BÀI 5 – 6 : LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

BÀI 5 – 6

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

–o0o–

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :

Định nghĩa :

Lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x, kí hiệu xn, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1).

Công thức :

xn = x.x…x (n thừa số).

x \in Q, n \in N, n > 1

ta có : a, b \in Z, b ≠ 0 :

(\frac{a}{b})^n=\frac{a^n}{b^n}

Quy ước :

 • x1 = x
 • x0 = 1 (x ≠ 0)

2. Các công thức tính : x là số hữu tỉ.

Tích các lũy thừa cùng cơ số :

xm . xn = xm + n

thương các lũy thừa cùng cơ số:

xm : xn = xm – n

lũy thừa của lũy thừa :

(xm)n = xm . n

lũy thừa của một tích :

(x . y)n = xn . yn

lũy thừa của một thương :

(x : y)n = xn : yn

===========================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 27 TRANG 19 : TÍNH :

(\frac{-1}{3})^4=\frac{-1}{3}.\frac{-1}{3}.\frac{-1}{3}.\frac{-1}{3}=\frac{(-1)^4}{3^4}=\frac{1}{81}

(-2\frac{1}{4})^3=(\frac{-9}{4})^3=\frac{-9}{4}.\frac{-9}{4}.\frac{-9}{4}=\frac{(-9)^3}{4^3}=-\frac{729}{64}

(-0,2)^2=(-0,2).(-0,2)=0,04

(-5,3)^0=1

BÀI 30 TRANG 19 : tìm x, biết :

a)      x:(-\frac{1}{2})^3=-\frac{1}{2}

x = (-\frac{1}{2}).(-\frac{1}{2})^3

x = (-\frac{1}{2})^4

x = \frac{1^4}{2^4}

x = \frac{1}{16}

b)       (\frac{3}{4})^5.x=(\frac{3}{4})^7

x = (\frac{3}{4})^7 :(\frac{3}{4})^5

x = (\frac{3}{4})^2

x = \frac{3^2}{4^2}

x = \frac{9}{16}

BÀI 36 TRANG 22 : tìm x, biết :

a)      108.28 = (10.2)8 = 208

b)      108:28 = (10:2)8 = 58

c)      254.28 = 254.44 = (25.4)4 = 1004= 108

d)     158.94 = 158.38 = (15.3)8 = 458

e)      272:253 = 36:56 = (\frac{3}{5})^6

BÀI 36 TRANG 22 : tìm giá trị của biểu thức :

a)      \frac{4^2.4^3}{2^{10}}=\frac{4^5}{2^{10}}=\frac{2^{10}}{2^{10}}=1

b)      \frac{(0,6)^5}{(0,2)^6}=\frac{(0,6)^5}{(0,2)^5.0,2}=(\frac{0,6}{0,2})^5.\frac{1}{0,2}=3^5.5

c)      \frac{2^7.9^3}{6^5.8^2}=\frac{2^7.3^6}{(2.3)^5.2^6}=\frac{2^7.3^6}{2^{11}.3^5}=\frac{2^7}{2^7.2^4}.3= \frac{3}{2^4}

d)     \frac{6^3+3.6^2+3^3}{-13}=\frac{3^3.2^3+3. 3^2.2^2+3^3}{-13}=\frac{3^3(2^3+2^2+1)}{-13}=\frac{3^3.13}{-13}=-3^3

LƯU Ý :

TÍNH TOÁN BIỂU THỨC lũy THỪA : ta chuyển về hai dạng :

 • cùng cơ số.

 • cùng số mũ.

=========================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 : TÍNH

a)      (\frac{1}{4})^6. (\frac{1}{16})^ 8

b)      (\frac{9}{4})^{2011}: (-\frac{3}{2})^ {1000}

BÀI 2 : RÚT GỌN :

a)      \frac{2^{12}.9^{15}}{4^{12}.3^{30}}

b)      \frac{15^{13}.5^{10}}{9^{7}.25^{13}}

BÀI 3 : TÌM x

a)      (\frac{1}{2})^{x+1} =(\frac{1}{32})^{10}

b)      (-\frac{2}{3})^{2x-1} =-\frac{8}{27}

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm học 2011 – 2012 

Môn : toán lớp 7

Thời gian làm bài 45 phút.

BÀI 1 : (4 điểm)

tính :

 1. \frac{-1}{15} +\frac{-1}{10}
 2. -(\frac{11}{14} -\frac{8}{19} )+ (\frac{3}{14} -\frac{8}{9} )
 3. 25(\frac{-1}{5})^3+\frac{1}{5}-2(-\frac{1}{2})-\frac{1}{2}
 4. (\frac{3}{5})^{2003}:(\frac{9}{25} )^{1000}

BÀI 2 : (2 điểm)

Tìm x, biết :

 1. -\frac{21}{13}x +\frac{1}{3} =-\frac{2}{3}
 2. |-2x+\frac{3}{4}|-2\frac{1}{2} =0

 BÀI 3 : (1 điểm)

Cho A = |x-\frac{1}{3}|+\frac{1}{4} . Hãy so sánh A và \frac{1}{5}

BÀI 4 : (3 điểm)

Vẽ góc xOy bằng 600. Trên tia Ox lấy điểm D sao cho OD  = 4cm. vẽ đường thẳng d1 là đường trung trực của đoạn OD. Vẽ đường thẳng d2 đi qua D và song song với tia Oy, đường thẳng d2 cắt d1 tại C. tính góc CDO.

HẾT.

Advertisements

111 responses to this post.

 1. Posted by hj on 06/09/2011 at 22:55

  xin hay cho bai 28

  Phản hồi

 2. dug’ rui con` baj` 28 nua thay` j kj vay.?????

  Phản hồi

 3. Posted by nhi on 14/09/2011 at 20:24

  xin hay cho bai 35

  Phản hồi

  • Posted by hoa on 10/09/2015 at 20:45

   (1/2)^n =1/32 suy ra (1/2)^m =1/2^5 suy ra (1/2)^ m =(1/2)^5 suy ra m=5 b) 343/125=(7/5)^n suy ra 7^3/5^3=(7/5)^n suy ra (7/5)^3=(7/5)^n suy ra n=3

   Phản hồi

 4. xin hãy cho tụi em bài 35 !

  Phản hồi

 5. Posted by Lý Hoàng Minh Uyên on 18/09/2011 at 21:03

  Thầy ơi cho em xin bài 40 và 41 với !!

  Phản hồi

 6. BÀI 41 TRANG 23 :
  a) (1+\frac{2}{3} -\frac{1}{4} ).(\frac{4}{5} -\frac{3}{4} )^2 =
  = \frac{17}{12}.(\frac{1}{20})^2
  = \frac{17}{12}.\frac{1}{400}
  = \frac{17}{4800}
  b) 2:(\frac{1}{2}-\frac{2}{3} )^3=
  = 2:(\frac{-1}{6})^3
  =2.\frac{6^3}{(-1)^3}
  = -432

  Phản hồi

 7. Posted by chuyển giúp em biểu thức mũ sang lũy thừa cơ số e hoặc logarit tự nhiên on 02/10/2011 at 15:55

  biểu thức 5 mũ (2x+5)

  Phản hồi

 8. Posted by thu hậu on 01/12/2011 at 14:31

  thầy cho em hỏi bài: So sánh 2 mũ 150 và 3 mũ 100

  Phản hồi

 9. thầy ơi giúp em giải bài 60/31

  Phản hồi

 10. Posted by nhu on 14/01/2012 at 22:40

  Thầy ơi cho em hỏi cách tích lũy thừa ví dụ như sau : 8 lũy thừa 0.6 thì tính như thế nào ?

  Phản hồi

 11. Posted by thảo nguyên on 07/06/2012 at 10:43

  thay oi jup con bai` 31voi bai 32/19 voi

  Phản hồi

 12. Posted by Kiều Oanh on 25/06/2012 at 16:40

  cho biết: x mũ 2 =a, x mũ 3 =b.Tính: x mũ 4, x mũ 5, x mũ 6, x mũ 7, x mũ 8

  Phản hồi

 13. Posted by ngan on 28/06/2012 at 13:08

  thay oi bai 37 trang 22 la sao ? Con kg hieu

  Phản hồi

 14. thầy ơi
  cho em bài 29

  Phản hồi

 15. Posted by mai on 20/07/2012 at 13:24

  giúp e bài 43 với thầy ơi
  e k biết làm

  Phản hồi

 16. thầy có thể giải cho em bài 63/31
  không ạ

  Phản hồi

 17. thầy ơi chỉ em bài 44 , 45 , 46 , 47 được không thầy ??????? mong thầy zúp em

  Phản hồi

 18. Posted by Huyen on 28/08/2012 at 10:16

  Thay oi e bi mat kien thuc toan 7gio em phai lam gi de lay lai day thay mog thay giup em

  Phản hồi

 19. Posted by lang thi hong ha on 31/08/2012 at 09:45

  thầy chỉ em bài 31 đi thầy

  Phản hồi

 20. Posted by Hòa on 05/09/2012 at 11:05

  cho em xin bài 43 ạ

  Phản hồi

 21. Posted by Thuy Huynh on 13/09/2012 at 08:28

  Thay oi cho em hoi Bai 40d/23

  Phản hồi

 22. Posted by Lê ngọc Hân on 13/09/2012 at 19:19

  Chờ thầy lâu quá…. Bạn nào biết, giải dùm minh với.
  cảm ơn trước.

  Phản hồi

 23. Posted by Toan7 on 16/09/2012 at 13:32

  Cho em hỏi bài 39 trang 23 đi. Cho x thuộc Q và x khác 0. Viết x mũ 10 dưới dạng:
  a) Tích của hai luy thừa trong đó có một thừa số là x mũ 7
  b) Lũy thừa của x mũ 2
  c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x mũ 12
  Làm giúp em câu a), b), c)

  Phản hồi

 24. Posted by cố gắng on 19/09/2012 at 06:45

  phải tự làm đi chứ chú cứ trông cậy vào thầy thì còn đâu là học chúng ta pải suy nghĩ chứ cứ hỏi thì sao hiểu nổi

  Phản hồi

 25. Posted by ngọc on 23/09/2012 at 16:44

  tính S=2*2^2+3*2^3+…+n*2^n

  Phản hồi

 26. Posted by nguyenmaiquyen7 on 10/07/2013 at 21:11

  thưa thầy thầy giảng giúp em bài này:tìm x
  (2x-3)^2=9

  Phản hồi

 27. Posted by Le Binh Phuong Mai on 08/09/2013 at 19:58

  thay oi, bai 31 la sao, con chua hieu de cho lam

  Phản hồi

 28. Posted by quangbao on 12/09/2013 at 17:09

  thay giup em bai 38/22 voi

  Phản hồi

 29. Posted by hoahoctro on 13/09/2013 at 14:02

  thay oi giup em bai 29trang 19 sgk lop 7 voi em cam on thay truoc

  Phản hồi

 30. Posted by hoahoctro on 13/09/2013 at 14:04

  thay biet khong thay?

  Phản hồi

 31. em khong pit tinh nhung cai so ma co so mu rui minh doi ra do

  Phản hồi

 32. Posted by nguyen on 16/09/2013 at 15:36

  Thầy ơi bài 29

  Phản hồi

 33. thầy ơi giang giup em bài 41 đươc không thầy
  để em biết đường mà nhơban

  Phản hồi

 34. Posted by Bùi thị thé hạ on 18/09/2013 at 08:50

  Giúp em bài 40 câu d vs

  Phản hồi

 35. Posted by hồ ngọc vân anh on 18/09/2013 at 10:21

  thay oi chi e bai 40 cau d di thay

  Phản hồi

 36. Posted by hồ ngọc vân anh on 18/09/2013 at 10:21

  dc ko thay

  Phản hồi

 37. Posted by txd2422001 on 22/09/2013 at 10:33

  thay oi giai giup em bai 39/sgk/23

  Phản hồi

 38. Posted by Phạm Kim Ngân on 30/09/2013 at 22:02

  a)x^10=x^7.x^3
  b)x^10= (x^5)^2
  c)x^10=x^12:x^2

  Phản hồi

 39. thay chi con bai nax : 9^15.3^17 phan 27^10.81^4

  Phản hồi

 40. Posted by Christina Nguyễn on 19/06/2014 at 12:19

  thầy ơi bài 43/23 làm sao thầy

  Phản hồi

 41. thầy ơi bài 42/23 làm sao thầy chỉ dùm em

  Phản hồi

 42. ghi dap an bai 42/23 nha thay

  Phản hồi

 43. Posted by phat on 24/06/2014 at 20:07

  thầy cho em hỏi bài 31 với

  Phản hồi

 44. Posted by Võ Tấn Phát on 24/06/2014 at 20:16

  thay oi giup em bai 40 cau D đi thay

  Phản hồi

 45. Posted by thu on 05/07/2014 at 08:58

  em ko hiểu câu d bài 36 trang 22

  Phản hồi

 46. chi em bai 31 thay oi

  Phản hồi

 47. Posted by anh on 13/08/2014 at 10:12

  thầy ơi, e có 1 bài tập như sau : (-3/5)^n/ (-3/5)^n+1
  mong thầy giải giúp em ạ. Cám ơn thầy

  Phản hồi

 48. Posted by khang on 31/08/2014 at 17:10

  thay oi lam gium em bai nay
  9^10.2^18-3^17.4^10:3^15.4^8.23
  cam on thay a

  Phản hồi

 49. Posted by Lan ngoc on 03/09/2014 at 11:38

  (3/4+5/6)^2 mình tính trong ngoặc trước hay lấy 3/4 để đó rồi lấy 5/6^2 ạ ???????

  Phản hồi

 50. Posted by Thu on 09/09/2014 at 22:29

  Thầy ơi cho con hỏi bài 38 làm sao vậy?mong thầy giúp em

  Phản hồi

 51. Posted by lũy thừa của 1 số hữu tỉ on 10/09/2014 at 18:41

  xin hãy cho bài 39 sgk trang 23

  Phản hồi

 52. thầy ơi giảng cho em bài 42 em ko hiểu]\

  Phản hồi

 53. thầy cho em hỏi bài 29 sgk và bài 31,32 với

  Phản hồi

 54. Posted by Nguyễn Trương Thiên on 11/09/2014 at 19:05

  thầy ơi cho em hỏi bài 43/31 ạ

  Phản hồi

 55. Posted by Huy on 17/09/2014 at 21:55

  thay oi cho em hoi bai 43/23 cua lop 7 di thay cam on thay nhieu

  Phản hồi

 56. Posted by Lê Thị Hòa on 28/10/2014 at 17:01

  giải giùm em bài tìm x này với thầy ơi. Em cảm ơn thầy [5x^2y^3(-2xy^4)] :x^2y^2

  Phản hồi

 57. Posted by huy on 16/06/2015 at 12:13

  wa de

  Phản hồi

 58. so sánh 2^32 và 3^23

  Phản hồi

 59. Posted by Lê Thị Mai Hương on 29/06/2015 at 08:53

  thầy ơi. Giải cho em bài 43 trang 23 được không thầy

  Phản hồi

 60. Posted by Lê Thị Mai Hương on 30/06/2015 at 14:14

  Thầy ơi bài 43 làm sao vậy thầy

  Phản hồi

 61. Posted by Lê Thị Mai Hương on 30/06/2015 at 14:48

  Mấy bạn có ai pít thì giải giúp mình vs. Chờ thầy lâu quá

  Phản hồi

 62. Posted by Ái Duyên on 09/07/2015 at 12:00

  thầy ơi cho em hỏi bài 43 trang 23 làm sao được ko thầy

  Phản hồi

 63. Posted by Lê An Khanh on 28/07/2015 at 12:01

  thầy chỉ e bài này: Chứng minh rằng với mọi x,y thuộc Q ta luôn có:
  a) /x+y/ _ /x/-/y/
  c) /x-y/ = /y-x/

  Phản hồi

 64. Posted by Hứa Xuân Luân on 02/08/2015 at 16:58

  thầy ơi, giải giùm em bài 32 trang 19 đố ấy thầy. Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất. (Chọn được càng nhiều càng tốt

  Phản hồi

 65. Posted by Quỳnh on 09/08/2015 at 15:21

  Thầy cho em hỏi có một bsài toán như này : cho x thuộc Q, x# 0, hãy viết x dưới dạng lũy thừa của x mũ 2.
  cau trả lời của em là :
  X thuộc Q, x # 0; x^2 có thể viết thành dạng
  (a/b)^2 với b#0.
  Như vậy có điúng không ạ ?

  Phản hồi

 66. Posted by an on 09/08/2015 at 21:05

  (x-1)^x+2=(x-1)^x+4.tim x

  Phản hồi

 67. Posted by mai linh chi on 11/09/2015 at 14:56

  bai 45 trang 15 sach bai tap

  Phản hồi

 68. Posted by Diệu Anh on 13/09/2015 at 10:37

  thầy có thể giải dùm e pài này được không tồn tại một x thuộc số hưu tỉ x bình phương bằng 5

  Phản hồi

 69. Posted by phuc on 13/09/2015 at 19:27

  thầy ơi bài 40 trang 23 làm sao vậy thầy

  Phản hồi

 70. Posted by em mun thay giai toan giup a on 22/09/2015 at 15:44

  thay oi chi em bai 53 sgk lop 7 a

  Phản hồi

 71. thầy có thể giải cho em bài (5x-3)*(7-4x)=0 được không ạ *))

  Phản hồi

 72. Posted by Wendy on 12/09/2016 at 20:05

  Thầy ơi em ko hiểu lắm về cách làm các dạng bt này thầy có thể hươsng dẫn em ko

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: