 02/10/2011 at 19:05

  thay oi cho em hoi bai 50

  Phản hồi

 4. Posted by we on 03/10/2011 at 20:12

  thua thay cho em hoi bai luyen tap cua bai nay o dau thay

  Phản hồi

 5. Cho e hỏi bài 54 đó thầy trang 25 số lớp 8. Mà cho e hỏi thầy có thiết kế ra trang web Lý và Hóa mà sao e thấy chỉ có mấy bài àk

  Phản hồi

 6. Có mấy bài Hóa & Lý e ko biết giải nhờ thầy chỉ dùm e, thầy cho e nick yahoo thầy được ko thầy?

  Phản hồi

 7. Posted by tho ngoc on 05/10/2011 at 08:45

  bài 54 đâu thầy?

  Phản hồi

 8. Posted by Ha on 06/10/2011 at 15:48

  thay oi e khong biet lam bai nay thay chi e lam nha. x^2 – 3x +2

  Phản hồi

 9. cm (5n+2)^2-4 chia het cho 5 voi moi so nguyen n

  Phản hồi

 10. Posted by tho ngoc on 10/10/2011 at 09:17

  giải giùm em bài này đi
  2xy-x^2-y^2+16

  Phản hồi

 11. Posted by dot kich on 10/10/2011 at 19:50

  thay oi sao khong co bai 51c,52,53c

  Phản hồi

 12. Posted by Phương on 11/10/2011 at 19:43

  thầy ơi, con sắp đi thi học sinh giỏi toán, thầy giải nhanh cho con bài này được ko?
  tìm các số nguyên dương thỏa mãn:
  xy-2x-3y+1=0
  tks thầy

  Phản hồi

 13. Posted by Phương on 11/10/2011 at 19:44

  tìm các số nguyên dương thỏa mãn:
  xy-2x-3y+1=0

  Phản hồi

  • U(5) = {-1, 1 , -5 , 5}
   khi y – 2 = -1
   y = 1 => x = = 3 + 5/(-1) = -2
   khi y – 2 = 1
   y = 3 => x = = 3 + 5/(1) = 8
   khi y – 2 = -5
   y = -3 => x = = 3 + 5/(-5) = 2
   khi y – 2 = 5
   y = 7 => x = = 3 + 5/(5) = 4
   vậy : (x = -2, y= 1); (x = 8, y= 3)(x = 2, y= -3)(x = 4, y= 7)

   Phản hồi

 14. Posted by ngoctrangct1998 on 12/10/2011 at 20:05

  thay oi ko co bai 55 ak

  Phản hồi

 15. thay oi sao khong co bai 58 ha thay gjang cho em di

  Phản hồi

 16. Posted by Le Huu Cong Duc on 14/10/2011 at 20:37

  Thầy ơi cho em hỏi bài tập này với:
  Phân tích đa thức thành nhân tử:
  (a++b+c)^3-4(a^3+b^3+c^3)-12abc

  Phản hồi

 17. Posted by Le Huu Cong Duc on 14/10/2011 at 20:41

  Với cả bài này nữa thầy nè, thầy giải giúp em luôn nha thầy:
  Chứng minh rằng số A=(n+1)^4+n^4+1 chia hết cho một chính phương khác 4 với mọi số n nguyên dương.

  Phản hồi

 18. Cho x-y=7. Tinh gia tri bieu thuc
  a) x.(x+2) +y.(y-2) -2xy+37
  b) x^2.(x+1)-y^2.(y-1)+xy-3xy(x-y+1)-95

  Phản hồi

 19. Posted by ngoctrangct1998 on 16/10/2011 at 15:08

  thay oi phan luyen tap dau thay

  Phản hồi

 20. thầy chỉ em với: a) x^2-3x+2
  b) x^2 +x – 6
  c) x^2 +5x +6
  d) X^2 – 4x +3
  e) x^2 + 5x + 4
  f) x^2 – x-6
  thầy chỉ em với, ngày mốt e Kt 1 tiet roi thay, Kt lien tuc waj`, chan wa’

  Phản hồi

  • làm kiểm tra là làm nhưng gì mình biết. Có gì mà Chán.

   DẠNG toán trên ,Ta phải đoán được nhân tử, rồi mối tách một hạng tử thành hai. Sau đó dùng phương pháp nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.

   Nhưng vấn đề quan trọng là làm sau đoán được nhân tử để tách. Em nào có óc phân tích tốt thì không có vấn đề. Thì ta dùng chiêu vậy :

   DẠNG toán trên sau phân tích có dạng : (Ax – a)(Bx – b)

   Chiêu 1 : Ta lấy một số bất kỳ (hen xui) a ( 1, -1 , 2 ….) thế vào biểu thức A ,nếu biểu thức bằng không thì được. A có một nhân tử là (x – a). thế là xong.
   ví dụ : x^2 +x – 6
   nháp ( Ta có : x = 2 : 2^2 +2 – 6 = 0) ok.

   x^2 +x – 6 =
   = x^2 +(x – 2) – 4 [-6 = -2 -4]
   = x^2- 4 +(x – 2)
   = (x- 2)(x + 2) +(x – 2)
   = (x- 2)[(x + 2) +1]
   = (x – 2)(x + 3)

   Chiêu 2 : thời CASIO : EQN : ax^2 + bx + c
   lấy máy bấm số a là nghiệm của EQN trên. thế là xong . chọn a = 2 hoặc a = -3. Chọn a = 2 làm như chiêu 1. Ta chọn a =-3 cho nó mới chơi há .

   x^2 +x – 6 =
   = x^2 +(x + 3) – 9 [-6 = 3 -9]
   = x^2- 9 +(x + 3)
   = (x- 3)(x + 3) +(x + 3)
   = (x + 3)[(x – 3) +1]
   = (x + 3)(x – 2)

   =================================
   a) x^2-3x+2 Ta chọn a = 1

   c) x^2 +5x +6 Ta chọn a =-1
   d) X^2 – 4x +3 Ta chọn a =1
   e) x^2 + 5x + 4Ta chọn a =-1
   f) x^2 – x-6 Ta chọn a = 3

   Phản hồi

 21. thầy ơi bài này hình như làm phương pháp tách số được mà phải không thầy

  Phản hồi

 22. Posted by trần thái hoài thu on 22/10/2011 at 12:11

  thầy ơi!! cho con hỏi bài này
  a)x^4+6x^3+11x^2+6x+1
  b)x^8+1024

  Phản hồi

 23. tha^y` oi cho con hoi? bai` nay nha:x^3-4x^2-12x+27

  Phản hồi

 24. Posted by quynh on 11/12/2011 at 15:23

  Thay oi giup em bai nay dc ko?

  Phản hồi

 25. Posted by quynh on 11/12/2011 at 22:17

  rut gon phan thuc : (3x^2+6x+12)/(x^3-8)

  Phản hồi

 26. Posted by mthu on 21/02/2012 at 20:52

  MEO NHO GIUP PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU
  phan tich da thuc co dang ax^2 + bx+ c
  ta tim hai so u va v ( uv=c, u+v=b)
  khi do, ta tach bx = ux + vx
  sau do thuc hien tiep cac buoc phan tich da thuc thanh nhan tu
  VD : x^2 + 10x + 21 ( u=3; v=7 vi uv=c=3*7=21; u+v =b=3+7=10)
  = x^2 + 3x + 7x + 21
  = (x^2 + 3x) + (7x + 21)
  = x(x + 3) + 7(x + 3)
  = (x + 3)(x + 7)

  Phản hồi

 27. Posted by tieunguyen on 15/04/2012 at 21:18

  thầy ơi, em có việc múm nhờ thầy ngay bây h, thấy cho em hỏi là cái này có phải là lật ngược vấn đề và xét tính giải được không?em cần câu trả lời gấp lắm ạ. thầy có đấy thì cố giúp em lun nha  HĐ phân tích, tổng hợp kết hợp với HĐ tương tự, tổng quát hóa, xét tính giải được đề xuất bài toán tương tự
  Từ việc
  +) Đa thức có dạng P(x) = (x + a)^4 + (x + b)^4 + c
  +) Đa thức 2y2 + 12y + 2 + c phải phân tích được (liệu đây có phải là xét rính giải được ko ạ)
  bài toán này có từ bài toán phân tích đa thức thành nhân tử:
  P(x) = (x +2) ^4 +( x +4)^4 +8

  Phản hồi

 28. Posted by nguyen huy hoa`ng on 20/06/2012 at 10:50

  thua tha`y, tha`y giai ho em ba`i 38+39+42+43 sgk toan lop 7 tap 1

  Phản hồi

 29. Posted by vân linh on 22/06/2012 at 08:28

  thầy giúp em bài này được không?
  1) tìm nghiệm của đa thức
  a) x^2 – 3x
  b) x^2 + x – 6
  2) tam giác ABC, góc A = 90 độ, góc B= 60 độ, đường cao AH. Trên đoạn HC lấy D sao cho BH = HD
  a) chứng minh tam giác ABD đều
  b) Qua D kẻ đường thẳng thẳng vuông góc BC cắt AC ở E tam giác AED là tam giác gì? Vì sao?
  c) Từ C kẻ CF vuông góc AD. Chứng minh AH = HF = FC
  d) Chứng minh 1phần AB ^2 + 1 phần AC ^2 = 1 phần AH^2
  ( Câu 2 em làm được câu a, b còn câu c, d rất khó mong thầy giúp đỡ)

  Phản hồi

 30. Posted by ngọc anh on 22/07/2012 at 21:25

  thầy ơi giúp em làm bài này thầy nhé:
  2x^2+4x+2-2y^2
  =

  Phản hồi

 31. Posted by Nam on 16/08/2012 at 09:49

  thay oi cho em hai hoi bai nay
  x^3-13x=0
  5x(x-2000)-13x=0

  Phản hồi

 32. Posted by K.S.U on 02/10/2012 at 22:55

  Thầy ơi sao thầy ko làm bài 52,54,55,56 hở thầy mấy cái bai như chứng minh giống bài 52 em ko hiểu thầy ơi,monh thầy giúp em,em cảm ơn thầy nhiều!

  Phản hồi

 33. Posted by Nguyễn Thanh Tùng on 03/10/2012 at 20:39

  bài 52-54 đâu thầy ?

  Phản hồi

 34. Posted by nguyen thi linh lan on 04/10/2012 at 07:39

  thay oi cho em hoi phan d bai 57 va bai 58

  Phản hồi

 35. thầy ơi cho em hỏi mấy câu này phân tích làm sao thầy:
  x^2-3x+3
  x^2-5x-14
  7x^2+50x+7
  3x^2-5x-2

  Phản hồi

 36. tthay co the giai tat ca bai tap trong bai 9 lop8 duoc ko a!

  Phản hồi

 37. giai tat ca bai tap bai 9 lop 8

  Phản hồi

 38. bai 25 dau thay

  Phản hồi

 39. Posted by nhungnhung on 09/10/2012 at 19:39

  thầy làm mà con chẳng hiểu j cả

  Phản hồi

 40. Posted by hang on 09/10/2012 at 23:56

  thay oi nhung bai tap toan dai thi de nhung bt toan hinh e thay kho lam thay a

  Phản hồi

 41. Posted by Tran Dai Phat on 28/02/2013 at 19:55

  Thầy ơi, mình làm thế nào để tách được hạng tử hả thầy, có công thức nào ko???

  Phản hồi

 42. Posted by tran thi hong dao on 22/06/2013 at 20:51

  phan tich da thuc thanh nhan tu:x^4-2x^2

  Phản hồi

 43. Posted by Đặng Phương Anh on 03/07/2013 at 20:29

  Thầy ơi cho em hỏi mấy bài này ạ phân tích đa thức thành nhân tử :a) x^4-2×2

  Phản hồi

 44. Posted by thanh huyen on 05/07/2013 at 09:04

  thay oi! cho em hoi bai 51 cau c.e lam toi (-x + y)^2 + 16 roi mak ko biet lam tiep….

  Phản hồi

 45. Posted by minh anh on 21/07/2013 at 19:51

  thầy ơi!bài 58 lam` s z thầy???

  Phản hồi

 46. Posted by vy on 31/07/2013 at 15:55

  thay oi cho em hoi bai nay:(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24

  Phản hồi

 47. Posted by Phan Thị Thùy Linh on 13/08/2013 at 08:18

  Bài 52, 54, 55 làm như thế nào hả thầy?

  Phản hồi

 48. em sap thi thay giai dum em vơí

  Phản hồi

 49. Posted by Nguyễn Hồng Ngọc on 15/09/2013 at 14:10

  phân tích đa thức thành nhân tử: (x+y+z)^5-x^5-y^5-z^5 ạ

  Phản hồi

 50. Posted by Phạm Thị Hồng Ánh on 18/09/2013 at 20:05

  thay oi bai 55 lam sao thay

  Phản hồi

 51. Posted by nguyễn phương on 19/09/2013 at 21:35

  em thưa thầy thầy có thể giảng cho em về bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức được không ạ

  Phản hồi

 52. Posted by hương on 21/09/2013 at 17:27

  thầy ơi cho em hỏi câu này thì phân tích như thế nào ah:
  2x^4 – 6x^3 + 5x^2 + 3x + 2

  Phản hồi

 53. thay oi bai 54/trang 25 day thay a

  Phản hồi

 54. thầy ơi!!! cho con hỏi bài này
  54 trang 25 ?
  con cám ơn thầy ạ.

  Phản hồi

 55. Posted by Nguyen thi on 28/09/2013 at 16:05

  Giải cho con bài này: x^2+x-6

  Phản hồi

 56. Posted by Nguyen thi on 28/09/2013 at 16:06

  Phân tích Đa thức thành nhân tử nha thầy!

  Phản hồi

 57. Posted by Lưu Phụng Mi on 30/09/2013 at 09:37

  thầy ơi, sao không có bài 54, 55 vậy thầy

  Phản hồi

 58. thầy ơi các pài khác đou thầy???????? thầy up it quá zậy ???? ><

  Phản hồi

 59. Posted by sinh on 01/10/2013 at 20:08

  thay oi thay giai dc toan hinh ko thay

  Phản hồi

 60. Thưa thầy câu này pt ntn ạ: (a^2+4)^2-16a^2=?

  Phản hồi

 61. Posted by Trung kien on 02/10/2013 at 18:10

  Bai 54 đau thay

  Phản hồi

 62. Posted by nhu on 03/10/2013 at 10:58

  thầy giải cho em bài 57(SGK)

  Phản hồi

 63. Thầy giải giùm em bài này: 2x-2y-x^2+2xy-y^2

  Phản hồi

 64. thầy ơi cho e hỏi bài này
  CMR (5n+2)^2-4 chia hết cho 5 với mọi số nguyên n

  Phản hồi

 65. Posted by lưu mỹ diện on 05/10/2013 at 20:28

  thầy ơi giúp em làm tập tìm x
  c.(x-2)(x^2+2x+7)+2(^2-4)=0

  Phản hồi

 66. Posted by Yoona on 06/10/2013 at 17:24

  thầy ơi , thầy có thể tạo cho em 1 web giống như vậy không hả thầy ??

  Phản hồi

 67. Posted by Lê Quang Đạt on 06/10/2013 at 20:03

  thầy ơi giúp em . x^2 – 4x +3 phân tích đa thức thành nhân tử ạ

  Phản hồi

 68. thay oi chi e bai 54 di thay

  Phản hồi

 69. Posted by nhi on 08/10/2013 at 16:06

  sao thay ko tra loi cau hoi cua may ban z? ckac thay ko biet dug hk? leuleu

  Phản hồi

 70. Posted by nhi on 08/10/2013 at 16:07

  bai 54 dau thay

  Phản hồi

 71. Posted by hieu on 08/10/2013 at 19:43

  thay oi giang cho em cau c bai 51

  Phản hồi

 72. Posted by vinny on 11/10/2013 at 19:54

  thầy ơi giải dùm e bài nay vời
  x^2-y^2-2y-1 tại x=93 và y =6

  Phản hồi

 73. Posted by pehongnguyen on 14/10/2013 at 21:01

  thay oj cho e hỏi bài nay phân tích đa thức thành nhân tử nha thầy
  6x^2-11x+3

  Phản hồi

 74. Posted by nguyễn như on 17/10/2013 at 20:42

  thầy lm bài 55 đi thầy ơi! e cần gấp

  Phản hồi

 75. thầy ơi cho em hỏi câu này :
  Tìm a để :
  (5x^2-3x+a) chia hết cho (x-1)

  Phản hồi

 76. Posted by me linh phuong nam on 13/04/2014 at 13:40

  (x+2)(x+3)(x+4)(x+5)-24 thầy giúp em phân tích thành nhân tử

  Phản hồi

 77. tra loi cho em bai 51 c

  Phản hồi

 78. Posted by Huy on 08/08/2014 at 13:04

  bài 51c làm sao zậy thầy

  Phản hồi

 79. nhanh len thay oi

  Phản hồi

 80. Posted by hao on 30/09/2014 at 12:44

  thay oi thay lam dc con nay ko thay (a+b)^2=(a-b)^2+4ab

  Phản hồi

 81. Thầy ơi giải giùm em bài này đi ạ.
  2 x y-x^2 -y^2 +16=????
  Cảm ơn thầy.

  Phản hồi

 82. thay oi sao khong co bai 56;57;58 ha thay

  Phản hồi

 83. Posted by truong thao van on 05/10/2014 at 21:23

  thay oi bai 52 trong sgk lam nhu the nao

  Phản hồi

 84. Posted by minh thien on 08/10/2014 at 20:17

  bài 52 sao không có vậy thầy

  Phản hồi

 85. Posted by nizart on 14/10/2014 at 08:15

  thầy giải bài 58 đi ạ

  Phản hồi

 86. Posted by dinh on 14/10/2014 at 20:42

  giảng luôn cho hiểu thầy ơi

  Phản hồi

 87. thay oi sao khong co bai 54 55 56 57 58 nhi

  Phản hồi

 88. Posted by giang on 20/12/2014 at 19:09

  thay oi 5a(x-3y) + 8b(3y-x) lam kieu j a

  Phản hồi

 89. Posted by Nguyễn Trường Vũ on 27/04/2015 at 23:49

  phân tích giùm em 2 câu này với
  1,16x^4+40y^3+5y^2-24y+4=0 2, 81x^4+90y^3-20y^2-19y+4=0

  Phản hồi

 90. Posted by Lê Xuân Anh on 22/06/2015 at 07:15

  Thầy ơi cho em hỏi bài này:phân tích đa thứ sau thành nhân tử
  x^3y^3+x^2y^2+4

  Phản hồi

 91. Posted by do duy nam on 14/07/2015 at 14:19

  (x+y+z)^5-x^5-y^5-z^5

  Phản hồi

 92. Posted by do duy nam on 14/07/2015 at 21:17

  lâu thể thầy

  Phản hồi

 93. làm em bài này thây ơi 6×2+x-5

  Phản hồi

 94. thầy ơi thầy hướng dẫn e giải bài toán này được không ạ?
  phân tích đa thức sau thành nhân tử và chứng minh : A chia hết cho 105
  A = n^3(n^2-7)^2 -36n

  Phản hồi

 95. Posted by mykhoitran on 27/07/2015 at 10:19

  thầy ơi,con hỏi bài này:a^4+a^2+1 thì phân tích kiểu gì ạ

  Phản hồi

 96. Posted by Chu hy on 27/07/2015 at 15:37

  Thầy ơi cho con hỏi bài x^4+4y giải bằng cách nào hả thầy.

  Phản hồi

 97. Posted by Chu hy on 27/07/2015 at 15:39

  Giúp con nhanh len thầy ơi

  Phản hồi

 98. Posted by fu*k on 28/09/2015 at 16:33

  6*6746/2444*n+m^53536322882
  bài này làm sao v thầy

  Phản hồi

 99. Posted by Haibarai on 30/09/2015 at 18:24

  thầy ơi con nè lm thía nào ak phân tích da thức thành nhân tử :x^5-x^4-1, x^12+x^8+1, x^16+x^8+1 và 15x^2-x+6 thày giúp e nha thầy e cảm ơn thầy nhìu

  Phản hồi

 100. Posted by 01634786022 on 06/10/2015 at 19:26

  thầy ơi làm sao để giỏi toán hơn thầy

  Phản hồi

 101. Posted by Dang an on 09/10/2015 at 09:22

  cho em hoi bai nay x^7+x^2+1

  Phản hồi

 102. Posted by Hoàng Trung Thông on 29/03/2016 at 16:38

  Thầy ơi giúp e giải bài này với ạ. Phân tich đa thức sau thành nhân tử x^4+6*x^3+11*x^2+6*x

  Phản hồi

 103. Posted by huong on 15/06/2016 at 16:00

  thầy ơi,em giúp em bài 10.2 sbt bai 10 ạ

  Phản hồi

 104. Posted by ngocthanhvts1 on 15/08/2016 at 09:12

  thầy ơi! cho em hỏi bài tập này nha thầy!
  3x^2 + 7x – 6x tách làm sao thầy?

  Phản hồi

 105. Posted by thanh diễm on 10/11/2016 at 20:38

  thầy ơi giúp em giải bài này với ạ 2x^2+3x

  Phản hồi

 106. Posted by Linh Nguyễn on 30/11/2016 at 20:13

  tìm x biết: x(x+1)(x+6)-x^3=5x bằng bao nhiêu vậy thầy?

  Phản hồi

 107. Posted by hop on 01/04/2017 at 17:19

  phan tich da thuc thanh nhan tu (3x^2-4x-13)^2-(4x^2-9)^2-(x+2)^4

  Phản hồi

 108. cho e hỏi câu ni phân tích x^8+14^4+1

  Phản hồi

 109. thầy cho em hỏi bài này : 3x^2 – 7x – 10

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: