Bài 12 : HÌNH VUÔNG

Bài 12

HÌNH VUÔNG

–o0o–

1. Định nghĩa :

hình vuông là có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

2. Tính chất :

Có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

3. Dấu hiệu nhận biết :

 1. Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
 2. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc nhau là hình vuông.
 3. Hình chữ nhật có có một đường chéo là đường phân giác một góc là hình vuông.
 4. Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
 5. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông.

==================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 81 TRANG108 :

=\widehat{BAD} =\widehat{DAC} =45^0

=>AD là tia phân giác góc BAC.

Xét tứ giác AEDF, Ta có :

\widehat{BAC} =\widehat{BAD} +\widehat{DAC} =45^0 + 45^0 =90^0

\widehat{BED} =\widehat{CFD} =90^0

=> tứ giác AEDF hình chữ nhật.

Mà : AD là tia phân giác góc BAC. (cmt)

=> AEDF hình chữ nhật là hình vuông.

—————————————————————

BÀI 82 TRANG108 : Chứng minh: Tứ giác ADEF là hình VUÔNG.

GIẢI.

Ta có :

AD = AB (ABCD là hình vuông)

Hay AH + HD = BE + EA

Mà : HD = EA (gt)

=> AH = EB

Xét ΔAHE VÀ ΔBEF, ta có :

\widehat{EAH} =\widehat{FBE}=90^0 (ABCD là hình vuông)

EA = BF (gt)

AH = EB (cmt)

=> ΔAHE = ΔBEF

=> HE = EF (1) và \widehat{AEH} =\widehat{BFE}

Mà : \widehat{BEF} +\widehat{BFE}=90^0

=> \widehat{AEH}+\widehat{BEF} =90^0

=> \widehat{HEF} =90^0

Cmtt ta được : \widehat{GHE} =90^0\widehat{EFG} =90^0

=> Tứ giác ADEF là hình chữ nhật (2)

Từ (1) và (2), suy ra : Tứ giác ADEF là hình vuông.

============================


ĐỀ THAM KHẢO HÌNH HỌC  – NĂM HỌC 2010-2011


Bài 1Cho DABC vuông tại A, vẽ trung tuyến AM.

d)    Nếu cho AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

e)    Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh tứ giác AEMD.

f)     Gọi F là điểm đối xứng của điểm E qua D. Tứ giác EFBC làhình gì? Chứng minh.

Bài 2:  Cho ABC cân taị A.Goị M là điểm bất kỳ thuộc cạnh đáy BC.Từ M kẻ ME // AB

                  ( E   AC ) và MD // AC  ( D   AB )

d)    Chứng minh ADME là hình bình hành

e)    Chứng minh MEC cân và MD  +  ME  =  AC

f)     DE cắt AM taị N. Từ M vẽ MF // DE  ( F   AC ) ; NF cắt ME tại G . Chứng minh G là trọng tâm cuả AMF

BÀI 3 : Cho  tam giác ABC cân tại A.Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, AC.

Vẽ điểm M là điểm đối xứng của điểm B qua điểm F và điểm N là điểm đối xứng của điểm E qua điểm D.1) Chứng minh:

a/ Tứ giác BCFD là hình thang cân.     (0đ75)

b/ Tứ giác ADEF là hình thoi. (0đ75)

c/ Tứ giác ABCM là hình bình hành.               (0đ75)

d/ Tứ giác ANBE là hình chữ nhật.               (0đ75)

e/ Ba điểm N, A, M thẳng hàng.

Bài 4.   Cho hình bình hành ABCD có M là trung điểm AB và N là trung điểm CD.

                        a/ Chứng minh : tứ giác AMND là hình bình hành.

                        b/ Chứng minh : tứ giác AMCN là hình bình hành.

                        c/ Chứng minh : AC, BD, MN đồng quy. 

                        d/ Hình bình hành ABCD có điều kiện gì thì tứ giác AMND là hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

B ài 5   Cho tam giác ABC vuông ở C . Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BC , AB . Gọi P là điểm đối xứng của M qua N .

a / Chứng minh :Tứ giác MBPA là hình bình hành.

b / Chứng minh : Tứ giác PACM là hình chữ nhật .

c / CN  cắt PB ở Q . Chứng minh  BQ = 2 PQ

d / Tam giác ABC có thêm điều kiện gì thì hình chữ nhật PACM là hình vuông .

Bài 6   Cho hình thang cân ABCD (AB // CD). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA.Biết AC vuông góc BD

a/  Chứng minh:  Tứ giác MNPQ làhình bình hành.

b/  Chứng minh: Tứ giác MNPQ làhình thoi.

c/  Nếu AC vuông góc BD thì tứ giác MNPQ là hình gì? Vì sao?

Bài 7 Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB và BC.

a.Chứng minh tứ giác ADEC là hình thang

b.Trên tia đối của tia DE lấy điểm F sao cho DF = DE.Chứng minh tứ giác AEBF là hình bình hành.

Câu 8 : ( 4đ) Cho tam giác ABC có AB = 2BC . Tứ trung điểm M của AB dựng tia
Mx // BC. Tứ C dựng tia Cy // BA, sao cho Mx cắt Cy tại N
a) Tứ giác MBCN là hình gì ? vì sao?
b) Chứng minh BN vuông góc  AN
c) Cho MN cắt AC tại E, MC cắt BN tại O, OE caắt AN tại F, OA cát MN tại G.   Chứng minh EF là đường trung bình của tam giác AMN
d) Chứng minh B , G , F thẳng hàng

Advertisements

50 responses to this post.

 1. Posted by Nop Sambath Niko on 02/11/2011 at 18:46

  seo k0 gjai bai tap 85 trang 109 sgk toan lop 8 zaj

  Phản hồi

 2. Posted by tho bong on 04/11/2011 at 20:21

  Thầy chứng minh mấy cái dấu hiệu nhận biết luôn đi thầy!!!

  Phản hồi

 3. thầy ơi thầy giải giúp e bài này đc ko ak.
  e đang rất cần
  rhầy giúp e đi
  e cảm ơn thầy nhiều

  Phản hồi

 4. Cho tam giác ABC, đường cao AH.
  M là một điểm bất kì trên cạnh BC. Qua M kẻ các đường thẳng song song với
  AB và AC , chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và D.
  1, chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành
  2, hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại 0. Chứng minh tam giác AOH cân.
  3, Trường hợp tam giác ABC vuông taị A:
  a. Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao?
  b. Xác định vị trí của M để đoạn thẳng DE có độ dài nhỏ nhất?
  thầy ơi thầy giúp e nka
  e đang cần gấp thầy à
  thầy chỉ cần chứng minh thôi ạ
  e biết vẽ hình rồi.Thầy giúp e nha.E cảm ơn thầy rất nhiều !

  Phản hồi


  • xÉT tứ giác ADME , ta có :
   MD // AC (gt)
   ME // AB (gt)
   => tứ giác ADME là hình bình hành (1)

   2.
   hai đường chéo AM và DE cắt nhau tại 0
   => OA = OM.
   xét tam giác AHM vuông ở H, ta có :
   OA = OM (cmt)
   => HO là đường trung truyến \
   => HO = AM : 2 = OA
   => tam giác AOH cân tại O.

   3.
   xét ADME là hình bình hành, có :
   góc BAC = 1v (gt)
   => ADME là hình chữ nhật.
   => AM = DE

   Nếu đoạn thẳng DE có độ dài nhỏ nhất khi đoạn thẳng AM có độ dài nhỏ nhất
   mà : AM là đường xiên và AH là đường vuông góc
   nên : AM >= AH
   đoạn thẳng AM có độ dài nhỏ nhất khi AM = AH hay M trùng H

   Phản hồi

 5. e cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!
  e sẽ tích cực post nhiều bài hay lên cho thầy ạ!

  Phản hồi

 6. Posted by tracie lee on 12/11/2011 at 21:31

  thay` oi , sao hok dag bai` 79 83 84 85 z.?

  Phản hồi

 7. Posted by ly on 25/11/2011 at 19:18

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường tung tuyến AM. Từ M kẻ MD thuoc AB, D thuoc AB,
  ME vuong AC, E vuong AC.
  a. Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao? (3đ)
  b. Gọi I là trung điểm của AM. Chứng minh: D, I, E thẳng hàng (1đ)
  c. Gọi N là điểm đối xứng của M qua E. Chứng minh: AMCN là hình thoi.
  d. Chứng minh BDEM là hình bình hành.
  e. Điều kiện gì của  ABC để AMCN là hình vuong
  thay oi phan e co giao em huong dan the nay
  e ) Để AMCN là hình vuông cần goc AMC= 90
  Suy ra AM là phân giác goc BAC
  Nên tam giac ABC cân tại A
  Vậy tam gaic ABC vuông cân tại A thì AMCN là hình vuông.
  nhung em ko hieu thay giang lai giup em voi

  Phản hồi

  • Em nên gõ có dấu.

   Ta sữ dụng đlí : trong tam giác có đường trung tuyến cũng là đường cao => tam giác cân

   Để AMCN là hình vuông cần goc AMC= 90
   hay AM là đường cao
   mà : AM là đường trung tuyến (gt)
   => tam giác ABC cân tại A.

   Phản hồi

 8. Posted by bi nguyen on 27/01/2012 at 22:36

  thầy giúp em với : cho hinh thoi ABCD từ điểm M trên cạnh AB vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh CD tại trung điểm N . chứng minh ABCD là hình vuông.

  Phản hồi

 9. Posted by phạm thanh tâm on 14/11/2012 at 20:21

  cảm ơn thầy rất nhiều

  Phản hồi

 10. Posted by gonnam on 15/11/2012 at 20:21

  thầy giải giúp em bài 79, 80

  Phản hồi

 11. sao hong co bai 79 vay thay ?

  Phản hồi

 12. Posted by Nhox on 30/10/2013 at 19:05

  ôi sao hình học khí quá

  Phản hồi

 13. Posted by Nguyễn Hiền Linh on 30/10/2013 at 20:07

  Thầy ơi, giải giúp em bài 84 sgk/109 đi thầy, em đang cần!

  Phản hồi

 14. Posted by Nam on 01/11/2013 at 17:25

  thầy ơi sao bai 79 80 thầy không giải vậy!thầy giải giúp em với

  Phản hồi

 15. Posted by Minh Thu on 01/11/2013 at 17:52

  Thay oi thay giup em giai bai nay nha thay
  Cho tam giac ABC vuong tai a co AE la phan giac goc BAC ( E thuoc BC ) Ke EM//AC (M Thuoc AB) va EN//AB ( N thuoc AC) Chung minh tu giac AMEN la hinh vuong .
  Cam on thay nhieu a

  Phản hồi

 16. Posted by Vũ Vân on 04/11/2013 at 21:08

  s ko có ài 80 z T_T

  Phản hồi

 17. Posted by ngyuen hoai ánh on 07/11/2013 at 19:17

  bài 80, 84 sgk/108 với 109
  đi thầy e cần gấp lắm ạ

  Phản hồi

 18. Posted by ngyuen hoai ánh on 07/11/2013 at 19:18

  thầy giúp e với ạ em cảm ơn thần nhiều ạ !!!

  Phản hồi

 19. Thầy ơi giúp em làm BT này vs’ ạk.
  ” Cho hình vuông DEBC . Trên cạnh CD lấy điểm A, trên tia đối của tia Dc lấy điểm K, trên tia đối của tia ED lấy điểm M sao cho CA = DK =EM. Vẽ hình vuông DKIH (H thuộc cạnh DE ). Chứng minh rằng ABMI là hình vuông.

  Phản hồi

 20. thay giai nho em bai 84 o sgk ay em lo hieu thay giai ho em nha

  Phản hồi

 21. thank thay rat nhieu

  Phản hồi

 22. thay oi giai giup em bai hinh vuong bai 84 dok thay

  Phản hồi

 23. thầy ơi chỉ cho e bài 84,85 đc hk em nghĩ hoài mà vẫn chưa ra

  Phản hồi

 24. Posted by 274120 on 01/11/2014 at 12:35

  Cho tam giac ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng vs H qua AE ,gọi E là điểm đối xứng vs H qua AC.

  a,cmr D đối xứng vs E qua A

  B, Tam giác DHE là tam giac gì? Vì sao?

  c, Tứ giác BDEC LÀ HÌNH GÌ? vì sao

  d. Cmr BC=BD+CE

  Phản hồi

 25. Posted by 274120 on 01/11/2014 at 12:36

  cho tam giac ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của Dm và Ab.Gọi N là Điểm đối xứng vs D qua AC, F là giao điểm của DN và AC.

  a, Tứ giác AEDF LÀ HÌNH GÌ?

  b, Các tứ giác ADMB,ADCN là hình gì?

  c, Cmr M đối xứng vs N qua A

  d,Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì tứ giác AEDF Là hình vuông?

  Phản hồi

 26. thầy ơi thầy giai dum em bai tap hoa hoc duoc k thay
  Vết mực din tren ao lam the nao de tach ra duoc

  Phản hồi

 27. Posted by Tâm on 28/10/2015 at 19:45

  thầy ơi !! giúp em bài này !
  Hình chữ nhật ABCD có AB=2AD. Gọi P,Q theo thứ tự là trung điểm AB, CD. Gọi H là giao điểm của AQ và DP, gọi K là giao điểm của CP và BQ. Cm : PHQK là hình vuông ???

  Phản hồi

 28. Posted by Nhâm on 04/11/2015 at 20:44

  thầy ơi giải giúp em bài này
  giao điểm 2 đường chéo là hình thoi là tâm đối xứng của hình thôi(a)
  2 đường chéo của hình thoi là 2 trục đối xứng của hình thoi(b)
  đây là bài 77 bài hình thoi thầy

  Phản hồi

 29. Posted by Triet on 07/11/2015 at 22:29

  Giuap dum em: Cho HInh vuông ABCD. Lây E trên AB vẽ hinh vuông DEFK sao cho C nắm trong hinh vuông này. Chứng minh: góc (DBF)=90 độ.

  Phản hồi

 30. Posted by Triet on 09/11/2015 at 09:31

  Hình lớp 8:Giup dum em thầy nhé, gấp lắ
  m thầy: Cho Hình vuông ABCD. Lấy E trên AB vẽ hinh vuông DEFK sao cho C nằm trong hinh vuông này. Chứng minh: góc (DBF)=90 độ.

  Phản hồi

 31. Posted by thuanancut on 12/11/2015 at 14:19

  em cam on thay

  Phản hồi

 32. Posted by Huyền on 12/11/2015 at 19:35

  Cho hbh ABCD có BC=2AD và A^=60′ gọi E F theo thứ tự lần lượt E F lần lượt là trung điểm của BC và AD
  a/ BCDF là hình gì
  b/ ABED là hình gì
  c/ Tính số đo của góc AED

  Phản hồi

 33. Posted by thiên kim on 13/12/2015 at 08:57

  Giúp dùm e pài này ạ !
  Cho hình vuông abcd có ac cắt bd tại o. M là điểm bất kì thuộc cạnh bc . tia am cắt đường thẳng cd tại n . trên ab lấy điểm e sao cho be=cm
  A) chứng minh ∆oem vuông cân
  B)cm me|| bn

  Phản hồi

 34. Thầy ơi sao toán hình phức tạp quá thầy ạ

  Phản hồi

 35. Posted by Minh on 03/11/2016 at 12:11

  bài 82 có nhiều cách phải ko? CM nó có 4 góc vuông cũng đc phải ko

  Phản hồi

 36. Posted by vo danh on 06/11/2016 at 20:05

  giai gium em bai nay voi: cho hvuong abcd , phan giac goc BDC cat bc tai E. cm BC:7=EC. :D

  Phản hồi

 37. Posted by ducminhnguyen123@gmail.com on 07/11/2016 at 21:38

  hay quá

  Phản hồi

 38. Posted by ducminhnguyen123@gmail.com on 07/11/2016 at 21:39

 39. Posted by Đỗ Thị Hương Chi on 20/11/2016 at 22:50

  chỉ ra công thức tính đường chéo hình vuông

  Phản hồi

 40. giup em cac bai nao ma the dieu kien gi de thanh hinh vuong hay hinh chu nhat …nhu bai 4

  Phản hồi

  • Posted by thư hà on 06/10/2017 at 12:08

   Em đang học lớp 5 nên trong sách giáo khoa có bài số thập phân . Thầy có thể giảng cho em được không ạ

   Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: