BÀI 6 – 7 : TAM GIÁC CÂN – TAM GIÁC ĐỀU – TAM GIÁC VUÔNG

BÀI 6 – 7

TAM GIÁC CÂN – TAM GIÁC ĐỀU – TAM GIÁC VUÔNG

–o0o–

1. TAM GIÁC CÂN :

Định nghĩa :

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Định lí 1 :

Tam giác cân có hai góc đáy bằng nhau.

Định lí 2 :

Tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

2. TAM GIÁC ĐỀU :

Định nghĩa :

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Tính chất :

 1. Trong Tam giác đều có ba góc bằng 600.
 2. Nếu Tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.
 3. Nếu Tam giác cân  có một góc bằng 600 thì tam giác đó là tam giác đều.

3. TAM GIÁC VUÔNG :

Định nghĩa :

Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

Định lí Py-ta-go thuận :

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

Định lí Py-ta-go đảo :

Nếu một tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì tam giác đó là tam giác vuông.

=======================

chuyên để tam giác : link

BÀI TẬP SGK :

BÀI TẬP 51 TRANG 128 :

A)    So sánh : \widehat{ABD} ; \widehat{ACE}

XÉT ΔABD và ΔACE, có :

AB = AC (ΔABC cân tại A)

\widehat{COA} góc chung.

AE = AD (gt)

=> ΔABD= ΔACE (c – g -c)

=> \widehat{ABD} = \widehat{ACE} (góc tương ứng).

b) ΔIBC là tam giác gì ?

ta có :

\widehat{ABC} = \widehat{ACB} (ΔABC cân tại A)

Hay \widehat{ABD}+\widehat{DBC}=\widehat{ACE}+\widehat{ECA}

Mà : \widehat{ABD}= \widehat{ACE} (cmt)

=> \widehat{DBC}= \widehat{ECA}

=> ΔIBC là tam giác cân tại I.

BÀI TẬP 52 TRANG 128 :

XÉT ΔABO và ΔACO, có :

\widehat{ABO} =\widehat{ACO}=90^0 (gt)

OA cạnh chung.

\widehat{AOB} =\widehat{AOC} (Oz là phân giác góc xOy)

=> ΔABO = ΔACO (cạnh góc vuông – góc nhọn)

=> AB = AC (cạnh tương ứng);

=> ΔABC cân tại A (1)

Xét tứ giác ABOC, ta có :

\widehat{BAC} +\widehat{B} +\widehat{O}+\widehat{C} =360^0

\widehat{BAC} +90^0+120^0+90^0 =360^0

\widehat{BAC}=60^0 (2)

Từ (1) và (2), => ΔABC đều.

BÀI TẬP 54 TRANG 131 :

Ta có : AC = 8,5cm; BC = 7,5cm

Áp dụng định lí pytago vào ΔABC (\widehat{B} =90^0 ) :

AC2 = BA2 + BC2

AB2 = AC2 – BC2

AB2 = 8,52 – 7,52 = 16

=> AB = \sqrt{16} = 4 cm

==============================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1 :

Cho ABC nhọn (AB < AC). Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia AM lấy đi ểm N sao cho M là trung điểm của AN.

a/. Ch/m : ΔAMB = ΔNMC

b/. Vẽ CD \bot AB (D\in AB). So sánh góc ABC và góc BCN. Tính góc DCN.

c/. Vẽ AH \bot  BC (H \in BC), trên tia đối của tia HA lấy điểm I sao cho HI = HA.

Ch/m : BI = CN.

Bài 2:

Cho  có AB = AC. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = AM. Gọi H là trung điểm của BC.

a)    Chứng minh: ΔABH = ΔACH

b)    Gọi E là giao điểm của AH và MN. Chứng minh: AH  \bot MM ; MM // BC.

BÀI 3 : 

Vẽ góc nhọn xAy. Trên tia Ax lấy hai điểm B và C (B nằm giữa A và C). Trên tia Ay lấy hai điểm D và E sao cho AD = AB; AE = AC

a)    Chứng minh BE = DC

b)    Gọi O là giao điểm BE và DC. Chứng minh tam giác OBC bằng tam giác ODE.

c)    Vẽ trung điểm M của CE. Chứng minh AM là đường trung trực của CE.

Bài 4.

Cho tam giác ABC ( AB< AC ) . Gọi I là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia IB lấy điểm D, sao cho IB = ID. Chứng minh :

a) Tam giác AIB bằng tam giác CID.

b) AD = BC  v à  AD // BC.

BÀI  5.

Cho tam giác ABC có góc A =350 . Đường thẳng AH vuông góc với BC tại H. Trên đường vuông góc với BC tại B lấy điểm D không cùng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A sao cho AH = BD.

a) Chứng minh ΔAHB = ΔDBH.

b) Chứng minh AB//HD.

c) Gọi O là giao điểm của AD và BC. Chứng minh O là trung điểm của BH.

d) Tính góc ACB , biết góc BDH= 350 .

Bài 6 :

Cho tam giác ABC cân tại A và có \widehat{A}=50^0 .

 1. Tính \widehat{B}\widehat{C}
 2. Lấy D thuộc AB, E thuộc AC sao cho AD = AE. Chứng minh : DE // BC.

Bài 7 :

Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy D thuộc AC, E thuộc AB sao cho AD = AE.

 1. Chứng minh : DB = EC.
 2. Gọi O là giao điểm của BD và  EC. Chứng minh : tam giác OBC và ODE là tam giác cân.
 3. Chứng minh rằng : DE // BC.

Bài 8 :

Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc C cắt AB tại D. trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CE = CB.

 1. Chứng minh : CD // EB.
 2. Tia phân giác của góc E cắt CD tại F. vẽ CK vuông góc EF tại K. chứng minh : CK Tia phân giác của góc ECF.

Bài 9 :

Cho tam giác ABC vuông tại A có \widehat{B}=60^0 . Vẽ Cx vuông góc BC, trên tia Cx lấy điểm E sao cho CE = CA (CE , CA nằm cùng phía đối BC). trên tia đối của tia BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh :

 1. Tam giác  ACE đều.
 2. A, E, F thẳng hàng.

Bài 10 :

Cho tam giác ABC (AB <AC). Tia phân giác của góc A cắt đường trung trực của BC tại I. kẻ IH vuông góc AB tại H. IK vuông góc AC tại K. chứng minh : BH = CK.=========================================
ĐỀ THI :

Đề kiểm tra học kì I năm học 2008 – 2009 Q1

Môn : toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút.

BÀI 1 : (2,5 điểm) tính bằng cách hợp lý :

a) \sqrt{\frac{16}{25} }-2. \sqrt{0,81}

b) (\frac{2}{5})^6.(\frac{25}{4})^2

c) \frac{100}{123} :(\frac{3}{4} +\frac{7}{12})+\frac{23}{123} :(\frac{9}{5} -\frac{7}{15})

BÀI 2 : (2,5 điểm)

Tìm x, biết :

a) \frac{2}{3}x-(-\frac{1}{2})^2=\sqrt{\frac{9}{16}}

b) |x-\frac{1}{2}|+\frac{1}{3} =2\frac{1}{3}

c) 33x : 11x = 81

BÀI 3 : (1,5 điểm)

Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ hai nhiều hơn Đội thứ nhất 2 máy và năng suất của các máy như nhau.

BÀI 4 : (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông góc tại A có góc B = 530.

a) Tính góc C.

b) Trên cạnh BC, lấy điểm D sao cho BD = BA. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC ở điểm E. cmr : ΔBEA = ΔBED.

c) Qủa C, vẽ đường thẳng vuông góc với BE tại H. CH cắt đường thẳng AB tại F. cm : ΔBHF = ΔBHC.

d) Cm : ΔBAC = ΔBDF và D, E, F thẳng hàng.

HẾT.

Advertisements

114 responses to this post.

 1. Posted by nguyễn thị nhung on 05/10/2011 at 16:41

  thầy dùng phần mềm gì để vẽ hình đấy ạh? em mong nhận được câu trả lời .em cảm ơn thầy

  Phản hồi

 2. Posted by giai bai tap on 16/12/2011 at 14:56

  Chao thay e co bai nay e ko lam duoc thay co the giup em giai duoc ko e se rat cam on neu thay giup e. De baj: ”Mot nguoi ra cho ban trung. Nguoi thu nhat mua 1/2 so trung roi mua them 2 qua, nguoi thu hai mua 1/2 so trung con lai roi mua them 2 qua, nguoi thu ba mua 1/2 so con lai roi mua them 2 qua, nguoi thu tu mua 1/2 so trung con lai roi mua them 2 qua thi het. Hoi nguoi ban hang ban duoc bao nhieu tien trung biet rang mot chuc trung la 4000d.”. Vay do thay e con ban khoan nhung chua co loi giai duoc mong rang se co nguoi giup.

  Phản hồi

  • Posted by Tran Hieu on 03/01/2012 at 22:13

   lac de ak lam gi co de nay em oi

   Phản hồi

  • Posted by baotuyet on 25/01/2018 at 13:03

   Chao thay e co bai nay e ko lam duoc thay co the giup em giai duoc ko e se rat cam on neu thay giup e. De baj: ”Mot nguoi ra cho ban trung. Nguoi thu nhat mua 1/2 so trung roi mua them 2 qua, nguoi thu hai mua 1/2 so trung con lai roi mua them 2 qua, nguoi thu ba mua 1/2 so con lai roi mua them 2 qua, nguoi thu tu mua 1/2 so trung con lai roi mua them 2 qua thi het. Hoi nguoi ban hang ban duoc bao nhieu tien trung biet rang mot chuc trung la 4000d.”. Vay do thay e con ban khoan nhung chua co loi giai duoc mong rang se co nguoi giup.
   Gợi ý: gọi số trứng ban đầu là x. Theo đề bài ta sẽ tính được x= 256=> tiền bán được là 256×4000/10=102400

   Phản hồi

 3. Posted by dara on 14/01/2012 at 15:17

  có mấy bài khó qúa.sao k có lời giải hở thầy???

  Phản hồi

 4. Posted by NT on 22/01/2012 at 10:57

  thầy giảng giúp em bái 1 phần của phần bài tập rèn luyện

  Phản hồi

 5. Posted by Trần Thị Tuyết on 24/02/2012 at 17:03

  Chào thầy:
  Con gái tôi có bài tập này nhờ tôi hướng dẫn nhưng tôi không làm được. Nhờ thầy giúp tối được không?
  Cho tam giác ABC, ở phía ngoài tam giá ABC vẽ tam giác vuông cân ADB vuông tại góc A. Vẽ tam giác vuông cân AEC vuông tại góc A. Từ D kẻ DI vuông góc với BC tại I, Từ E kẻ EK vuông góc với BC tại K. Chứng minh BI=CK.
  Cảm ơn Thầy nhiều!

  Phản hồi

 6. Posted by Nhung on 14/04/2012 at 09:44

  Thầy ơi giải giùm em bài 9 của bài tập rèn luyện với ạ! Khó quá!

  Phản hồi


  • 1.Tam giác ACE đều :
   Ta có : \widehat{C_1}+\widehat{B_1} =90^0 (tam giác ABC vuông tại A)
   =>\widehat{C_1}=90^0 -60^0=30^0
   \widehat{C_1}+\widehat{C_2} =90^0 (CE vuông góc BC)
   =>\widehat{C_2}=90^0 -30^0=60^0
   Xét Δ ACE, ta có :
   CA = CE (gt)
   => ΔACE cân tại C.
   Mà : =>\widehat{C_2}=60^0 (cmt)
   => ΔACE đều.
   2. A, E, F thẳng hàng :
   Ta có : \widehat{B_1}+\widehat{B_2} =180^0 (BF tia đối của tia BC)
   =>\widehat{B_2} =180^0 -60 = 120^0
   Xét Δ ABF, ta có :
   BA = BF (gt)
   => Δ ABF cân tại B.
   =>\widehat{A_3} =\frac{180^0-120^0}{2}=30^0
   Mà : \widehat{A_1} =30^0 ( ΔACE đều)
   Ta có :
   \widehat{EAF} =\widehat{A_1}+\widehat{A_2}+\widehat{A_3}=60^0+90^0+30^0=180^0
   =>A, E, F thẳng hàng.
   BÀi toán giúp ta rèn luyện kỹ năng sữ dụng góc trong tam giác cân, vuông, đều và góc bẹt.

   Phản hồi

   • Posted by Phùng Nhật Vi on 09/02/2014 at 17:55

    Thầy ơi, thầy có thể giải bài 5,6 được không ạ? Em không hiểu đề bài bài 5 và câu b bài 6. Nếu giải luôn được thì tốt ạ, em cảm ơn thầy nhiều !

    Phản hồi

 7. Posted by Anh on 22/04/2012 at 11:10

  thầy làm cho em vs cho góc nhọn xoy. điểm H nằm trên ti p.g của xoy, từ H dựng các đg vg xuống 2 cạnh ox và oy. A thuộc ox. B thuộc oy. c/m tam giác hab là tam giác cân.

  Phản hồi

 8. Posted by Nguyễn Cát Tường on 30/04/2012 at 17:07

  Ta có H thuộc tia phân giác của góc x0y
  nên H cách đều 2 điểm A và B (HA=HB)
  Xét tam giác HAB có:
  HA=HB (cmt)
  => tam giác HAB cân ở H

  Phản hồi

  • Thầy giải bài ni em với thầy hý: Cho tam giác ABC.vẽ cung tròn tâm A.bán kính BC và cung tròn tâm C bán kính BA.Chúng cắt nhau ở D ( D,B nằm khác phía đối với AC ).Chứng minh rằng : AD song song BC

   Phản hồi

 9. Posted by Nguyễn Cát Tường on 30/04/2012 at 17:10

  Em làm đúng ko thầy?

  Phản hồi

 10. Posted by Nguyễn Cát Tường on 30/04/2012 at 20:38

  Thầy ơi bài 3 câu c phần rèn luyện làm như thế nào vậy thầy?

  Phản hồi

 11. Posted by Nguyễn Cát Tường on 01/05/2012 at 13:57

  Ủa bài 5 câu c phần rèn luyện đó thầy, em nhầm

  Phản hồi

 12. thầy ơi! thầy chỉ em làm thế nào chứng minh phân giác vậy thầy . em học lớp 9

  Phản hồi

 13. Posted by bui huy thong on 10/05/2012 at 18:27

  thay oi,thay co the noi nhieu hon ve cac pp chung minh hai duong thang song song

  Phản hồi

  • + cùng song song đường thẳng thứ 3 :
   a // d và b // d => a // b.
   + cùng vuông góc đường thẳng thứ 3 :
   a \bot d và b \bot d => a // b.
   + góc ở vị trí so le trong (đồng vị) bằng nhau
   +góc ở vị trí trong cùng phía bù nhau…

   Phản hồi

  • Posted by duy on 04/08/2014 at 15:18

   THAY GIUP EM BAI NAY VOI cho tam giac abc nhon tren tia doi cua tia ab lay m sao cho am=ac tren tia doi cua tia ac lay n sao cho an=ab Cm goc bac =2amn

   Phản hồi

 14. Posted by Nguyễn Cát Tường on 24/05/2012 at 21:13

  Thầy ơi, em ôn tập toán ở website của thầy và kết quả là em được 10 điểm thi môn toán vì thế em cám ơn thầy! ^^

  Phản hồi

 15. Posted by hoang anh on 30/07/2012 at 11:21

  cho tam giac ABC can tai A ,dung tam giac deu ADB va ACE noi CD va BE cat nhau tại O . Tinh goc DOB

  Phản hồi

 16. Posted by Nam on 02/08/2012 at 19:52

  Thầy chỉ cho em lời giải bài này với: Cho tam giác ABC. Đường phân giác góc ngoài đỉnh B,C của tam giác cắt nhau ở O. Từ A lần lượt kẻ đường thẳng lần lượt vuông góc với 2 đường thẳng trên, cắt BC ở M và N. CMR
  a) Chu vi tam giác ABC bằng MN
  b) O thuộc trung trực MN
  c) AO là phân giác góc BAC

  Phản hồi

 17. Posted by ho thuy mai on 03/01/2013 at 20:26

  thay lam` jum` em vs: tính góc ở đáy của 1 tam giác cân biết góc ở đỉnh là 50 độ, a độ
  tính góc ở đỉnh của 1 tam giác cân biết góc ở đáy bằng 50 độ, bằng a độ

  Phản hồi

 18. Posted by dung on 28/01/2013 at 20:47

  thay oi cám ơn thay

  Phản hồi

 19. Posted by 2121323 on 10/03/2013 at 20:58

  Bài tập : Cho tam giác ABC vuông tại A, Cm : AB^2+AC^2=BC^2

  Phản hồi

 20. Posted by nhi on 15/04/2013 at 19:06

  cho tam giac can abc co chu vi 18cm, canh day bc=4cm.tính canh ben bc]

  Phản hồi

 21. Posted by tuân on 14/08/2013 at 17:21

  Bài tập: Chứng minh một tam giác có hai đường phân giác bằng nhau thi tam giác đó là tam giác cân

  Phản hồi

 22. Posted by Nguyen Xuan Binh Minh on 14/11/2013 at 10:55

  Thầy ơi, chỉ giúp em bài này
  Cho tam giác ABC có A = 90 độ, B = 60 độ. Gọi trung điểm cạnh BC là M. Phân giác góc MAC cắt cạnh BC tại điểm N. Lấy D trên cạnh BC sao cho BD = CN – MN. Tính góc BAD

  Phản hồi

 23. Posted by nguyenthien tai.c2dh.ks@soctrang.edu.vn on 09/12/2013 at 10:50

  cho tam giác ABC cân tại C, biết góc C=100 độ, trên tia CB lấy điểm M sao cho CM = AC. Tính góc CAM?

  Phản hồi

 24. Posted by nguyenthien tai.c2dh.ks@soctrang.edu.vn on 20/12/2013 at 15:58

  con tôi có bài tập khó giải nhờ mấy thầy giải dùm:
  cho tam giác ABC cân tại C, biết góc C=100 độ, trên tia CB lấy điểm M sao cho CM = AC. Tính góc CAM?

  Phản hồi

 25. trên tia CB lấy điểm M sao cho CM = AC.
  ta có : AC = CB.
  vậy M trùng B !!!. PH xem lại đề đi ạ.

  Phản hồi

 26. Posted by vantinh on 05/01/2014 at 18:50

  thầy ơi giải hộ em bài này với

  Phản hồi

 27. Posted by vantinh on 05/01/2014 at 18:51

  tìm STN a;b sao cho (2014a+3b+1)(2014^a+2014a+b)

  Phản hồi

 28. Posted by thao on 10/01/2014 at 18:12

  thay oi giai giup em bai 50 phan luyen tap bai tam giac can

  Phản hồi

 29. Posted by nguyen thithu on 15/01/2014 at 10:11

  giai giup em bai 8 de ren luyen

  Phản hồi

 30. thầy ơi ,thầy giảng cho em bai nay: cho tam giác ABC vuông tại A.ad là phân giác của góc BAC. D thuộc BC. AB=3cm. AD=(12*căn 2)/7 cm. tính BD

  Phản hồi

 31. Posted by Tuấn on 11/03/2014 at 17:53

  cho tam giác ABC cân tại A, góc A = 100 độ, trên AB lấy M sao cho AM=BC. tính góc AMC?

  Phản hồi

 32. Posted by phambinh on 10/04/2014 at 21:36

  cho tam giac ABC can tai A ve AH la phan giac cua goc A . Goi BK, OI la duong cao cua tam giac ABC cat nhau tai H biet H thuoc AM . Chung minh HB+HC<AB+AC

  Phản hồi

 33. Posted by Võ Minh Thư on 05/05/2014 at 20:24

  thầy ơi, thầy giảng cho em bai này với:cho tam giác ABC có Â=60 độ. BE là phân giác của góc B, EH vuông góc với Bc tại H
  a) chứng minh tam giác ABE=tam giác HBE
  b) BE là trung trực của đoạn thẳng AH
  c) EK=EC
  d) AE<EC

  Phản hồi

  • Posted by Võ Minh Thư on 05/05/2014 at 20:50

   a) Xét tam giác ABC và tam giác HBE
   có Â=góc H=90 độ
   BE=BE(cạnh chung)
   góc ABE=góc HBE(BE là phân giác của góc B)
   =>tam giác ABE=tam giác HBE(cạnh huyền-góc nhọn)
   b) vì tam giác ABE=tam giác HBE (cmt)
   => BA=BH(GÓC TƯƠNG ỨNG)
   =>EA=EC(góc tương ứng)
   => B;E là đường trung trực của AH
   =>BE là đường trung trực của AH
   c) Xét tam giác AEK và tam giác HEC
   có Â=góc H=90 độ
   AE=CE(cmt)
   góc AEK=góc HEC (đối đỉnh)
   => tam giác AEk=tam giác HEC(g.c.g)
   =>EK=EC(đpcm)
   d) không biết làm

   Phản hồi

 34. Posted by minhanh on 11/05/2014 at 08:45

  cho tam giac ABC co goc BAC = 120 do, phan giac AD (D thuoc canh BC). Tren nua mat phang bo la duong thang BC khong chua diem A ve tia Bx tao voi BC mot goc CBx=60 do va tia Bx cat AD o E. Chung minh rang:
  1) AD.DE=BD.CD
  2) tam giac ADB dong dang tam giac CDE va tam giac EBD deu
  3) BC.AE=AB.EC+AC.BE

  Phản hồi

 35. B1:so sánh đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch(công thức ,hệ số tỉ lệ,tính chất),hãy chia số 117 thành ba phần:+)tỉ lệ thuận với 2,3,4. +)tỉ lệ nghịch với 2,3,4.B2:tỉ số của 2 số là 3:4.nếu thêm 1,5 và số thứ nhất thì tỉ số của chúng sẽ =6;7.tìm 2 số đó.

  Phản hồi

 36. thay giai dum em bai nay a
  Cho xO6y nhọn, Oz la phân giác, A thuộc Oz, Từ A kẻ AM vuông góc Ox va AN vuông góc Oy
  a/ Chứng minh Tam Giác AOM = OAN
  b/ Từ N kẻ d // Ox, d cắt Oz tại B .Chứng minh Tam gíac ONB cân
  c/Chứng minh Tam giác BNA = BMa

  Phản hồi

 37. Posted by Nguyen Anh Tuan on 25/07/2014 at 21:34

  giup em voi
  Đe:lay 2 canh AB AC cua tam giac ABC goc BAC khac 60 do dung ra phia ngoai goc A hai tam giac deu ABD va ACE.Lay AD AE lam hai canh dung hinh thang ADFE.cmr tam giac FBC deu

  Phản hồi

  • tự vẽ hình nhé em
   Xét tam giác FDB và tam giác ECF có:
   EC=EA=FD
   FE=AD=BD
   góc FDB=60+góc FDA
   góc FEC=60+ góc FEA
   Suy ra: tam giác FDB= tam giác ECF suy ra FC=FB và góc FCE= góc DFB
   Xét ∠2DAE= 360−2∠D
   suy ra ∠DAE=180−∠D
   Xét góc BAC=360- ∠DAE-120= 360-120-180+∠D
   = 60+∠D
   Suy ra tam giác BAC=tam giác DBF (C.G.C)
   Suy ra ĐPCM

   Phản hồi

 38. Posted by bao nhi on 04/08/2014 at 06:37

  thầy ơi giải giúp em bài này mới ạ: Cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ, đường cao AH.gọi I là trung điểm của Ah. Qua C vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt BI tại E.cmr: tam giác ACE cân

  Phản hồi

 39. Posted by dfgf on 27/12/2014 at 18:24

  chang hay

  Phản hồi

 40. Posted by Trân on 12/01/2015 at 11:22

  thầy ơi chỉ em bài này với Cho tam giac ABC can Tại A có góc A =100 độ tia phân giác góc B cắt AC tại D .Chứng minh BC=BD+AD .Cám ơn thầy

  Phản hồi

 41. Posted by nguyễn Cẩm Tiên on 12/01/2015 at 11:48

  thầy ơi giúp em bai này với cho tam giác ABC có A=1oo độ ,tia phân giác góc B cắt AC tại D ,Chứng minh BC=BD+AD

  Phản hồi

 42. Thầy ơi ! Sao bài 5 câu d phần rèn luyện lạ thế ạ !
  Sao góc A=BDH=35o được ạ!
  Chả nhẽ góc HAC =0o

  Phản hồi

 43. Thầy giải giúp con em bài toán này được không thầy.
  Cho tam giác ABC M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc A.CM rằng tam giác ABC là tam giác cân

  Phản hồi

 44. Posted by Dương on 10/02/2015 at 19:47

  Thay oi thay giai ho con bai nay dc khong a

  Phản hồi

 45. Posted by 17012002 on 17/02/2015 at 08:17

  thầy ơi giải hộ chị em bài này với: Cho tam giác ABC cân tại A có góc A bằng 100 độ. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác sao cho góc MBC bằng 10 độ; góc MCB bằng 20 độ. Tính góc AMB

  Phản hồi

 46. Thầy ơi
  Giải hộ em bài này với va nhanh gium nha
  Cho tam giác đều ABC . Trên tia đối của tia CB Lấy điểm D sao cho CD=CB . Tính góc ADB

  Phản hồi

 47. Posted by T.Linh on 03/05/2015 at 15:41

  Thầy ơi cho em hỏi bài này với ạ
  Cho tam giác ABC vuông ở A có AB < AC. gọi O là giao điểm ba đường trung trực; I là giao điểm ba đường phân giác trong của tam giác
  A) Đặt độ dài của AB=c, BC=a, CA=b, p= (a+b+c)/2, r là khoảng cách từ I đến BC. Chứng minh r=p-a
  B) Chứng minh rằng nếu tam giác IBO vuông thì chỉ có thể vuông ở I

  Phản hồi

 48. Posted by Gia Khanh on 04/05/2015 at 09:34

  Thầy giải giúp em bài toán này:
  Cho tam giác vuông ABC (vuông tại A). Từ điểm D trên BC ta kẻ đường vuông góc với AB tại E với AC tại F. CM: BD.DC= BE.EA+CF.FA.
  Cảm ơn thầy!

  Phản hồi

 49. Thầy giải giúp em bài toán này:
  Cho tam giác ABC có góc A > góc B > góc C phân giác AD và đường cao AH
  a) Chứng minh góc C góc IAH
  e) Chứng minh nếu góc A = 75 độ; góc C = 35 độ thì chu vi tam giác ABC = CK

  Phản hồi

 50. các thầy trả lời em bài này ;cho tam giác ABC cân tại A;BD,CE là 2 đường phân giác của tam giác ,cm BD=CE;tam giác ADE cân; DE song song BC

  Phản hồi

 51. thay em hoi : Ba đội cày làm việc trên ba cánh đồng có diện tích như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 12 ngày. Đội thứ hai hoàn thành công việc trong 9 ngày. Đội thứ ba hoàn thành công việc trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy cày biết Đội thứ hai nhiều hơn Đội thứ nhất 2 máy và năng suất của các máy như nhau.em mong thầy vào nhanh để giải cho em hiểu hơn thầy em xin cảm ơn thầy

  Phản hồi

 52. Posted by duckling on 16/10/2015 at 16:37

  chào thầy!
  thầy giải giúp e bài này với: hãy tim dien tích tam giac biet cac canh là căn45, căn13 và 8. biết kết quả là 1 số tự nhiên
  thầy giải dùm e với. e cảm ơn thầy trước ạ

  Phản hồi

 53. Thầy cho em hỏi: Cho tam giác ABC, có 3 đường phân giác AD, BE, CF cắt nhau tại O. Từ O kẻ OG vuông góc với BC. CM: góc BOG= góc COD

  Phản hồi

 54. Posted by lê thị ngọc on 13/11/2015 at 22:59

  thưa thầy em phải làm 1 bài tiểu luận về các đường trong tam giác cân , ngoài mối tương quan giữa các đường còn có vấn đề gì để khai thác không ạ. thầy giúp e với ạ

  Phản hồi

 55. Posted by phat on 25/11/2015 at 09:15

  cho tam giác ABC có AB=AC.Gọi M là trung điểm cua BC . Trên cạch AB lấy điểm D , trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AD=AE
  a)C/m tam giác ABM=tam giác ACM( làm đc rồi )
  b)C/m AM vuông góc BC
  c)C/m tam giác ADM=tam giác AEM
  đ)Gọi H là trung điểm của EC.Từ C kẻ đường thẳng song song với EM cắt tỉa MH tại F.C/m ba điểm D,A,F thẳng hàng

  Phản hồi

 56. Thầy cho em hỏi bài này với: Cho tam giác ABC có tia phân giác BM = CN (M thuộc AC; N thuộc AB. Chứng minh AB=AC

  Phản hồi

 57. Posted by Nguyễn Cảnh Quân on 31/12/2015 at 15:55

  Thầy ơi giải giúp em bài 8 phần luyện tập

  Phản hồi

 58. Posted by Hoàng Tố Uyên on 03/01/2016 at 21:16

  Thầy ơi , giúp em giải bài này nha. Em xin chân thành cảm ơn:
  Cho tam giác ABC, góc B=C=40 độ. Kẻ phân giác BD. Chứng minh BD+AC=BC

  Phản hồi

 59. Posted by My on 06/01/2016 at 15:45

  Gọi O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Ax , By cùng vuông góc vs AB ( Ax,By thuộc 1 nửa mặt phẳng bờ AB). Lấy C thuộc Ax, vẽ đường thẳng vuông góc với CO tại O cắt By tại D. Gọi K là giao điểm của CO và BD .
  a) Chứng minh: Tam giác COK cân.
  b) CD=BD=AC

  Phản hồi

 60. Posted by Thu Hồng on 09/01/2016 at 19:50

  chào thầy có bài này em muốn hỏi ạ cho tam giác ABC cân tại A có góc A=100 độ.Lấy điểm M thuộc cạnh AB,điểm N thuộc cạnh AC sao cho AM=AN.Chứng minh rằng MN//BC

  Phản hồi

 61. thay oi cho e hoi: may ban hoi nhiu the nay thi thay no oc ma chet ak

  Phản hồi

 62. Posted by Huy on 12/01/2016 at 08:55

  Thầy ơi thầy chứng minh định lí tam giác ABC đều vậy góc A=góc B=góc C

  Phản hồi

 63. Thầy ơi nhờ thầy có rảnh 0 ạ e muôn nhờ thầy giải hộ bài toán này

  Phản hồi

 64. Chào thầy e muốn nhờ thầy giúp e giải bài này Cho tam giác ABC cân tại A trên tia đối của tia AB lấy điểm D trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AD=AE
  CMR : a) DE//BC
  b) BE=CD
  c) tam giác BED = tam giác CDE
  EM DG RẤT CẦN NHỜ THẦY HƯỚNG DẪN EM XIN CẢM ƠN

  Phản hồi

 65. thay oi cho em hoi bai nay . vua ga vua cho. bo lai cho tron. 36 con. 100 chan chan. hoi bao nhieu ga . bao nhieu cho

  Phản hồi

 66. Posted by Đang an khanh on 04/02/2016 at 19:45

  Xin thầy giúp em bài này
  Cho ABC cân tại A.kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC ) ,biết AC =15cm,AH =12cm
  -Tính độ dài BH
  -chứng minh HC=HB
  -Kẻ HM Vuông góc với AB,kẻ HN Vuông góc với AC ,chứng minh HM =HN
  -chứng minh MN song song Với BC

  Phản hồi

 67. Posted by son on 06/02/2016 at 14:47

  lam on giai ho em bai nay voi : cho tam giac ABC co AB=AC,D thuoc tia doi tia AB, E thuoc tia doi tia AC sao cho BD=CE. chung minh DE//BC

  Phản hồi

 68. Posted by tu on 23/03/2016 at 20:45

  bi cu thay hinh nhu co mot cau lam sai?bai tap51 trang 128 ngay cau a

  Phản hồi

 69. Posted by Yến Ly on 06/05/2016 at 09:45

  thầy giải giúp em bài này vs:
  cho tam giác ABC cân tại A, hai đường trung tuyến BM và CN cắt nhau tại G
  a. CM TAM GIÁC BNC= TAM GIÁC CMB
  b.CM TAM GIÁC NGM CÂN TẠI G
  c. CN BC<4GM

  Phản hồi

 70. Posted by quan on 07/05/2016 at 07:40

  thầy ơi giải giúp em bài này vs : cho tam giác ABC cân tại A cho tia phân giác AM
  C/m : ABM va ACM
  cám ơn thầy chỉ giùm vì em sắp thi nên thầy gửi lẹ nhé. EM học lớp 7

  Phản hồi

 71. Posted by Dương Thảo on 12/06/2016 at 22:00

  NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP CHÁU BÀI NÀY VỚI Ạ ;
  Cho tam giác ABC cân tại A . Kẻ đường cao BD và CE của tam giác ABC, gọi I là giao điểm của BD và CE. Tia AI cắt BC tại M . Chứng minh :
  a/ M là trung điểm của BC
  b/ Tam giác MED cân
  c/ DE song song với BC

  Phản hồi

 72. Posted by dieu linh on 02/07/2016 at 08:49

  giup vs: em hay neu tinh chat cua tam vuong

  Phản hồi

 73. Posted by Bảo Chung on 26/07/2016 at 12:06

  Thầy giải giúp em bài toán này với ạ:
  Cho Tam giác ABC vuông cân tại A..Kẻ AD là đường cao.Trên tia đối AD lấy E sao cho AE=BC.Trên tia đối CA lấy F sao cho CF=CA.
  a,Chứng minh: Cạnh BE= Cạnh BF
  b, Tính góc BEF

  Phản hồi

 74. Posted by Phúc on 23/12/2016 at 12:54

  thầy giải giúp e bài này ạ
  cho điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB, vẽ các tam giác đều AMC, BMD. Gọi E,F theo thứ tự là trung điểm của AD, CB. Chứng minh rằng tam giác MEF là tam giác đều

  Phản hồi

 75. Posted by quangduong on 31/12/2016 at 11:35

  thầy ơi bài 51 trang 128 thì câu b cái chỗ kết luận phải là Góc DBC = goc ECB chứ thầy ơi

  Phản hồi

 76. Posted by trịnh thái hà on 18/01/2017 at 21:43

  thầy giải giúp em bài này
  cho tam giác abc nhọn và góc A =60^0 .Đường tròn (O) có đường kính BC cắt AB và AC tại D ,E . chứng minh : DE +BC/2

  Phản hồi

  • Posted by trịnh thái hà on 18/01/2017 at 21:48

   thầy giải giúp em bài này
   cho tam giác abc nhọn và góc A =60^0 .Đường tròn (O) có đường kính BC cắt AB và AC tại D ,E . chứng minh : DE =BC/2

   Phản hồi

 77. Posted by phương thảo on 14/04/2017 at 10:15

  thầy ơi giải giúp em bài hình này ạ. Đề bài: cho tam giác abc cân tại a, gọi M là t điểm AC. Trên tia đối MB lấy D s/c DM=BM. a) cm tam giác BMC=tam giác DMA =>AD//BC. b)cm AC=CD. c) trên tia đối của tia CA lấy điểm E s/c CA=CE.Chứng minh DCđi qua trung điểm I của BE

  Phản hồi

 78. Posted by Anh Thư on 01/05/2017 at 10:51

  Dạ thầy ơi giải giúp em bài này với ạ:
  Cho ∆ABC vuông tại A có
  AB=6cm
  AC=8cm
  a) Tính BC.
  b) tính đường cao AH
  c)Tính BH, CH

  Phản hồi

 79. Posted by thaotritue on 19/09/2017 at 21:35

  Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH
  a) chứng minh tam giac AHB= tam giac AHC
  b) AB=4cm, BC=8cm Tính AH

  Phản hồi

 80. cho tam giác DEF, đường cao DH. Gọi I là trung điểm của DE, gọi A là điểm đối xứng với H qua I
  a) chứng minh rằng tứ giác DHEF là hình chữ nhật
  b) tính HI biết DH= 8cm HE= 6cm
  c) chứng minh rằng tam giác HIE là tam giác cân tại I

  thầy giải giúp em câu c với em đang cần gấp

  Phản hồi

 81. Posted by Quỳnh Nguyễn on 13/12/2017 at 20:01

  thầy ơi giúp em bài này với cho tam giác ABC vuông tại A có góc C=30do và AB=5cm .Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D .Kẻ DE vuông góc với BC tại E .a,CM tam giác ABD =tam giác EBD .b,CM tam giác ABE đều .c,tính độ dài cạnh BC. đ,CM BIC là tam giác đều

  Phản hồi

 82. Posted by Quỳnh Nguyễn on 13/12/2017 at 20:07

  cho tam giác ABC vuông tại A có góc C=30 độ và AB =5cm.Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D .Kẻ DE vuông góc với BC tại E .a,CM tam giác ABD =tam giác EBD .b,CM tam giác ABE đều .c,tính độ dài cạnh BC .d,CM BIC là tam giác đều

  Phản hồi

 83. Posted by HANG on 01/02/2018 at 23:25

  chứng minh bài toán : cho tam giác ABC cân tại A có bóc BAC = 30 độ . Lấy điểm H trên cạnh AC sao cho BH = 1/2 AC . Chứng minh BH vuông góc AC .

  Phản hồi

 84. Posted by vungocanh2005 on 13/04/2018 at 21:14

  thay oi ve tam
  giac tu va xac dinh duong cao nhu the nao ha thay

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: