Bài 1: ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN – BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN

Bài 1:

ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN

BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ THUẬN

–o0o–

1. Định nghĩa :

Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức : y = k.x (k hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

hay :

Nếu giá trị của đại lượng y tăng thì giá trị của đại lượng x tăng,hoặc giá trị của đại lượng y giảm thì giá trị của đại lượng x giảm ,ta gọi y tỉ lệ thuận với x.

1. Tính chất :

Nếu hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận :

Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

 \frac{x_1}{y_1} =\frac{x_2}{y_2}=\frac{x_3}{y_3}=...

Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng Tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\frac{x_1}{x_2} =\frac{y_1}{y_2}

=================

BÀI TẬP SGK

BÀI 1 TRANG 53 :

hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi x = 6 thì y = 4.

a)      Tìm hệ số tỉ lệ k.

b)      Hãy biểu diễn y theo x.

c)      Tính giá trị của y khi x = 9 và  x = 15

GIẢI.

a)      đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau nên :

k = \frac{y}{x} =\frac{4}{6}=\frac{2}{3}

b)      => y = \frac{2}{3} x

c)      Khi  x = 9 => y = \frac{2}{3} 9 = 6

Khi  x = 15 => y = \frac{2}{3} 15 = 10

BÀI 2 TRANG 54 :

Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau. Điền số thích hợp vào ô trống :

x

-3

-1

1

2

5

y

-4

hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận, ta có :

\frac{y_1}{-3} =\frac{y_2}{-1} =\frac{y_3}{1} =\frac{-4}{2} =\frac{y_5}{5}

=> y_1=\frac{-4.(-3)}{2}=6

=> y_2=\frac{-4.(-1)}{2}=2

=> y_3=\frac{-4.1}{2}=-2

=> y_5=\frac{-4.5)}{2}=-10

x

-3

-1

1

2

5

y

 6  2  -2

-4

 -10

BÀI 8 TRANG 56 :

Gọi x là số cây xanh của  lớp 7A.

y là số cây xanh của  lớp 7B

z là số cây xanh của  lớp 7C

theo đề bài ta có 24 cây xanh : x + y +z = 24 (cây)

số cây xanh và số học sinh tỉ lệ nhau : \frac{x}{32} =\frac{y}{28} =\frac{z}{36}

theo tính chất dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{32} =\frac{y}{28} =\frac{z}{36}=\frac{ x + y +z }{32+28+36}=\frac{24}{96}=\frac{1}{4}

=> x = \frac{1.32}{4}=8

=> y = \frac{1.28}{4}=6

=> z = \frac{1.36}{4}=12

vậy : số cây xanh của  lớp 7A, 7B, 7C là 8, 6, 12 cây xanh.

——————————————————————–

BÀI 9 TRANG 56 :

Gọi x là khối lượng niken

y là khối lượng kẽm

z là khối lượng đồng

khối lượng bạch kim : x + y + z = 150 (kg)

theo đề bài : x : y : z = 3; 4 ; 13 hay \frac{x}{3} =\frac{y}{4} =\frac{z}{13}

theo tính chất dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{3} =\frac{y}{4} =\frac{z}{13}=\frac{x+y+z}{3+4+13}=\frac{150}{20}=7,5

=> x = 7,5.3 = 22,5

=> y = 7,5.4 = 30

=> x = 7,5.13 = 97,5

Vậy :khối lượng niken, kẽm, đồng lần lược là : 22,5kg; 30 kg; 97,5 kg

———————————————————-

BÀI 10 TRANG 56 :

Gọi a, b, c lần lược là ba cạnh của một tam giác

Chu vi của tam giác  : a + b + c = 45cm

theo đề bài : a : b : c = 2; 3; 4 hay \frac{a}{2} =\frac{b}{3} =\frac{c}{4}

theo tính chất dãy tỉ lệ thức :

\frac{a}{2} =\frac{b}{3} =\frac{c}{4}=\frac{a+b+c}{2+3+4}=\frac{45}{9}=5

=> a = 5.2 = 10

=> b = 5.3 = 15

=> c = 5.4 = 20

Vậy : ba cạnh của một tam giác lần lược là : 10cm; 15 cm; 20cm.

===============================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Số học sinh khối 6; 7; 8; 9 tỉ lệ thuận với 9; 8; 7; 6. Tính số học sinh mỗi khối, biết tổng số học sinh bốn khối là 900 học sinh.

BÀI 2 :

Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 4; 6; 9. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 520 triệu đồng và tiền lãi chia theo tỉ lệ góp vốn.

Advertisements

36 responses to this post.

 1. Posted by boy.jun on 23/10/2011 at 20:08

  làm giúp bài 4,5,6,7,9,10,11 giùm mình dc ko

  Phản hồi

  • cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k va y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h . Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ

   Phản hồi

   • z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k : z = k.y (1)
    y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h : y = h.x (2)
    thế (2) vào (1) : z = k.(h.x) = (k.h).x
    vậy : z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h

    Phản hồi

 2. Posted by hoai on 15/11/2011 at 10:29

  giai bai nay giup minh zoi
  thay cho viec do chieu dai cuon day thep nguoi ta thuong can chung cho biet moi met day namg 25 gam
  a)gia su x met daynamg y gam hay bieu dien y theo x
  b)cuon day dai bao nhieu met biet no namg 4.5 gam

  Phản hồi

  • Posted by nam on 10/11/2013 at 21:15

   a) theo công thức y=k.x=>y=25.x
   b) đổi 4.5kg=4500g
   =>cuộn dây đó dài số m là:
   4500/25=180(m)
   vậy…

   Phản hồi

 3. Posted by hoai on 15/11/2011 at 10:32

  giai gum ming bai 7.8.5.6

  Phản hồi

 4. Posted by dung on 19/11/2011 at 19:48

  giai? giup’ minh bai 3 voi’

  Phản hồi

 5. Posted by Pham Duc Hoa on 20/11/2011 at 20:50

  Một đội sản xuất phải hoàn thành công việc sau một số ngày nhất định. Sau khi làm được 1/3 công việc thì số người đó giảm đi 1/2. Hỏi đến ngày đã định đội đó làm được bao nhiêu phần công việc?

  Giải giúp mình với

  Phản hồi

  • Posted by tran nam hai on 09/12/2012 at 23:46

   Khối lượng CV còn lại = 1- 1/3 = 2/3
   Trong 2/3 CV còn lại chỉ còn 1/2 số người làm
   CV làm thêm được: 2/3: 2 =1/3 CV
   Đến ngày đã dịnh lam được: 1/3 +1/3 = 2/3 CV

   Phản hồi

 6. DE MINH GIUP CHO NHA

  Phản hồi

 7. Posted by uyển nhi on 31/10/2012 at 22:01

  giúp mình bài 3

  Phản hồi

 8. giải giúp mình bài toán đại số trang 54 lớp 7

  Phản hồi

 9. Posted by Luong bich ngoc on 25/11/2012 at 16:43

  giai giup bai 7,11 sgk di

  Phản hồi

 10. Posted by nguyen thi hong trang on 03/11/2013 at 18:59

  ối trời pài nàz kum dc chku hen! k wa te nku mý pài mà mình tym

  Phản hồi

 11. Posted by sxzheomoixinh on 12/11/2013 at 10:44

  giai giup minh bai 5 tr 55 voi

  Phản hồi

 12. Posted by jita on 12/11/2013 at 15:47

  giup to zai bai 5,7 voi cam on nhiu

  Phản hồi

 13. Posted by Phạm Lê Xuân Yến on 12/11/2013 at 22:13

  pạn ơi cái bài y phần 28 = 1.28 phần 4 = 7 pn ghj 6

  Phản hồi

 14. Posted by buiduc on 21/11/2013 at 21:42

  cho biết x,y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận . biết rằng hai giá trị ý,ỳ của y có tổng bằng -1,5. thì tổng x1,x2 bằng -1 .
  1. viết công thức.
  2. tính x1,y1,x2,y2…
  mong giúp đỡ

  Phản hồi

 15. Một đơn vị công nhân sửa đường dự định phân chia số mét đường cho 3 tổ theo tỉ lệ 4;5;6. Nhưng sau đó vì số người thay đổi nên đã chia lại theo tỉ lệ 3:4:5. Do đó có 1 tổ làm nhìu hơn dự định là 10m đường. TÍnh số mét đã chia lại cho 3 tổ

  Phản hồi

 16. Posted by rock on 17/06/2014 at 10:10

  Bài 2 trong bài tập rèn luyện “Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 4; 6; 9. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng tổng số tiền lãi là 520 triệu đồng và tiền lãi chia theo tỉ lệ góp vốn.” không chia hết cả nhà ơi, help help

  Phản hồi

 17. Posted by thu on 19/07/2014 at 08:31

  bài đại lượng tỉ lệ thuận này em thấy khó hiểu thầy giảng kĩ hơn giúp em được ko

  Phản hồi

 18. Posted by thu on 19/07/2014 at 08:49

  bài 2 của phần bài tập rèn luyện mình ko hiểu ai giúp mình với

  Phản hồi

 19. thay giup em giai bai tian so 5 trang 55

  Phản hồi

 20. cúng 1 lúc có 1oto đi từ A đến B có V=34.5km/h.oto 2 đi từ B đến Avowis V=1.2km/h.sau bao l

  Phản hồi

 21. Giai giup minh bai ?3 voi

  Phản hồi

 22. ai jup mih bai 7 trang 56 di lop 7

  Phản hồi

 23. Posted by nguyenhoaithu2040@gmail.com on 05/11/2014 at 21:06

  giai giup minh bai 3 voi

  Phản hồi

 24. Posted by bãyongnhay on 10/11/2014 at 21:24

  bai 4 o dai luong ti le thuan kho hieu qua

  Phản hồi

  • vì z là tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là :0,8
   x=0,8.y 1
   vì y là tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là: 5
   y=5.z 2
   thay 2 và 1 ta được
   x=0,8.(5.z)
   x=4.z
   suy ra x tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ là 4

   Phản hồi

 25. Posted by quang on 13/11/2014 at 20:56

  giải mình bài 1 tr 53 sgk lớp 7 nhé. CẢM ƠN BẠN

  Phản hồi

 26. giúp mình làm bài làm mứt ở sgk lớp 7 trang 56 hay 55, 57 gì đó

  Phản hồi

 27. Posted by phuong on 18/11/2015 at 13:02

  bài 2 phần bài tập bổ sung khó quá cơ

  Phản hồi

 28. hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ, ba lớp 7A,7B,7C có 130 em tham gia. Mỗi em lớp 7A nhặt được 2kg, mỗi em lớp 7B nhặt được 3kg, mỗi em lớp 7C nhặt được 4kg. Tính số học sinh của mỗi lớp tham gia phong trào kế hoạch nhỏ, biết số giấy vụn của các lớp đều bằng nhau

  Phản hồi

 29. Posted by barni on 24/01/2016 at 11:24

  thầy ơi, thầy giúp bài tìm x và y trong bài x^10 + (x +1)^11 = 2016^y

  Phản hồi

 30. Posted by Anna on 26/05/2016 at 10:13

  ai biết
  không hiểu gì hết

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: