Hình học nâng cao lớp 8 dành cho học sinh giỏi

Hình học nâng cao lớp 8 dành cho học sinh giỏi

–o0o–

Bài 1 :

Cho tam giác nhọn ABC có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

Chứng minh rằng : BH.BD + CH.CE = BC2.

Bài 2 :

Cho tam giác ABC (AB < AC) có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

 1. So sánh góc BAH và góc CAH.
 2. So sánh đoạn thẳng DB và CE.
 3. Chứng minh hai tam giác ADE và ABC đồng dạng.

Bài 3 : cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh CD và BC lấy M, N sao choBM = DN. Gọi I là giao điểm BM và DN. Chứng minh rằng IA là phân giác góc DIB.

Bài 4 :Cho hình thoi ABCD có góc A = 600. Gọi M là một điểm cạnh AD. Đường thẳng CM cắt AB tại N.

 1. Chứng minh rằng : AB2 = DM.BN
 2. MB cắt DN tại P. tính góc DPB.

Bài 5 :

cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ BH vuông góc AC tại H. gọi M và K lần lượt là trung điểm AH và CD. Chứng minh rằng : MB vuông góc MK.

Advertisements

314 responses to this post.

 1. Giải giùm em bài này . Cần gấp lắm ạ :
  Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy các điểm I và K sao cho AI=IK=KB, trên cạnh BC lấy các điểm D và E sao cho BD=DE=EC, trên cạnh AC lấy các điểm F và G sao cho AF=FG=GC. Gọi M là giao điểm của AD và BF, N là giao điểm của BG và CK, P là giao điểm của AE và CI.
  a, Chứng minh rằng các cạnh của tam giác MNP song song với các cạnh của tam giác ABC.
  b, Tính diện tích tam giác MNP theo diện tích tam giác ABC.
  Cảm ơn nhiều ạ

  Phản hồi

  • Posted by thành đạt on 22/01/2014 at 20:25

   nhìn tập trung chứ,suy nghĩ bài này dễ lắm

   Phản hồi

  • Posted by Trung Đức on 30/10/2014 at 17:12

   Giải hộ bài này với
   Cho điểm B thuộc đoạn thẳng AC sao cho AB>BC.Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AC vẽ 2 hình vuông ABDE và BCFG. Trên tia đối của CF lấy điểm H sao cho FH=AB.Các đường thẳng đi qua A và song song với GH và đi qua H song song với AG cắt nhau tại K
   a,Tứ giác AGHK là hình gì?
   b,Tính góc GCK
   c,Chứng minh KD,EF,GH đồng quy

   Phản hồi

   • Posted by Trung Đức on 08/11/2014 at 18:14

    Mọi người giúp mình với
    Cho M thuộc đoạn thẳng AB sao cho AM>MB
    Trên cùng 1 nửa mặt phẳng bờ AB vẽ 2 hình vuông AMCD và BMFE.DE cắt AF tại N.Tính góc AND?

    Phản hồi

  • thầy giải dùm em bài này với, em chuẩn bị thi rồi: Tam giác ABC có AB > AC, phân giác AD. Lấy một điểm M thuộc AD (M không trùng với A). Chứng minh rằng AB – AC > MB – MC

   Phản hồi

   • Posted by leonchau on 23/08/2015 at 03:02

    Goi B’ thuoc tia AC, AB’ = AB
    => ABM = AB’M (AB = AB’, ^BAM = ^B’AM; AM chung)
    => BM = B’M
    Ta co:
    B’C > B’M – CM
    AB’ – AC > B’M – CM
    AB – AC > BM – CM

    Phản hồi

  • Posted by Bảo on 21/09/2015 at 22:31

   thầy giúp em giải bài này với !! huhu

   Phản hồi

   • Ai giúp em với.
    Cho tam giác ABC cân tại A, các đường trung truyến BM,CN cắt nhau tại G. Gọi D là điểm đối xứng G qua M, E đối xứng G qua N, Tứ giác BEDC là hình gì? Vì sao?

    Phản hồi

  • giúp em bài này với cần gấp. cho hình thang abcd có góc a=90 góc b =2 lần góc c ac vuông góc cd. ac là tia phân giác góc bad cho bc bằng 3cm tính chu vi hình thang abcd

   Phản hồi

  • Posted by Nhiên on 10/04/2017 at 21:42

   thầy ơi giải dùm em bài này với..em cần rất gấp
   cho tam giác ABC có góc A> góc B. Trên cạnh BC lấy điểm H sao cho góc HAC= góc ABC. đường phân giác của góc BAH cắt BH ở E. Từ trung điểm M của AB kẽ ME cắt đường thẳng AH tại F. chứng minh rằng CF song song với AE

   Phản hồi

  • Posted by Su on 28/09/2017 at 20:39

   Giải hộ bài này với ạ câu b nhé chứ câu a là dễ rồi giúp mình câu b với ạ
   **cho tam giác ABC vuông tại A , điểm D bất kì trên BC. Kẻ DM vuông góc AB(M thuộc AB) kẻ DN vuông góc AC(N thuộc AC) kẻ đường cao AH của tam giác ABC
   a/ cm AD=MN
   b/ Tính góc MHN

   Phản hồi

  • Posted by Su on 28/09/2017 at 20:40

   Giải hộ bài này với ạ câu b nhé chứ câu a là dễ rồi giúp mình câu b với ạ
   **cho tam giác ABC vuông tại A , điểm D bất kì trên BC. Kẻ DM vuông góc AB(M thuộc AB) kẻ DN vuông góc AC(N thuộc AC) kẻ đường cao AH của tam giác ABC
   a/ cm AD=MN
   b/ Tính góc MHN

   Phản hồi

 2. Posted by Dat on 09/07/2012 at 18:56

  Giup em bai nay
  cho tam giac ABC cóp AB< AC và đường phân giác AD . Kẻ BE vuông góc với AD tại E và CF vuông góc với AD tại F
  a. chứng minh tam giác AEB ~AFC và DB/DC=DE/DF
  b. tia BE cắt cạnh AC tại I. kẻ EK song song với FI (K thuộc AC).
  CM tam giác ABK~tam giác ACB
  c. CM AD/AE=2.DF/EF
  d. cho biết diện tích tam giác ABC bằng 30 cM^2.TÍNH diệ tích tam giác AFB

  Phản hồi

 3. thầy ơi! làm rồi xem đáp án ở đâu vậy thầy???

  Phản hồi

  • Posted by Quỳnh Trâm on 16/07/2015 at 20:40

   thầy ơi bài 3 làm như thế nào vậy ạ

   Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Phương Thảo on 17/09/2015 at 05:57

   Lấy M thuộc AB, MA>MB. Trên cùng 1 NMP bờ AB, vẽ tam giác đều AMC, BMD. E,F,I,K thứ tự là trung điểm của CM, CB, DM, DA.
   CM: hình thang ÈFIK cân và KF= 1/2 CD

   Phản hồi

   • Posted by leonchau on 19/09/2015 at 20:28

    Chứng minh: EFIK = hình thang cân:
    Ta có:
    EF là đường trung bình CMB (CE = ME, CF = BF)
    => EF // BM
    Tương tự IK là đường trung bình DMA (DI = MI, DK = AK)
    => IK // AM
    Nên EF // IK
    Gọi G, H lần lượt là trung điểm AM, BM
    Ta có:
    EG là đường trung bình AMC (CE = ME, AG = MG)
    => EG // AC
    Tương tự KG là đường trung bình ADM (DK = AK, AG = MG)
    => KG // DM
    Mà DM // AC (^CAM = ^DMB = 60, đồng vị)
    Nên EG, KG cùng song song AC
    => E, K, G thẳng hàng
    => ^EKI = 60
    Chứng minh tương tự ta có ^FIK = 60
    => ^EKI = ^FIK
    => EFIK là hình thang cân (EF // IK)

    Chứng minh: KF = ½ CD
    Ta có:
    EI là đường trung bình MCD (CE = ME, DI = MI)
    => EI = ½ CD
    => KF = ½ CD (KF = EI vì EFIK là hình thang cân)

    Phản hồi

 4. Posted by Nguyễn Thị Hằng on 01/10/2012 at 16:23

  Thầy cho e vài bài nâng cao nữa nha mấy bà này em làm hết rùi

  Phản hồi

 5. Posted by An on 03/11/2012 at 23:47

  Thầy giải giúp em bài này với ạ. Em cảm ơn thầy.

  1) Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên các cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm E, F sao cho AE = AF. Kẻ AM, EN lần lượt góc với BF. So sánh MN và MC.

  2) Cho tam giác ABC. Vẽ phía ngoài tam giác ABC các tam giác vuông cân ABE, ACF, có góc E = F = 90 độ. M là trung điểm của BC. CMR: tam EMF vuông cân.

  Phản hồi

  • Posted by kgh on 26/02/2014 at 20:32

   câu 2 nhé: bạn xác định trung điểm AB.AC rồi áp dụng t/c // đến vuông góc rồi áp dụng phần cộng góc nhé,

   Phản hồi

  • Posted by leonchau on 07/09/2015 at 05:16

   Cau 1 nhe:
   So sánh MN và CM
   Ta có:
   MN/BM = AE/AB (NE//AM vì cùng _|_ BF)
   AM/BM = AF/AB (AMF ~ BMA vì cùng đồng dạng với BAF)
   => MN/BM = AM/BM (vì AE = AF)
   MN = AM
   Gọi MH _|_ AC = H
   Ta có BF thuộc góc ^ABC
   => khoảng cách từ A đến BF (đoạn AM) nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách từ A đến BC
   => AM(max) khi và chỉ khi M thuộc BC hay BF trùng BC (F trùng C)
   => AM _|_ BC = M
   => M trung điểm BC (vì ABC vuông cân tại A)
   => H la trung điểm AC (MH // AB vì cùng _|_ AC)
   => AH(max) = CH =1/2 AC (vì AH lớn nhất khi AM lớn nhất do AH là hình chiếu AM trên AC)
   => AH <= CH
   AM <= CM (AH, CH lần lượt là hình chiếu AM, CM trên AC)
   MN <= CM

   Phản hồi

 6. Posted by Hoài Lâm on 26/12/2012 at 23:04

  Bài 1 làm như nào vậy thầy…e chưa gặp dạng này bh cả..

  Phản hồi

  • hinh hoc nang cao lop 8
   AM là đường cao thứ 3.
   chứng minh :
   BH.BD = BM.BC
   BH.BD = CM.BC
   => BH.BD + CH.CE = BC^2.

   Phản hồi

   • Posted by HL on 30/03/2013 at 21:38

    chứng minh :
    tg HMB ~ tg DCB => BH.BD = BM.BC
    tg MHC ~ tg EBC => HC.EC= CM.BC
    => BH.BD + CH.CE = BC^2.
    Như này đúng chưa thầy!

    Phản hồi

   • Posted by nam on 10/01/2015 at 17:41

    thầy ơi giúp em giải bài này với :
    cho tam giác ABC cân tại góc A vẽ BD vuông góc với AC,CEvuông góc với AB ,gọi I là giao điểm của BD và CE. a)chứng minh:tam giác AEI=tam giác ADY b) góc M là trung điểm của BC.chứng minh AIM thẳng hàng

    Phản hồi

    • Posted by leonchau on 08/09/2015 at 04:59

     Bài toán rất rất rất là cơ bản mà.
     Áp dụng tính chất 3 đường cao của tam giác đồng quy tại 1 điểm và tính chất đường đặt biệt vẽ từ đỉnh tam giác cân (đường cao, trung tuyến, phân giác …).
     AM và AI đều là đường cao ABC đó.

     Phản hồi

   • Posted by khoa on 28/09/2015 at 20:00

    vẫn chưa hỉu thầy ơi

    Phản hồi

 7. Posted by LOi on 03/01/2013 at 10:58

  Thầy Oi pài toán lờp 7 Tam giác cân bài 49 e hk hỉu

  Phản hồi

 8. cho tam giac abc co a = 60 do tia phan gic goc b cat ac yai n tia phan giac cua c cat ab tai m.chung minh bn+cm=bc

  Phản hồi

 9. Posted by on 24/01/2013 at 21:23

  thầy ơi giải dùm em bài 13 sgk trang 64 được không ạ?

  Phản hồi

 10. Posted by HL on 30/03/2013 at 21:39

  Thầy hướng dẫn em bài 4 với ạ…

  Phản hồi

 11. Posted by mạnh hậu on 06/04/2013 at 20:11

  THẦY ƠI BÀI 1có trong sách nâng cao phát triển toán 8 tập 2,trang 99 ,bài 259

  Phản hồi

  • Posted by huynh van thuan on 19/04/2013 at 14:44

   thay oi giai dùm cho em bai nay nhanh ti nha , em thanks
   1)cho tam giác ABC có các đường trung tuyến AH và BG sao cho góc CAH bằng góc CBG và bằng 30 độ . CMR tam giác ABC là tam giác đều

   Phản hồi

 12. Thầy ơi giúp em bài này với ạ : Cho tứ giác ABCD có góc B = góc D = 90 độ . Chứng minh góc BAC = góc BDC .

  Phản hồi

  • Posted by thành đạt 8/7 âu cơ khánh hòa on 22/01/2014 at 20:34

   hinh nhu sai de do,goc BAC+BCD=180do rồi mà góc BAC=BDC suy ra BDC+BCD=180 phi lí la tỗng 3 góc trong tam giac BCD =180 độ.coi lai nghen roi up tui giai cho

   Phản hồi

 13. giup em :
  dien tich tam giac thuong tinh sao a?

  Phản hồi

 14. Posted by Phuong Anh on 15/05/2013 at 21:06

  giúp em bài này với ạ : cho tam giác ABC có M là trung điểm AC, trên tia BM lấy O sao cho BO/OM=1/2. AO cắt BC tại O. Tính BK/BC

  Phản hồi

  • Posted by Lê Nguyễn Minh Long on 26/05/2013 at 08:37

   Gọi E là trung điểm OM
   => ME=1/3 BM
   Kẻ EG//AO và EH//BC
   =>ME/BM=EH/BC=MH/MC=1/3 (Ta-lét)
   ME/MO=EG/AO=MG/MA=1/2 (ta-lét)
   Ta có MH=1/3.MC(1)
   GM=1/2.AM(2)
   Cộng (1) và (2) lại
   => GH=1/3.MC+1/2.AM=1/3.MC+1/2.MC=5/6.MC
   Mà MC=1/2.AC
   => GH=5/12.AC
   Cm: tam giác GEH đồng dạng tam giác AKC (g.g)
   => GH/AC=EH/KC=5/12
   => EH=5/12.KC
   Mà EH=1/3.BC
   => 5/12.KC =1/3.BC
   => 5/12(BC-BK) = 1/3.BC
   => 5/12.BK = 1/12.BC
   => BK/BC = 1/5

   Phản hồi

  • tai sao AO lai cat BC cung tai O

   Phản hồi

 15. Posted by Ngô Ngọc Bảo Châu on 05/06/2013 at 13:17

  thầy ơi, giải giúp em bài tập này:
  Cho hình thang vuông ABCD có góc A= góc D= 90 độ, AB=AD=2cm ; DC=4m
  a. Hãy tính độ dài BC
  b. Hãy tính góc ABC và góc BCD

  Phản hồi

  • Posted by Đặng Mai Anh on 19/08/2013 at 19:45

   a. Kẻ Bh vuông góc với DC tại H.
   Tứ giác ABHD có:
   Góc A = 90 độ, góc D = 90 độ, góc BHD = 90 độ.
   => Tứ giác ABHD là hình chữ nhật.
   mà AD = AB =2 cm
   => Tứ giác ABHD là hình vuông.
   => AB = AD = DH = BH = 2 cm.
   Vì H thuộc DC nên CH = DC – DH = 4 – DH = 4 – 2 = 2 cm.
   hay CH = BH = 2 cm
   Áp dụng vào định lý Pytago vào tam giác BHC ta có:
   BC^2 = BH^2 + CH^2 = 2^2 + 2^2 = 4 + 4 = 8
   => BC = căn 8

   Phản hồi

  • Posted by Đặng Mai Anh on 19/08/2013 at 19:53

   b. Tam giác HBC có:
   Góc BHC = 90 độ
   HC = HB = 2 cm ( cmt )
   => Tam giác BHC là tam giác vuông cân.
   => góc HBC + goc HCB = 90 độ
   mà góc HBC = góc HCB ( cmt )
   nên góc HCB + góc HCB = 90 độ
   hay 2gocsHCB = 90 độ
   => góc HBC = HCB = 90/2 = 45 độ.
   Ta có:
   góc HBC + góc ABH = goc ABC
   hay 45 độ+ 90 độ = 135 độ

   Phản hồi

  • Posted by Đặng Mai Anh on 19/08/2013 at 19:53

   Bài này dễ mà!

   Phản hồi

 16. Posted by shun ngo on 05/06/2013 at 13:30

  còn bài này nữa ạ:
  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, H là trực tâm của tam giác ABC. Các đường thẳng vuông góc với AB tại B, vuông góc với AC tại C cắt nhau tại D.
  a. Chứng minh: Tứ giác BDCH là hình bình hành
  b. Gọi I là trung điểm của BC. Đường vuông góc với BC tại I cắt AD tại M. Chứng minh: MI=1/2 AH

  Phản hồi

  • Posted by Đặng Mai Anh on 19/08/2013 at 20:06

   a. Kẻ x vuông góc với AB tại B ; y vuông góc với AC tại C
   CH vuông góc với AB tại E ; BH vuông góc với AC tại D
   => CH song song với x ; BH song song với y
   Vậy tứ giác BHCD là hình bình hành.

   Phản hồi

 17. Posted by Mạnh on 20/07/2013 at 20:26

  Cho tam giác ABC vuông tại A có góc B=60 độ , kẻ tia Ax // BC. Trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD=ĐC.
  a) Góc BAD=???
  b)CM:ABCD là hình thang cân
  c)Gọi E là trung điểm BC. Chứng minh ADEB là hình thoi
  Thầy giải nhanh hộ em với

  Phản hồi

 18. Posted by bietchetlien on 22/07/2013 at 07:32

  thày ơi giải hộ e bài này
  cho tam giác ABC có AFlà phân giác góc A, trên AB, AC lần lượt lấy 2 điểm D,E sao cho BD=CE. Gọi M là trung điểm của DE, kéo dài DM, lấy điểm I sao cho MB=MI. CM:
  a, EI=IC
  b, IC//AF

  Phản hồi

 19. Posted by vinh on 22/07/2013 at 11:14

  Thầy ơi giải giúp em bài này :
  – Cho tứ giác ABCD có AB=AC và góc A = góc D = 120 . Chứng minh AD=AB.
  Em cám ơn thầy nhiều
  Học sinh lớp 8

  Phản hồi

 20. Posted by hocsinhlop8 on 25/07/2013 at 15:11

  Thầy ơi giúp em bài toán này với ạ:
  Cho hình vuông ABCD, trên AB lấy điểm E, trên AD lấy điểm F sao cho AE=AF. Vẽ AH vuông góc với BF(H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại M,N
  Biết diện tích tam giác BCH= 4 lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng AC=2EF

  Phản hồi

  • Posted by hocsinhlop8 on 15/02/2015 at 09:36

   Thầy ơi giúp em bài toán này với ạ:
   Cho hình vuông ABCD, trên AB lấy điểm E, trên AD lấy điểm F sao cho AE=AF. Vẽ AH vuông góc với BF(H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại M,N.
   a) C/m AEMD là hình chữ nhật
   b)Biết diện tích tam giác BCH= 4 lần diện tích tam giác AEH. Chứng minh rằng AC=2EF
   c)c/m 1/AD^2=1/AM^2+1/AN^2

   Phản hồi

   • Posted by leonchau on 13/09/2015 at 05:52

    Cau 1: Chung minh AEMD la hinh chu nhat
    Ta co:
    ^ABF = ^DAM (ABH ~ FAH vi cung dong dang voi FBA)
    AB = AD (ABCD hinh vuong)
    ^A = ^D = 90
    Nen ABF = DAM
    => AF = DM = AE
    => ADME = hinh binh hanh (AE// DM, AE = DM)
    => ADME = hinh chu nhat (^A = 90)

    Cau 2: Chung minh AC = 4.EF
    Ta co:
    ABH ~ BNH (ABN vuong tai B, BH duong cao)
    AB = CD
    => AB – AE = CD – DM
    => BE = CM
    CN/BN = CM/AB (CM // AB)
    => CN/BN = BE/AB
    => BN/AB = CN/BE
    => BN/AB = (BN – CN)/(AB – BE)
    => BN/AB = BC/AE
    Ta co: BH/AH = BN/AB
    Nen BC/AE = BH/AH
    ^CBH = ^BAH (BNH ~ ABH)
    Suy ra BCH ~ AEH
    S..BCH / S..AEH = BC/AE = 4
    (AC/!2)/(EF/!2) = 4 (AC duong cheo ABCD, EF canh huyen AEF vuong can tai A)
    AC = 4.EF

    Cau 3: Chung minh 1/AD^2 = 1/AM^2 + 1/AN^2
    Goi: OI di qua H _|_ AF va BC tai O va I
    => OI = AD
    Ta co:
    AH/NH = FH/BH = OH/IH (HAF ~ HBN vi AF//BN)
    => AH/(NH + AH) = FH/(BH + FH) = OH/(IH + OH)
    => AH/AN = FH/FB = OH/OI = OH/AD
    Nen suy ra cac dieu sau:
    AH^2/AN^2 = (AH.FH)/(AN.FB)
    => AH^2 = [(AH.FH).AN^2]/(AN.FB)

    FH^2/FB^2 = (AH.FH)/(AN.FB)
    => FH^2 = [(AH.FH).FB^2]/(AN.FB)

    OH^2/AD^2 = (AH.FH)/(AN.FB)
    => OH^2 = [(AH.FH).AD^2]/(AN.FB)

    Dong thoi ta lai co:
    1/OH^2 = 1/AH^2 + 1/FH^2 (OAH vuong tai H va HO = duong cao)
    => (AN.FB)/[(AH.FH).AD^2] = (AN.FB)/[(AH.FH).AN^2] + (AN.FB)/[(AH.FH)/FB^2]
    => 1/AD^2 = 1/AN^2 + 1/FB^2
    => 1/AD^2 = 1/AM^2 + 1/AN^2 (vi AM = FB do AEM = FAB)

    Phản hồi

 21. Posted by dang quach gia binh on 28/07/2013 at 21:07

  Bai nag cao 8
  Cho tu giac ABCD co 2 goc A va B vuong.
  AB = 6 cm; BC = 2 cm; AD = 3 cm
  Tinh goc nhon tao boi 2 duong cheo cua tu giac

  Phản hồi

  • Posted by dang quach gia binh on 28/07/2013 at 21:25

   Em kính mong thầy giải giúp em bài toán trên và cảm ơn thầy rất nhiều.

   Phản hồi

 22. bài 1 nằm ở phần nào trong chương trình lớp 8 zậy

  Phản hồi

 23. Posted by Kaotuan on 13/08/2013 at 01:06

  Em bí qua. Nhờ thầy giải giúp bài toán sau :
  Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ đường cao AH. Gọi I và P lần lượt là giao ba đường phân giác của các tam giác vuông AHB và AHC. Đường thẳng IP cắt cạnh AB tại M, cắt AC tạiN
  N. Chứng minh tam giác AMN vuông cân..

  Xin cam ơn Thày

  Phản hồi

  • Posted by leonchau on 14/09/2015 at 04:01

   Chứng minh: AMN vuông cân tại A
   Gọi HI, HP lần lượt cắt AB, AC tại E, J
   Ta có:
   ABH ~ CAH (vì ABC vuông tại A, AH là đường cao)
   HE, HJ là phân giác trong của ABH, CAH
   Nên: HE/HJ = AB/AC
   Đồng thời: ^EHJ = ^EHA + ^JHA = 90/2 + 90/2 = 90 = ^A
   => HEJ ~ ABC
   => ^HEJ = ^B
   => ^HEA – ^HEJ = ^HEA – ^B
   => ^AEJ = ^BHE = 45 (^HEA là góc ngoài BEH)
   => AEJ vuông cân tại A (vì AEJ vuông tại A)
   => AE = AJ
   => AE/AH = AJ/AH
   => EI/IH = JP/PH (AE/AH = EI/IH và AJ/AH = JP/PH do AI, AP là phân giác AEH và AJH)
   => IP // EJ
   => MN // EJ
   => ^AEJ = ^AMN = 45 (đồng dạng)
   => AMN vuông cân tại A (vì AMN vuông tại A)

   Phản hồi

 24. Cho tam giac OAB.Tren canh OB lay diem C tren OA lay diem d sao cho AD=BC.P,Q lan luot la trung diem cua AB va CD.CMR;PQ song song voi phan giac cua goc AOB

  Phản hồi

  • Posted by leonchau on 15/09/2015 at 03:41

   Sai đề rồi, chắc đề tự chế, vẽ hình ra thấy 2 đoạn đó giống như song song nên tưởng song song :))

   Chứng minh phân giác ^AOB không thể song song PQ:
   Phân giác ^AOB cắt CD, AB tại G, H
   Ta có:
   DG/CG = OD/OC
   AH/BH = OA/OB
   Nên suy ra:
   (AH – DG) / (BH – CG) = (OA – OD) / (OB – OC)
   => (AP – PH – DQ + GQ) / (BP + PH – CQ – GQ) = AD/BC = 1 (vì AD = BC)
   => AP – PH – DQ + GQ = BP + PH – CQ – GQ
   => 2.GQ = 2.PH (vì AP = BP ; DQ = CQ)
   => GQ = PH
   ** Giả sử: PQ // GH
   Suy ra GHPQ = hình thang cân (GQ = PH)
   ** Trường hợp 1: GQ // PH
   => OD/AD = OC/BC
   => OD = OC và OA = OB
   => ODC và OAB cân tại O
   => OQ, OP là phân giác ^O (Q, P trung điểm CD, AB)
   => Q trùng G, P trùng H

   **Trường hợp 2: GQ không // PH
   Ta có:
   ^CGH = ^BHG (GQPH = hình thang cân, QP // GH)
   => ^OCD + ^COG = ^A + ^AOH
   => ^OCD + ½ ^O = ^A + ½ ^O
   => ^OCD = ^A
   => 180 – ^OCD – ^O = 180 – ^A – ^O
   => ^ODC = ^B
   Nếu OB > OA
   => OB – BC > OA – AD
   => OC > OD
   OB > OA
   => ^A > ^B
   => ^OCD > ^ODC
   => OD > OC (mâu thuẫn giả thiết)

   Nếu OB OB – BC OC < OD
   OB ^A ^OCD OD OC = OD (như trường hợp 1)
   **Kết Luận:
   QPHG không thể là hình thang cân, đồng thời GQ = HP đúng với mọi trường hợp
   => GH không thể song song QP

   Phản hồi

   • Posted by leonchau on 15/09/2015 at 03:51

    Nếu OB OB – BC OC < OD
    OB ^A ^OCD OD OC = OD (như trường hợp 1)

    **Kết Luận:
    QPHG không thể là hình thang cân, đồng thời GQ = HP đúng với mọi trường hợp
    => GH không thể song song QP

    Phản hồi

    • Posted by leonchau on 15/09/2015 at 03:54

     trường hợp OB OA
     trừơng hợp OB = OA thì trở về trường hợp 1 (trường hợp GQ // PH)

     Phản hồi

 25. Posted by Đặng Mai Anh on 19/08/2013 at 18:20

  Em chào thầy ạ. Thưa thầy, em đã có suy nghĩ về bài 2 nhưng vẫn chưa làm được. Thầy có thể gợi ý cho em một chút được không? Em cảm ơn thầy.

  Nếu có bạn nào làm được bài 2 rồi thì mình rất mong nhận được sự giúp đỡ. Mình cảm ơn.

  Phản hồi

 26. Posted by Mai Đặng Yến Nhi on 27/08/2013 at 22:12

  Thầy ơi , giúp em bài này với ạ .
  Cho hình thang cân ABCD ( AB//CD ) . Tia phân giác của góc A và góc D cắt nhau tại điểm I thuộc BC .
  a) Chứng minh IA2 + ID2 = BC2
  b) Chứng minh AB+CD = AD .
  Mong thầy giải giúp em với ạ . Cảm ơn thầy rất nhiều
  Nếu bạn nào giải được mong các bạn cũng giup mình với nhé

  Phản hồi

 27. Posted by pé hoàng on 01/09/2013 at 19:55

  hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD . chứng minh rằng CA là tia phân giác của góc A

  Phản hồi

 28. Posted by pé hoàng on 01/09/2013 at 20:00

  hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại O.Biết rằng OA=ÓC,OB=OD.tứ giác ABCD là hình gì?vì sao?

  Phản hồi

 29. Posted by pé hoàng on 01/09/2013 at 20:09

  cho tam giac ABC can tai A .lay diem D tren canh AB,diem E tren canh AC sao AD=AE
  a-tu giac ABCD la hinh gi?vi sao?
  b-cac diem D,E o vi tri nao thi BD=DE=EC?

  Phản hồi

 30. cau 2 ak thay

  Phản hồi

 31. Posted by Ngô Minh Phương on 13/09/2013 at 19:31

  Thầy post cho em may de thi hs gioi 8 ca dai lan hinh nha thay

  Phản hồi

 32. Posted by Ngô Minh Phương on 13/09/2013 at 19:44

  neu thAY co de kiem tra 1 tiet dai lan hinh thay pót len cho em de em giai thu xem

  Phản hồi

 33. Posted by béo on 17/10/2013 at 21:54

  thầy ơi thầy giải hộ em bài toán này với
  Cho hình vuông ABCD có cạnh =1. Trên cạnh AB và AD lấy P và Q. Chứng minh rằng góc PCD=45 độ chu vi tam giác APQ= 2

  Phản hồi

 34. Posted by béo on 17/10/2013 at 22:43

  thầy ơi thầy giải hộ em bài toán này với
  Cho hình vuông ABCD có cạnh =1. Trên cạnh AB và AD lấy P và Q. Chứng minh rằng góc PCD=45 độ khi và chỉ khi chu vi tam giác APQ= 2

  Phản hồi

 35. Posted by dang tuan anh on 22/10/2013 at 21:56

  thay oi.giup em giai bai nay voi.kho qua.em khong lam duoc.
  de bai:cho hinh binh hanh ABCD.chung minh rang cac tia phan giac trong cua cac goc trong hinh binh hanh cat nhau tao thanh hinh chu nhat.ma hinh chu nhat co duong cheo=hieu hai canh ke.(thay ve hinh luon ho em nhe.cam on thay nhieu)

  Phản hồi

  • Posted by dang tuan anh on 22/10/2013 at 22:00

   bai nay nua thay nha: cho hinh chu nhat ABCD;E thuoc AB;F thuoc tia doi CB.goc DEF=90do.ve hinh chu nhat EDFK.chung minh rang goc DBK=90do

   Phản hồi

 36. ai giúp tôi bài này với càng sớm càng tốt nhé: cho tam giác ABC bất kì có AD và AE chia góc BAC thành 3 phần bằng nhau BF và BG chia góc ABC thành 3 phần bằng nhau CH và CK chia góc BAC thành 3 phần bằng nhau. AD cắt BF tại M, AE cắt CK tại P, BG cắt CH tại N. Chứng minh tam giác MNP là tam giác đều.

  Phản hồi

 37. ai giúp tôi bài này với càng sớm càng tốt nhé: cho tam giác ABC bất kì có AD và AE chia góc BAC thành 3 phần bằng nhau BF và BG chia góc ABC thành 3 phần bằng nhau CH và CK chia góc BCA thành 3 phần bằng nhau. AD cắt BF tại M, AE cắt CK tại P, BG cắt CH tại N. Chứng minh tam giác MNP là tam giác đều.

  Phản hồi

 38. Posted by dong thi song linh on 25/10/2013 at 15:57

  thầy giúp em giải bài này với :
  cho hình vuông ABCD . M là điểm trên đường chéo BD . kẻ ME và MF vuông góc với AB , AD .
  a) chứng minh rằng : DE , BF và CM đồng quy.
  b) xác định vị trí của M để tứ giác AEMH có diện tich lớn nhất.

  Phản hồi

 39. Posted by dong thi song linh on 25/10/2013 at 16:13

  Bài này nữa thầy ạ :
  cho hình chữ nhật ABCD. trên tia đối cua tia AD lấy điểm Fsao cho AF = AD. Gọi N là giao điểm của FC và AB ,M là giao điểm của EC và AD
  a) chứng minh rằng : MD =BN
  b)Kẻ BH vuông góc với AC , gọi I là trung điểm cua AH và K là trung điểm cua CD . chưng minh rằng : BI vuông góc với IK

  Phản hồi

 40. Posted by Trần Lan Thi on 02/11/2013 at 15:32

  Thầy giải giúp em bài này ạ:
  Cho hình thoi ABCD có Â= 60 độ. Gọi M,N,P,Q là trung điểm AB,BC,CD,DA
  a/ Chứng minh MNPQ là hình chữ nhật
  b/ Gọi H đối xứng với B qua Q. Chứng minh ABDH là hình thoi.
  c/Chứng minh H,C đối xứng nhau qua D
  d/ Chứng minh AC=BH

  Phản hồi

 41. Posted by Dan Nguyen on 20/11/2013 at 22:46

  em k hieu bai dau tien. thay giai hoi tat

  Phản hồi

 42. Posted by sgh on 23/11/2013 at 10:54

  thay oi giai giup em oi
  cho tam giac can tai A diem K,D,F lan luot la trung diem cua AB,AC,BC ve tia AM cat DF tai N.chung minh tg ANFC LA HINH BINH HANH

  Phản hồi

 43. Posted by Thay giup em voi.em cam on on 11/12/2013 at 21:22

  Cho tam giac ABC vuong can tai A, LAy M tuy y tren canh AC,Ke Ax vuong goc voi BM.Goi H la giao diem cua Axvoi Bc va K la diem doi xung voi C qua H. Ke Ky vuong goc voi BM. GOi I la giao diem cua Ky voi AB.
  Tinh goc AIM

  Phản hồi

 44. Posted by hai yên on 19/12/2013 at 20:26

  thay oi giup em giai baj nay voi em cam on thay rat nhieu:
  cho hinh vuong ABCD .E thuoc canh AB ,Fthuoc canh ÁD sao cho AE=AF.
  goi H la chan duong vuong goc ke tu A den BF. tinh goc EHC.
  Rât mong thây trả lơi sươm cho em!!!!!!!!!!!!!!!!

  Phản hồi

 45. Posted by Minh Thông 8A on 17/01/2014 at 08:42

  Thầy giúp em với bài này khó quá thầy ơi!
  cho tam giác AC. Trên AB;BC;CA lấy D;E;F sao cho AD=1/4AB;BE=1/4BC:CF=1/4CA và AE cắt BF;CD tại M;G và BF cắt CD tại N . CMR : tan giác GMN = 4/13 tam giác ABC

  Phản hồi

 46. Posted by Gia Hân on 06/02/2014 at 10:20

  thầy ơi lời giải đâu thầy

  Phản hồi

 47. Posted by Nguyễn thị Hồng Minh on 19/02/2014 at 21:51

  nhờ thầy chỉ giúp em bài tập này, em giải hoài không ra:cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC,lấy điểm O sao cho B,C cùng phía bờ OA gọi B’, C’, M’ lần lượt là hình chiếu của B,C,M lên đoạn thẳng OA. CMR:diện tích tam giácOAB + diện tích tam giác OAC =2 diện tích tam giác OAM (mở rộng:xét trường hợp điểm O sao cho B,C khác phía bờ OA, CMR: 2 diện tích tam giác OAM=trị tuyệt đối của hiệu diện tích tam giác OAC – diện tích tam giác OAB).
  Câu 1 em giải được rồi,còn trường hợp mở rộng em không giải được, nhờ thầy hướng dẫn em cách giải ạ. Cám ơn Thầy

  Phản hồi

 48. Posted by giup em on 23/02/2014 at 09:35

  cho tam giác ABC có AD là tia phân giac cua goc BAC. CM AD^2<AB.AC

  Phản hồi

 49. Posted by giup em voi các anh chi on 04/03/2014 at 00:21

  Giup em vói bài nay kho qua:
  Xét tam giác vuông ở A với đường cao AH. Người ta kẻ các dường cao HI và HK của tam giác ABH và AHC. Gọi M và N theo thứ tụ là các trung điểm của BH và CH.
  Các tia HI và HK cát đường thẳng bất kì đi qua A lần lượt tại T và S. Chứng minh BT song song với CS.

  Phản hồi

 50. Posted by nguyễn đức thắng on 10/03/2014 at 20:23

  giúp em bài này với
  cmr diện tích của một tam giác nội tiếp trong hình bình hành không lớn hơn 1/2 diên tích hình bình hành

  Phản hồi

 51. Posted by Trang on 12/03/2014 at 20:18

  giúp em bài này vs
  cho tam giác abc vuông tại a có ab=x ,ac=y ,bc=z với x,y,z là các số nguyên .tìm tất cả các số x,y,z sao cho diện tích tam giác abc = chu vi tam giác abc
  giải theo các lớp 8 ạ

  Phản hồi

 52. Posted by văn trí on 14/03/2014 at 08:34

  thầy chỉ giùm e bài 3 đc ko ạ

  Phản hồi

 53. Posted by conmale on 17/03/2014 at 11:03

  cho tam giac abc voi ad phan giac sao cho 1/ad=1/ac+1/ab tinh goc bac

  Phản hồi

 54. thầy ơi bày em câu 2 đi em chưa gặp cách so sanh 2 goc bằng cách so sánh 2 cạnh bao giờ e cảm ơn thầy

  Phản hồi

 55. Posted by ThanhQuan on 08/04/2014 at 09:35

  Em chao thay, Giup em bai toan nay voi thay oi, em can gap lam:

  Cho tam giac ABC vuong tai A, duong cao AH cat BC tai H, goi M la trung diem cua AH, Lay N doi xung voi C qua A sao cho AN=1/2AC. CMR: BM vuong goc voi MN.

  Em cam on thay, chuc thay manh khoe.

  Phản hồi

 56. Posted by ngocbichc2pd on 12/04/2014 at 23:24

  cho hình chữ nhật abcd trên db lấy điểm p bất kì gọi m là điểm đối xứng của c qua p ở o .tu giac amdb la hinh gi

  Phản hồi

 57. Posted by đề nghị giup đỡ giải toán hình lớp 8 on 21/04/2014 at 20:37

  Trong đề cương ôn tập HK2 của Trường THCS Nguyễn Phong Sắc có một bài toán hình như sau:
  Cho tam giác vuông NMP vuông góc ở M ( NM<NP ) , MP=8cm. NP=10cm. NA là tia phân giác của góc N
  a/ Tính NM , AP ?
  b/ Tia Py vuông góc với NP cắt NA kéo dài tại B . Chứng minh rằng :
  Tam giác NMA đồng dạng với tam giác NPB
  c/ Tam giác PAN là tam giác gì ? Tại sao ?
  d/ Hạ PC vuông góc với NB , PC cắt NM tại D . E,F là trung điểm của MC,NP . Chứng minh : Góc EDC = Góc NDF
  * ( Mình đã làm xong các phần a,b,c . Riêng phần d không thể nào giải được . Hình như có điều gì không ổn ở đề bài . Hỏi Cô . Cô nói có cách chứng minh . Các bạn thử giúp mình với )

  Phản hồi

  • Posted by yêu cầu giu] đỡ giải bài tập toán hình lớp 8 on 22/04/2014 at 22:02

   Phần c/ : Tam giác PAB là tam giác gì ? Tại sao ?

   Phản hồi

  • Posted by dũng on 22/04/2015 at 19:05

   Cho tam giác ABC vuông tai A có AB bằng 3cm, Ac bằng 5cm, duong phan giác AD. Duong vuông gok vs DC cat AC tai E
   a, c/m rang tam giac ABC va tam giak DEC đồng dạng
   b, tíng độ dài các đoạn thẳng BC, BD
   c, tính độ dài AD
   d, tíh diện tích tam giac ABC va dien tich tứ giac ABDE

   Phản hồi

 58. Posted by DannyBill on 23/04/2014 at 22:15

  Thầy ơi ! Bài 1 sao thầy làm dài v thầy

  Phản hồi

 59. Posted by như ý on 25/04/2014 at 12:05

  thầy giải giúp em bài này
  Tam giác ABC có 3 góc nhọn (AB<AC).Vẽ 03 đường cao AD, BE, CE của tam giác ABC.
  a) c/m: tam giác AEB đồng dạng với AFC
  b) c/m tam giác AFE đồng dạng ACB
  c) c/m góc BFD = góc ACB
  d) Từ D, kẻ đường thẳng song song với FC, cắt AB tại M. Gọi I là trung điểm FC. c/m EF, IM, CB đồng quy.
  Câu a, và b em đã làm được còn 02 câu kia em nghĩ k ra, nhờ thầy chỉ hướng cho em với. Gấp đò thầy

  Phản hồi

 60. Posted by Le Hoang on 25/04/2014 at 17:59

  Nho thay giai ho bai toan nay. Cam on nhieu.
  Cho tam giac ABC ve duong thang di qua A cat canh BC tai K va cat trung tuyen BM tai I sao cho BI : IM = 1 : 2. Tinh ti so dien tich cua tam giac ABK va dien tich tam giac ABC

  Phản hồi

 61. Posted by tú on 20/05/2014 at 06:45

  thay giai giup e bai 5 di a!

  Phản hồi

 62. Posted by 1596357nam on 25/06/2014 at 21:23

  “Cho tam giác đều ABC. . Lấy 1 điểm M bất kì thuộc BC kẻ ME vuông góc AB, MF vuông góc AC. I là trung điểm AM.D là trung điểm của BC.
  a)tính DIE,DIF
  b) Cm tứ giác DEIF là hình thoi
  giải dùm mình nha mấy bạn

  Phản hồi

 63. Posted by Liên on 03/07/2014 at 09:32

  Thầy giải giúp em bài này ạ.
  Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD và BC; đáy lớn CD gấp đôi đáy nhỏ AB .
  a) Tính các góc của hình thang
  b) Cho biết CD=20 cm. Tính chu vi hình thang
  c) Gọi O là giao điểm hai đường chéo AC và BD. CMR: OA/OC = OB/OD = 1/2

  Phản hồi

 64. Posted by thanhnguyen on 03/07/2014 at 14:59

  Thầy ơi bài ba giai sao ạ

  Phản hồi

 65. Posted by thanh on 20/07/2014 at 13:25

  hinh vuong ABCD. Tu diem M chon tuy y tren BD ke ME, MF lan luot vuong goc voi AB va AD. CM; a) CF=DE va CF vuong goc DE. b) CM=EF va CM vuong goc EF. c) CM,BF va DE dong quy.

  Phản hồi

 66. Posted by N^3 on 01/08/2014 at 12:58

  giai giup em voi
  cho tam giac abc goi m,n lan luot la hinh chieu cua diem A tren duong phan giac trong va ngoai cua goc B. e,f lan luot la hinh chieu cua diem A tren duong phan giac trong va ngoai cua goc C .CM: M,N,F thang hang vatinh do dai NF theo cac canh cua tam giac abc

  Phản hồi

 67. Posted by 1242 on 07/08/2014 at 21:14

  thầy ơi bài cuối làm thế nào

  Phản hồi

 68. Posted by long on 07/08/2014 at 21:23

  bài 5 thầy ơi

  Phản hồi

 69. Posted by long on 07/08/2014 at 21:24

  Bài 5 quá, đau đầu

  Phản hồi

 70. Posted by long on 07/08/2014 at 22:52

  thầy gửi em baì 5

  Phản hồi

  • thầy ơi thầy giải dùm e bài toán này với:
   Cho tam giác ABC. Lấy điểm P trên AB sao cho AP=2/3PB. Láy điểm Q trên BC sao cho BQ=1/6 QC. Gọi O làgiao điểm của AQ và CP. Đường thẳng BO cắt AC tại I. Tính IC/IA

   Phản hồi

 71. Posted by dâu tây on 21/08/2014 at 15:56

  các bạn oi giải bài này giùm mình nha ! cho tứ giác abcd góc A bằng 12x-2độ góc B bằng 6x+6 độ ,góc ngoài D=8x-12 độ ,góc ngoài c=9x+1
  câu a :tính các góc c và d
  câu b :tính các ngoài tại đỉnh a theo x
  câu c ;tính các của tứ giác abcd

  Phản hồi

 72. Posted by dâu tây on 22/08/2014 at 10:43

  thầy ơi trả lời giúp e đi gấp lắm bài của dâu tây đó !

  Phản hồi

 73. Posted by thu on 31/08/2014 at 13:33

  cho tam giác ABC có I và k là chân của các đường vuông góc kẻ từ A đến phân giác của góc B và C

  a) chứng minh;Ik song song với BC
  b) tính độ dài Ik theo các cạnh của tam giác ABC

  Phản hồi

 74. cho tam giác ABC cân tại A, biết góc A = 80 . lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên AC sao cho AD=AE.
  Các điểm D,E ở vị trí nào trên cạnh AB và AC thì BD=DE=EC
  mọi người giúp zum mik nha ! cảm ơn nhìu…

  Phản hồi

 75. Posted by phạm phuong on 07/09/2014 at 15:11

  Thầy giải cho em bài này được không ạ, em cần gấp lắm:
  Cho hình thang cân ABCD có đáy nhỏ CD=a;tổng 2 góc A và B bằng một nửa tổng 2 góc C và D, đường chéo AC vuông góc với cạnh bên BC.
  a/Tính các góc của hình thang cân
  b/Tính chu vi của hình thang cân
  (Toán hình 8)

  Phản hồi

 76. thầy làm giùm em bài này: cho tam giác ABC vuông tại A,kẻ trung tuyến AD,đường cao AH,tính diện tích tam giác ABC biết AD-AH=7cm ,chu vi tam giác ABC bằng 72cm

  Phản hồi

 77. và bài này :Cho tam giác ABC vuông tại A ,kẻ đường cao AH ,kẻ đường phân giác AD
  của góc HAC(D thuộc HC),từ D kẻ DK vuông góc với AC( K thuộc AC).Tính AB biết AB>2DK ;BC=25cm ;DK=6cm

  Phản hồi

 78. Posted by ha ú on 14/09/2014 at 10:55

  thầy hướng dẫn em bài này. e cám ơn.
  cho tam giác ABC , đường thẳng d đi qua A và không cắt BC. D và E lần lượt là hình chiếu của B, C trên đường thẳng d. M là trung điểm BC. Chứng minh: ME=MD

  Phản hồi

 79. Posted by hòa on 21/09/2014 at 13:51

  Cho tam giác ABC, BC = a, các đường trung tuyến BD và CE. lấy các điểm M, N trên cạnh BC sao cho BM = MN = NC. Gọi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm của AN và CE. Tính độ dài IK theo a

  Phản hồi

 80. Posted by huong on 21/09/2014 at 14:41

  thầy boss cho em vài bài hình học lớp 8 cả đại lẫn hình nha thầy

  Phản hồi

 81. cho tam giác ABC, gọi O là giao điểm của 3 đường trung trực , H là trực tâm. M là trung điểm của BC,K là điểm đối xứng của H qua M. Chứng minh K; A đối xứng với nhau qua O

  Phản hồi

 82. Posted by Thầy giải hộ e on 23/10/2014 at 20:06

  – Thầy giải hộ e bài này với , e cần gấp lắm ạ
  . Cho hình bình hành ABCD , O là giao điểm của 2 đường chéo , H là hình chiếu của A trên DB . Chứng minh nếu góc DAH = góc HAC = góc OAB thì ABCD là hình chữ nhật

  Phản hồi

 83. Posted by trung on 23/10/2014 at 21:20

  thay cho bai nao kho kho ti va giai nua nhe

  Phản hồi

 84. Posted by trung on 23/10/2014 at 21:30

  giup em lam bai 2 di thay kho qua

  Phản hồi

 85. Posted by võ phương thảo on 05/11/2014 at 09:22

  Cho AB 6cm. Trên tia AB lấy một điểm C sao cho đoạn AC bằng 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho đoạn DB bằng 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

  Phản hồi

 86. Posted by Phạm Thị Minh Hòa on 09/11/2014 at 20:57

  cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ BH vuông góc AC tại H. gọi M và K lần lượt là trung điểm AH và CD. Chứng minh rằng : MB vuông góc MK.

  Phản hồi

 87. Posted by quantp on 14/11/2014 at 10:37

  Giú em với!
  Cho TG ABC, Vẽ các hình vuông bên ngoài ABEF, ACPQ, Đường cao AH cắt FQ tại I , CM Ì=FQ

  Phản hồi

 88. Posted by peuyen on 15/11/2014 at 21:42

  cho tam giác ABC cân tại A với góc A nhọn. CD là đường phân giác góc ACB. qua D kẻ đường thẳng vuông góc CD và cắt CB tại E. chứng minh: EC=2BD.

  Phản hồi

 89. giúp e bài này: cho hình thang cân ABCD, có góc ACD = 60, O là giao điểm hai đường chéo. Gọi E,F,G thứ tự là trung điểm OA,OD,BC. tam giác EFG là tgiac j’? Vì sao?

  Phản hồi

 90. Posted by xâm on 26/11/2014 at 15:18

  thầy và các bạn giúp giùm em bài này: cho tam giác ABC. Gọi O là một điểm thuộc miền trong tam giác. gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm ob, oc, ac, ab
  1. CM MNPQ là hình bình hành ( câu này em giải được)
  2. để tứ giác MNPQ là hcn thì điểm O nằm trên đường đặc biệt nào của tam giác ABC? Giaỉ thích
  3. Nếu O nằm trên đường cao AH của tam giác abc thì MNPQ là hình gì? giải thích

  Phản hồi

  • cho tam giác ABC .M là trung điểm của BC ,N là trung điểm của AC .Trên tia đối của tia NM lầy điểm E sao cho NM=NE. Nối E với A ,E VỚI C .
   a/ Chứng minh rằng :tư giác AEMB và tứ giác AECM là hình bình hành
   b/ Tìm điều kiện của tam giác ABC để hình bình hành AECM thành hình thoi
   c/ Chứng minh tư giác AECE LÀ HÌNH THANG. Tìm điều kiện đồng thời tư giác AECM là hình thoi và tứ giác AECM LÀ HÌNH THANG CÂN.(vẽ hình minh họa).
   MONG THẦY GIẢNG GIÚP EM PHẦN C/ Ạ !!
   EM CẢM ƠN THẦY !

   Phản hồi

 91. Posted by xâm on 26/11/2014 at 15:20

  Cho tam giác ABC (AB<AC), đường cao AK. Gọi 3 điểm D, E , F lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.
  a) BDEF là hình gì? Vì sao?
  b) Chứng minh DEFK là hình thang cân
  c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. M,N, P theo thứ tự là trung điểm của HA, HB, HC. Chứng minh các đoạn thẳng MF, NE, PD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đoạn.
  Thầy và các bạn ai rảnh giúp mình giải gấp bài này. cảm ơn

  Phản hồi

 92. có dạng toán chứng minh đường đồng quy ko thầy?

  Phản hồi

 93. Posted by tuongvy on 03/01/2015 at 19:02

  giúp mình giải bài này với :cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của đường chéo, k là trung điểm của BC. cho diện tích BOK=10 cm. tính diện tích ABCD

  Phản hồi

  • Hạ BH là chiều cao của hình bình hành ABCD
   Gọi BH giao với OK = F
   Xét tam giác BCD có
   BO=OD (gt) =>0K là đường trung bình của tam giác BCD
   BK=KC (gt) =>0K=1phần2DC
   Xét tam giác BCH có
   BK=BC =>FK là đường trung bình của tam giác BCH
   FK//CH =>BF=FH=1phần2BH
   =>S của ABCD = DCxBH = 2OKx2BF = 8×10 = 80cm

   Phản hồi

 94. Posted by Nguyễn Việt Đức on 03/02/2015 at 21:15

  thay giup em bai nay a
  cho tam giac ABC vuong o A . AB=8,AC=15.duong cao AH;M va N lan luot la hinh chieu cua H len AB,AC
  a,tinh MN
  b,CMR:AM.AB=AN.AC

  Phản hồi

 95. Posted by Tài on 08/02/2015 at 19:05

  cho tam giác nhọn abc có đường cao ah. gọi e,f lần lượt là điểm đối xứng của h qua các cạnh ab,ac.gọi m,n lần lượt là giao điểm của Èf voi ab,ac.chứng minh MC vuông góc ab

  Phản hồi

 96. ai chỉ em cach CM đồng quy với thẳng hàng a

  Phản hồi

 97. Thầy ơi giúp em bài 2 ở trên cùng trang với!!!

  Phản hồi

 98. cho hình thang abcd ( ab//cd ) gọi o là giao điểm của ac và bd và i là giao điểm của ad và bc, gọi m và n lần lượt là trung điểm của ab và cd
  a) chứng minh (oa+ob)/(oc+od) =( ia+ib)/(ic+id)
  b) chứng tỏ rằng i, m ,o, n thẳng hàng
  c) giả sử 3ab=cd và diện tích hình thang abcd bằng a, tính diện tích tứ giác iaob theo a

  Phản hồi

 99. Posted by phan hoài nam on 24/02/2015 at 15:58

  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường trung tuyến BM. Từ H kẻ HD vuông góc AB. C/m AH, BM, CD đồng quy
  Thầy giúp em bài nay với

  Phản hồi

 100. cho tam giác ABC cân tại A, O là trung điểm BC, AB lấy E, AC lấy F, sao cho góc BEO = góc COF
  a) C/m EB.CF = BC bình/4
  b/ C/m EO là tia phân giác của BEF

  Phản hồi

 101. Posted by Hoàng Tiến Dũng on 06/03/2015 at 21:53

  Bài 1 thầy có thể giải giúp em theo định lí pitago

  Phản hồi

 102. Posted by Sharen Reack on 19/03/2015 at 20:15

  chỉ em làm bài 2

  Phản hồi

 103. Posted by dung on 21/03/2015 at 20:39

  cho tam giác ABC có AB>AC
  1)kẻ đường cao BM;CN của tam giác.Chứng minh rằng:
  a)tam giác ABM đồng dạng với tam giác CAN
  b)goc AMN=goc ABC

  Phản hồi

 104. Posted by dung on 21/03/2015 at 20:44

  2)trên AB lấy K sao cho:BK=ÁC.Gọi E là trung điểm của BC;F là trung điểm của AK.Chứng minh rằng:EF// với tia phân giác Ax của góc BAC
  thay oi giai giup em bai nay di

  Phản hồi

 105. Posted by huong lan on 23/03/2015 at 20:56

  thầy giúp em bài này với ạ. gấp thầy ơi: cho tam giác ABC,dường phân giác AD. trung tuyến AM. qua điểm I thuộc AD, kẻ IH _|_AB, IK_|_AC. gọi N là giao điểm HK và AM. c/m NI_|_BC

  Phản hồi

 106. Giup em giai bai nay voi a: cho hinh binh hanh ABCD, cac duong cao CE,CF. ke DH,BK vuong goc voi AC. chung minh rang : AC.AC=AD.DF=AB.AE

  Phản hồi

  • Posted by Hình học 8 on 07/04/2015 at 00:42

   Mong thầy gợi ý giúp em bài sau: Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm M trên cạnh BC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm N sao cho BN = CM. Các đường thẳng DN và DM cắt đường thẳng AB lần lượt tại E và F. Chứng minh rằng:
   a) AE.AE = EB.EF
   b) EB =(AN:DF).(AN:DF).EF
   Rất mong được sự hồi âm giúp đỡ của thầy và các bạn. Xin chân thành cảm ơn!

   Phản hồi

 107. Cho tam giác ABC vuông tại A(AB>AC), kẻ đường cao AH, AD là tia phân giác của góc BAH (D thuộc BH)
  a. Chứng minh tam giác ADC cân.
  b. Chứng minh DH.DC= BD.HC
  C. Gọi Mlà trung điểm AB, E là giao điểm của 2 đường thẳng MD và AH. Chứng minhh AD//CE

  Phản hồi

 108. làm giúp em bài này vs ạ. Mong thầy chỉ dẫn em:
  tam giác ABC vuông tại A (AC>AB) , đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ là AH có chứa C, vẽ hình vuông AHKE (KE giao AC tại P). Kẻ Q đối xứng với A qua PB (QA giao PB tại M). Chứng minh KQ song song với EM

  Phản hồi

 109. Posted by nguyên on 17/04/2015 at 20:03

  cho tam giác ABC trên AC , AC lấy lần lượt hai điểm M,N. gọi I là trung điểm của BC, k là giao điểm của AI và MN. chứng minh K là trung điểm của MN….giúp với

  Phản hồi

 110. thay lam giup e bai nay voi a. e cam on thay: Cho tam giác ABC (AB < AC), hai đường cao BE và CF gặp nhau tại H, các đường
  thẳng kẻ từ B song song với CF và từ C song song với BE gặp nhau tại D. Chứng minh
  a) ∆ ABE ∾ ∆ ACF
  b) AE . CB = AC . EF
  c) Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh H, I, D thẳng hàng.

  Phản hồi

 111. toan hinh lop 8 cho tam giac abc vuong , dg cao ah (h thuộc bc )biet bh= 4 , ch =9 gioi i,k lan luot la hinh chieu cua h len ab va ac cmr tam giac aki dong dang abc

  Phản hồi

 112. Bài số 3 làm sao vậy ạ ?

  Phản hồi

 113. thầy oei

  Phản hồi

 114. Posted by Ngo Baoboi on 29/07/2015 at 17:57

  thay lam giup e bai nay voi a. e cam on thay: cho tam giác ABC vuông tại A,AH đường cao,AM đường trung tuyến.HD,HE vuông góc AB,AC.MK vuông góc AB.N là giao điểm AM và HE.chứng minh 1.BN//DE 2.MK,BN,AH đồng quy

  Phản hồi

 115. Cho hình thang ABCD có A, B vuông, AD =2BC ,kẻ AH vuông góc vs BD . Gọi I là trung điểm của HD . CHỨNG MINH RẰNG :CI VUÔNG GÓC AI

  Phản hồi

 116. Posted by Huyền Trần on 01/08/2015 at 21:45

  cho tam giác ABC, 1 đường thẳng cắt cạnh BC,AC theo thứ tự D,E và cắt AB ở F. dựng hbh BDEH. Đường thẳng đi qua F và song song BC cắt AH tại I. cm: IF=DC.

  Phản hồi

 117. Posted by minhhieu on 08/08/2015 at 10:53

  giải dùm em bài này với:
  cho tam giác ABC, P là điểm nằm trong tam giác, D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. từ A vẽ đường thẳng song song PD cắt đường thẳng kẻ từ B song song với PE ở S. chứng minh nếu BS=2PE thì CS song song PF

  Phản hồi

 118. Posted by Học sinh lớp 8 on 08/08/2015 at 17:55

  giải giúp em bài này với,em đang cần rất gấp: Cho tam giác ABC nhọn,các đường cao BH,CK.Gọi D,E lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ B,C xuống đường thẳng HK.Chứng minh DK=EH

  Phản hồi

 119. Giải giúp em với em cần gấp:
  Cho tam giác ABC. Trên mặt phẳng bờ BC chứa A kẻ hình bình hành BCMN. Ở ngoài tam giác vẽ hình bình hành ACPQ và ABEF sao cho M thuộc PQ, N thuộc EF. CMR: diện tích BCMN = diện tích ACPQ + ABEF

  Phản hồi

 120. Posted by ngoc phú on 20/08/2015 at 09:15

  giải giúp e bài này vs e cần gấp lắm ạ!Cho tam giác abc cân tại a, đường cao ah. Gọi e,f lần lượt là các điểm trên ab, ac sao cho be= cf.
  a) Chứng minh e đối xứng với F qua ah.
  b) Gọi o là giao điểm của ef với ah. Các tia bo, co cắt ac,ab lần lượt ở I và k. chứng minh ek=if

  Phản hồi

 121. Cho vuông tại a có ab > ac. gọi m,n,e lần lượt là trung điểm của ba cạnh ab,ac,bc. trên tia đối của tia nb lấy điểm d sao cho n là trung điểm của bd.
  1) với ab=12cm, ac=16cm. tính độ dài cạnh bc và độ dài cạnh mn
  2)cm tg abcd là hbh
  3)trên tia đối của tia ea lấy điểm k sao cho e là trung điểm của cạnh ak. chứng minh tứ giác abkc là hình chữ nhật
  4)trên cạnh ad lấy điểm f sao cho af=ec. chứng minh tứ giác afce là hình thoi
  5) từ b vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh bc cắt đường thẳng ca tại i. trên tia đối của tia ib lấy điểm h sao cho i là trung điểm của bh. chứng minh ha vuông góc với bn
  đang cần gấp ai bik nhớ giúp nha

  Phản hồi

 122. Posted by NGÂN on 26/08/2015 at 15:32

  giải giúp với ạ.
  cho tứ giác ABCD có Â=60 độ<B=100 độ,C-D=90 độ. tính C,D

  Phản hồi

 123. Posted by na on 26/08/2015 at 21:23

  giúp em với ạ: cho tứ giác ABCD không phải là hình bình hành O giao điểm của 2 đường chéo OB=OD , M N trung điểm AB. DC , NM cắt AC tại I chứng minh IM=IN

  Phản hồi

 124. giup em bai nay voi thay oi cho tam giac abc vuong tai a,duong cao ah .V ee phan giac cua goc cah cat doan hc tai d .Tu h ke duong thang song song voi ad cat doan cat ab tai m va tu dve dn vuong goc ac tai n cmr a tu giac amhd la hinh thang can b tu giac amdn la hinh chu nhat

  Phản hồi

 125. Posted by Long on 02/09/2015 at 18:27

  thầy ơi giúp em 2 bài này gấp
  1) HÌnh thang ABCD, AB//CD, AD+BC=AB. M là trung điểm của CD. C/m AMD=90
  2)Hình thang ABCD, AD//BC, AD>BC, AC vuông góc với CD, AC là phân giác của BAD. Chu vi hình thang ABCD = 20cm. Tính AD

  Phản hồi

 126. Posted by Nhi on 06/09/2015 at 12:49

  Giúp giùm Em bài này ạ, Em đang cần gấp
  Cho hình bình hành ABCD, AD=1/2BC, Â =60°, EC=EB, FA=FD chứng mình rằng:
  a) BF vuông góc với AE
  b) BFDC là hình thang cân
  c) M đối xứng A qua B. Chứng minh BMCD là hình chữ nhật và M,E,D thẳng hàng

  Phản hồi

 127. Posted by giải giúp giùm em ạ on 06/09/2015 at 14:29

  Giúp giùm em bài này ạ em đag cần gắp
  Hình bình hành ABCD, AD=2AB,Â=60 độ, EB=EC, FAFD.Chứng minh rằng:
  a) BF vuông góc với AE
  b) BFDC là hình thang cân
  c) M đối xứng A qua B. Chứng minh rằng BMCD là hình chữ nhật =>M,E,D thằng hàng

  Phản hồi

 128. Posted by kim oanh on 09/09/2015 at 09:14

  giúp em bài này với
  cho tứ giác ABCD có AD=BC các đường trung trực của AB VÀ CD cắt nhau tại E. Chứng minh góc EAB = góc EDC

  Phản hồi

 129. Posted by on 10/09/2015 at 22:27

  hình thang ABCD có đáy lớn AB bằng 2,7cm. AD=BC=1cm. góc A = góc B = 60 độ. Tính độ dài CD

  Phản hồi

 130. Posted by Nhật Phương on 14/09/2015 at 11:23

  Cho tam giác ABC (AB<AC),AH Vuông góc BC,M,N,P là trung điểm AB,AC và BC.
  a)C/M MN là đường Trung bình.
  b)C/M MNBC là hình thang.
  c)C/M MNHP là hình thang cân.
  Thầy hướng dẫn giúp em câu c) nha Thầy.Cảm ơn thầy.

  Phản hồi

 131. Posted by Bảo on 21/09/2015 at 22:32

  giúp em giải với( hu hu ) : Cho tam giác ABC. Trên cạnh AB lấy các điểm I và K sao cho AI=IK=KB, trên cạnh BC lấy các điểm D và E sao cho BD=DE=EC, trên cạnh AC lấy các điểm F và G sao cho AF=FG=GC. Gọi M là giao điểm của AD và BF, N là giao điểm của BG và CK, P là giao điểm của AE và CI.
  a, Chứng minh rằng các cạnh của tam giác MNP song song với các cạnh của tam giác ABC.
  b, Tính diện tích tam giác MNP theo diện tích tam giác ABC.

  Phản hồi

 132. Thay giai giup e bai nay a: Tam giác ABC đường cao BE CF căt nhau tại H. AH cắt BC tại D. EF cắt BC tại I. Cmr IB/ IC.EC/EA.FA/FB = 1

  Phản hồi

 133. Posted by anh on 23/09/2015 at 18:12

  cho tam giác abc nhọn, các đường cao AK, BD, CE cắt nhau tại H.chứng minh rằng:a) KC/KB = (AC^2 + CB^2 -BA^2)/( CB^2+ BA^2-AC^2) .

  Phản hồi

 134. Posted by tien on 09/10/2015 at 21:30

  thay giai dum e bai nay lop 8 cho tam giac abc ab=3;ac=6.tinh duong phan giac ad biet goc bac=120.

  Phản hồi

 135. Thay oi giup em vs cho tam giac ABC AB=25cm AC=25cm chng minh rang ABC la tam giac can email giai hoai ko duoc

  Phản hồi

 136. Posted by Davetran on 13/10/2015 at 21:05

  Cho hình vuông ABCD có độ dài mỗi cạnh là 1 Trên AB Lấy M ,AD lấy N sao cho chu tam giác ANM bằng 2 tính góc MCN

  Phản hồi

 137. giai giup em bainay can lam
  cho tam giac abc tu mot diem e lay tung y tren canh bc ve cac ab,bc theo thu tu cac diem m,p,.goi i la trung diem cua np .cm i la trung diem cua AM

  Phản hồi

 138. giúp em bài này với ạ
  cho tam giác ABC cân tại C trung tuyến AM, BF, CN cắt nhau tại G. gọi H đối xứng với G qua F trên tia đối AC lấy E sao choCE=CF chứng minh EM vuông góc với AB

  Phản hồi

 139. Posted by Tôm on 18/10/2015 at 10:33

  thầy giải giùm em bài này với: Bài 5 :
  cho hình chữ nhật ABCD. Kẻ BH vuông góc AC tại H. gọi M và K lần lượt là trung điểm AH và CD. Chứng minh rằng : MB vuông góc MK.

  Phản hồi

 140. Posted by Dung An on 20/10/2015 at 20:37

  giải giúp em bài này với ạ:
  cho hình bình hành MNPQ . Trên đoạn thẳng NQ lấy điểm H, K sao cho NH=HK=KQ. Trên tia đối của MN, NP, PQ, QM lấy các điểm A, B, C, D sao cho Am=BN=CP=DQ. Chứng minh rằng MP, HK, AC, BD đồng quy

  Phản hồi

 141. Posted by DOANTHUYLINH on 22/10/2015 at 11:06

  thầy ơi giải giúp em bài này voi em cần gấp lắm
  cho tứ giác ABDC m,M,N,E,F lần lượt là trung điểm của AB,CĐ,BC,AD
  a,chung minh tu giac MENF hinh binh hanh
  b,P thuộc BC(PB khác PC) Q thuộc AD(QÁ kHác QĐ) tứ giác MPNQ là hình bình hành
  hoi tu giac ABCD la hinH gi ?vì sao?

  Phản hồi

 142. Thầy ơi giairgiups em 1 bài này.Em cần gấp: Cho hcn abcd có ab=6,bc=4. Kẻ AH vuông góc với BD.Lấy M,N lần lượt là trung điểm của HB và CD.Tính MA^2+MB^2

  Phản hồi

 143. Posted by Minh on 03/11/2015 at 20:18

  Thầy giúp em bài này với ạ: Cho tam giác nhọc ABC, AH là đường cao lớn nhất, trung tuyến BM.CMR nếu AH=BM thì góc B<60

  Phản hồi

 144. Posted by Nguyễn Thị Hồng Hạnh on 06/11/2015 at 17:30

  cho hình thoi ABCD,O
  là giao điểm 2 đường chéo AC và BD.Vẽ DE là đường cao của tam giác BDC,DE cắt AC tại K.Vẽ KF vuông góc với DC(F thuộc DC)Gọi I là trung điểm KC.Chứng minh:a)B,K,F thẳng hàng.b)OI vuông góc với IF

  Phản hồi

 145. chỉ e bài này vs ạ:Cho tg vuông ABC đường cao AH.Trên đoạn HC lấy 1 điểm D sao cho HD=HB.CM
  a/ ABD là tg cân
  b/Từ C kẻ 1 dg thẳng vuông góc với tia AD, cắt AD tại F. CM CB là tia fan giác của góc ACF & ABFE là hình thoi.
  c/Tg BFC là tg vuông.

  Phản hồi

 146. cho tg vuông ABC đường cao AH.Trên đoạn HC lấy 1 điểm D sao cho HD=HB.CM
  a/ ABD là tg cân
  b/Từ C kẻ 1 dg thẳng vuông góc với tia AD, cắt AD tại F. CM CB là tia fan giác của góc ACF & ABFE là hình thoi.
  c/Tg BFC là tg vuông.

  Phản hồi

 147. Posted by Lan Nhi on 10/11/2015 at 20:40

  Thầy giải dùm em ạ: Cho hình vuông PQRS. Chọn điểm A thuộc QS, kẻ AM vuông góc với PQ, AN vuốn góc với PS. Chứng minh RN=SM, RN vuông focs với SM

  Phản hồi

  • Posted by Hoàng Phan Hữu Phúc on 12/11/2015 at 20:22

   Tứ giác PMAN là hình chữ nhật (có 3 góc vuông)
   -> PM=AN
   Mà TG ANS vuông cân tại N ( góc NSA=45′) -> SN=AN
   ->PM=NS
   -> TG NSR=MPS(c.g.c)
   ->MS=SR (đfcm).

   Phản hồi

 148. Posted by HPHP on 12/11/2015 at 20:28

  Toàn bài dễ quá

  Phản hồi

 149. Posted by HPHP on 12/11/2015 at 20:41

  Câu 5: Lấy N là trung điểm của BH
  -> MN//AB, MN=1/2AB
  -> MN//CD, MN=KC -> MNKC là hình bh
  ->CN//MK (1)
  mặt khác: MN vg BC (do //AB) -> N là trực tâm MBC
  ->CN vg MB (2)
  Từ (1) và (2) -> MB vg MK

  Phản hồi

  • cho tam giác AMB vuông tại M, O là trung điểm của AB, kẻ OE vuông góc với AM(E thuộc AM), OF vuông góc với MB(F thuộc MB). qua A kẻ đường thẳng a vuông góc với AB, qua B kẻ đường thẳng b vuông góc với AB. OF cắt b tại D, OE cắt a tại C, MB cắt a tại H. Chưng minh OH vuông góc với AD

   Phản hồi

 150. Posted by Toán on 04/12/2015 at 21:45

  Hay quá

  Phản hồi

 151. Posted by anh on 24/12/2015 at 19:38

  cho tam giác abc các đương trung tuyến bd và ce cắt nhau tại g gọi m và n lần lượt là trung điểm của bg và cg tìm đk của tam giác abc để mnde là hình thoi

  Phản hồi

 152. Posted by anh on 24/12/2015 at 20:29

  giúp e với
  cho tam giác abc các đương trung tuyến bd và ce cắt nhau tại g gọi m và n lần lượt là trung điểm của bg và cg tìm đk của tam giác abc để mnde là hình thoi

  Phản hồi

 153. Posted by Minh on 08/01/2016 at 04:54

  bài này rất cơ bản mà

  Phản hồi

 154. Posted by Bổng Trịnh on 13/01/2016 at 13:29

  Cho tam giác ABC đều.Hai điểm M,N lần lượt là 2 điểm trên đoạn thẳng AB,BC.láy G là trọng tâm của tam giác BMN. I là trung điểm của AN.tính các góc của tam giác IGC

  Phản hồi

 155. Posted by Thầy on 15/01/2016 at 16:03

  Giup em vs đề bài qua trọng tâm G của tg ABC kẻ đường thẳng // với AC.cắt AB và BC tại lần lượt D và E.tính DE biết AD+EC =16cm và S tam giác ABC =75cm

  Phản hồi

 156. Posted by Kim Hồng on 20/01/2016 at 07:28

  Thầy chỉ giúp em bài này ạ

  13/ ChoABC, M thuộc BC sao cho, MB/MC = 2/1, N thuộc AC sao cho NC/NA = ½. AM cắt BN tại G.
  a/ Chứng minh MN//AB​
  b/ Chứng minh GA/GM = GB/GN = 3

  Phản hồi

 157. Thầy ơi giúp em bài này với:
  Tam giác ABC đều có diện tích là 121*v(3). Vậy độ dài cạnh tam giác là ……..cm
  (Giải bài tập cụ thể)

  Phản hồi

 158. giải giúp em bài này với ạ
  Cho hình baình hành ABCD. Trên cạnh DC lấy G sao cho DG/CG = 1/2. Trên cạnh BC lấy K sao cho KC/KB = 2/3. Đường chéo BD cắt AG, AK lần lượt tại E và F. Biết BD = 16cm. Tính DE, EF, FB?

  Phản hồi

 159. cho tam giác ABC vuông cân tại A. E, H lần lượt là trung điểm AB, BC. D là điểm đối xứng với H qua A. I là giao của AB và DC. C/m IG vuông góc với EC và DE song song với IG

  Phản hồi

 160. Posted by Hiền on 28/01/2016 at 21:49

  tam giác ABCcân tại A,chiều cao H. Vẽ hình chữ nhật AHCK, HI vuông góc với AC. M và N lần lượt là trung điểm của IC và AK. Chứng minh rằng MN vuông góc với BI

  Phản hồi

 161. Posted by tài on 07/02/2016 at 15:52

  Giúp em với
  Cho tứ giác ABCD sao cho ABcộng BD nhỏ hơn AC cộng CD

  Phản hồi

 162. Posted by Nguyễn Nhi on 11/02/2016 at 17:44

  Cho tg nhọn ABC , trực tâm H.Gọi M là trung điểm của BC. Đường thẳng qua H và vuông góc với MH cắt AB và AC theo thứ tự tại I và K.CM HI=HK
  Giải giúp e với ạ !

  Phản hồi

 163. Posted by phạm huy hoang on 06/03/2016 at 15:33

  thưa thầy, thầy giúp em làm bài tập này .CHO 1 TAM GIÁC ABC vuông tại A (AB <AC) đường cao AH.Trên tia HC lấy HD=HA.Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.E là trung điểm của BE.Tính góc AHM

  Phản hồi

 164. Posted by Hoài Thương on 12/03/2016 at 11:23

  cho tam giác ABC (AB<AC)

  Phân giác góc B cắt AC tại D,

  Phân giác góc C cắt AB tại E .

  I, N lần lượt là trung điểm DE, BC.

  Chứng minh: A,I,N thẳng hàng
  Giải giúp em với, cần gấp gấp

  Phản hồi

 165. Cho tam giác vuông ABC vuông ở A và điểm H di chuyển trên BC. Gọi E,F lần lượt là điểm đối xứng qua AB,AC của H.
  a/ Chứng minh A,E,F thẳng hàng
  b) Chứng minh BEFC là hình thang. Có thể tìm được vị trí của H để BEFC trở thành hình thang vuông, hình bình hành, hình chữ nhật được không.
  c/ Xác định vị trí của H để tam giác EHF có diện tích lớ

  Phản hồi

 166. Posted by Trần Đức Nam on 14/03/2016 at 18:35

  giải hộ em bài này thầy ơi : cho 3 số x,y,z thỏa mãn x+y+z =7 ;x/y+z + y/z+x + z/x+y =3 .Vậy giá trị của biểu thức Q =x^2/y+z +y^2/z+x + z^2/x+y là ?

  Phản hồi

 167. Posted by yoasn lớp 8 on 20/03/2016 at 20:08

  mng ơi giải giúp em vs ạ :ABCD là hcn,AH vuông BD ( AB>AD),TAM GIÁC ADH đồng dạng với tâm giác DBC, AH=8,AD=6:AH cắt CD tại E,BC tại F,c/m:1/AH +1/AE+1/ÀF

  Phản hồi

 168. Posted by Nguyên on 23/03/2016 at 20:08

  Cho hinh vuông ABCD có tâm E. M là trung điểm AB. Trên BC, CD lấy I và K sao cho MI // AK. Cm góc DEK = góc EIB

  Phản hồi

 169. Posted by Nguyễn Doãn Phúc Huy on 01/04/2016 at 19:49

  Cho hbh ABCD, tâm Ở. M,N lần lượt là trung điểm của OA và OB, F thuộc AB sao cho tia FM cắt BC tại E, tia FN cắt AD tại K. Cm AB/BF + BC/BE =4

  Phản hồi

 170. Cho tam giác ABC không vuông, có các đường cao BE và CF cắt nhau ở H. Gọi M,N,P,Q,s lần luowtsh là trung điểm của BF,CE,BE,CF,EF. Đường thẳng qua M vuông góc với BF và đường thẳng qua N vuông góc với CF cắt nhau ở K. Đường thẳng qua P vuông góc với BF và đường thẳng qua Q vuông góc với CF cắt nhau ở L. Chứng minh rằng 2KL=AH
  Các thầy chỉ em bài này với ạ, em đang cần gấp ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.

  Phản hồi

 171. Posted by Diem Phuong on 04/04/2016 at 23:20

  Giải giúp e bài này với.
  Cho hcn ABCD, BH vuong goc AC. Tren tia doi cua CB ke CI (CI<CB). Ke IO vuong goc AC, cat AB tai E. Ke BK vuong goc CE. Ke BM vuong goc AI. Cm M, H, K thang hang.

  Phản hồi

 172. Posted by nguyenminhhue07101998 on 09/04/2016 at 09:39

  giải giúp bài em bài này với: cho tam giác ABC, góc A=90 độ,AH vuông BC, AB=15cm ,BC=25cm .Gọi E là trung điểm AH .trên tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của BD,DH cắt AC và EC tại I,K .CMR:DI*DK +CI*CA = CD^2

  Phản hồi

 173. Posted by Duy on 10/04/2016 at 23:32

  Thầy giả dùm e bài này ạ. Cho tam giác ABC (AB<AC) tia phân giác góc ABC cắt AC tại D từ C vẽ đường vuông góc với BD tại E. Lấy M là trung điểm BC , qua D vẽ đường vuông góc với DM cắt EC tại H, AB tại K. Cm: DK=DH

  Phản hồi

 174. Posted by DinhHai on 22/04/2016 at 00:11

  [giải giúp mình bài này]cho tam giác ABC vuông tai A.Dựng bên ngoàn của tam giác ABC các hình vuông ABDE và ACFG .Hai đoạn thẳng BF và CD cắt nhau tại O.Chứng minh AO vuông với BC.
  Cảm Ơn!!!

  Phản hồi

 175. Posted by huong on 23/04/2016 at 16:18

  Thây ơi chỉ giùm em bài 2 với. Nếu ai biết chỉ mình nhé. Cảm ơn ^.^

  Phản hồi

 176. Posted by Su Su on 24/04/2016 at 13:55

  cho tam giác đề ABC. Trọng tâm G. M là 1 điểm bất kì nằm trong tam giác.Đg thẳng MG cắt BC,AC,AB tại A’ ,B’, C’ CMR: A’M/A’G + B’M/ B’G+ C’M/C’G=3
  Thầy giúp em với ạ

  Phản hồi

 177. cho tan giác nhọn ABCD, 3 dường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. a/chứng minh t.giác ABE~t.giác AFC . b/ ED cắt CF tại I. chứng minh HI.EF=HF.EI

  Phản hồi

 178. Posted by mai on 10/05/2016 at 20:45

  thay giup em bai 2

  Phản hồi

 179. Posted by Nhung Nguyễn on 11/05/2016 at 19:58

  giup e lm bai nay voi CM he thuc BD^2 – CD^2 = AB ^2

  Phản hồi

 180. Posted by Trungloc on 12/05/2016 at 20:08

  bài 4b làm sao ạ

  Phản hồi

 181. Posted by hạnh on 13/05/2016 at 10:09

  Giup e bài toán này vs!!!!!
  Cho tam giác MNP vuong tại M MN<MP Đường cao MH.
  a. CM tam giác MNP đồng dạng tam giác HMP
  b, Vẽ ND là đường p/g của tam giác MNP. ND cắt MH tại E
  CM: ND.EH =NE .MD
  c.Từ điểmPkẻ đường thẳng vuông góc với ND tại F. Kẻ FK vuông góc MP. Gọi Q lad trung điểm của đoạn NP.
  CM: F,K,Q thẳng hàng

  Phản hồi

 182. Giúp em giải bài toán này với!!!!!!
  Cho tam giác ABC (AB>AC),phân giác trong AD.Trên tia đối của tia DA lấy I sao cho góc BAD = góc DIC.a)CM:AD bình =AB.AC-DB.DC b)gọi AE là đường phân giác ngoài tam giác ABC, E thuộc BC,C/m:DB/DC=EB/EC và AE bình =EC.EB+AB.AC

  Phản hồi

 183. giup em bai nay coi
  cho tam giác abc đều o nằm trong tam giác kẻ ok vuông góc với ac , of vuông góc với bc,oh vuông góc với ab biết ab=20cm tinh ah+ck+bf

  Phản hồi

 184. bài 1 làm rân rk

  Phản hồi

 185. Posted by Hieu on 02/07/2016 at 14:58

  hình thang cân ABCD . ab <ac.AB//CD.AC giao BD tại I. M trung điểm AB.MI giao CD tại N.CM IM vuông góc với AB

  Phản hồi

 186. Posted by Chirikamo Đỗ on 03/07/2016 at 19:21

  Vẽ về phía ngoài tam giác ABC 2 tam giác vuông cân ACE tại C, ABD tại B.M là tđ của DE .Trên tia đối tia MB vẽ MN=MB.C/m BMC là tam giác vuông cân .Có gợi ý là kéo dài AB về phía B cắt NE Nối hình thang DNEB. Help me !!!

  Phản hồi

 187. Posted by Thắng on 04/07/2016 at 11:58

  Giải giúp em bài này
  Cho tam giác ABC có AC=2AB, M là trung điểm của BC và lấy D thuộc BC sao cho góc CAM bằng góc BAD. E là trung điểm của AC. Tính BD/BM.

  Phản hồi

 188. Posted by Hùng on 08/07/2016 at 15:14

  Thầy ơi gợi ý em bài này với ạ. Cho Tam giác ABC có: BC = a. Vẽ 2 trung tuyến BD và CE. Lấy M, N thuộc BC sao cho BM = MN = NC. Gọi I Là giao điểm AM và BD, gọi K là giao điểm AN và CE. Tính độ dài IK theo a

  Phản hồi

 189. Posted by conan12341 on 14/07/2016 at 09:34

  Cho hinh thang ABCD (ab//cd va cd goc C+ goc D
  b. AD+BC>CD-AB

  Phản hồi

 190. Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến BM, phân giác góc BMA và BMC lần lượt cắt AB, Ac tại D, E.
  a, Tính BM, BD biết AB=8, AM= 6
  b, DE//AC
  c, Tính diện tích ADEC

  Phản hồi

 191. Cm: các đường cao của hình thoi bằng nhau . GIÚP EM VS Ạ EM ĐAG cần gấp lắm

  Phản hồi

 192. Thầy ơi,giúp em làm bài này ạ
  Cho tứ giác ABCD,M là trung điểm CD sao cho MA=MB.Tổng 2 góc DAB và BCD bằng 180 độ.CMR ABCD là hình thang cân

  Phản hồi

 193. Posted by kim ngoc on 29/07/2016 at 08:57

  Thầy ơi giúp em với: Cho tam giác ABC vuong goc tại A. Nguoi ta dung ve phia ngoai cua tam giac ABC hai tam giac vuong can ADB (cạnh huyền AB) và ACE(canh huyen AC). Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của DM va AB va K la giao điểm của EM với AC.
  CM: Tư giác BDEC HINH THANG
  CM: Tư giác AKMI là hình chữ nhật
  CM:Tư giac DME là tam giác vuông cân

  Phản hồi

 194. thầy giúp em làm bài này với ạ
  Cho tam giác ABC vuông tại A, AH, AM lần lượt là đường cao, đường trung tuyến của tam giác ABC. Gọi D,E lần lượt là hình chiếu của H trên AB,AC. Chứng minh:
  a) DE=AH
  b) DE < hoặc = BC/2
  c) AM vuông góc DE

  Phản hồi

 195. Posted by Minh Ngọc on 29/07/2016 at 21:57

  Thầy ơi giúp e bài này với : CHo hình thang vuông ABCD( AB//CD). Gọi F là TĐ của BC. E là hình chiếu của F trên AD. Chứng minh E là TĐ của AD

  Phản hồi

 196. thầy giải hộ em bài này nhé . cho hình bình hành ABCD có đường chéo AC>DB. vẽ AM vuông góc với BC tại M , AN vuông góc với CD tại N. a, CM tam giác ABM đồng dạng với tam giác AND. phần b, so sánh góc NAM và góc ABC phần c, chứng minh AB.MN=AC.AM

  Phản hồi

 197. thầy ơi cố gắng giải nhanh giúp em nhé

  Phản hồi

 198. Posted by Nguyenthij thu ha on 26/08/2016 at 14:22

  Thầy ơi giúp em với ạ hình vuông ABCD có các tia pgaan giác của góc BAM cắt BC tại E tia phân giác của gíc DAM cắt CD tại F chứng minh MA vuông góc với EF

  Phản hồi

 199. 1. Cho tam giác ABC vuông cân ở A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A vẽ BD vuông góc với BC và BD = BC
  a. Tứ giác ABCD là hình gì, vì sao?
  b. Biết AB = 5cm. Tính CD
  Giups e với ạ

  Phản hồi

 200. dạ xin giup e bài này: cho hình thoi ABCD, góc A bằng 50 độ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AD. Kẻ BH vuông góc với CN.
  a) chứng minh AM=CN
  b) chứng minh AH=AD
  c) tính số đo góc BHD

  Phản hồi

 201. Posted by Phi Du on 17/09/2016 at 19:58

  Giải dùm em bài: Tính chiều cao BH của hình thang cân ABCD, biết AC vuông góc với BD và hai cạnh đáy AB=a ,CD=b. Từ đó suy ra cách vẽ hình

  Phản hồi

 202. Posted by Ánh on 23/09/2016 at 17:02

  Cho h thang ABCD ( AB // CD ) AB = a ; BC = b ; CD = c;DA=d; các dường phân giác của các góc ngoài tai đỉnh B vàC cắt nhau tại N.các dương Phan giác của các góc ngoài tai đỉnh A và D cắt nhau tại M
  a) cminh MN //CD
  b) tính MN thông qua a,b,c,d
  B

  Phản hồi

 203. Posted by Nam on 25/09/2016 at 09:18

  giúp e bài này vs
  Cho tam giác ABC có góc A bằng 80 độ ( AB>AC). lấy D thuộc AB sao cho AD=AC.Gọi E,F lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính góc BEF

  Phản hồi

 204. Posted by havanlinh on 28/09/2016 at 11:51

  Cho hình thang ABCD (AB//CD) . gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC . phân giác góc A và góc B cách E,F ở thứ tự I và A
  a, chứng minh tam giác AIE và tam giác BKF là tam giác cân
  b, chứng minh tam giác AID và tam giác BKC là tam giác vuông
  c, chứng minh IE=1/2AD và KF=1/2BC
  cho Ab=5 CD=18, AD=6 ,BC= 7 tính IK

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Ngọc Vũ Nguyên on 13/10/2016 at 20:50

   cho tam giác ABC có trung tuyến BD và CE. lấy hai điểm M,N thuộc BC sao cho BM=MN=NC,AM cắt BD tại I ,AN cắt CE tại K. CMR: 4IK=BC

   Phản hồi

 205. Posted by tri on 03/10/2016 at 19:07

  giải giúp em với
  Cho hình thang ABCD. Trên cạnh AD lấy điểm E,P sao cho AM=MP=PD , trên canh BC lấy điểm N, Q sao cho BN=NQ=QC .Tính MN và PQ

  Phản hồi

 206. giải hộ em với ạ
  Cho tam giác ABC. M,N lần lượt là trung điểm của AC và AB. D, E thuộc BC sao cho BD=DE=EC. AD cắt BM tại H, AE cắt CN tại K.Chứng minh :
  a) MK,NH,BC đồng quy
  b) KH=? biết AC= a cm

  Phản hồi

 207. cho tu giac abcd. e,f la trung diem cua ad va bc, ef=ab+cd\2.chung minh tu giac abcd la hinh thang@

  Phản hồi

 208. cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc. Kẻ H lên AB, AC
  a) Chứng minh: AH = DE
  b) Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của HB, HC. Tứ giác DIKE là hình gì? Vì sao?
  c) Tính độ dài đường trung bình của hình thang DIKE, biết AB= 6cm, AC=8cm
  d) Gọi M là trung điểm của BC. C/m: AM vuông góc với DE
  e) Gọi J là điểm đối xứng của H qua AB
  Gọi N là điểm đối xứng của H qua Ac
  C/m: J và N đối xứng qua A
  f) Tính độ dài đường trung bình của hình thang BJNC.
  Mong thầy giải giúp em. Cho em xin hình vẽ luôn nha.

  Phản hồi

 209. Posted by Đức Minh Vũ on 01/11/2016 at 11:37

  Nhờ các Thầy giải hộ em bài toán này: Về Phía ngoài tam giác ABC vẽ các tam giác đều ABD, ACE, BDF. Gọi M, N, P lần lượt là tâm của các tam giác BDF, ACE, ABD. Chứng minh rằng: AM, BN, CP đồng quy.

  Phản hồi

 210. Posted by Kimpha on 05/11/2016 at 19:03

  Cho tam giác abc Vuông tai a , AB =14cm , BC = 50cm duong trung trực cua AC cắt tia Phan giác góc B o k . Cmr góc BKC = 90 do , tinh KB

  Phản hồi

 211. Posted by Đỗ ngọc huyền on 09/12/2016 at 11:48

  Cho tam giác abc vuông tại ac (ab>ac) đường cao ah, gọi i,k lần lượt là hình chiếu của h lên ab,ac
  a/ cm: aihk là hcn
  b/ kẻ trung tuyến am,ik cắt ah và am tại o,e. Tính góc aek
  c/ gọi d là trung điểm hc. Cm: bo vuông góc ad

  Phản hồi

 212. Posted by chau on 08/01/2017 at 15:51

  Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác này các đoạn AE vuông góc AB, AE = AB; AF vuông góc AC, AF = AC a. C/m tam giác ACE = AFB b. C/m BF vuông góc CE c. Gọi M là trung điểm của BC.C/m AM = 1/2 EF d. Vẽ AH vuông góc BC, H thuộc BC. Đường thẳng AH cắt EF tại O. C/m O là trung điểm của EF
  giúp em với ak

  Phản hồi

 213. Posted by Phương Anh on 12/02/2017 at 11:38

  Giúp em với : Cho tam giác ABC có AM là trung tuyến, G là trọng tâm. Qua G kẻ đường thẳng d cắt AB, AC lần lượt là E, F. Chứng minh : AB phần AE + AC phần AF =3

  Phản hồi

 214. Posted by Hoàng Phúc on 03/03/2017 at 04:36

  cho tam giác ABC đều nhọn .Kẻ đường cao BD,CE . BD cắt CE tại H,AH cắt BC tại F

  Chứng minh FH/AF+DH/BD+EH/CE=1

  Phản hồi

 215. Posted by hong on 04/03/2017 at 17:12

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC, đường cao AH. Kéo dài AH thêm HI = HC. Kẻ IE//AB (E ∈ HC). Nối A với E. CM tam giác AHE vuông cân ở H.

  giúp mk nhanh với

  Phản hồi

 216. Posted by Quyền Ngô on 29/03/2017 at 20:14

  cho tam giác ABC , góc C = Góc B + 90 độ , kẻ đường cao ah . chứng minh góc abh= góc cah giải dùm em với

  Phản hồi

 217. Posted by VI on 02/04/2017 at 21:30

  c1 cho tam giác ABC có A=120 vẻ ra ngoài phía tam giác đó các tam giác đều ABM và ACN gọi D là trung điểm của AB CM e LÀ GĐ CỦA AC BM a) c/m rằng ADE đều b)cho BT BD =4 CE=9 TÍNH DE C2 cho hcn ABCD M và N lần lượt là tđ của AD , BC .1 đường thẳng qua M cắt tia đối của tia DC tại E và cắt AC tại F tia FN cắt CD tại G.c/m rằng a)C là tđ của EG b) điểm M và N chia G và chia nhìu nhìu đoạn EF theo cùng 1 tỉ số c3 cho hthoi abcd có ac=ab 1 dg thẳng bất kì qua b cắt tai đối của tia ad tại e cắt tia đối của cd tại f gọi gđ của af vs cf là O c/m rằng a ) tích AE.CF ko đổi b)tam giác AEC đồng dang vs tg CAF c) góc CAF có số đo ko đổi GIÚP MK VS Ạ TKS MỌI NGƯỜI

  Phản hồi

 218. giải dùm em bài này với
  cho tam giác ABC ,trên AB và AC lần lượt lấy các điểm E và D sao cho BE=CD. Lấy các điểm N và Q sao cho N và Q lần lượt là trung điểm của BD và EC.Tia NQ cắt AB và AC lần lượt tại G và H. CMR tam giác AGH cân

  Phản hồi

 219. Posted by Minh Minh on 12/04/2017 at 21:41

  Thầy ơi, bài này làm sao bây giờ, giúp em với thầy ơi. Cho tam giác ABC, AD là đường cao. H bất kỳ thuộc AD. Kẻ BH cắt AC tại E, CH cắt AB tại F. CMR: DH là phân giác của góc EDF.

  Phản hồi

 220. Posted by Đặng Lê Khánh on 20/04/2017 at 10:32

  giải dùm em bài này với
  cho tam giác đều ABC, H là trung điểm BC ,kẻ HE vuông góc với AC.
  CM: BE vuông góc Ao

  Phản hồi

 221. Posted by Phạm Thị Thanh Tâm on 22/04/2017 at 06:36

  Giải giúp e bài này e sắp thi r: cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H € BC)
  a) vẽ hình và chỉ ra các cặp tam giác đồng dạng
  b) cho bt AB=12cm,AC=20cm . Tính độ dài các đoạn thẳng BC,AH
  c) cho BE là tia phân giác góc B ( E € AC) , giao điểm của BE va AH là F
  Hãy chứng minh : FH/FA = EA/EC

  Phản hồi

 222. Posted by Vy Vỹ on 23/04/2017 at 09:17

  Thầy giải giùm em bài này với
  Cho tam giác ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt tia DF tại M. Gọi I là giao điểm của CM và AD. Chứng ming rằng IE//BC

  Phản hồi

 223. Posted by Nguyễn Quân on 17/06/2017 at 12:26

  Thầy ơi giúp em bài này:
  Cho hình thang ABCD (AD//BC),(AD>BC) có AC vuông góc với CD,AC là tia phân giác góc BAD và ACB = 30 độ
  a) CM Tam giác ABC cân tại B
  b)Tính các góc của hình thang
  c)Tia AB cắt DC tại I. CM Tam giác BCI đều và tam giác ADI cân tại A
  d) Biết BC = 4cm tính chu vi của hình thang ABCD

  Phản hồi

 224. Posted by Nguyễn Quân on 17/06/2017 at 12:29

  Thầy ơi gúp em thêm bài nữa nhé !
  cho hình thang cân MNIK (MN//IK) có góc M = 3 Góc K. Tính các góc của hình thang

  Phản hồi

 225. Posted by Nguyễn Quân on 17/06/2017 at 12:34

  Bài cuối thầy ơi giúp em cần gấp lắm 1 ngày nữa thôi thì…..
  Cho tam giác ABC cân tại A trên cạnh AB và AC lần lượt lầy điểm M và N sao cho tam giác MAN cân tại A
  a)CM góc AMN = ABC
  b)CM Tứ giác BMNC là hình thang cân
  c)Tính các góc của hình thang cân BMNC. Biết rằng góc ABC = 40 độ

  Phản hồi

 226. Posted by Trần Linh Chi on 29/06/2017 at 09:51

  Cho hình vuông ABCD có AC cắt BD tại O. Gọi M là điểm bất kì trên BC. Tia AM cắt đường thẳng CD tại N. Trên AB lấy điểm E sao cho BE = CM.
  a) CMR OEM vuông cân
  b) ME//BN
  c) Từ C kẻ CH vuông góc với BN. CM 3 điểm O,M,H thẳng hàng

  Phản hồi

 227. Posted by Linh Trịnh on 02/07/2017 at 16:02

  cho em xin cách giải bài 4 trên đề của thầy ạ

  Phản hồi

 228. Posted by Khanh nguyen on 24/09/2017 at 22:19

  Giúp e bài toán hình 8 này ạ
  Cho hình bình hành ABCD kẻ DE vuông góc AC , BI vuông góc AC gọi O là giao điểm AC và BD a) tứ giác BIDE là hình gì vì sao?b) DE cắt AB tại F,BI cắt DC tại K . Cm BKDF là hbh và DK = BF c) cm 3 đường AC,BD,IK đồng quy

  Phản hồi

 229. cho hình bình hành MNPQ. Trên đường chéo NQ lấy các điểm H và K sao cho NH=HK=KQ.

  a) chứng minh rằng MHPK là hình bình hành

  b) Trên tia đối của tia MN, NP, PQ và QM lần lượt lấy A, B, C, D sao cho AM=BN=CP=DQ. chứng minh rằng MP, HK, AC, BD đồng quy

  Phản hồi

 230. Posted by Huy Hoàng on 21/01/2018 at 22:06

  Cho hình thoi ABCD có A=40 độ. M là trung điểm CD. Vẽ BH vuông góc với AM. Tính BHD?

  Phản hồi

 231. Posted by nguyen thế ngọ on 27/02/2018 at 10:21

  cho tam giácABC có AH, BG là các đường trung tuyến sao cho ^CAH=^CBG= 30 độ. Chứng minh tam giác ABC đều

  Phản hồi

 232. Posted by Băng Hải on 08/03/2018 at 21:04

  Thầy ơi cho em hỏi bài 1 của thấy mà đề nó cho sẵn 3 đường cao thì làm sao ạ

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: