BÀI 8 : Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai.

BÀI 8

Rút gọn các biểu thức chứa căn thức bậc hai.

–o0o–

1.Phương pháp :

Kết hợp một cách hợp lí :Phép tính + phép biến đổi.

Phép tính

Phép khai căn  : \sqrt{A^2}=|A|

phép nhân : \sqrt{A.B}=\sqrt{A}.\sqrt{B}

phép chia : \sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{A}}{\sqrt{B}}

phép biến đổi.

Dưa thừa số vào – ra đấu căn : 

\sqrt{A^2.B}=|A|.\sqrt{B}

Ta có :

Nếu A ≥ 0 thì A.\sqrt{B}=\sqrt{A^2.B}

Nếu A < 0 thì A.\sqrt{B}=-\sqrt{A^2.B}

KHỬ MẪU của biểu thức lấy căn :

Với các biểu thức A, B mà A.B ≥ 0 và B ≠ 0 ta có :

\sqrt{\frac{A}{B}}=\frac{\sqrt{ AB }}{|B|}

TRỤC CĂN THỨC của biểu thức lấy căn :

Với các biểu thức A, B mà  và B > 0 ta có :

\frac{A}{\sqrt{B}}=\frac{A\sqrt{B}}{B}

 Với các biểu thức A, B, C mà  A ≥ 0 và A ≠ B2 ta có :

\frac{C}{\sqrt{A}+B}=\frac{C(\sqrt{A}-B )}{A-B^2}\frac{C}{\sqrt{A}-B}=\frac{C(\sqrt{A}+B )}{A-B^2}

Với các biểu thức A, B, C mà  A ≥ 0 ; B ≥ 0 và A ≠ B ta có :

\frac{C}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A}-\sqrt{B} )}{A-B} ; \frac{C}{\sqrt{A}-\sqrt{B}}=\frac{C(\sqrt{A}+\sqrt{B} )}{A-B}

===================================================================

BÀI TẬP SGK

Dạng tính các căn bậc hai số học của biểu thức :

BÀI 58 TRANG 32 : Rút gọn các biểu thức

a)      5\sqrt{\frac{1}{5}}+\frac{1}{2}\sqrt{20}+\sqrt{5}=5\frac{\sqrt{5}}{5}+\frac{1}{2}2\sqrt{5}+\sqrt{5}=3\sqrt{5}

b)      \sqrt{\frac{1}{2}}+\sqrt{4,5}+\sqrt{12,5}=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{3}{2}\sqrt{2}+15\sqrt{0,1}= \\=2\sqrt{2}+15\sqrt{\frac{10}{100}}=2\sqrt{2}+1,5\sqrt{10}

c)      \sqrt{20}-\sqrt{45}+3\sqrt{18}+\sqrt{72}\\=\sqrt{2^2.5}-\sqrt{3^2.5}+3\sqrt{3^2.2}+\sqrt{6^2.2}\\=2\sqrt{5}-3\sqrt{5}+9\sqrt{2}+6\sqrt{2}\\=-\sqrt{5}+15\sqrt{2}

Dạng Rút gọn các biểu thức chứa căn thức :

BÀI 65 TRANG 34 : Rút gọn biểu thức M, so sánh giá trị của M so 1

M=(\frac{1}{a-\sqrt{a}}+\frac{1}{\sqrt{a}-1}):\frac{\sqrt{a}+1}{a-2\sqrt{a}+1} với a > 0 và a ≠ 1

Ta có : M=(\frac{1}{\sqrt{a}( \sqrt{a}-1)}+\frac{1}{\sqrt{a}-1}).\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{\sqrt{a}+1}=\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}( \sqrt{a}-1)}.\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{\sqrt{a}+1}=\frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}}=1-\frac{1}{\sqrt{a}}

Mà  : a > 0 và a ≠ 1 => \sqrt{a}>0

<=>\frac{1}{\sqrt{a}}>0

<=> -\frac{1}{\sqrt{a}}<0

<=>   1-\frac{1}{\sqrt{a}}<1

vậy : M < 1.

BÀI TOÁN RÈN LUYỆN :

bài 1 (học kỳ I năm học 2009 – 2010 Q.Bình Tân tp.HCM):

a)      \sqrt{(\sqrt{2}+1)^2}+\sqrt{(\sqrt{2}-1)^2}

b)      3\sqrt{2}-\sqrt{18}+\sqrt{8}

c)      (3-\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1})(3-\frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1})

d)     (\sqrt{14}+\sqrt{2})\sqrt{4-\sqrt{7}}

bài 1 (2 đ) tính:học kỳ I năm học 2009 – 2010 Q.Tân Phú tp.H

a)      \sqrt{8}-2\sqrt{32}+3\sqrt{50}

b)      \frac{1}{3+2\sqrt{2}}-\frac{1}{3-2\sqrt{2}}

(2+\sqrt{3})\sqrt{7-4\sqrt{3}}

BÀI 1 : thu gọn biểu thức (thi lớp 10 tp.HCM năm 2009- 2010)

BÀI 2 : thi lớp 10 chuyên tp.HCM năm 2009- 2010

bài 3 :thu gọn biểu thức (thi lớp 10 tp.HCM năm 2008- 2009)

Bài 4 : thi lớp 10 chuyên tp.HCM năm 2010- 2011

Bài 5 : (thi lớp 10 tp.HCM năm 2007- 2008)

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 căn bậc hai 

Bài 1 (1,5 đểm ): tìm điều kiện của x để biểu thức sau có nghĩa :

a)      \sqrt{4-3x}

b)      \sqrt{\frac{-2}{1+2x}}

c)      \sqrt{7x}-\sqrt{2x-3}

d)     \sqrt{\frac{5}{2x+5}}+\frac{x-1}{x+2}

Bài 2 (3  đểm): tính

a)      \sqrt{50}+\sqrt{32}-3\sqrt{18}+4\sqrt{8}

b)      \sqrt{(\sqrt{3}-2)^2}-\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}

c)      \frac{3+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}}+\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}-\frac{1}{2-\sqrt{3}}

d)     (\sqrt{10}-\sqrt{2})\sqrt{3+\sqrt{5}}

Bài 3 (2,5  đểm) : giải phương trình :

a)      \sqrt{2x-1}=3

b)      \sqrt{x^2-4x+4}-2=7

c)      \sqrt{4x+8}+3\sqrt{9x+18}-2\sqrt{16x+32}+5=7

Bài 4 (3  đểm) : Cho biểu thức

M=(\frac{1}{\sqrt{x}-1}-\frac{1}{\sqrt{x}}):(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1}) với x > 0; x ≠ 1; x ≠ 4

a)      rút gọn M

b)      tính giá trị của M khi x = 9.

c)      Tìm x để M > 0.

Hết.

=====================================================================================

Đề kiểm tra giữa học kì I – năm học 2011 – 2012

Môn toán – lớp 9

NGÀY 17 – 10 – 2011

Thời gian 90 phút

Bài 1 (3 điểm) rút gọn biểu thức

a) \frac{1}{2}\sqrt{216} -\sqrt{24} +3\sqrt{\frac{3}{2} } -3\sqrt{\frac{2}{3} }

b) \sqrt{4-2\sqrt{3} }-\sqrt{12+6\sqrt{3}}

c) (\frac{\sqrt{a} -2}{\sqrt{a} +2}-\frac{\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}-2}).(\sqrt{a} -\frac{4}{\sqrt{a}} ) với 0 < a ≠ 4

Bài 2 (2 điểm) chứng minh đẳng thức :

a) (\frac{\sqrt{15} -\sqrt{5}}{1-\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{21} +\sqrt{7}}{1+\sqrt{3}}):\frac{1}{\sqrt{7} +\sqrt{5} }=2

b) (\frac{a\sqrt{a} +b\sqrt{b}}{\sqrt{a} +\sqrt{b}}-\sqrt{ab}).(\frac{\sqrt{a} +\sqrt{b}}{a-b})^2=1

Bài 3 (1 điểm) tìm x biết :

\sqrt{4x+8}+\sqrt{9x+18} =20

Bài 4 (1,5 điểm)

giải tam giác ABC vuông tại A trong trường hợp : AB = 4cm; AC = 3cm.

Bài 5 (2,5 điểm)

cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH, AB = 6cm, AC = 8cm

a) Tính độ dài : BC, HA, HB, HC.

b) Tia phân giác góc BAC cắt BC tại D. tính diện tích tam giác ABD

HẾT.

Advertisements

16 responses to this post.

 1. Posted by Bin on 27/09/2011 at 20:11

  BAI 65 EM CHUA HIEU LAM

  Phản hồi

 2. Posted by nhan on 18/10/2011 at 20:27

  co ai giai giup minh bai toan nay ko ! thank !

  Phản hồi

 3. giải bình thường thôi

  Phản hồi

 4. Posted by Long on 24/11/2011 at 10:41

  ( (2can3 – can6)/(can8 – can2) + 1) (1/(2 + can6))
  mong thầy giải giúp em bài này

  Phản hồi

 5. Posted by phạm thanh tâm on 15/11/2012 at 21:32

  thầy ơi có bài này em nghĩ chưa ra mong thầy giúp em với
  cho biết ax + by + cz = 0
  rút gọn A = bc(y – z)^2 + ca(z – x)^2 + ab(x – y)^2
  __________________________________________
  ax^2 + by^2 + cz^2

  Phản hồi

 6. Posted by van hoi on 09/06/2013 at 12:44

  giup e lam bai tap nay nha thay ..p=can3+1/canx-2=2canx/canx+2+2+5canx/4-x dk x>=0 x khac 4.

  Phản hồi

 7. Posted by van hoi on 09/06/2013 at 12:47

  giup e lam bai tap nay nha thay ….p=can3+1.canx-2+2canx/canx+2+2+5canx/4-canx/4-x
  dk ..x >= 0 x khac 4

  Phản hồi

 8. Posted by Dương on 29/09/2013 at 21:47

  Thầy giải giùm em câu d) bài 1 (học kỳ I năm học 2009 – 2010 Q.Bình Tân tp.HCM):
  Em cảm ơn thầy nhìu.

  Phản hồi

  • Posted by Long on 17/07/2014 at 16:32

   giải cái căn ra trc’, nó ra là căn 7/2 trừ cho căn 1/2, rồi nhân phân phối zô là xong

   Phản hồi

 9. ai giải ?2 ko giúp vs

  Phản hồi

 10. Posted by BÌnh on 29/08/2014 at 01:16

  căn 10 – 2 căn 21 – căn 19-4 căn 21
  Mong thầy giải giúp em với

  Phản hồi

 11. giup em làm bài tập này nha:(2căn 8-căn12 tất cả trên căn 18-căn48)-(căn5+căn 27 tất cả trên căn 30+ căn 162

  Phản hồi

 12. Posted by minh Thanh on 01/01/2016 at 21:27

  (5+2*căn bậc hai(6))^14 + (5-2*căn bậc hai(6))^14

  Phản hồi

 13. Posted by quyên nguyễn on 19/05/2016 at 16:56

  thưa thầy không có bài căn bậc 3 ạk

  Phản hồi

 14. khong co bai moi hs

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: