BÀI 5 – 6 : GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 5 – 6

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

–o0o–

Phương pháp :

Bước 1 : đặt ẩn và điều kiện cho ẩn.

Bước 2 : thiết lập các phương trình, bằng các mối liên hệ của đề bài.

Bước 3 : giải hệ.

Bước 4 : so điều kiện, chọn kết quả.

Lưu ý : phân tích bài toán bằng bảng phân tích gồm các dòng là các đối tượng và các cột là các đặc điểm của mỗi đối tượng.

đặc điểm 1  đặc điểm 2 đặc điểm 3
đối tượng I
đối tượng II

=========================================================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 28 TRANG 22 :

tìm hai số tự nhiên, biết tổng của chúng bằng 1006 và lấy số lớn chia số nhỏ thì được thương là 2 và số dư 124

Giải.

Gọi x là số lớn và y là số nhỏ. Điều kiện : x, y \in N, x > y.

Tổng hai số : x + y = 1006

Phép chia có dư : x = 2y +124 <=> x – 2y = 124

Ta có hệ phương trình :

\Leftrightarrow\begin{cases}x+y=1006(1) \\ x-2y=124 (2)\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} x+y=1006\\ 3y=1006-124=882 (2) \end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} x+y=1006\\ y=294 \end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases}x=712\\ y=294 \end{cases}

Vậy : số lớn là 712 và số nhỏ là 294.

————————————————————————————————-

BÀI 29 TRANG 22 :

Số quả Số phần chia
Cam X 10x
quít y 3y
Tổng 17 100

GIẢI.

Gọi x, y là số quả cam và quýt. x, y \in N*

Tổng số quả  cam và quýt : x + y = 17

Số phần chia cho 100 người : 10x + 3y = 100

Ta có hệ phương trình :

\Leftrightarrow\begin{cases}x+y=17 \\ 10x+3y=100\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} x+y=17\\ 7x=100-3.17=49 \end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} x+y=17\\ x=7 \end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases}x=7\\ y=10 \end{cases}

Vậy : 7 quả cam và 10 quả quýt.

Bài toán dạng chuyển động :

BÀI 30 TRANG 22 :

bảng phân tích :

Vận tốc (km/h) Quãng đường (km) Thời gian
Dự định AB  = s t
Thực hiện 35 s t + 2
50 s t – 1

Giải.

Gọi Quãng đường AB : s (km) s > 0.

Thời gian dự định đi hết Quãng đường AB : t (giờ)  t > 0.

Khi Ôtô chạy Vận tốc 35 (km/h) đến B mất t + 2 giờ : s = 35(t + 2) <=> s – 35t = 70 (1)

Khi Ôtô chạy Vận tốc 50 (km/h) đến B mất t  – 1 giờ : s = 50(t – 1) <=> s – 50t = -50 (2)

Ta có hệ phương trình :

\Leftrightarrow\begin{cases}s-35t=70 \\ s-50t=-50\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} s-35t=70\\ 15t=70+50=120 \end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} s-35t=70\\ t=8 \end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases}s=350\\ t=8 \end{cases}

Vậy : Quãng đường AB là 350 km. thời điểm xuất phát : 12 – 8 = 4 giờ.

———————————————————————————————————

DẠNG TOÁN NĂNG SUẤT :

BÀI 32 TRANG 23 :

BẢNG PHÂN TÍCH :

Thời gian chảy đầy bể Năng suất Phần bể Thực hiện
VÒI 1 x 1/x (9+5/6).1/x
VÒI 2 y 1/y 6/5

GIẢI.

Gọi x (giờ) thời gian vòi 1 chảy một mình đầy bể (x > 0).

y (giờ) thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể (y > 0).

Năng suất của vòi 1: 1/x.

Năng suất của vòi 2: 1/y.

Năng suất chung : 1/x + 1/y =5/24 (1)

Thòi gian vòi 1 chảy : 9 + 6/5 = 51/5 (giờ).

Thòi gian vòi 5 chảy : 6/5  (giờ).

Ta được : \frac{51}{5x} +\frac{6}{5y} =1  (2)

Ta có hệ phương trình :

\begin{cases}\frac{1}{x} +\frac{1}{y} =\frac{5}{24}\\\frac{51}{5x} +\frac{6}{5y} =1 \end{cases} (*)

Đặt : u = 1/x ; v = 1/y. ta được : (*)

\Leftrightarrow\begin{cases}u+v=\frac{5}{24}\\ 51u+6v=5\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} 24u+24v=5\\ 204u+24v=20\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases} 24u+24v=5\\ u=\frac{1}{12}\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases}v=\frac{1}{8} \\ u=\frac{1}{12}\end{cases}

Ta lại có : v = 1/y = 1/8 => y =8 (giờ)

Vậy : vòi 2 chảy một mình đầy bể trong 8 (giờ).

===============================

BÀI TẬP BỔ SUNG :

BÀI 1 : viết phương trình tđường thẳng đi qua hai điểm  A(1, -2) và B (-1, 3)

Giải.

Gọi đường thẳng (d) : y = ax + b

A(1, -2) \in   (d) : y = ax + b

=> a + b = -2 (1)

B (-1, 4) \in   (d) : y = ax + b

=> -a + b = 4 (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình :

\begin{cases}a+b=-2(1) \\ -a+b=4 (2)\end{cases}\\  \Leftrightarrow\begin{cases}a=-3\\ b=1 \end{cases}

Vậy : đường thẳng (d) : y = -3x + 1.

==================================

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

Bài 1 :

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 5/3 chiều rộng, biết diện tích miếng đất là 1500 ( m2 ), Tính chu vi miếng đất.

Bài 2:

Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng  6m và giảm chiều dài 2m thì diện tích tăng 212m2. Tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật.

Advertisements

101 responses to this post.

 1. Posted by ngọc on 29/01/2012 at 20:36

  thầy cho nhiều bài giải về bài toán = cách lập phương trình nhiều hơn nữa chứ mấy bài trong sgk ít quá thầy ạ.thầy cho thêm mấy bài giải từ bài 31-39 (sgk/lớp 9 tap 2)

  Phản hồi

 2. Posted by ngân hà on 05/05/2012 at 14:05

  Em chào thầy ạ! nhờ thầy hướng dẫn bài này dùm em:
  một số tự nhiên có 2 chữ số, chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 3 đv. Nếu thêm số 0 vào bên phải chữ số đó thì lớn hơn chữ số ban đầu là 468 đv. Tìm số ban đầu.
  Em cảm ơn thầy

  Phản hồi

  • Posted by duc tri on 10/12/2014 at 20:04

   gọi x số hàng chục
   y số hàng dơn vị
   ta có pt
   x-y=3
   ta lai có phuong trình
   (100x+10y+0)-(10x+y)=468
   ta có hệ phuong trình
   x-y=3
   90x+9y=468
   vậy x=5
   y=2

   Phản hồi

 3. Posted by lâm thu on 05/05/2012 at 14:10

  thầy ơi! thầy hướng dẫn giúp em bài này với
  thương của tử và mẫu là 3. Nếu tăng số bị chia lên 10 đ v và giảm số chia đi 1/2 thì số đó lớn hơn số ban đầu là 30. Tìm số ban đầu.
  em cảm ơn thầy

  Phản hồi

 4. Posted by quang thang on 08/05/2012 at 11:07

  thầy giải giúp em bài này với a! Em cảm ơn thày nhiều :
  Đội I làm một công việc biết hoàn thành công việc đó là 15h. Nhưng khi làm 10h thì người ta cử đôi II đến làm và hoàn thành công việc còn lại trong 2h20phut.Nếu 2 đội làm cùng từ đầu thì hết bao lâu ?

  Phản hồi

  • 2h20phut = 7/3 h
   Năng suất của Đội I : 1/15 (CV).

   khi thực hiện :
   thời gian của đối I : 10 + 7/3 = 37/3 (h).
   số công việc Đội I làm : 1/15 .37/3 = 37/45 (cv)
   số công việc Đội I làm : 1 -37/45 = 8/45 (cv)
   Năng suất của Đội II : 8/45 : 7/3 = 16/315

   Năng suất chung : 16/315 + 37/3 = 37/315 (cv)
   2 đội làm cùng từ đầu thì hết : 1 : 37/315 = 8h31p.

   Phản hồi

   • Posted by iloveduthien on 17/01/2015 at 13:45

    em chỉ sợ toán chuyển động thôi ạ. nếu có thể thầy làm ơn viết cho em 1 vài bài toán rồi hướng dẫn qua loa thôi đượckhông ạ? em xin cám ơn thầy ạ.

    Phản hồi

 5. Posted by Mạnh on 29/05/2012 at 13:16

  em tên là Mạnh học lớp 9e nhờ thấy chỉ hộ các bài toán năng suất với ạ. Tổng sản phẩm =…. năng suất = ….. thời gian = ….

  Phản hồi

 6. Posted by bio on 20/06/2012 at 10:16

  em chao thay, em chang biet lam sao nua khi luc hoc toan lap pt thi em hieu? hoc. he phuong trinh thi em hieu roi quen cach giai phuong trinh. va gio em chang nho gi nua. nkin vao bai toan roi chang biet gi nua

  Phản hồi

 7. thầy ơi chỉ e bài này dc không thầy .
  hai trường A,B có 250 hs lơp 9 thi vào lớp 10 , kết quả có 210 hs trúng tuyển .tính riêng tỉ lệ đỗ thì trường A đạt 80% trường B đạt 90% .hỏi mỗi trường có bao nhiêu hs lớp 9 dự thi vào lớp 10
  bài : giải hệ pt
  (x+y)(x-2y)=0
  x-5y=3
  đề này sai hay s mà sao e giải không ra ??????

  Phản hồi

 8. Thầy ơi chỗ Thòi gian vòi 5 chảy : 6/5 (giờ)là sai rồi thầy phải là vòi 2 chứ

  Phản hồi

 9. Posted by hoang dat on 15/01/2013 at 20:41

  thế này tốt quá

  Phản hồi

 10. Posted by kim ngân on 16/01/2013 at 20:14

  bài 31 sgk/22 thầy ơy giúp e với

  Phản hồi

 11. Posted by tran on 18/01/2013 at 20:51

  1 khu vuon hcn co chu vi la 100m.Neu tang cd 2m va cr giam 1m thi dt giam 100m tim cd va cr

  Phản hồi

  • Posted by vanmaihuong@gmail.com on 01/05/2013 at 15:57

   chiều dài ban đầu lá x. rộng là y. (100>x>y; x,y thuộc N*).
   chu vi ban đầu: (x+y)*2=100 ==>x+y=50(1)
   theo bài ra ta có:
   (x+2)(y-1)=
   ===========>>> đề ra thiếu j` rồi. từ sau chỗ dấu (.) trởi đy ấy. đọc lại đề đy mak làm. thế này thì thiếu gợi ý quá mức.

   Phản hồi

   • Posted by San on 02/02/2015 at 22:00

    Bài này ra không thiếu, chỉ là câu “dt giảm 100m” đúng ra phải là ” dt giảm 100m vuông” mới chính xác.
    Cách giải :
    Gọi x là chiều dài, y là chiều rộng : ( x, y > 0 và x>y)
    Theo đề bài ta có : 2.(x+y) = 100 (1)
    Và : (x+2)(y-1) = xy – 100 (2)
    Từ (1) và (2) ta có hệ pt.
    Tuy nhiên, hệ này ra nghiệm âm. Nên có thể đã bị nhầm ở con số về chu vi hay diện tích, bạn nên xem lại ^_^

    Phản hồi

 12. Posted by tranducanh on 20/01/2013 at 13:36

  thua thay thay co the giang ki hon cho em duoc khong a

  Phản hồi

 13. Posted by Vu on 21/01/2013 at 19:33

  thay oi cai bai 29 ve cam quyt phai co dk : x < 17 va y < 17 chu' thay

  Phản hồi

 14. thầy giúp em 2 bài này có được k ạ ?
  1,nhà lan có 1 mảnh vườn trồng rau cải bắp.vườn được đánh thành nhiều luống,mỗi lượng trong cùng 1 số cây cải bắp.lần tình rằng :nếu tăng thêm 8 lượng rau,nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn ít đi 54 cây.nếu giảm đi 4 luống,nhưng mỗi luống trồng tăng thêm 2 cây thị số rau toàn vườn sẽ tăng lên 32 cây.hỏi vườn nhà lan có bao nhiêu cây rau cải bắp ?
  2,(bài toán ấn độ) số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng thơm là 107 rupi.số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng thơm là 91 rupi.hỏi giá mỗi quả thanh yên và mỗi quả thanh yên là bao nhiêu rupi?

  Phản hồi

  • Posted by vocongduc98@yahoo.com.vn on 01/05/2013 at 16:13

   2)thanh yên là x. táo là y (91> x,y >0 )
   -)khi mua 9 quả táo và 8 thanh yên có số tiền là:
   9x+8y=107(1)
   -)khi mua 7 thanh yên và 7 quả táo có số tiền là:
   7x+7y=91(2)
   –>từ 1 và 2 ta lập đc hệ pt:
   63x+56y=749
   63x+63y=819
   7y=70 ( dưới – trên)
   7x+7y=91 (lấy pt tối giản từ pt trc’)
   y=10
   7x+70=91
   y=10 ™
   x=3 ™
   ==>> vậy giá mỗi thanh yên là: x=3
   ” ” ” quả táo là:y=3

   ++++ ++++ ____ ++++ ++++ ++++ ++++

   Phản hồi

 15. thua thầy hom truoc lop e giải 1 bai ve giải hệ pt bang phuog phap thế kết quả =0 bọn e kết luận là phuong trinh vô số nghiệm sao thầy gjao lop e lạj bao sai phải la phuong trinh vô nghiem ?xjn thay tra loi giup em

  Phản hồi

 16. kết quả =0 !!!!! (“kết quả” là gì ? )
  giải hệ phương trình bật nhất 2 ẩn x và y , ta biến đổi về phương trình bậc nhất 1 ẩn x hoặc y (bằng phương pháp thế hoặc phương pháp đại số ):

  phương trình bậc nhất 1 ẩn x : ax + b = 0 có 3 trường hợp :
  ax = – b (*)
  Nếu a ≠ 0 :
  (*) ⇔x = -b/a
  Nếu a = 0 : 0.x = – b (*)
  +b = 0 : 0.x = 0 thì phương trình vô số nghiệm.
  +b ≠ 0 : thì phương trình vô nghiệm.

  Em tham khảo cách giải : link.

  Phản hồi

 17. cái bài cam quýt kìa thầy,bài dó em không hiểu thầy giải hệ pt như thế nào cả

  Phản hồi

 18. thầy ơi thầy dạy cách lập bảng về dang toán theo kế hoạch và dự định cảm ơn thầy

  Phản hồi

 19. Posted by e on 12/01/2014 at 14:07

  thay oi giup em giai pt nay vs
  (1)1/x+1/y=5/24
  (2)9/x+6/5(1/x+1/y)

  Phản hồi

 20. Posted by kien on 18/01/2014 at 20:24

  giai giup em bai tap 37 nhe

  Phản hồi

 21. Posted by Minh on 20/01/2014 at 19:50

  sao thay k jai het cac bai tap troq SGK lun ak

  Phản hồi

 22. Thay oi cho em hoi bai 29.tai sao chia 3 moi qua quyt chia 10 moi qua cam mư lai la 10x,3y vay thay

  Phản hồi

 23. Posted by phan hoang le chi on 10/02/2014 at 16:45

  thầy giải cho em bài 34 đc không ạ?

  Phản hồi

 24. Posted by hai tac ao mong on 10/02/2014 at 19:36

  nhìn thầy giải trông dễ hiểu hơn…em vô 1 số trang web khác mà chả hiểu gì.

  Phản hồi

 25. Posted by duongvanduc on 13/02/2014 at 21:13

  thay giai ho em bai 41a o bai on tap chuong di thay

  Phản hồi

 26. thay giai cho em bai 35, 36 sgk tap 2 voi. e can gap lam roi thay a

  Phản hồi

 27. Posted by Thanh Xuân on 29/04/2014 at 19:35

  Thầy ơi giúp con bài này ạ! co 3 doi xay dung cung lam chug 1 cong viec. Lam chung duocc 4 ngay thi doi3 duoc dieu dong lm viec khac, 2 doi con lai lam them 12 ngay nua moi xong. biet nag suat cua doi 1 cao hon doi 2, nang suat cua doi 3 la trung binh cua nang suat doi 1 va 2. neu moi doi lam mot minh mot phan ba cong viec thi phai mat tat ca 37 ngay xong. hoi neu moi doi lam 1 minh thi bao nhieu ngay xong

  Phản hồi

 28. Posted by ngoc nga on 14/09/2014 at 13:44

  thầy ơi giúp e bài này ạ!
  bài 1:Đò máy xuôi dòng từ A đến B mất 4h rồi ngược dòng từ B về A mất 5h. Vận tốc dòng nước là 2km/h. Tìm quãng đưởng AB.
  bài 2: 1 ca nô xuôi dòng từ A đến B trên khúc sông dài 36 km sau đó quay về A mất tổng cộng 5h. Vận tốc dòng nước là 3km/h. Tìm vận tốc thực của ca nô.
  bài 3: 1 ca nô đi xuôi dòng từ A đến B rồi quay về A với vận tốc thực là 14km/h. Vận tốc dòng nước là 2km/h. Biết thời gian ca nô đi xuôi dòng ít hơn thời gian ca nô đi ngược dòng là 1h. Tìm quãng đường AB

  Phản hồi

 29. thầy giúp em giải bai này với
  một mãnh vườn hình chữ nhật co chiều dai là 30.3m và chiều rộng là 20.7m . người ta làm hai con dường bề rộng là 2.1 m hình chữ thập . tính diện tích con lại để trồng hoa

  Phản hồi

 30. thầy giúp em bài tập này đc ko ạ
  lúc 7h, An khởi hành từ A để đến gặp Bích tại B lúc 9h30p. Nhưng đến 9h, An đc biết Bích bắt đầu đi từi B đến C (không nằm trên quãng đường AB) với vận tốc bằng 3,25 lần vận tốc của An. Ngay lúc đó An tăng thêm vận tốc 1km/h và khi tới B,An đã đi theo đường tắt đến C chỉ dài bằng 1/3 quãng đường mà Bích đi từ B đến C,do đó An và Bích đến B cùng một lúc. Nếu Bích cũng đi theo đường tắt như An thì Bích đến B trước An là 2h. Tính vận tốc lúc đầu của An.
  dạ cảm ơn thầy :))))

  Phản hồi

 31. em muốn có câu trả lời đầy đủ cách giải chi tiết và cách làm dạng bài như trên có đc ko thầy?

  Phản hồi

 32. Posted by HATHIXUANTHAO on 07/01/2015 at 12:29

  tìm stnhiên có 2 chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn hàng dơ vị là 2 , nếu viết thêm chử số bằng chữ số hàng chục vào bên phải số đã cho thì dược 1 số lớn hơn số ban đầu là 682

  Phản hồi

 33. bt chuyển động thầy giảng hơi khó hiểu thầy chuyện các s t v sang x vs

  y đi thay

  Phản hồi

 34. Posted by yu on 19/01/2015 at 19:31

  thay oi thay giaiho em bai 31 va baj 33 duoc khong a

  Phản hồi

 35. Posted by Nguyễn Hoàng on 21/01/2015 at 22:31

  thầy ơi giúp em bài này ạ
  Có 2 địa điểm A và B cách nhau 200 km.Cùng 1 lúc ô tô đi từ A và xe máy đi từ B, xe máy và ô tô gặp nhau ở C cách A là 120 km.Nếu xe máy khởi hành trước ô tô là 1 giờ thì gặp nhau ở D cách C là 24 km. Tính vận tốc mỗi xe

  Phản hồi

 36. Posted by fuong on 22/01/2015 at 15:19

  thay oi thây co thê cho e biet phuong phap tot nhat de giai bai toan bang cach lap he phuong trinh

  Phản hồi

 37. hai nguoi lam chung 1 cong viec trong 20 ngay se hoan thanh. nhung sau khi lam chung duoc 12 ngay thi nguoi thu1 di lam viec khac trong khi nguoi thu 2 tiep tuc lam. sau khi di duoc 12 ngay nguoi 1 quay tro ve 1 minh lam tiep phan viec con lai trong 6 ngay thi xong(trong 6 ngay nay, nguoi 2 nghi). hoi neu lam rieng thi moi nguoi hoan thanh cong viec trong bao lau de hoan thanh cong viec

  Phản hồi

 38. Thầy và các bạn giúp em bài này với !
  X^2015 + X^30 + X^4 +1 chia cho X^2 – 1 thì dư bao nhiêu .
  Em xin cảm ơn ạ !

  Phản hồi

 39. Dạ thôi ạ ! Em biết làm rùi . Không cần chữa nữa đâu ạ . Hi Hi

  Phản hồi

 40. sao mà tìm điều kiện khó quá vậy thầy, e k hiểu gì cả

  Phản hồi

 41. Posted by BICH LYH on 02/02/2015 at 09:39

  Thay oi neu muon giai bai toan = cach lap phuong thi taq phai lam sao?

  Phản hồi

 42. Posted by Hoàng Khánh Tung on 02/02/2015 at 21:18

  tìm số mà 1 nữa của nó trừ đi 1 nữa đơn vị rồi nhân với 1 nữa của nó bằng 1 nữa đơn vị giúp minh đi

  Phản hồi

 43. Posted by chichan on 05/02/2015 at 20:02

  (Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu )thay giai gium e duoc ko

  Phản hồi

 44. thầy ơi giúp em.hai người cùng làm chung 1 công việc theo cách như sau.người thứ nhất làm trong 1/3 thời gian mà người 2 làm một mình hoàn thành công việc.tiếp đó người thứ hai làm trong 1/3 thời gian mà người thứ nhất làm xong công việc đó.khi đó cả hai người làm được 13/18 công việc .hỏi nếu làm 1 mình xong công việc đó thì mất bao lâu.biết rằng nếu cả cùng làm thì sau 3h36′ hoàn thành công việc

  Phản hồi

 45. kẻ hộ em cái bảng
  bài 35 trong sách giáo khoa 8 tập 2 bài 6 giải bài toán bằng cách lập phương trình

  Phản hồi

 46. e ckao thầy ạ. thầy giúp e giải bài toán này với ạ.hai may cay cung cay mot thua ruong thi sau 2 gio xong .Neu cay rieng thi may thu nhat hoan thanh som hon may thu hai 3 gio .Hỏi mỗi máy cày riêng thì bao lâu xong thửa ruộng

  Phản hồi

 47. Posted by Thanh Vân on 23/02/2015 at 16:31

  Thầy ơi,bài này giải sao vậy ạ:theo kế hoạch 1 tổ công nhân phải may 300 chiếc áo trong 1t.gian nhất định. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày tổ may thêm được 5 chiếc nên tổ hoàn thành dự định sớm hơn 1 ngày và làm thêm được 15 chiếc áo. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày tổ công nhân phải làm bnh chiếc áo?

  Phản hồi

 48. Da Thua thay bai 31 trang 23 lam nhu the nao a ?

  Phản hồi

 49. giải bài toán = cách lập HPT cũng hơi khó khó

  Phản hồi

 50. Posted by 223 on 29/04/2015 at 21:23

  thầy giúp em gải bài này
  1 phân số có tử bé hơn mẫu là 11 . nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu đi 4 đơn vị thì được phân số ms đc 3/4

  Phản hồi

 51. Posted by 223 on 29/04/2015 at 21:25

  thầy ơi giúp em bài này với :
  1 phân số có tử bé hơn mẫu là 11 . nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được phân số ms đc 3/4. tìm phân số ban đầu .

  Phản hồi

 52. Khó quá thầy à

  Phản hồi

 53. Thầy giải giúp em bài này với:
  Hai đội cùng làm trong 8 giờ thì xong công việc. Nếu để riêng đội thứ nhất làm 1/2 công việc rồi nghỉ và đội thứ hai làm tiếp đến lúc hoàn thành công việc thì thời gian tổng cộng là 18 giờ. Hỏi mỗi đội làm riêng thì xong công việc trong bao lâu?
  Cảm ơn thầy

  Phản hồi

 54. Posted by quỳnh giao on 26/05/2015 at 10:58

  THẦY ƠI GIÚP EM
  tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 10 và tổng các bình phương bằng 250

  Phản hồi

 55. Posted by vu on 07/11/2015 at 15:16

  giai cho em bai he pt bac nhat nhieu an bai lop 10 de chi cho em em lam

  Phản hồi

 56. Posted by vu on 07/11/2015 at 15:20

  sao ko tra loi zay thay oioioioioioioioioioioioioiooioiiooioioi

  Phản hồi

 57. Posted by Tuyet Nga on 08/01/2016 at 20:21

  Thầy ơi! Nhờ thầy giải giúp em bài này với: một chiếc xe tải đi từ TP.HCM đến TP . Cần Thơ , quãng đường dài 189km. Sau khi xe tải xuất phát 1h, 1 chiếc xe khách bắt đầu đi từ TP. Cần Thơ về TP.HCM và gặp xe tải khi đã đi được 1h48′. Tính vận tốc của mỗi xe biết rằng mỗi giò xe khách đi nhanh hơn xe tải 13km.em chân thành cảm ơn thầy

  Phản hồi

 58. Posted by Marry on 09/01/2016 at 18:15

  thầy giải giúp em bài này ạ!
  Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 5/3 chiều rộng, biết diện tích miếng đất là 1500 ( m2 ), Tính chu vi miếng đất.

  Phản hồi

 59. Posted by miu huyen on 10/01/2016 at 20:34

  hai nguoi cung lam 1 cong viec theo cách sau nguoi thu nhất lam 1/3 thoi gian người thứ hai 1 mình làm xong công việc. người thứ hai làm 1/3 công việc thì người thứ nhất một mình xong công việc. như vậy cả 2 người làm được 13/8 công việc. tìm thời gian mỗi người làm 1 mình xong công việc đó biết nếu 2 người cung làm thì trong 3h36′ thì xong

  Phản hồi

 60. chỉ là đọc cách giải và trình bày thôi mà em đã hiểu được cách làm và cách giải bài toán rồi. dễ hiểu hơn cách mà cô giáo giảng bài ở lớp thầy ạ :)

  Phản hồi

 61. Posted by Van on 17/01/2016 at 22:11

  Bằng cách lập bảng ra thì công nhân để hiểu hơn nhiều,em cảm ơn thầy

  Phản hồi

 62. Posted by le on 20/01/2016 at 21:08

  thay oi giai giup e bai 33 sgk di thay

  Phản hồi

 63. Posted by Thủy ngân on 12/02/2016 at 21:40

  Thầy cho e cái công thức chung của dạng năng suất đc ko ạ/
  Mà giải bài toán bằng lập hệ pt thường có mấy dạng ạ?
  (Sắp kt 1tiết hk 2 ạ)

  Phản hồi

 64. Giai cho em bai manh dat hinh chu nhat ho a

  Phản hồi

 65. Posted by thu thuy on 19/02/2016 at 16:24

  “hai người thợ cùng lát một nền nhà trong 5 giờ, sau đó người A làm thêm 1 gio nua thi lat xong nen nhà. Nếu 2 người cùng làm trong 4 giờ thì B con phải làm them 2h40phut nưa moi xong. Hỏi mỗi người làm một mình thì phải làm trong bao nhiêu giờ?”

  Thầy giải giúp e với ạ!

  Phản hồi

 66. 2 oto khoi hanh cung 1thoi diem tu A-B,doan duong AB dai 300km.van toc oto 1 hon van toc oto 2 la 15km/h nen oto 1 den B trc oto 2 la 1h40p.tinh van toc moi oto*thay giai giup e dc ko ha thay???*

  Phản hồi

 67. 2 oto khoi hanh cung 1thoi diem tu A-B,doan duong AB dai 300km.van toc oto 1 hon van toc oto 2 la 15km/h nen oto 1 den B trc oto 2 la 1h40p.tinh van toc moi oto*thay giai giup e dc ko ha thay???* ^^

  Phản hồi

 68. Posted by Trang on 16/03/2016 at 22:13

  Haj xe lua khoj hanh tu haj ga cach nhau 750km nguoc chjeu nkau ,sau 10h chug gap nhau Neu xe thu nhat khoj hah truoc xe tku 2 la 3h45 qhut thj khj xe thu 2 dj dc 8h chug gap nhau.tinh van toc moj xe

  Phản hồi

 69. Posted by Giang Giang on 21/03/2016 at 22:11

  Thầy có thể hướng dẫn e bài này không a?
  Bài tập:
  Trong kì thi toán có 89 đoàn tham gia ( mỗi đoàn có một trường đoàn). Giả sử trong 89 trưởng đoàn có ít nhất hai trưởng đoàn quen nhau, đồng thời nếu hai trưởng đoàn có cùng một số lượng người quen (trong số các trưởng đoàn thì hai người ấy không có người quen chung). Chứng minh rằng trong 89 trưởng đoàn có một người chỉ quen đúng 1 người khác.

  Phản hồi

 70. tim 2 so tu nhien chan lien tiep biet tich cua chung bang 4488

  Phản hồi

 71. Posted by khang on 01/09/2016 at 18:50

  giải giúp e ạ
  nếu A= 5x+y chia hết 19; thì B= 4x-3y chia hết 19
  tìm x và y

  Phản hồi

 72. nhờ thầy chỉ em dùm bai này
  hai người thợ cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong .Nếu người thứ nhất lam 3 giờ va người thứ hai lam 6 giờ thì chỉ hoàn thành được 25% công việc . Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu
  em cảm ơn thầy

  Phản hồi

 73. Posted by pham hoang minh on 04/01/2017 at 11:11

  Thay oi giup em cach hieu bai va lam de hieu giup e thay nha

  Phản hồi

 74. Posted by pham hoang minh on 04/01/2017 at 12:52

  Thay oi giup em cach lam de hieu bai giai toan bang cach lap he phuong trinh

  Phản hồi

 75. Posted by 22092002 on 03/02/2017 at 19:06

  một phòng họp có 360 chỗ ngồi.đc kế thành các dãy bằng nhau.nhưng khi đến họp có thêm 40 người phải kể thêm 1 dãy và mới đãy một ghế thì vừa đủ chỗ.tinh so day so ghe ban dau .thay cho e hoi dc ko ak

  Phản hồi

 76. Posted by Ánh on 23/12/2017 at 19:28

  2 công nhân qhai lam mot số dung cu bằng nhau trong cung mot thoi gian nguoi thu nhat moi gio lam tang 2 dung cu nen cong viec hoan thanh truoc 2 gio.nguoi thu 2 moi gio lam tang 4 dung cunen cong viec hoan thanh truoc 3 gio va con lam them 6 dung cu .tinh so dung cu moi cong nhan qhai lam va thoi gian hoan thanh cong viec

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: