Đại số nâng cao lớp 8 dành cho học sinh giỏi

Đại số nâng cao lớp 8 dành cho học sinh giỏi

–o0o–

Bài 1 : phân tích đa thức thành nhân tử.

 1. 3x2 + 2x – 1
 2. x3 + 6x2 + 11x + 6
 3. x4 + 2x2 – 3
 4. ab + ac +b2 + 2bc + c2
 5. a3 – b3 + c3 + 3abc

bài 2 : cho phân thức : A = \frac{x^4-2x^2+1}{x^3-3x -2}

 1. tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
 2. Rút gọn A.
 3. Tính x để A < 1.

Bài 3 : Chứng minh các bất đẳng thức :

 1. Cho a + b + c = 0 . Chứng minh rằng :  a3 + b3 + c3 = 3abc.
 2. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng :

\frac{a}{b+c} +\frac{b}{a+c} +\frac{c}{a+b} <2

 1. Chứng minh rằng : x5 + y5 ≥  x4y + xy4 với x, y ≠ 0 và x + y ≥ 0

Bài 4 : giải phương trình :

 1. x2 – 3x + 2 + |x – 1| = 0
 2. \frac{x+2}{x-2} -\frac{1}{x} -\frac{2}{x(x-2)} =0

 Bài 5 : tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (nếu có)

 1. A = x2 – 2x + 5
 2. B = -2x2 – 4x + 1.
 3. C = \frac{3}{-x^2+2x-4}

Bài 6 : tính giá trị của biểu thức.

 1. Biết a – b = 7 tính : A = a2(a + 1) – b2(b – 1) + ab – 3ab(a – b + 1)
 2. Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa nãm đẳng thức : \frac{a+b-c}{c} =\frac{a+c-b}{b} =\frac{c+b-a}{c}

Tính : P = \frac{(a+b)(b+c)(a+c)}{abc}

Bài 7 : Chứng minh rằng

 1. 8351634 + 8241142 chia hết cho 26.
 2. A = n3 + 6n2 – 19n – 24 chia hết cho 6.
 3. B = (10n – 9n – 1) chia hết cho 27 với n thuộc N*.

Bài 8 :

Trong cuộc đua mô tô có ba xe khởi hành cùng một lúc. Xe thứ hai trong một giờ chạy chậm hơn xe thứ nhất 15km và nhanh xe thứ ba 3km. nên đến đích chậm hơn xe thứ nhất 12 phút và sớm hơn xe thứ ba 3 phút. Không có sự dừng lại dọc đường đi. Tính vận tốc mỗi xe, quãng đường đua và thời gian mỗi xe.

About these ads

297 responses to this post.

 1. Posted by ngân on 08/06/2012 at 08:47

  thầy ơi khó wa’!!!

  Trả lời

  • Posted by tuấn ninh binh on 01/04/2013 at 19:53

   trời đề này mà khó á,quá dễ

   Trả lời

  • Posted by Trần trọng xuân cường on 05/05/2014 at 18:18

   Cho a + b + c = 0 . Chứng minh rằng : a3 + b3 + c3 = 3abc. cái này làm sao ạ

   Trả lời

   • Posted by HieuCao(Meldy) on 25/07/2014 at 11:54

    Cái này mình tự giải nên có gì sai sót xin bỏ qua.
    a+b+c=0 ; => a+b=-c
    Ta có:
    a3+b3+c3
    =(a+b)(a2-ab+b2)+c3
    =(a+b)(a2-ab+b2)-(-c)3
    =(a+b)(a2-ab+b2)-(a+b)3
    =(a+b)[a2-ab+b2-(a+b)2)]
    =(a+b)(a2-ab+b2-a2-2ab-b2)
    =(a+b)(-3ab)
    =(-c)(-3ab)
    =3abc

    Trả lời

   • Posted by Trung Đức on 29/09/2014 at 20:47

    Xét hiệu a^3+b^3+c^3-3abc=(a^3+3a^2b+3ab^2+b^3)+c^3-3ab(a+b+c)
    =(a+b)^3+c^3-3ab(a+b+c)
    =(a+b+c)((a+b)^2-(a+b)c+c^2-3ab)
    =(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)
    Mà a+b+c=0 =>a^3+b^3+c^3-3abc=0
    =>a^3+b^3+c^3=3abc

    Trả lời

   • Posted by Lang tu on 02/10/2014 at 15:47

    a^3-b^3+c^3+3abc
    =a^3-b^3+c^3+3abc+3a^2b-3a^2b+3ab^2-3ab^2(thêm các cặp số đối)
    =(a^3-3a^2b+3ab^2-b^2)+c^3+(3a^2b-3ab^2+3abc)
    =(a-b)^3+c^3+3ab(a-b+c)
    =[(a-b)^3+c^3]+3ab(a-b+c)
    =[(a-b)+c][(a-b)^2-(a-b)c+c^2]+3ab(a-b+c)
    =(a-b+c)[a^2-2ab+b^2-(ac-bc)+c^2]+3ab(a-b+c)
    =(a-b+c)[a^2-2ab+b^2-ac+bc+c^2+3ab]
    =(a-b+c)(a^2+b^2+c^2-2ab+3ab+bc-ac)
    =(a-b+c)(a^2+b^2+c^2+ab+bc-ac)

    mình phân tích thành nhân tử xong rồi đó(nếu có sai sót thì bình luận giùm)

    Trả lời

   • a+b+c=0
    a+b=-c
    (a+b)^3=(-c)^3
    a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=(-c)^3
    a^3+b^3+c^3=-3a^2b-3ab^2
    a^3+b^3+c^3=-3ab(-c)
    a^3+b^3+c^3=3abc :))

    Trả lời

  • Posted by thuy duong on 26/09/2014 at 20:58

   kho thi co gang tim toi di !!!

   Trả lời

  • “..”
   b)tim..x:
   x^3-5x^2-14x=0
   x^3-5x^2-9x+45=0

   Trả lời

   • Posted by Chi Trần on 28/10/2014 at 23:53

    x^3-5x^2-14x=0
    x( x^2 – 5x -14 )=0
    x( x^2 +2x – 7x – 14 )=0
    x ( x ( x + 2) – 7 ( x + 2) ) =0
    x ( x + 2 )( x – 7 ) =0
    => x=0, x=-2,x=7

    x^3-5x^2-9x+45=0
    x^2 ( x – 5 ) – 9 ( x – 5 )=0
    (x^2 – 9 ) ( x – 5 )=0
    => x=3, x=5

    Trả lời

  • Posted by luan on 26/10/2014 at 14:12

   ai giai dc bai nay ko cho x+y=9 va xy=14 tinh x-y va x mu 2+y mu2 ; x mu3 + y mu3

   Trả lời

  • Posted by Ha Chi Trung on 25/01/2015 at 18:36

   Minh xin man phep di sau vao bai 3 nhe:
   Cau a: Bai tap dang nay xuat phat tu hang dang thuc (a+b+c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a+b)(b+c)(c+a) (Dang 1) hoac = a^3 + b^3 +c^3 + 3(a+b+c)(ab+bc+ca) – 3abc (Dang 2). Tu dang thuc nay se co 2 nhanh bai tap pho bien: Dang 1 se cho a+b+c = M sau do cm hoac tinh 1 tong nao do. Dang 2 se cho a^3 + b^3 + c^3 = 3abc va bat tinh tong. De trinh bay cho de hieu, minh se dua ra phep bien doi cm dang thuc truoc nhe:
   (a+b+c)^3 = (a+b)^3 + 3(a+b)c(a+b+c) +c^3 = a^3 + 3ab(a+b) + b^3 + 3(a+b)c(a+b+c) + c^3. Cho nay ap dung hdt (A+B)^3 = A^3 + 3AB(A+B) + B^3 voi a+b=A, c = B .
   De co dang 1: = a^3 + 3(a+b)[ab+ca + c(b+c)] + b^3 + c^3 = VP.
   De co dang 2: = a^3 + 3ab[(a+b+c)-c] + 3(a+b)c(a+b+c) +b^3 + c^3 = VP
   Voi BT su dung gia thiet de dung Dang 2 chu y rang a=b=c hoac a+b+c =0 Cac ban chu y vi de bo sot mat truong hop a = b = c. Vi sao vay?
   a^3 + b^3 + c^3 = 3abc thi Dang 2 (a+b+c)[(a+b+c)^2 – 3(ab+bc+ca)] = 0 (a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] = 0.
   Cau b:
   Cho a,b,c la 3 canh cua tam giac thuc chat la cho: a,b,c >0 va thoa man tong 2 so lon hon so con lai va hieu 2 so nho hon so con lai ( tinh chat ve do dai cua 3 canh trong tam giac).
   Cach 1: Giai 1 cach truc quan nhat la quy dong bien doi de cm. ( Chu y la do a,b,c >0 nen cac phep bien doi sau ve BDT la tuong duong).
   Ta co: a(c+a)(a+b) + b(b+c)(a+b) + c(b+c)(c+a) < 2(a+b)(b+c)(c+a)
   a^2(b+c) + b^2(c+a) + c^2(a+b) + abc – (a^3+b^3+c^3) > 0.
   Do b+c > a (b+c)a^2 > a^3. Tuong tu ta co (c+a)b^2> b^3; (a+b)c^2> c^3. Nen Bdt cuoi cung dung DPCM.
   Cach 2: Truoc het ban cm bo de A/B 0 va B-A > 0. ( A(B-A)> 0 dung ). Sau do ap dung ta co a/(b+c) DPCM.

   Minh la Ha Chi Trung giao vien day tu do chuyen di day kem gia su tai Ha Noi. Ban nao co nhu cau lien he 0966525356 hoac e-mail: trunghamaster@gmail.com

   Trả lời

   • Posted by Ha Chi Trung on 25/01/2015 at 18:42

    Trang web bi sao the: Kiem tra ky roi ma khi post bai len o phan cuoi hien thi ra tum lum the. Bo de : A/B > A/ (A+B) voi B>A>0. Sau do ap dung: a/ (b+c) < 2a / (a+b+c)

    Trả lời

  • Posted by 987987 on 24/02/2015 at 21:35

   thầy ơi ra đề khó hơn nhé

   Trả lời

 2. Posted by ngân on 08/06/2012 at 08:49

  giải jum` em bài 2 thầy ơi!!!!!!

  Trả lời

 3. Posted by hiển on 21/06/2012 at 20:39

  2.a) ax^3 – 3x – 2
  =x^3 + 2x^2 – x^2 – x^2 -2x-2x+x-2
  =(x^3 + 2x^2) – (x^2 + 2x) – (x^2 + 2x) + (x – 2)
  =x^2(x + 2) – x(x + 2) – x(x + 2) + (x – 2)
  =(x + 2)(x^2 – 2x) + (x – 2)
  =x(x + 2)(x – 2) + (x – 2)
  =(x – 2)[x(x + 2) + 1]
  Đúng ko ạ

  Trả lời

   • Posted by minh on 25/04/2013 at 17:33

    thầy ơi giải giúp em bài tập này với; lớp 8a1 và lớp 8a2 có cung mot so tien ho dem so tien nay di phan thuong, lop 8a1 mua loai but co gia la 10.000đ moat cay con lop 8a2 mua loai but co gia la 12.000đ mot cay va so tien du cua lop8a1 la 3.000 con so tien du cua lop 8a2 la 5.000 hay cho biet so mua but cua moi lop la bao nhieu ?

    Trả lời

    • Posted by Huỳnh Vỹ Kha on 10/09/2013 at 22:04

     Gọi số bút lớp 8a1 và lớp 8a2 lần lượt là a và b. Theo đề bài, ta có: 10000*a+3000=12000*b+5000 (=số tiền ủng hộ của mỗi lớp)
     -> 10000*a+3000+7000=12000*b+5000+7000
     hay 10000*a+10000=12000*b+12000
     hay 10000*(a+1)=12000*(b+1)
     -> 10000/12000=(b+1)/(a+1)
     hay 5/6=(b+1)/(a+1)
     -> b=5*n-1 và a=6n-1 (n nguyên và n>0)
     -> b=4 thì a=5; b=9 thì a=11; …………………

     Ai thấy sai thì góp ý nha! Có cách khác thì cho mình biết luôn!

     Trả lời

   • Posted by blt on 11/09/2013 at 21:40

    a3 – b3 + c3 + 3abc thay giup em bai nay voi

    Trả lời

   • thay oi giai gium em bai 2

    Trả lời

  • Posted by kun on 15/12/2012 at 22:01

   làm hộ bài này đi thay ui : Cho 4a^2 + b^2 + 5ab và 2a >b>0 . Tìm gt trị bt: ab : (4a^2 – b^2)

   Trả lời

 4. Posted by trần quốc chính on 12/08/2012 at 15:21

  Thầy ơi giải giúp em bài này
  n= 3 mũ 7 . 5 mũ 6 . 7 mũ 13. hỏi n có bao nhiêu ước
  em cảm ơn thầy ạ

  Trả lời

 5. Posted by dinh thuy hang on 11/09/2012 at 19:56

  em cảm thấy hơi dễ

  Trả lời

 6. Posted by Lê Tôn Tài on 18/09/2012 at 20:58

  thầy ơi cho em hỏi bài này
  Tính nhanh:
  A=-1^2+2^2-3^2+4^2-…+(-1)^n.n^2
  ^ là lũy thừa đó nghe thầy

  Trả lời

 7. Posted by Lê Tôn Tài on 18/09/2012 at 21:01

  thầy TL nhanh cho em xí nghe thầy ^_^

  Trả lời

 8. Posted by Lê Tôn Tài on 18/09/2012 at 21:26

  thầy giải giúp em với cần gấp lắm rồi

  Trả lời

 9. Posted by 2254123 on 21/09/2012 at 20:33

  co the cho them may bai kho hon khong

  Trả lời

 10. Posted by Lê Tôn Tài on 25/09/2012 at 19:46

  Tính nhanh:
  A=-1^2+2^2-3^2+4^2-…-99^2+(-1)^n.n^2

  Trả lời

 11. Posted by Nguyễn Quốc Bình on 27/09/2012 at 21:00

  Thầy ui, thầy cho ĐA bài này đi thầy để tụi e con tham khảo

  Trả lời

 12. Posted by Nguyễn Quốc Bình on 02/10/2012 at 19:28

  Thầy ơi, cho em hỏi xíu nha thầy, em phân tích đa thức mà gặp phải 1 trở ngại là khi em làm bài tập á thầy em gặp phải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử mà em không biết phải tách như thế nào để ra đáp án đúng xin thầy chỉ cho em cái cách phải tách đa thứ đó thành hạng tử nào để giải được bài toán. Em xin trân thành cảm ơn thầy

  Trả lời

  • phương pháp giải là phần tĩnh. Quan trọng là phần động là “con người” : phân tích + tổng hợp + hành động …
   phân tích đa thức thành nhân tử :
   + nhân tử đâu ? (dựa vào bai toán , ta suy đoán nhân tử).
   + làm nháp các hạng tử còn lại có nhân tử không ?
   + Nếu có trình bày, không có thử lại nhân tử khác…

   ví dụ minh họa (hiển) :
   A =(x + 2)(x^2 – 2x) + (x – 2)
   + đoán nhân tử : (x – 2)
   + (x + 2)(x^2 – 2x) = x(x + 2)(x – 2) có nhân tử (x – 2)
   + A =(x + 2)(x^2 – 2x) + (x – 2) = x(x + 2)(x – 2) + (x – 2) = (x – 2)[x(x + 2) + 1]

   chúc em học tốt. chào em

   Trả lời

  • thầy ơi, em có một bài chứng minh bất đẳng thức mà em làm mãi nhưng ko ra .Mong thầy chỉ cho em cách làm bì này!nếu đc em xin chân thành cảm mơn thầy!Đề pài như sau ạ:Chứng minh bất đẳng thức: 1\3.4\6.7\9.10\12….208\210<1\25 mong thầy và các pạn giúp em giải pài toán này .Em xin chân thành cảm mơn!

   Trả lời

 13. Posted by nguyễn thị kiều trang on 07/10/2012 at 21:01

  em chưa làm được bài 2 thầy giảng cho em với

  Trả lời

 14. Posted by Lưu Trung Thiện on 10/10/2012 at 15:41

  Thầy ơi thầy giảng dùm em bài 1 câu b cái ạ

  Trả lời

  • = x^3-x + 6x^2+ 12x + 6
   = x(x^2-1) + 6(x^2+ 2x + 1)
   = x(x - 1)(x+1) + 6(x + 1)^2
   = (x^2 - x + 6x + 6)(x + 1)
   = (x^2 +5 x + 6)(x + 1)
   = (x^2 + 2x + 3x + 6)(x + 1)
   = [x(x +2) +3(x +2)](x + 1)
   = (x +2)(x +3)(x + 1)

   Trả lời

   • em làm theo cách đoán nghiệm:
    _nhận xét: tổng hệ số bậc lẻ = tổng hệ số bậc chẵn => nghiệm của đa thức bằng -1 (tức x=-1), vậy đa có nhân tủ chung là x+1
    => x^3+6x^2+11x+6
    =x^3+x^2+5x^2+5x+6x+6 (thêm bớt cho ra nhân tử chung là x+1)
    =x^2(x+1)+5x(x+1)+6(x+1)
    =(x+1)(x^2+5x+6)
    =(x+1)(x+2)(x+3)

    Trả lời

   • Posted by phạm thúy hoài on 05/01/2014 at 20:02

    Em giải bằng cách khác cơ
    x^3+6x^2+11x+6
    =x^3+6x^2+12x+8-x-2
    =(x+2)^3-(x+2)
    =(X+2)[(x+2)^2-1]
    =(x+2)[(x+2-1)(x+2+1)
    =(x+2)(x+1)(x+3)

    Trả lời

 15. thay oi giup em lam cau nay di thay
  cho a+b+c=0
  chung minh rang : a^3+b^3+c^3=3abc

  Trả lời

  • Posted by nguuyen ngoc kim anh on 19/12/2012 at 06:01

   ta có: a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)

   theo đế bài ta có: a+b+c=0 => a+b=-c

   ta có vế trái: a^3+b^3+c^3=(a+b)^3-3ab(a+b)+c^3=(-c)^3-3ab(-c)+c^3

   =-c^3+3abc+c^3=3abc

   Trả lời

 16. Posted by lê ngọc linh on 14/10/2012 at 20:54

  thầy ơi thầy giải giúp em gấp bài này ạ
  tính nhanh:
  a) 1,6^2-(1,24^2-24,8.0,024+0,24^2)
  b)780^2-220^2: 125^2+150.125+75^2
  c)(100^2+98^2+96^2+…….+2^2)-(99^2+97^2+……..+3^2+1^2)
  thầy giúp em gấp sáng thứ 2 em phải nộp rồi
  em cảm ơn thầy nhìu

  Trả lời

 17. thầy ơi chỉ em chứng minh rằng (n^2-1)*n chia hết cho 6 với mọi số tự nhiên n

  Trả lời

  • Posted by Hoài Lâm on 26/12/2012 at 22:20

   (n^2-1)*n=(n-1)n(n+1)
   Vì (n-1)n(n+1) chia hết cho 6 nên (n^2-1)*n chia hết cho 6

   Trả lời

  • mình bổ sung chút xíu nữa nha:
   (n^2-1)(n)=(n-1)(n+1)(n)
   ta có: (n-1)(n)(n+1) là tích của 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2 và 3 ;mà 2 và 3 nguyên tố cùng nhau nên (n-1)(n)(n+1) chia hết cho 2*3=6
   =>(n^2-1)*n chia hết cho 6

   Trả lời

   • Posted by Trịnh mạnh hùng on 04/11/2014 at 21:32

    mình bổ sung của bạn nữa ha:
    (n^2-1)*n=(n-1)n(n+1)
    vì (n-1)*n chia hết cho 2 với mọi n.
    lại có (n-1)n(n+1) chia hết cho 3 với mọi n.
    mà ước chung nhỏ nhất của (2;3)=1
    do đó (n^2-1)*n chia hết cho 2*3=6.(đpcm).
    mình là người vô danh nhé(^_^).

    Trả lời

 18. Posted by loan on 04/12/2012 at 22:13

  thầy oy em có bài toán này khó lắm ak: thầy giảng giúp em nha
  Cho a, b, c là các số thỏa mãn:
  (a+b-c)/c= (b+c-a)/a= (a+c-b)/b
  tính giá trị biểu thức: P= (1+ b/a)(1+c/b)(1+a/c)
  em cám ơn thầy ak

  Trả lời

  • Posted by Huỳnh Vỹ Kha on 11/09/2013 at 16:38

   Ta có: (a+b-c)/c=(b+c-a)/a=(a+c-b)/b
   Cộng từng phân thức với 2, ta có: (a+b-c+2c)/c=(b+c-a+2a)/a=(a+c-b+2b)/b
   hay (a+b+c)/c=(a+b+c)/a=(a+b+c)/b
   => a=b=c
   Thay vào P, ta có: P=2*2*2=8

   Chưa hiểu gì thì hỏi thêm nha!

   Trả lời

 19. Posted by bach thao on 11/12/2012 at 11:05

  thay oi thay giup e lam bai tap nay voi thay oi
  Cho a^10+b^10=a^11+b^11=a^12=b^12. Tinh a^20=b^20.
  Em cam on thay nhieu.

  Trả lời

 20. Tinh a^20+b^20 do thay. em viet nham, em cam on thay

  Trả lời

 21. chao thay, thay giang giup e bai nay nhan thay
  Cho biet a^2/(a+b)+b^2/(b+c)+c^2/(c+a)=2012.Tinh b^2/(a+b)+c^2/(b+c)+a^2/(c+a)
  Em cam on thay

  Trả lời

 22. Posted by Hoài Lâm on 11/12/2012 at 21:28

  Mấy bài này em thấy có vẻ không khó lắm thầy ạ… nhưng thầy hãy thường xuyên post mấy bài nâng cao để em tham khảo thêm thầy nhé! Tks thầy nhìu

  Trả lời

  • Posted by ngoclinh1 on 28/08/2013 at 09:08

   thầy giải giúp em bài này, em cần rất gấp ạ! chung minh rang gia tri bieu thuc ko phu thuoc vao gia tri cua bien: 3( 2x-1) – 5( x-3 ) + 6 ( 3x – 4) – 19x va bai nay nua a. 5( 3x^n+1 – y^n-1 ) + 3( x^ n+1 + 5y^n-1) – 5( 3x^n+1 + 2y^n-1 )

   Trả lời

 23. Posted by Tran Cong Thinh on 13/12/2012 at 11:42

  thay ak bai 1 lam the nao

  Trả lời

  • Posted by Hoài Lâm on 25/12/2012 at 21:46

   1.3x^2 + 2x – 1
   = 3x^2 + 3x – x – 1
   = 3x(x+1)-(x+1)
   = (x+1)(3x-1)
   2. x^3 + 6x^2 + 11x + 6
   = x^3 + x^2 + 5x^2 + 5x + 6x + 6
   = x^2(x+1) + 5x(x+1) + 6(x+1)
   = (x+1)(x^2 + 5x + 6)
   = (x+1) (x^2 + 2x + 3x + 6)
   = (x+1)[x(x+2) + 3(x+2)]
   = (x+1)(x+2)(x+3)
   3. x^4 + 2x^2 – 3
   = x^4 – x^3 + x^3 – x^2 + 3x^2 – 3x + 3x -3
   = x^3(x-1) + x^2(x-1) + 3x(x-1) + 3(x-1)
   = (x-1)(x^3 + x^2 + 3x + 3)
   = (x-1)[x^2(x+1) + 3(x+1)
   = (x-1)(x+1)(x^2 + 3)
   4. ab + ac +b^2 + 2bc + c^2
   = (ab + ac) + (b^2 + 2bc + c^2)
   = a(b+c) + (b+c)^2
   = (b+c)(a+b+c)
   5.a3 – b3 + c3 + 3abc
   = (a-b)^3 + 3ab(a-b) +c^3 + 3abc
   = (a-b+c)^3 – 3(a-b)c(a-b+c) + 3ab(a-b) + 3abc
   = (a-b+c)^3 – 3(a-b)c(a-b+c) + 3ab(a-b+c)
   = (a-b+c)[(a-b+c)^2 – 3(a-b)c + 3ab]
   = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 – 2ab – 2bc + 2ac – 3ac + 3bc + 3ab)
   = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2 + ab + bc – ac)

   Trả lời

 24. Posted by Tran Cong Thinh on 13/12/2012 at 11:49

  Dung la bai nao cug raaaaat kho

  Trả lời

 25. Posted by khanh lam on 14/12/2012 at 13:43

  a3 – b3 + c3 + 3abc làm sao thầy

  Trả lời

  • Posted by Hoài Lâm on 25/12/2012 at 21:48

   a^3 – b^3 + c^3 + 3abc
   = (a-b)^3 + 3ab(a-b) +c^3 + 3abc
   = (a-b+c)^3 – 3(a-b)c(a-b+c) + 3ab(a-b) + 3abc
   = (a-b+c)^3 – 3(a-b)c(a-b+c) + 3ab(a-b+c)
   = (a-b+c)[(a-b+c)^2 – 3(a-b)c + 3ab]
   = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 – 2ab – 2bc + 2ac – 3ac + 3bc + 3ab)
   = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2 + ab + bc – ac)

   Trả lời

 26. Posted by vo minh thu on 22/12/2012 at 11:07

  Thầy giải với mấy bạn giải dùm bài này với
  Phân tích đa thức thành nhân tử
  (x + y + z)^3 -x^3 -y^3 -z^3
  CẢM ƠN RẤT NHIỀU !!!!!!!!!

  Trả lời

  • Posted by Hoài Lâm on 25/12/2012 at 22:04

   bạn áp dụng hằng đẳng thức này nhé: a^3 – b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)

   Trả lời

   • hằng đẳng thức trên cũng chưa hẳn là áp dụng zao như thế !vs lại cậu ns thế t cugx chưa hiểu nên ns ra lun cách giải thao y cậu đy1

    Trả lời

    • Posted by HL on 02/10/2013 at 20:38

     hjc. ở đề (x + y + z)^3 -x^3 -y^3 -z^3 có dạng là a^3 – b^3 đấy. bạn thay vào, làm lần lượt là được :'(
     Vd: (x + y + z)^3 -x^3 -y^3 -z^3
     = (x+y+z -x)^3 +3 (x+y+z)x(x+y+z-x) -y^3 -z^3
     Tiếp tục gép (x+y+z -x)^3 – y^3 ….

     Trả lời

  • Posted by VĨNH on 08/06/2014 at 08:41

   ko cần thế đâu, các bạn phân tích (x+y+z)^3 = x^3+y^3+z^3+3xyz(x+y)(y+z)(z+x)

   Trả lời

 27. Posted by Trịnh Xuân Hội on 19/02/2013 at 20:26

  em không hiểu bài 7 thầy giảng em với

  Trả lời

 28. Posted by Nguyễn văn Hạ on 21/02/2013 at 21:41

  chứng minh bất đẳng thức: x^2 + y^2 + 1 > x.y + x + y ( với mọi x, y)

  Trả lời

 29. Posted by Dat99 on 26/02/2013 at 13:14

  o day co ai thi violympic toan ko

  Trả lời

 30. thầy hướng dẫn em giải bài 5 với ạ

  Trả lời

 31. Posted by Trịnh Xuân Hội on 04/03/2013 at 19:25

  có tui

  Trả lời

 32. giup tui voi

  Trả lời

 33. Posted by huy on 17/03/2013 at 21:44

  giai giup bai nay voi
  cho x,y>o thoa x^3+y^3=x-y
  CM: x^2+y2<1

  Trả lời

 34. Posted by HL on 25/03/2013 at 22:06

  Thầy ơi! Giúp em giải bài 8 với! Cảm ơn thầy trước

  Trả lời

 35. Posted by Nguyen_pro99 on 26/03/2013 at 18:10

  Bai 5 nè:
  a)C = x2 – 2x + 5
  GTLN: ko co
  GTNN: phân tich thành 4 + x^2 – 2x + 1 = 4 + (x-1)^2 > hoặc bằng 4
  => GTNN = 4 x = 1
  b)B = -2×2 – 4x + 1
  GTLN: B -2(x+1)^2 +3 => GTLN = 3
  GTNN:ko co
  c)A= 3/(-x^2 +2x -4) = 3/(-x^2 + 2x – 1 -3) = 3/[-(x-1)^2 – 3)]
  ở mẫu thức ta có: -(x-1)^2 mẫu thức A > hoặc bằng -1 => GTNN=-1

  Trả lời

  • Posted by Nguyen_pro99 on 26/03/2013 at 18:17

   (a+b-c)/c= (b+c-a)/a= (a+c-b)/b (*)
   P= (1+ b/a)(1+c/b)(1+a/c)
   Cách giải:
   cộng thêm vào mỗi phân thức của (*) với 2 ta có:
   (a+b+c)/c = (a+b+c)b= (a+b+c)/a
   => c=b=a
   => P = 2.2.2 = 8

   Trả lời

  • Posted by lương quang anh on 09/06/2013 at 14:12

   thiếu GTLN rồi bạn ạ ! GTLN bằng 0 ở con cuối !

   Trả lời

 36. Posted by tuấn ninh binh on 01/04/2013 at 19:56

  bài 3 ý b làm sao vậy

  Trả lời

 37. Posted by Đào Đoàn Thành Đạt on 01/04/2013 at 20:32

  thầy có thể hướng dẫn tụi em cách giải các bài tìm số nhỏ nhất lớn nhất ko ak

  Trả lời

  • Posted by Chi Trần on 29/10/2014 at 00:10

   Tìm Min: CMR A ≥ k vs k là hằng số
   Chỉ ra dấu = có thể xảy ra
   Tìm Max: CMR A < hoặc bằng k vs k là hằng số
   Chỉ ra dấu = có thể xảy ra

   Trả lời

 38. Posted by lê nhung on 03/04/2013 at 21:30

  thầy giải giúp em bài này với:”nếu n là tổng của hai số chính phương a^2 và b^2 thì n^2 là tổng của hai số tự nhiên nào.
  Em cảm ơn thầy nhiều!

  Trả lời

 39. Posted by Nguyễn lương nguyên on 05/04/2013 at 20:35

  Ai giải hộ bài 7 vs mấy đề khác thì mình giải được chứ mình ghét chia hết lắm

  Trả lời

 40. Posted by t on 14/04/2013 at 21:23

  thay oi giai ho em bai ( lop 8 nha)cho tam giác ABC.từ điền D trên cạnh BC kẻ đường thẳng // với các cạnh AB và AC chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự tại F và E.cm:AEtrênAB+AFtrênAC=1

  Trả lời

  • Posted by lương quang anh on 09/06/2013 at 14:25

   Ta có:
   AE/AB=DC/BC ( do DE//AC )
   AF/AC=BD/BC ( do DF//AB )
   Nên AE/AB+AF/AC=DC/BC+BD/BC=BC/BC=1( dpcm )

   Trả lời

 41. Posted by hiền on 17/04/2013 at 10:16

  giup minh với:a^2+b^2+2>=2(a+b)

  Trả lời

 42. Posted by t on 17/04/2013 at 21:33

  thay oi jup e di
  \

  Trả lời

 43. Posted by zui on 30/04/2013 at 10:03

  bai` 1.5 co’ nhiu` ban giai~ sai roy`
  (a-b)^3=A^3-3a^2b+3ab^2+b^3
  (a+b)^3-3ab(a-b)moi’ dung’ chu’

  Trả lời

 44. Posted by zui on 30/04/2013 at 10:13

  a^3 – b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b) (X)
  hang` dang~ thuc’ nay` faj~ dung` cho (a+b)^3
  kon` neu’ noi’ a^3+b^3=a^3-b^3-2ab(a+b)

  Trả lời

 45. Posted by zui on 30/04/2013 at 10:38

  thay^` oi gianh~ gium` em bai` 2a di thay^`

  Trả lời

 46. Posted by tram on 12/05/2013 at 17:06

  thay oi cach hoc toan de hieu nhat la gi

  Trả lời

 47. Posted by nghiem thi thuy on 16/05/2013 at 18:15

  thay oi cho em dap an cua montoan lop 8 de sau giai phuong trinh : x^3-4x^2-8x+8 thi giai nhu the nao ha thay

  Trả lời

  • Posted by 07011999 on 27/04/2014 at 10:23

   x^3-4x^2-8x+8=(x^3+2x^2)-(6x^2+12x)+(4x+8)=x^2(x+2)-6x(x+2)+4(x+2)=
   =(x+2)(x^2-6x+4)=(x+2)(x^2-2×3+9-5)=(x+2)[(x-3)^2-5]=(x+2)(x-3-5^1/2)(x-3+5^1/2)
   minh khong biet viet dau can bac hai nen phai viet :can bac hai cua 5=5^1/2

   Trả lời

 48. Posted by hân on 11/06/2013 at 07:47

  cho x,y,z đôi một khác nhau và 1/x+1/y+1/z=0. Tính giá trị của biểu thức A=y^2/x^2+2*y*z+x*z/y^2+2*x*z+x*y/z^2+2*x*y

  Trả lời

 49. Posted by hân on 11/06/2013 at 08:08

  cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA’, BB’, CC’, H là trực tâm.
  a) tính tổng HA’/AA’+HB’/BB’+HC’/CC’
  b) gọi AI là phân giác của tam giác ABC; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB. chứng minh rằng: AN.BI.CM=BN.IC.AM
  c) chứng minh rằng: (AB+BC+CA)^2/AA’^2+BB’^2+CC’^2 _>4 ( _> lớn hơn hoặc bằng)

  Trả lời

 50. Posted by anh on 12/06/2013 at 11:18

  x3-30×2-31x+1 tai x=31

  Trả lời

 51. Posted by Khang on 14/06/2013 at 21:10

  phân tích đt thức dễ mà @@

  Trả lời

 52. Posted by vbinh on 17/06/2013 at 11:32

  moi nguoi giai giup mih baj nay vs :
  cho 2 số a và b tìm sự liên kết giữa:
  a+b:a-b:ab:(a+b)^2:(a-b)^2:a^3+b^3:a^3-b^3(qua hằng đẳng thức)
  từ đó suy ra rằng:nếu biết 2 trong 7 biểu thức luôn luôn tính được 5 biểu thức còn lại

  Trả lời

 53. Posted by phương bella on 17/06/2013 at 15:02

  thầy ơi cho em hỏi bài ney` với ạ
  cho a= 11…………1(có n-1 chữ số 1)
  cho b= 100………..05(có n-1 chữ số 0)
  CMR a*b+1 là một số chính phương
  em cảm ơn

  Trả lời

  • Posted by phuong bella on 18/06/2013 at 10:24

   thầy giúp em nhanh nhanh vs ,mai e fai nộp bài rồi

   Trả lời

  • Cho mình góp ý bạn ơi:
   Hình như đề phải là thế này:
   cho a= 11…………1(có n-1 chữ số 1)
   cho b= 100………..05(có n-2 chữ số 0) -> bạn ghi n-1 mình thử -> sai. n-2 mới đúng chứ ^_^ !
   CMR a*b+1 là một số chính phương.

   Cho mình giải luôn nha ^_^ :

   Ta có:
   b= 100..05 (n-2 chữ số 0)
   =>b= 100..00 +5 ( n-1 chữ số 0)
   =>b= 99…99 +1 +5 (n-1 chữ số 9)
   Mà a=11..11 ( n-1 chữ số 1) => 9a=999.999 (n-1 chữ số 9)
   => b= 9a +6
   => a*b+1 = a(9a+6) +1
   => a*b+1 = 9a^2 + 6a +1
   => a*b+1 = (3a+1)^2 : là số chính phương.
   => đpcm

   Trả lời

 54. Posted by loc on 07/07/2013 at 21:09

  thầy ơi làm thế nào để học giỏi ạ ???????

  Trả lời

 55. Posted by viet on 08/07/2013 at 08:42

  lam ho em bai so 5 cau a

  Trả lời

  • Posted by Chi Trần on 29/10/2014 at 00:20

   A = x2 – 2x + 5
   = x2 – 2x + 4 – 4 + 5
   =( x -2) ^2+ 1
   Nhận xét ( x -2) ^2 ≥ 0 với mọi x thuộc R dấu = xảy ra khi x = 2
   => ( x -2) ^2+ 1 ≥0 ≥1 với mọi x thuộc R dấu = xảy ra khi x = 2
   A lớn hơn 0
   => Min A = 1 khi x = 2

   Trả lời

 56. Posted by Minh Thư on 10/07/2013 at 10:45

  Ai làm hộ tớ bài 7 đi. K làm đc ==”

  Trả lời

 57. Posted by an on 11/07/2013 at 15:15

  giai cho em bai nay
  p=12(5^2+1)(5^2+1)(5^2+1)x(5^2+1)

  Trả lời

 58. Posted by ngoc on 15/07/2013 at 12:25

  giai gium em bai cho a+b+c=0.cmr a^3+b^3+c^3=3abc

  Trả lời

 59. Posted by AnAn on 15/07/2013 at 16:11

  thầy ơi a^3 – b^3 + c^3 + 3abc em nghĩ mãi vẫn không hiểu thầy giúp em đi cảm ơn thầy nhiều

  Trả lời

 60. Posted by Nguyen Huu Dung on 22/07/2013 at 20:21

  thầy ơi chỉ em bài:Cho a, b thuộc Z thỏa (a2 – ab + b2) chia hết cho 2. Chứng minh (a3 + b3) chia hết cho 8

  Trả lời

 61. Posted by Nguyen Huu Dung on 22/07/2013 at 20:27

  Còn bài này nữa nè thầy :Tìm các số nguyên n để (2013 phần 4n2 – 4n +3) có giá trị nguyên. Thầy giảng dễ hiểu giúp em nha, chứ cô em giảng khó hiểu quá.Thanks thầy!

  Trả lời

 62. Posted by Nguyen Huu Dung on 22/07/2013 at 20:31

  thầy ơi thầy những bài trên có nghĩa là vậy nè :bài2: Tìm các số nguyên n để (2013 phần 4n^2 – 4n +3) có giá trị nguyên ; bai1 : Cho a, b thuộc Z thỏa (a^2 – ab + b^2) chia hết cho 2. Chứng minh (a^3 + b^3) chia hết cho 8

  Trả lời

 63. thầy ơi em ko làm được

  Trả lời

 64. Posted by tin2793 on 04/08/2013 at 08:01

  bai7 phan 1 lam the nao ha thay oi

  Trả lời

 65. cho a,b,c ko am / a+b+c = 1 ////CM: b+c>= 16abc .

  Trả lời

 66. cho a,b,c ko am / a+b+c = 1 ////CM: b+c>= 16abc //

  Trả lời

 67. Posted by Nguyễn Trang Thùy on 20/08/2013 at 10:22

  Thầy ơi thầy gợi ý cho em bài 8 được không thầy?

  Trả lời

 68. thầy ơi. thầy có thể cho em 1 số bài toán về Nhân Đơn thức với Đa Thức được không thầy :D em cảm ơn thầy nhiều

  Trả lời

 69. Posted by le thanh hao on 21/08/2013 at 13:01

  ko co thay oi

  Trả lời

 70. thâỳ ơi giải giúp em bài này ạ
  cho 3 số x,y,z không âm và x+y+z=a
  a)tìm GTLN của A=xy+yz+xz
  b)tìm GTNN của B=x^2+y^2+z^2

  Trả lời

 71. Posted by Lung Mai Lan on 04/09/2013 at 16:26

  ai giai gium may bai tren di chang hiu j het

  Trả lời

 72. Posted by H on 04/09/2013 at 19:58

  Nhờ các bạn và thầy giải dùm con bài này:
  tìm x : (x^2 – 3) – (4x + 6)^3 + 216 = 18(4x + 6)(3 – x^2)

  Trả lời

 73. Posted by Lung Mai Lan on 15/09/2013 at 15:59

  bai j ma ko co giai vay thay

  Trả lời

 74. Posted by laithanhthanh on 19/09/2013 at 16:14

  bài 7 cau 3 lam sao thay oi

  Trả lời

 75. Posted by viet on 28/09/2013 at 19:46

  thay oi ! giai jum em di cha hieu cai j het

  Trả lời

 76. Posted by lien on 01/10/2013 at 19:29

  thầy ơi giúp giùm em bài này với ạ:
  phan tich da thuc thanh nhan tu : x mũ 5-1

  Trả lời

  • Posted by HL on 02/10/2013 at 20:22

   Nghiệm bài này = 1
   Rồi tách ra nè
   x^5 – 1 = x^5 – x^4 + x^4 -x^3 + x^3 – x^2 + x^2 – x + x -1 = (x-1) (x^4 + x^3 +x^2 +1)
   cái (x^4 + x^3 +x^2 +1) > 0 nên không phân tích đc nữa

   Trả lời

 77. giúp con bài này vs với
  phân tích đa thức thành nhân tử
  a^2+(m+n)ab+mnb^2

  Trả lời

 78. Posted by cuong on 09/10/2013 at 20:08

  thay oi giup em pai nay voi “so sanh (n+1)^n va n^(n+1)

  Trả lời

 79. Posted by Hoàng Xuân Trang on 15/10/2013 at 22:50

  Thầy ơi, giải dùm em với ạ .
  1.Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình
  (x^2-1)(x^2-2)(x^2-3)(x^2-4)…(x^2-2013)=0
  2. biết (x-3y)/y=12
  tính giá trị của phân thức (5x-3y)/2y
  3. tìm cặp số (x;y) thỏa mãn x^2+y^2=xy
  4. cho tỉ lệ thức (3x-y)/(x+y)=3/4
  Tính x/y
  5. tìm chữ số tận cùng của 27^8^2012

  Trả lời

 80. bài 1.5 làm sao vậy thầy
  Chỉ em giùm được không ạ

  Trả lời

 81. Posted by Ha phuong on 17/10/2013 at 20:33

  Kho wa thay oi.

  Trả lời

 82. Posted by Thanh DUy on 23/10/2013 at 08:23

  Thầy ơi! giải dùm em bài này!
  Cho đa thức f(x)=x^3-12x+b.Tìm b để f(x) chia hết cho (x+3)

  Trả lời

 83. Posted by Hoàng Thi on 23/10/2013 at 08:27

  Thầy ơi! giải giúp em bài này dc k thây???
  cho đa thức a=b+1. Chứng minh (a+b)(a^2+b^2)(a^4+b^4)=(a^8+b^8)

  Trả lời

 84. Posted by phungductuyen on 25/10/2013 at 08:50

  a^4+b^4+c^4+d^4=4abcd chung minh a=b=c=d thay giang cho em bai nay dc ko a

  Trả lời

 85. Posted by phung duc tuyen on 25/10/2013 at 08:56

  thay giang ho em voi

  Trả lời

 86. chào thầy và các bạn! Mọi người có thể giúp mình giải bài toán này được không ạ..
  Trên các cạnh AC và BC của tam giác cân ABC, lần lượt lấy các điểm M, N sao cho CM+CN = AC. Chứng minh trung điểm I của MN nằm trên một đường thẳng cố định.
  Cảm ơn mọi người nhiều!

  Trả lời

 87. Posted by Lam anh tu on 29/10/2013 at 20:03

  moi cac ban giup minh giai bai toan nay voi

  Trả lời

 88. giai gium minh bai nay nha: A=n/8+n^2/12+n^3/24 cmr A chia het cho 24 voi n la so chan

  Trả lời

 89. giai nhanh nha thu 2 minh nop rui

  Trả lời

 90. Posted by dong thi song linh on 01/11/2013 at 23:13

  Tìm giá trị của a để (21×2 – 9×3 + x + x4 + a)(x2 – x – 2) = 0
  cac ban giup minh lm bi nay voi

  Trả lời

 91. Posted by thuy on 03/11/2013 at 11:22

  ban nao giai giup minh bai nay voi:
  rut gon : (x+y+z)^3 – (x+y-z)^3 – (y+x-z)^3 – (z+x-y)^3

  Trả lời

 92. giup em giai bai nay;tim gia tri nho nhat cua

  3x^2+2x+5

  Trả lời

  • Posted by 07011999 on 27/04/2014 at 10:41

   cho A=3x^2+2x+5=3(x^2+2/3x+5/3)=3(x^2+2×1/3+1/9+14/9)=3(x^2+2×1/3+1/9)+14/3=
   =3(x+1/3)^2+14/3
   vì (x+1/3)^2>=0 với mọi x nên 3(x+1/3)^2>=0 với mọi x
   => 3(x+1/3)^2+14/3 >=14/3 với mọi x
   =>A>=14/3
   =>min A=14/3 x+1/3=0x= -1/3
   vậy :với x=-1/3 thì A đạt GTNN bằng 14/3

   Trả lời

 93. Posted by phamnguyenanhthu on 14/11/2013 at 09:39

  ghi nhầm đề cho em ghi lại

  cho: (a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=4(a^2+b^2+c^2-ac-cb-ba).CM a=b=c

  Trả lời

 94. Posted by daominhtan on 16/11/2013 at 10:39

  thầy có thể ra bài nâng cao nữa không ạ!

  Trả lời

 95. Posted by nguyễn xuân trường on 03/12/2013 at 18:45

  Minh giai dk 3 bai dau con ve sau ko hieu

  Trả lời

 96. Posted by nguyễn xuân trường on 03/12/2013 at 18:50

  Thay giao co the giup em bai 4 dc ko thay

  Trả lời

 97. Posted by huynh phuc cong anh on 07/12/2013 at 21:34

  thay oi giup em bai 7

  Trả lời

 98. Posted by dothikimly on 18/12/2013 at 12:14

  thay oi giai bai 1 di thay

  Trả lời

 99. Posted by vananh on 20/12/2013 at 16:16

  thay oi giai giup em bai nay voi ,bua kt 1t ma ko lam dc
  phan tich da thuc thanh nhan tu
  x mũ7 +x mũ 2 cong 1

  Trả lời

 100. Posted by huynh phuc cong anh on 20/12/2013 at 21:28

  cho em hoi bai 8

  Trả lời

 101. Posted by thinh on 02/01/2014 at 10:30

  2x+/x-6/-4x=0
  lam sao vay thay

  Trả lời

 102. Posted by vũ đỗ phúc anh on 03/01/2014 at 20:47

  làm ơn giải giúp. tôi cần vào ngày 04-01-2014, trước lúc 5h chiều.
  Một xe khách và 1 xe tải cùng khởi hành từ hồ chi minh đến tiền giang. xe tải có vận tốc lớn hơn xe khách là 20km/h do đó nó đến tiền giang trước xe khách là 25 phút, tính vận tốc mỗi xe, biết khoảng cách giữa 2 thành phố là 100km.
  XIN CẢM ƠN RẤT NHIÊU

  Trả lời

 103. Posted by phạm thúy hoài on 06/01/2014 at 21:54

  Bạn nào làm được baì 2 phần 2,3. Bài 3 phần 2,3.Bài 4. Bài 5. Bài 6. Bài 8 thì up lên cho mình với. Cảm ơn các bạn trước

  Trả lời

 104. Posted by bachnhi on 09/01/2014 at 09:26

  đề khó wa’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! có ai làm đc chưa z?up lên cho mình nha.thanks

  Trả lời

 105. Posted by bao tran on 10/01/2014 at 19:09

  em se thu giai

  Trả lời

 106. Posted by Nguyen Tuan Anh on 17/01/2014 at 23:03

  B6 quá dễ.
  Ban đầu ta nhân đa thức có:
  a^3+a^2-b^3+b^2+ab-3a^2b+3ab^2-3ab
  =>(a^3-3a^2b+3ab^2-b^3)+(a^2-2ab+b^2)
  =>(a-b)^3+(a-b)^2
  Theo đề cho
  =>7^3+7^2=392

  Trả lời

 107. 2(x+3) – I3x-1I=4
  Thầy giúp em giải phương trình này nhé! Em cảm ơn thầy.

  Trả lời

 108. Posted by makhoa on 06/02/2014 at 16:05

  cho tam giác ABC ; AB = 3AC . tính tỉ số dường cao xuất phát từ B và C.thầy giúp em với.em cám ơn ạ .

  Trả lời

 109. Posted by makhoa on 06/02/2014 at 16:08

  tìm nghiệm nguyên của phương trình : x^2=y(y+1)(y+2)(y+3)

  Trả lời

 110. Posted by makhoa on 06/02/2014 at 16:19

  tính tuổi của hai mẹ con hiện nay , biết rằng cách đây 4 năm , tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con sau đây 2 năm tuổi me gấp 3 lần tuổi con .

  Trả lời

  • Posted by Đào Việt Thắng on 18/05/2014 at 15:57

   Gọi số tuổi của mẹ và con hiện nay lần lượt là x và y.
   Vì trước đây 4 năm, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con nên ta được:
   (x-4)=5(y-4)
   x-4=5y-20
   x-5y=-16 (1)
   Vì sau đây 2 năm, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con nên ta được:
   (x+2)=3(y+2)
   x+2=3y+6
   x-3y=4 (2)
   Cộng (1) với (2), ta được:
   (x-5y)+(x-3y)=-16+4
   x-5y+x-3y=-16+4
   2x-8y=-12
   2(x-4y)=-12
   x-4y=-6 (3)
   Cộng (2) với (3), ta được:
   (x-3y)-(x-4y)=4–6
   x-3y-x+4y=10
   y=10 (4)
   Thay (4) vào (1), ta được:
   x-5*10=-16
   x-50=-16
   x=-16+50
   x=34.
   Vậy tuổi mẹ hiện nay là 34 và tuổi con hiện nay là 10.

   Trả lời

 111. Posted by makhoa on 17/02/2014 at 14:06

  chứng minh rằng :
  C=(1+4/5).(1+4/12).(1+4/21)…(1+4/n(n+4)) < 6 với n thuộc N*

  Trả lời

 112. Thay oi , thay co the giup e giai Bt nay duoc khong a?Giai Phuong Trinh
  x.(4-x /x+2).(x+(8-2x/x+2))=3

  Trả lời

 113. Posted by thanh lê on 05/03/2014 at 19:56

  thầy ơi bài 8 làm thế nào vậy ạ, bạn nào biết giúp mình với

  Trả lời

 114. Posted by nhat dang on 19/03/2014 at 15:50

  giai giup bai 5c vs

  Trả lời

 115. Posted by nho mạnh on 25/03/2014 at 22:05

  thầy cho bài khác khó hơn đi ạ

  Trả lời

 116. Posted by le duc thiet on 26/03/2014 at 10:35

  1.3x^2 + 2x – 1
  = 3x^2 + 3x – x – 1
  = 3x(x+1)-(x+1)
  = (x+1)(3x-1)

  Trả lời

 117. Posted by le duc thiet on 26/03/2014 at 10:39

  2. x^3 + 6x^2 + 11x + 6
  = x^3 + x^2 + 5x^2 + 5x + 6x + 6
  = x^2(x+1) + 5x(x+1) + 6(x+1)
  = (x+1)(x^2 + 5x + 6)
  = (x+1) (x^2 + 2x + 3x + 6)
  = (x+1)[x(x+2) + 3(x+2)]
  = (x+1)(x+2)(x+3)

  Trả lời

 118. Posted by le duc thiet on 26/03/2014 at 10:41

  3. x^4 + 2x^2 – 3
  = x^4 – x^3 + x^3 – x^2 + 3x^2 – 3x + 3x -3
  = x^3(x-1) + x^2(x-1) + 3x(x-1) + 3(x-1)
  = (x-1)(x^3 + x^2 + 3x + 3)
  = (x-1)[x^2(x+1) + 3(x+1)
  = (x-1)(x+1)(x^2 + 3)

  Trả lời

 119. Posted by le duc thiet on 26/03/2014 at 10:41

  4. ab + ac +b^2 + 2bc + c^2
  = (ab + ac) + (b^2 + 2bc + c^2)
  = a(b+c) + (b+c)^2
  = (b+c)(a+b+c)
  5.a3 – b3 + c3 + 3abc
  = (a-b)^3 + 3ab(a-b) +c^3 + 3abc
  = (a-b+c)^3 – 3(a-b)c(a-b+c) + 3ab(a-b) + 3abc
  = (a-b+c)^3 – 3(a-b)c(a-b+c) + 3ab(a-b+c)
  = (a-b+c)[(a-b+c)^2 – 3(a-b)c + 3ab]
  = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 – 2ab – 2bc + 2ac – 3ac + 3bc + 3ab)
  = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2 + ab + bc – ac)

  Trả lời

 120. Posted by dan on 30/03/2014 at 21:00

  cho x, y, t tùy ý. CMR: x^2+ y^2 + t^2 + 3 >= 2(x+y+t)

  Trả lời

  • Posted by Nguyễn Tiến Dũng on 09/04/2014 at 20:28

   ta có (x -1)^2 >=0 với mọi x
   => x^2 + 1>= 2x
   tương tự y^2 + 1>= 2y
   t^2 + 1>= 2t
   cộng từng vế của 3 bất dẳng thức trên ta đc đfcm
   (dấu bằng xảy ra khi x=y=t=1)

   Trả lời

 121. Posted by NG on 05/04/2014 at 11:10

  bài 6 phần 2 khó quá

  Trả lời

 122. Posted by pham minh hieu on 09/04/2014 at 15:53

  Thầy cho em hỏi bài này cần gấp lắm ạ:
  Cho tam giác ABC. Điểm M bất kỳ trong tam giác, các tia AM,BM,CM cắt các cạnh của tam giác lần lượt tại A’,B’,C’.
  a,Chứng minh: AM/AA’ + BM/BB’ + CM/CC’ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M
  b, Tìm GTNN của AM/MA’ + BM/BB’+ CM/MC’

  Trả lời

 123. Posted by pham minh hieu on 09/04/2014 at 16:05

  mọi người ời nhanh lên

  Trả lời

 124. Posted by Nguyễn Tiến Dũng on 09/04/2014 at 19:58

  thầy giải giúp em bài này với:
  cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn abc=1
  C/m a/(2b+1) + b/(2c+1) + c/(2a+1) >= 1

  Trả lời

 125. Posted by thanh nga on 21/04/2014 at 20:03

  Thầy có thể hướng dẫn e bài này được không:
  1) 1^2+2^2+3^2+…+n^2=(n(n+1)(2n+1))/6
  2) 1/(1.5)+1/(5.9)+1/(9.13)+…+1/((4n-3)(4n+1))=n/(4n+1)
  3) 1+1/2+1/3+1/4+…+1/(2^n-1)>n/2

  Trả lời

 126. Posted by Trần ngọc Quỳnh như on 22/04/2014 at 09:27

  Mọi người ơi, giúp mình với. Tam giác nhọn ABC có CE và BD là đường cao cắt nhau tại H. C/m: BH.BD+CH.CE= BC^2

  Trả lời

 127. giải giùm em bài 3 câu b thầy ơi

  Trả lời

 128. Posted by thanh nga on 26/04/2014 at 15:22

  giải giúp e bài 3 đi thầy và các bạn

  Trả lời

 129. Posted by ngoc on 30/04/2014 at 10:49

  thay oi,cau 3/a e giai nhu the nay co dung k a?
  Cho a+b+c=0
  =>a=0-b-c
  T/co:3abc=3*(0-b-c)*b*c
  =0-3*b^2*c-3*b*c^2
  The vao bat phuong trinh t/co:
  a^3+b^3+c^3=0-3*b^2*c-3*b*c^2
  a^3+b^3+c^3+3*b^2*c+3*b*c^2=0
  a^3+(b+c)^3=o
  (a+b+c)*[a^2-a*b*c+(b+c)^2]=0 (*)
  T/co:a+b+c=0
  =>bat phuong trinh (*) la dung’
  Vay a^3+b^3+c^3=3abc

  Trả lời

 130. Posted by long lanh on 26/05/2014 at 21:31

  Thầy ơi bài 1 chỉ cho em đi có chỗ em vẫn chưa hiệu

  Trả lời

 131. Posted by hoang thi luong on 30/05/2014 at 08:31

  thầy ơi giúp em bài này x^2-xy-2y^2-5=0

  Trả lời

 132. bài toán hay

  Trả lời

 133. Posted by nguyen van long on 09/06/2014 at 07:44

  Thay oi giai ho em bai nay voi:
  Tìm min max
  27-12x chia cho x^2 +9

  Trả lời

 134. Posted by nguyen van long on 09/06/2014 at 07:49

  xac đinh he so a,b
  f(x)=x^4-3x^3+3x^2+ax +b
  chia hết cho
  g(x)=a^2 +4-3x

  Trả lời

 135. nhung bai nay hoi kho nhung thay nen chi cach giai

  Trả lời

 136. giai giup minh bai 7

  Trả lời

 137. Posted by Phương Thùy on 21/07/2014 at 20:26

  thầy ơi giải giúp em bài này với:
  Phân tích:
  1/(3a^2-8bc)^2 + 4a^2(2c+3b)^2
  2/(x-2y)(x+2y)+(2y-x)(3y-2x)+(y-3x)^2

  Trả lời

 138. Posted by chikachika on 23/07/2014 at 09:50

  thầy ơi giải giúp em bài này với:
  Phân tích:
  x3+3×2+x-2

  Trả lời

 139. Posted by long on 19/08/2014 at 16:12

  thầy ơi giải giúp em bài này vs cho a;b;c>0:a^3+b^3+c^3=3
  tìm giá trị lớn nhất của
  M=a^2+b^2+c^2+a+b+c

  Trả lời

 140. Posted by tuan on 29/08/2014 at 21:05

  c/m ko có các số x,y,z thỏa mãn đẳng thức 2x^2+y^2-2xy+x+2

  Trả lời

 141. Posted by Minh Thu on 07/09/2014 at 14:45

  thay oi pai 2 cau 1 em ko ro lam

  Trả lời

  • Posted by Chi Trần on 29/10/2014 at 00:22

   = x^3+6x^2+11x+6
   =x^3+x^2+5x^2+5x+6x+6
   =x^2(x+1)+5x(x+1)+6(x+1)
   =(x+1)(x^2+5x+6)
   =(x+1)(x+2)(x+3)

   Trả lời

 142. Posted by Bi on 16/09/2014 at 20:22

  Thầy ơi mí cái bài tìm x e bị mất căng bản hay j r TT.TT

  Trả lời

 143. giải tất cả đi thầy ơi khó wa

  Trả lời

 144. Posted by minh khoa on 22/09/2014 at 10:21

  giải hết đi thầy ơi ^-^!!!

  Trả lời

 145. Posted by kietas1233333 on 08/10/2014 at 19:17

  phien thay giai het cac bai tap

  Trả lời

 146. Posted by Lang tu on 09/10/2014 at 10:14

  tui đố các ban bai này

  (2+1)(2^2+1)(2^4+1)…(2^256+1)+1

  Trả lời

 147. Posted by van on 11/10/2014 at 19:43

  thầy ơi!giải giùm em bài này tính :1/2+1/2*3+1/3*4+1/4*5+…+1/2014*2015

  Trả lời

 148. Posted by l;[' on 19/10/2014 at 10:05

  giai giup bai nay voi thay .tim x : x(x-2)(x-1)(x+1)=24

  Trả lời

 149. Posted by Tran Duy Thanh on 19/10/2014 at 17:53

  thay giup em bai hinh hoc nay voi !
  cho tam giac ABC co H la truc ta6m va M la trd BC. Duong thang vuong goc voi AB ke tu B cat duong thang vuong goc voi AC ke tu C tai D. Goi G la trong tam cua tam giac ABC va O la trd canh AD.
  CM : H,G,O thang hang

  Trả lời

 150. Posted by trinh on 23/10/2014 at 22:34

  giúp mình bài cmr >0 đi mấy bạn

  Trả lời

 151. Posted by luan on 27/10/2014 at 15:20

  ai giup em bai nay voi chung minh rang m mu 2 + n mu 2 va m mu2 – n mu2 va 2mn la 3 canh cua tam giac vuong

  Trả lời

 152. Posted by bao tram on 31/10/2014 at 09:47

  ai giup em bai nay voi:
  chung minh (x-2)(x+2)(x+3) chia het cho 6

  Trả lời

 153. Posted by khang on 07/11/2014 at 21:27

  làm hộ mk bài 3 phần b vs m.n

  Trả lời

 154. Posted by 0393773151 on 15/11/2014 at 16:10

  kho wa ma sao o giai

  Trả lời

 155. sao không có đáp án hả thầy

  Trả lời

 156. Posted by THÂN TRẦN ANH THƯ on 10/12/2014 at 12:48

  chao thay thay co the giup em cach tim giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được không ạ

  Trả lời

 157. Posted by 0972504185 on 19/12/2014 at 20:19

  cong nhan hoi kho hieu

  Trả lời

 158. thay oi bai 3,6,7 lam the nao a?

  Trả lời

 159. Posted by thanh on 25/12/2014 at 21:54

  co ai lm dk bai 7 ko

  Trả lời

 160. Posted by nguyen hai linh on 01/01/2015 at 08:11

  minh thay k kho lam dau co gang la lam dc

  Trả lời

 161. bài này làm thế nào a^3+b^3+c^3-3abc phân tích đa thức thành nhân tử

  Trả lời

 162. Posted by dvb on 17/01/2015 at 21:34

  thay oi giai giup em bai nay x^2+y^2+z^2=x^3+y^3+z^3=1 tính tích xyz

  Trả lời

 163. Thầy và các bạn giải giúp em bài 8 với ! Em cảm ơn trước ạ .

  Trả lời

 164. Posted by Nguyễn Khánh Linh on 25/01/2015 at 15:51

  thầy và các bạn làm được bài 7 chưa làm giúp mình với

  Trả lời

 165. Posted by Nguyễn Việt Đức on 03/02/2015 at 21:09

  ai giup to bai nay
  cho a,b là 2 số tùy ý CMR
  4a(a+b)(a+1)(a+b+1)+b^2≥0

  Trả lời

 166. Posted by tam on 25/02/2015 at 21:14

  troi a bai nay chi can nua tieng la xong qua don gian

  Trả lời

 167. Posted by Nguyễn Việt Đức on 27/02/2015 at 16:29

  lau the
  to lam 10 p

  Trả lời

 168. thầy ơi giúp em giải bài này với giải bài này với:giải pt:(1/1*2*3)+(1/2*3*4)+(1/3*4*5)……(1/(n-1)n(n+1))

  Trả lời

 169. em đang cầm gấp nà.

  Trả lời

 170. Posted by luvinhtuan on 17/03/2015 at 18:30

  Cho tam giác ABC nhọn có AD,BE,CF là đường cao ( H là trực tâm ). Lấy M là trung điểm BC, kẻ đường thẳng vuông góc với MH cắt AB tại I,cắt AC tại K.

  a\ Cho SAFE = a; SBED = b; SCFD = c

  Cmr: a\AH2 = b\BH2 = c\CH2

  b\ Cmr: H là trung điểm IK

  Trả lời

 171. Thầy ơi giúp em bài này ạ:
  cho x, y thỏa mãn: x^2 + x^2y^2 -2y =0 và x^3 +2y^2 -4y +3 = 0
  tính: Q= x^2 +y^2

  Trả lời

 172. Posted by Cao Mỹ Hủi on 22/03/2015 at 14:52

  Thầy ơi giúp em bài này ạ: cho a là một số tự nhiên a>1. Chứng minh rằng: A=(a^2+a+1)(a^2+a+2)-12 là hợp số

  Trả lời

 173. Posted by Mai HOàng MIinh on 22/03/2015 at 19:05

  mấy bài này dễ mà

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 223 other followers

%d bloggers like this: