bài 7+8+9 : Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

bài 7+8+9

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

–o0o–

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

 an = a . a . … . a ( n ≠ 0)

ta có :

a . a = a2 : (đọc a bình phương hay bình phương của a)

a . a . a = a3 : (đọc a lập phương hay lập phương của a)

a . a . a . a = a4 : (đọc a mũ 4)

a . a . a . a . a = a5 : (đọc a mũ 5)

an : (đọc a mũ n)

qui ước : a1 = a

2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số :

 am . an = am + n

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số :

am : an = am – n

4. thứ tư ưu tiên các phép tính :

thứ tư ưu tiên các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc :

() –> [] –> {}

thứ tư ưu tiên các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc :

lũy thừa –> nhân và chia –> cộng và trừ

 ==========================

BÀI TẬP SGK

BÀI 56 TRANG 27 :

a)      5 . 5. 5 . 5 . 5 . 5 = 56

b)      6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 63.3.2

c)      2.2.2.3.3 = 23.32

d)     100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105

 BÀI 57 TRANG 28 : tính giá trị của các lũy thừa :

a)      23 = 8; 24 = 16; 25 = 32 …

b)      32 = 9; 33 = 27; 34 = 81…

BÀI 57 TRANG 28 : viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

a)      34.33 = 34 + 3 = 37

b)      52.57 = 52 + 7 =  59

c)      75.7 = 75+1 = 76

BÀI 67 TRANG 30 : viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa :

a)      38:34 = 38 – 4 = 34

b)      108:102 = 108 – 2 = 106

c)      a6:a = a6 – 1 = a5

BÀI 67 TRANG 30 : tìm số tự nhiên c, biết rằng với mọi n thuộc N* ta có :

a)      cn = 1

c = 1

b)      cn = 0

c = 0

BÀI 73 TRANG 32 : thực hiện phép tính :

a)      5 . 42 – 18 : 32 = 5 . 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78

b)      33 . 18 – 33 . 12 = 33. (18 – 16) = 27 . 2 = 54

c)      39 . 213 + 87 . 39 = 39.( 213 + 87 ) = 39 . 300 = 11700

d)     80 – [130 – (12 – 4)2] = 80 – [130 – (8)2] =

= 80 – [130 – 64]

= 80 – 66

= 14

Bài 74 : tìm số tự nhiên x, biết :

a) 541 + (218 – x ) = 735

218 – x = 735 – 541

218 – x =  194

x =   218 194

x = 24

b) 5(x + 35) = 515

 x + 35 = 515 : 5 = 103

x = 103 – 35

x =68

c) 96 – 3(x + 1) = 42

3(x + 1) = 96 – 42 = 54

x + 1 = 54 : 3 = 18

x  = 18 – 1 = 17

d) 12x – 33 = 32.33

12x – 33 = 32+3.= 243

12x = 243 + 33 = 276

x = 276 : 12

x = 23

======================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a)    (23 + 15 ). 10000 + 0 :(32 + 50 ) + 12: 1

b)  3.52 – 16 : 23.2

c)   168 + {[2.(24 + 32) – 2560] : 72}

d)  920 : 918 – (42 – 7)2 + 8.52 + 5600 : (33 + 18)

e)    516 : 514 + 24 . 2 – 20100

f)     62 – 22 . 3 + 16 . 3

g)    100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }

h)    109 . 52 – 32 . 25

i)      [ 52 . 6 – 20 . ( 37 – 25 ) ] : 10 – 20

j)     100 : { 250 : [ 450 –  ( 4 . 53 – 25 . 4 ) ] }

k)    4 . ( 18 – 15) – ( 5 – 3 ) . 32

Bài  2:  Tìm x, biết:

a)   5x . 5 = 54

b)   (7x – 27 : 23) : 5 + 7 . 3 = 29

c) (x – 1)2 = 125

d) 2x +2 – 2x = 96

e) (2x + 1)3 = 343

f) 2x . 7 = 224

Advertisements

48 responses to this post.

 1. Posted by nhi on 04/09/2011 at 13:53

  10 mu 4 = ?

  Phản hồi

 2. Posted by nhi on 04/09/2011 at 13:58

  x:2/3=5/2

  Phản hồi

 3. Posted by Tài on 07/12/2011 at 10:33

  thầy giải dùm em bài này
  2mũ 2008 – 3 mũ 16
  hỏi hiệu là số nguyên tố hay hợp số

  Phản hồi

 4. Posted by quynh on 22/02/2012 at 14:16

  thầy giải dùm em bài này
  chứng minh (1+4+4^2+4^3+4^4+…+4^1998+4^1999)+25 chia hết cho 10

  Phản hồi

 5. Posted by trịnh thị tú uyên on 01/08/2012 at 21:49

  thầy giải dùm em bài này
  tính các lũy thừa: 3^2^1^5 ;25^1^9^9^3; 63^2^1^9; 2012^1^9^9^4

  Phản hồi

 6. Thầy giải giùm em bài này: Tìm chữ số tận cùng của 7^99. Em đã đọc trong chuên đề nhưng trong đó bảo rằng 99=4k+1 trong khi em nghĩ 99=4k+3 mới đúng chứ.

  Phản hồi

 7. Posted by nở on 02/08/2013 at 09:54

  thầy giải giúp em bài này, 2^(x+5)=102^4

  Phản hồi

 8. Posted by tam on 09/08/2014 at 18:12

  Thay huong dan em lam bai tap ren luyen, bai 2 phan d duoc khong a.

  Phản hồi

 9. Posted by nga on 25/08/2014 at 21:25

  chứng minh rằng
  213^6.197-213^7.33 chia hết cho 8

  Phản hồi

 10. thầy giải giúp e bài này ạ :)
  S=1+7^1+7^2+…+7^20
  tìm n biết 6S=1+7^n

  Phản hồi

  • Posted by huong on 03/10/2014 at 22:55

   bạn nhân cả 2 vế của S với 7 ta được 7S= 7+7^2 +….+7^21
   7S-S=7^21 -1
   6S= 7^21 -1
   n=21 bạn xem -1 hay +1 nhé

   Phản hồi

 11. Posted by Pi on 03/10/2014 at 21:14

  SS : 1^200000 vs 200000^1

  Phản hồi

 12. Posted by uyên on 07/11/2014 at 12:25

  ai giải giúp mình bài cho A=1+2+2 mũ 2+2 mũ 3+…+2mũ 99+2 mũ 100

  Phản hồi

 13. Posted by bphuong on 09/11/2014 at 15:39

  ban nao giai giup minh bai nay voi. 2^4 = 16 ?cach giai nhu the nao?

  Phản hồi

 14. Posted by Nguyễn Phương Hoa on 15/08/2015 at 18:50

  Giải hộ em với:
  Có tồn tại hay không các số nguyên a, b, c thuộc Z sao cho:
  a^3 nhân b^4 nhân c^2; a^5 nhân b^2 nhân c^3; a^8 nhân b^6 nhân c cùng bé hơn 0

  Phản hồi

 15. giải hộ em với:
  So sánh

  !+2+2^2+2^3+2^4+…+ 2^50 với 2^51

  Phản hồi

 16. thay giai giup em bai nay voi thay
  lap ban binh phuong cua cac so tu nhien tu 0 den 20

  Phản hồi

 17. thay chi em bai 58 di thay

  Phản hồi

 18. Posted by Nguyễn Thị Thuỷ on 08/09/2015 at 14:04

  giai giup minh: So sánh cặp số 222 mũ 333 với 333 mũ 222.

  Phản hồi

  • 222^333 va 333^222
   222^333 = (222^3)^111
   333^222 = (333^2)^111
   Ta đã đưa về dạng 2 lũy thừa có cùng số mũ nên giờ chỉ cần so sánh
   222^3 va 333^2
   222^3 =111^3.2^3 =111^2.111. 8
   333^2 =111^2.3^2 =111^2.9
   vì 111^2.111.8 >111^2.9 =>222^3 > 333^2 =>222^333>333^222

   Phản hồi

 19. Posted by 01669211963 on 12/09/2015 at 13:39

  sao bài tập số 58,59,60 lại không có

  Phản hồi

 20. Giải giúp tôi
  5.2^13.4^11-16^4 : 9.2^13

  Phản hồi

 21. Giải giúp tôi
  a^3 + b^3 +c^3 chia hết cho 6 khi a+b+c chia hết cho 6

  Phản hồi

 22. Posted by Tran Anh on 22/01/2016 at 10:30

  Tìm UCLN của A= 2^2015 + 3^2015 và B = 2^2016 + 3^2016

  Phản hồi

 23. Posted by nhi on 08/03/2016 at 10:35

  1 . 3 .5 …..39/22.23.24….40= 1/2 mũ 20

  Phản hồi

 24. Posted by gfriend on 30/06/2016 at 21:02

  giai giup e voi:
  tính hợp lý: 3-3^2+3^3-…-3^100

  Phản hồi

 25. Giai giúp cháu với:
  Tính hợp lý: 3 – 3^2 + 3^3 – …- 3^100

  Phản hồi

 26. Posted by son29102001 on 17/09/2016 at 16:16

  thầy giúp em giải bài này ạ
  a)1024: (17,2^5+ 15,2^5)
  b)(5.3^5+ 17.3^4): 6^3
  c)(10^2+ 11^2+12^2): (13^2+14^2)

  Phản hồi

 27. thầy giaỉ giùm em bài này vs ạ
  a) 1024: (17,2^5+ 15,2^5)
  b) (5.3^5+ 17.3^4): 6^3
  c) (10^2+ 11^2+12^2): (13^2+ 14^2)
  thầy giải chi tiết giùm em nhé! em dang cần gấp thầy làm nhanh cho em nhá

  Phản hồi

 28. Posted by loan ngo thi duc on 21/06/2017 at 12:08

  3x -2 + 3x = 96
  bài này làm sao ạ

  Phản hồi

 29. Posted by loan ngo thi duc on 21/06/2017 at 12:10

  3x +2 – 3x = 810
  bài này làm sao ạ
  em đang cần gấp
  xin cám ơn

  Phản hồi

 30. Posted by ĐINH NGUYỄN HOÀNG LONG on 20/07/2017 at 23:08

  tìm chữ số tận cùng trong kết quả sau khi thực hiện phép tinh 16^4 ^10 nhân (3^25)^4. kết quả là………..

  Phản hồi

 31. Posted by tuấn bến tre on 28/07/2017 at 08:20

  tìm số của phép chia ( 6^3 + 10^ ) ^ 260 chia cho 28

  Phản hồi

 32. Posted by Phạm Thị Huyền on 16/09/2017 at 15:50

  Giúp em bài này với ạ:”Tìm giá trị bé nhất của biểu thức sau
  A= m^2 – 10m – 2″

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: