Bài 2: ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ NGHỊCH – BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ NGHỊCH

Bài 2:

ĐẠI LƯỢNG TỈ TỆ NGHỊCH

BÀI TOÁN VỀ ĐẠI  LƯỢNG TỈ TỆ NGHỊCH

–o0o–

1. Định nghĩa :

Nếu một đại lượng y liên hệ với một đại lượng x theo công thức : x.y = a (a hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

1. Tính chất :

Nếu hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch :

Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi.

 x1.y1 = x2.y2 = …

Tỉ số hai giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng nghịch đảo tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\frac{x_1}{x_2} =\frac{y_2}{y_1}

=================

BÀI TẬP SGK

BÀI 12 TRANG 58 :

hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau khi x = 8 thì y = 10.

a)      Tìm hệ số tỉ lệ a.

b)      Hãy biểu diễn y theo x.

c)      Tính giá trị của y khi x = 9 và  x = 15

GIẢI.

a)      đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau nên :

a = x.y = 8.15 =120

b)      => y = \frac{120}{x}

c)      Khi  x = 9 => y = \frac{120}{9}=\frac{40}{3}

Khi  x = 10 => y = \frac{120}{10} = 12

BÀI 18 TRANG 61 :

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (cùng năng suất như thế )làm cỏ một cánh đồng hết bao nhiêu giờ ?

GIẢI.

Gọi x là thời gian 12 người làm cỏ một cánh đồng.

Do cùng năng suất, thời gian và số người tỉ lệ nghịch với nhau :

Ta có : 3.6 = 12 .x

=> x = 18/12 = 3/2 = 1 giờ 30 phút.

VẬY : 12 người làm cỏ một cánh đồng hết 1 giờ 30 phút.

BÀI 21 TRANG 61 :

Gọi x, y, z lần lược là số máy của ba đội thứ I, II, III.

theo đề bài , Ta có : x – y = 2 máy.

Do cùng năng suất, số máy và ngày hoàn thành tỉ lệ nghịch với nhau nên :

4x = 6y = 8y

Hay \frac{4x}{24} =\frac{6y}{24} =\frac{8z}{24}

\frac{x}{6} =\frac{y}{4} =\frac{z}{3}

Theo tính chất dãy tỉ lệ thức :

\frac{x}{6} =\frac{y}{4} =\frac{z}{3}=\frac{x-y}{6-4}=\frac{2}{2}=1

=> x = 1.6 = 6

=> y = 1.4 = 4

=> x = 1.3 = 3

Vậy : số máy của ba đội thứ I, II, III lần lược là : 6 máy, 4 máy, 3 máy.

= ======================================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

BÀI 1 :

Đề làm 1 công việc trong 12 giờ cần 45 công nhân. Nếu tăng thêm 15 công nhân thì thời gian hòan thành công việc giảm được mấy giờ. (Năng suất làm việc các công nhân như nhau)

Giải.

trong 12 giờ cần 45 công nhân.

— t = ? ————– 45 + 15 = 60 công nhân.

Do Năng suất làm việc các công nhân như nhau, thời gian hòan thành công việc và số công nhân tỉ lệ nhịch với nhau. Nên , 60 công nhân hòan thành công việc trong :

12.45 = t.60

t=\frac{12.45}{60}=9 giờ.

thời gian hòan thành công việc giảm :

12 – 9 = 3 giờ.

Vậy : khi tăng thêm 15 công nhân thì thời gian hòan thành công việc giảm 3 giờ.

BÀI 2 :

Một ô tô chạy từ A đến B với vận tốc 50 km/h thì mất 6 giờ. Hỏi ô tô đó chạy từ A đến B với vận tốc 30 km/h thì mất bao nhiêu thời gian ?

Giải.

50 km/h thì mất 6 giờ.

30 km/h thì mất t = ? giờ.

Trên cùng quãng đường AB, vận tốc và thời gian chạy hết quãng đường đó tỉ lệ nhịch với nhau, ta có :

50.6= 30.t

t =  10 giờ.

Vậy : ô tô chạy với vận tốc 30 km/h thì mất 10 giờ.

Advertisements

52 responses to this post.

 1. Posted by nguyen thao van on 13/11/2011 at 19:31

  sao khong giai may bai kia

  Phản hồi

  • Posted by cố gắng on 20/11/2012 at 10:05

   giải hộ e với !
   Đố vui
   : Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100m đội thi gồm voi,sư tử,chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1;1,5;1.6;2.Hỏi đội đó có phá được ” kỉ lục thế giới ” là 39 giây không , biết rằng voi chạy hết 12 giay
   giải hộ e nhanh với vì e cần gấp.Xin cảm ơn mọi người

   Phản hồi

   • Gọi v1,v2,v3,v4 theo thứ tự là vân tốc của voi, sư tử, chó săn và ngựa
    Vì vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên:
    v1/v2=1/1.5 mà v1/v2 = t2/t1 =)) t2/t1 = 1/1.5
    với t1=12s =)) t2/12 = 1/1.5 =)) t2=12:1.5 = 8s
    Vậy sư tử chạy hết 8s
    Chó săn chạy mất t3=12/1.6 =7.5s
    Vậy chó săn chạy hết 7.5s
    Ngựa chạy mất t4= 12/2 = 6s
    Vậy ngựa chạy hết 6s
    Tổng thời gian của 4 thành viên là 12+8+7.5+6=33.5( s )
    Trong khi kỉ lục thế giới là 39s. Vậy đội tuyển đó phá được kỉ lục thế giới về môn chạy tiếp sức 4*100m!

    Phản hồi

    • Posted by Bảo Ngọc on 01/10/2015 at 18:19

     1 tổ thợ mộc dự định đóng 1 số bàn ghế trong 10 ngay nhung co 16 nguoi bi điều di lam viec khac nen 15 ngay moi hoan thanh cong viec.Tinh so nguoi ban dau cua to do

     Phản hồi

   • Posted by trangg cunn on 26/03/2016 at 17:52

    tu hoi tu tra loi

    Phản hồi

  • Posted by Trần Thị Mỹ Vân on 04/12/2016 at 19:40

   giải hộ em:
   ba to cong nhân a,b, c san xuat mt so san pham nhu nhau thoi gian ba to hoan thanh là 14,15,21 ngay to a nhieu hon to c 10 nguoi . hỏi mỗi tổ có bao nhieu cong nhân

   Phản hồi

 2. Posted by hoai on 21/11/2011 at 19:02

  giai gium minh bai tap nay zoi
  cho biet 35 cong nhan xay mot ngoi nha het 168 ngay. hoi 28 cong nhan xayb ngoi nha do het bao nhiau ngay

  Phản hồi

 3. HAÂY WA TA

  Phản hồi

 4. SAO KO GIAI BAI 15

  Phản hồi

 5. Posted by VIỆT HAI on 07/12/2011 at 14:30

  35 CN XÂY 1 NGÔI NHÀ THÌ MẤT 168 NGÀY
  28 CN XÂY 1 NGÔI NHÀ THÌ MẤT ..?.. NGÀY
  TA THẤY SỐ CN VÀ THỜI GIAN XÂY NHÀ TỈ NGHỊCH VỚI NHAU.
  TA TÌM HỆ SỐ TỈ LỆ NGHỊCH: A= Y.X => A= 168.35= 5880
  TA ĐƯỢC HSTLN = 5880 ==> SỐ NGÀY MÀ 28 CÔNG NHÂN XÂY XONG NGÔI NHÀ LÀ: Y=A/X = 5880/28= 210 NGÀY.
  (TA PHẢI GỌI X,Y LÀ SỐ CN VÀ SỐ NGÀY)

  Phản hồi

 6. Posted by nghia on 07/12/2011 at 22:03

  x.28=35.168
  x=35.168:28

  Phản hồi

 7. Posted by Nguyễn Thị Thu Hường on 08/02/2012 at 08:42

  để đi từ a đến b có thể dùng các phương tiện : máy bay, ô tô, xe lửa. Vận tốc của máy bay, ô tô, xe lửa tỉ lệ với 6;2;1. Biết rằng thời gian đi từ a đến b bằng máy bay ít hơn so với đi bằng ô tô là 6h. Hỏi thời gian xe lửa đi quãng đường ab là bao lâu?

  Phản hồi

  • gợi ý :
   gọi x, y, z lần lượt là thời gian của máy bay, ô tô, xe lửa
   Vận tốc của máy bay, ô tô, xe lửa tỉ lệ với 6;2;1 và Vận tốc tỉ lệ nghịch thời gian .
   suy ra : thời gian của máy bay, ô tô, xe lửa tỉ lệ nghịch với 6;2;1 ta có :
   x.6 = y.2 =z.1 => x/1 = y/3 = z/6
   và thời gian đi từ a đến b bằng máy bay ít hơn so với đi bằng ô tô là 6h.
   y – x = 6
   Theo tính chất dãy tỉ lệ thức :
   x = y/3 = z/6 = (y – x)/(3 – 1) = 6/2 = 3
   =>z = 3.6 = 18
   vậy : thời gian xe lửa đi quãng đường AB là 18h.

   Phản hồi

 8. Posted by Justinbiebersingerfanlove on 02/11/2012 at 19:21

  14 và 15 em ko bik lm thầy cki dùm em nha

  Phản hồi

 9. Posted by ngoc on 28/11/2012 at 20:51

  chi gjum minh bai 12,13,14,15 nha

  Phản hồi

 10. Posted by diamondsnow153 on 06/12/2012 at 22:11

  hai ô tô cùng đi từ A đến B. Biết vận tốc của ô tô thứ nhất bằng 0,6 lần vận tốc của ô tô thứ hai và thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B nhiều hơn thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là 4 giờ. Tính thời gian mỗi xe đi từ A đến B

  Phản hồi

  • trả lời : đối 0,6=3/5
   gọi thời gian mỗi xe đi từ a đến b lần lượt là x và y . theo bài ra ta có : x-y=4 . vì thời gian mỗi xe đi từ a đến b là như nhau và vận tốc xe 1 là 3 vận tốc xe hai là 5. suy ra vận tốc và thời gian hai xe đi là hai đại lượng tỉ lệ nghịch . suy ra 3x=5y suy ra x/5=y/3. áp dụng tc dãy tỉ số bằng nhau ta có : x/5=y/3 .= x-y/5-3 = 4/2 =2 . suy ra : x=10, y=6

   Phản hồi

 11. Posted by Hoàng Oanh on 31/07/2013 at 16:48

  Giá hàng giảm 20%, hỏi cùng một số tiền có thể mua thêm được bao nhiêu % hàng. Thầy hướng dẫn giúp em với! Em cảm ơn thầy

  Phản hồi

 12. Posted by my thien on 16/11/2013 at 08:32

  thay giai giup con bai tap 23 lop 7 ve dai luong ti le nghich di thay kho qua em danh bo tay nhanh giup con nghe thay

  Phản hồi

 13. Posted by jita on 19/11/2013 at 14:31

  thay oi zai zum em b/t so 15 abc (thank you thay nhiu)

  Phản hồi

 14. Posted by Mỹ Linh on 21/11/2013 at 19:20

  Bài 20 trang 61 e không biết làm,thầy giúp em với

  Phản hồi

 15. bài ?trang60

  Phản hồi

 16. giúp em vs

  Phản hồi

 17. Posted by thuy on 04/12/2013 at 20:36

  bài 19 trang 61

  Phản hồi

 18. Posted by Hoa nở trái mùa on 05/12/2013 at 20:09

  bai 15 lam sao a

  Phản hồi

 19. Posted by mai nhả 7/2 on 18/12/2013 at 09:34

  thầy ơi em chưa hiểu lắm ạ

  Phản hồi

 20. Posted by mai nhã 7/2 on 18/12/2013 at 09:36

  thầy có thể giải hết các bài tập trong sách giáo khoa không ạ

  Phản hồi

 21. Thầy ơi! !! Giúp em bài 16 sgk trang 60 nhé a em rất cảm ơn thầy a!!

  Phản hồi

 22. Chưa có kết qủa a??? Em rất cần ngay làm ơn có ai giup em với a

  Phản hồi

 23. Posted by Quỳnh on 31/10/2014 at 16:42

  Chỉ em bài : Với cùng số tiền để mua 51m vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ = 85% giá tiền một mét vải loại I ?

  Phản hồi

 24. thầy có thể giải thích cho em là tại sao 4×1 lại bằng x1/1/4 (SKG/60) được không thầy

  Phản hồi

 25. Posted by thương on 15/11/2014 at 17:15

  thầy giải giúp e bài 14,15 với

  Phản hồi

 26. Posted by Linh on 22/11/2014 at 19:34

  giúp bài này vs
  Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ là k (k khác 0). Đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng z theo hệ số tỉ lệ là m ( m khác 0). Hỏi đại lượng y và z có quan hệ gì ? Vì sao?

  Phản hồi

 27. Posted by my on 10/12/2014 at 18:58

  giup em voi
  tam giac ABC co so do cac goc A,B,C lan luot ti le voi 3,4,5. tinh so do cua cac goc ABC

  Phản hồi

 28. Posted by Huỳnh Kim Quốc on 24/09/2015 at 07:53

  thầy có thể giảng giùm em kĩ hơn về đại lượng tỷ lệ nghịch được không ạ?

  Phản hồi

 29. Posted by namanh on 04/10/2015 at 09:15

  thầy giải hộ em với nhé:
  Cho x và y là 2 ĐLTLT x1 và x2 là 2 giá trị của x ; y1 và y2 là 2 giá trị tương ứng của y

  +) Tính y1 và x1 biết 2y1 +3×1 = 20 , x2= -6 , y2 =3

  Phản hồi

 30. 1 công nhân theo kế hoạch phải tiện xong 132 dụng cụ.Nhờ cải tiến kĩ thuật đáng lẽ tiện xong 1 dụng cụ phải mất 18 phút thì người ấy chỉ làm trong 12 phút.Hỏi với thời gian quy định thì để tiện 132 dụng cụ thì người đó tiện bao nhiêu dụng cụ,vậy vượt mốc quy định bao nhiêu %

  Phản hồi

 31. Posted by Bảo on 24/11/2015 at 12:37

  Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và từ B trở về A với vận tốc 45 km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 6 giờ 20 phút. Tính thời gian đi, thời gian về và độ dài quãng đường AB. ai giúp em giải với…

  Phản hồi

 32. Posted by danh huy on 03/12/2015 at 15:22

  = 33,5 phá kỉ lục

  Phản hồi

 33. giải giúp mình với ad ơi…. cho biết dùng 4 máy ủi làm phẳng con đường AB mất 10 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 6 máy ủi với cùng năng xuất như thế thì làm phẳng con đường đó mất mấy giờ ?

  Phản hồi

 34. Ba tổ công nhân A,B,C phải sản xuất cùng một số sản phẩm như nhau . Thời gian 3 tổ hoàn thành kế hoạch theo thứ tự là 14 ngày,15 ngày và 21 ngày . Tổ A nhiều hơn tổ C là 10 người . Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân? (Năng suất lao động của các công nhân là như nhau)

  Phản hồi

 35. Posted by Đặng Minh Ngọc on 19/11/2016 at 10:17

  Hai thanh đồng có thể tích 13 cm khối và 17 cm khối .Hỏi mỗi thanh đồng nặng bao nhiêu gam ?Biết khối lượng cả hai thanh là 192 gam
  Giúp em với!

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: