Ôn thi tuyển sinh lớp 6 trần đại nghĩa (P5 ẩn số phần – gía trị)

Ôn thi tuyển sinh lớp 6 trần đại nghĩa

(P5 ẩn số phần – gía trị)

–o0o–

BÀI 1 :

Tìm hai số ,biết tổng hai số là 19 và hiệu hai số là 5.

GIẢI.

Sơ đồ số phần : (ta chọn Số thứ nhỏ là một phần)

19

Số thứ nhỏ : |==========|

Số thứ  lớn : |==========|—- 5 ——|

Tổng số phần : 1 +1 = 2 (phần)

Giá trị của 2 phần : 19 – 5 =14

Giá trị của 1 phần : 14 : 2 = 7

Số thứ nhỏ : 7 x 1 = 7

Số thứ  lớn : 7 + 5 = 12

Đáp số : 7 và 12.

——————————————————————————-

Bài 4 : 2010 – 2011 (2 đ).

Tìm hai số sao cho nếu lấy  2/3 của tổng hai số đó trừ đi hiệu số của hai số thì được 32. Còn lấy 1/2  hiệu số của hai số nhân với 6 thì bằng tổng của hai số.

Giải.

Theo đề bài ta có :

2/3 tổng – hiệu = 32 (1)

tổng = (1/2 hiệu ) x 6 = 3 hiệu  (2)

thế (2) vào (1) ta có :

2 hiệu   – hiệu = 32

hiệu = 32. Suy ra : tổng = 32 x 3 = 96

Theo đề bài ta có :

Số thứ nhất + Số thứ hai  = tổng = 96 (3)

Số thứ nhất – Số thứ hai  = hiệu = 32    (4)

Cộng (3) và (4) ta được :

2 Số thứ nhất  = 96 + 32 = 128

Số thứ nhất = 128 : 2 = 64

Số thứ hai   = 96 – 64 = 32

Vậy hai số : 64 và 32

Cách 2 :

(1/2 hiệu )×6 =tổng . Suy ra : tổng = 3 x hiệu.

2/3 tổng – hiệu = 32 .( không cho tổng( hiệu) mà cho một phần giá trị. Ta tính số phần của giá trị đó).

sơ đồ số phần :

tổng : |———–|———–|———–|

hiệu: |———–|

số phần của giá trị 32 : (2/3) x 3 – 1 = 1 (phần).

tổng : 32 x 3 = 96.

hiệu: 32 x 1 = 32.

sơ đồ số phần của hai số :

Số thứ nhất : |————-|========32==========|

Số thứ hai : |————-|

Tồng số phần : 1+ 1 = 2 (phần)

Giá trị của 2 phần : 96 – 32 = 64

Giá trị của 1 phần : 64 : 2 = 32

Số thứ hai : 32 x 1 = 32

Số thứ nhất : 32 x 1 +32 = 32 + 32 = 64

—————————————————————————

Câu 3 2011 – 2012 : 2 điểm

Hiệu giữa hai số là 0,7. Nếu gấp số lớn lên 5 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu của chúng sẽ là 72,7. Hãy tìm hai số đã cho.
Sơ đồ số phần :

số thứ nhất (số nhỏ) : |——|  0,7

số  thứ  hai (số lớn ) : |=======| (một phần)

số thứ nhất (số nhỏ) : |——|                      72,7

5     lần   số  thứ  hai: |=======|=======|=======|=======|=======|

hiệu số phần : 5 – 1= 4 (phần)

giá trị 4 phần : 72,7 – 0,7 = 72

giá trị một phần : 72 : 4 = 18

số  thứ  hai : 18 x 1  = 18

số thứ nhất : 18 – 0,7 = 17,3

——————————————————————————————————

BÀI TẬP RÈN LUYỆN :

BÀI 1 :

Cho hai thùng dầu là 30 lít. Nếu chuyển 5 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì số dầu ở hai thùng bằng nhau. Tìm số dầu ở mỗi thùng ?

BÀI 2 :

Hiệu hai số là 6. Nếu gấp 2 lần số nhỏ và gấp 3 lần số lớn thì hiệu hai số là 25. Tìm hai số đã cho ?

BÀI 3 :

Chu vi của nền nhà hình chữ nhật là 27,4m. tính diện tích của nền nhà, biết chiều dài hơn chiều rộng 4,7m.

Advertisements

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: