BÀI 6+7+8+9+10 : ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

BÀI 6+7+8+9+10

ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

–o0o–

1. ĐOẠN THẲNG AB :

ĐOẠN THẲNG AB là hình gồm hai điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. ta gọi hai điểm A và B là hai mút.

2. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG :

Mỗi đoạn thẳng AB có một độ dài là khoảng cách từ hai đầu mút. độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0 và có đơn vị độ dài mm, cm , m, km, …

So sánh hai đoạn thẳng :

Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau thì bằng nhau, có độ dài  lớn hơn thì lớn hơn.

3. Điểm M nằm giữa A và B :

Trên tia Ox ta có các độ dài : OA = a; AB = b

 • Nếu a = b thì A trùng B.
 • Nếu a < b thì A nằm giữa O và B.
 • Nếu a > b thì B nằm giữa O và A.

 Điểm M nằm giữa A và B ta được  :  AM + MB = AB

4. Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB :

Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB là Điểm N nằm giữa A và B và cách đều A và B. Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB.

MA = MB = BA/2

=======================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

Bài 6 ( 2 điểm )

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA=3cm,OB= 7cm.

a)   TínhAB

b)   Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Tính OM.

c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.

ĐÁP ÁN 

Hình (0,5)

a)   TínhAB

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B ( trên tia Ox OA=3cm<OB=7cm)

Nên OA + AB =OB

3 + AB = 7

AB = 7 – 3

AB = 4 cm                                 ( 0,5 )

b)   Tính OM.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Nên AM = MB = AB : 2 = 4 : 2  = 2 cm      (0,25)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và M

Nên OA + AM =OM

3 + 2 =OM

OM= 5 cm                                (0,25)

c)    Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho O là trung điểm của AC. Tính CM.

Vì O là trung điểm của AC

Nên AC = 2 . OA = 2 . 3 = 6 cm                (0,25)

Vì điểm A nằm giữa hai điểm C và M

Nên AC + AM = CM

6 + 2 = CM

CM = 8 cm                                (0,25)

=======================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN (ĐỀ THAM KHẢO):

Bài 1:                                                                                                   (2đ)

Cho đoạn thẳng AB = 9cm, trên tia AB, lấy điểm C sao cho AC = 5cm.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng BC.                                                         (1đ)

b/ Trên tia đối của tia BA, lấy điểm D sao cho BD = 1cm. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AD không? Vì sao?                                                      (1đ)

Bài 2  : (2đ)

Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm;OB= 6cm.

a) Điểm A có là trung điểm củaOBkhông? Vì sao? (1,25đ)

b) Vẽ M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BO, lấy điểm N    sao cho BN = 2cm.TínhMN? (0,75đ)

Bài 3      : ( 2 điểm )

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

a)   TínhBC.

b)    Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm.TínhMB.

c)    Gọi N là trung điểm của BC. So sánh BN và AM.

Bài 4. ( 2 điểm )

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 7cm, AC = 3cm.

a)     Tính BC.

b)    Gọi M là trung điểm của BC. Tính AM.

c)     Trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho B là trung điểm của MN. Tính MN.

Bài 5

Trên tia Ax , lấy điểm B và C sao cho AB = 4 cm ; AC = 6 cm

a/ Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không? Vì sao ?

b/ Tính độ dài đoạn thẳng BC

c/  Gọi D là một điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = 2 cm , điểm D có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Bài 6 (2đ)

Trên đường thẳng xy lần lượt lấy các điểm A , B , C theo thứ tự đó sao cho : AB=6cm , AC=8cm

a)   Tính độ dài đoạn BC

b)   Gọi M là trung điểm của đoạn AB . So sánh MC và AB.

Bài 7 (2 đ) :

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm;OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b)  Điểm A có là trung điểm của đọan thẳngOBkhông ? Vì sao ?

Bài 8:

Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Gọc M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

a)  TínhMB.

b)   Trên tia MB lấy điểm C sao cho MC = 4cm.TínhBC, AC.

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by huyen on 09/12/2016 at 14:48

  có ai biết cách để chứng tỏ 1 điểm là trung điểm của 1 đoạn thẳng ko?

  Phản hồi

 2. Posted by minh on 22/03/2017 at 21:06

  cho tam giác ABC có diện tích là 48 cm.M là trung điểm của đoạn thẳng AB.N là trung điểm của đoạn thẳng BM.Q là trung điểm của đoạn thẳng AC. P là trung điểm của đoạn thẳng QC . Tính diện tích hình MNPQ

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: