Bài 3 : các hệ thức lượng trong tam giác

Bài 3

các hệ thức lượng trong tam giác

Và giải tam giác

–o0o–

1. Các công thức trong tam giác vuông :

Cho ΔABC vuông tại A :

 1. BC2 = AC2 + AB2
 2. AB2 = BC.BH; AC2 = BC.CH
 3. AH2 = HB.HC
 4. BC.AH = AB.AC
 5. \frac{1}{AH^2}=\frac{1}{AB^2} +\frac{1}{AC^2}
 6. AC = BC.sin B = BC.cos C = AB.tan B = AB.cotg C.
 7. AB = BC.sin C = BC.cos B  = AC. tan C = AC.cotg B

2. Các công thức trong tam giác thường :

2.1 Định lí hàm cos : BC2 = AC2 + AB2 – 2AB.AC.cosA

Công thức :

 • a2 = b2 + c2 – 2bccosA.
 • b2 = a2 + c2 – 2accosB.
 • c2 = b2 + a2 – 2abcosC.

Hệ quả : (tính góc tam giác )

 • cosA=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}
 • cosB=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}
 • cosC=\frac{b^2+ a^2- c^2}{2ab}

Công thức tính đường trung tuyến :

 • m_a^2=\frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}
 • m_b^2=\frac{2(a^2+c^2)- b^2}{4}
 • m_c^2=\frac{2(b^2+ a^2)- c^2}{4}

3. Định lí hàm sin :

a/sinA = b/sinB = c/sinC = 2R

4. Công thức tính diện tích tam giác : (2p = a + b + c)

 • S=\frac{1}{2}ab.sinC=\frac{1}{2}ac.sinB =\frac{1}{2}bc.sinA
 •  S=\frac{abc}{4R}
 • S = pr
 • \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} (công thức Hê-rông).

===========================================

BÀI TẬP SGK :

BÀI 1 TRANG 59 SGK CB :

Cho tam giác ABC vuông tại A, cạnh a = 72cm , góc B = 580. Tính góc C, cạnh b, c và đường cao ha.

Giải.

Ta có : \widehat{B}+ \widehat{C}=90^0 (tam giác ABC vuông tại A)

=>\widehat{C}=90^0 -58^0=32^0

Cạnh : b = a.sinB = 72.sịn580 =  61,06cm.

c = a.sinC = 72.sịn320 =  38,16cm.

đường cao ha : a. ha = bc => h= 32,36cm.

———————————————————————————————————————————

BÀI 6 TRANG 59 SGK CB :

Cho tam giác ABC có cạnh a = 8cm, b = 10cm, c = 13cm.

 1. Tam giác có góc tù không ?
 2. tính đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

Giải.

Ta có a < b < c => \widehat{A}< \widehat{B} < \widehat{C}.

cosC=\frac{10^2+ 8^2- 13^2}{2.8.10}=-0.031 => C = 91047′ > 900=> \widehat{C} là góc tù.

Vậy : Tam giác có góc tù.

đường trung tuyến  AM : m_a^2=\frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}=\frac{2(10^2+13^2)-8^2}{4}=118,5

=>MA = 10,89cm

———————————————————————————————————————————

BÀI 8 TRANG 59 SGK CB :

Cho tam giác ABC có cạnh a = 137,5cm, \widehat{B}=83^0\widehat{C}=57^0. Tính \widehat{A},   bán kính đường tròn ngoại tiếp R, cạnh b, c.

Giải.

Ta có : \widehat{A} +\widehat{B}+ \widehat{C}=180^0

=>\widehat{A} =180^0-83^0 -57^0= 40^0

Theo Định lí hàm sin : a/sinA = b/sinB = c/sinC = 2R

=> \frac{137,3}{sin40} =2R =>R = 106,96cm.

=> b = 2R.sinB = 2. 106,96.sin83 = 212,33cm.

=> c = 2R.sinC = 2. 106,96.sin57 = 179,41cm.

Advertisements

39 responses to this post.

 1. cảm ơn thầy nhiều

  Trả lời

 2. Tính 3 góc của 1 tam giác bất kỳ khi biết 3 cạnh của nó thì tính thế nào hả thầy

  Trả lời

 3. biết 2 cạnh của 1 tam giác và góc ko xen giữa. có công thức tính ra liền ko ạ

  Trả lời

 4. thầy ơi thầy giải bài 9 trang 59 cho em được k ạ?

  Trả lời

 5. Posted by Lê Mai trung tín on 02/02/2014 at 14:46

  Cho hình bình hành ABCD biết cạnh a = 137,5 góc B= 83 độ góc C= 57 độ tính góc A bán kính R của đường tròn ngoại tiếp R của đường tròn ngoại tiếp cạnh b và c của tam giác

  Trả lời

 6. Posted by HoangSon on 18/02/2014 at 18:14

  Cảm ơn thầy nhiều ạ

  Trả lời

 7. Posted by Ngát on 16/08/2014 at 22:43

  thầy chứng minh giúp em bài này được ko ạ?
  cho x,y,z lần lượt là tia phân giác của tam giác có cạnh a,b,c.
  CMR: 1/x+1/y+1/z >=1/a+1/b+1/c

  Trả lời

 8. Posted by Kudo Shinichi on 26/08/2014 at 00:24

  Thầy hoặc các bạn hướng dẫn cách làm bài này được không ạ:
  Cho tam giác ABC có AB=c; AC=b; BC=a thoả mãn : a^2+b^2=5c^2. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính góc AGB. Em cảm ơn nhiều.

  Trả lời

 9. Bố bạn An năm nay 30 tuổi. Nếu lấy số tuổi bố bạn An cách đây 5 năm và số tuổi của An bây giờ cộng với 2 rồi nhân hai số đó với nhau thì cũng bằng số tuổi bố bạn An bây giờ nhân với số tuổi bạn An bây giờ. Tính tuổi bạn An bây giờ?

  Giải bằng phương pháp sơ đồ diện tích giải như thế nào nhỉ? Ai giúp với?

  Trả lời

  • Posted by toan on 27/03/2015 at 20:56

   gọi x là tuổi bố bạn An bây giờ ( x = 30 )
   y là tuổi bạn an bây giờ
   theo đề bài ta có:
   ( x-5+2)*(y+2)=x*y
   thay x vào pt trên ta được y=18.

   Trả lời

 10. Posted by Trần Hà Nam on 30/12/2014 at 19:42

  thầy ơi bài 5 làm như thế nào ạ

  Trả lời

 11. Posted by trang on 06/01/2015 at 11:36

  thầy ơi thầy cho em cách chứng minh công thức đường trung tuyến được không ạ

  Trả lời

 12. Posted by anh kabi on 24/01/2015 at 14:53

  cho tam giác ABC có BC=a góc A=α và 2 đường trung tuyến BM vuông với CN.tính diện tích ABC theo a và α

  Trả lời

 13. Posted by vip on 17/02/2015 at 20:34

  e thix trang nay

  Trả lời

 14. Posted by pham van tho on 14/04/2015 at 20:22

  thay oi giu em giai ban toan nay cai:
  Cho tam giac ABC co cac goc la A,B,C cac canh tuong ung la a,b,c: dien tich la S: cotA= (b2+c2-a2)/4S

  Trả lời

 15. Posted by ngan on 01/06/2015 at 09:08

  x^4-99x^3-100=0
  cái này làm sao thầy

  Trả lời

  • Posted by 09354297911102 on 11/07/2015 at 21:51

   đặt t bằng x^2 rồi tính bình thường công thức denta đk kết quả rồi thay t bằng x^2 vào tính ra à dk

   Trả lời

 16. tam giác ABC có góc B bằng 60, góc C bằng 50 , AC bằng 35 cm tính diện tích tam giác ABC

  Trả lời

 17. Posted by Sang on 06/09/2015 at 21:22

  biết 2 cạnh của tam giác đều muốn tính cạnh thứ 3 là làm thế nào thầy

  Trả lời

 18. Posted by giang on 20/09/2015 at 17:53

  em quên cách tính cotg với cotg x rồi thấy chỉ em cách tính với

  Trả lời

 19. cho tam giác abc vuông tại A tính góc B và C

  Trả lời

 20. Posted by vanquyen on 29/10/2015 at 23:27

  Mot tam giac co canh a=50.58.canh b=51.52 co cach nao tinh dc dien tich ko thay oi.giup e voi

  Trả lời

 21. Posted by trangthu on 29/12/2015 at 21:01

  thưa thầy… tại sao cos(A +B) = -cos c , sin (a +C ) = sin c

  Trả lời

 22. cos(A +B) =cos(180^0 – C)

  Trả lời

 23. cách chứng minh hệ quả của định lý cos sao vậy thầy

  Trả lời

 24. Posted by Quyên on 05/02/2016 at 20:38

  Cho tam giác ABC nhọn có điểm M di động trên cạnh BC. Vẽ MH vuông góc với AB ở H, MK vuông góc với AC ở K. Sử dụng định lý hàm sin trong tam giác AHK
  C/m HK=AM.sin góc BAC

  Trả lời

 25. Posted by Trần Huy on 13/03/2016 at 21:47

  Thầy cho e hỏi nếu muốn tính đường cao AH trong 1 tam giác thường ( giống hình thứ 2 trong bài trên )
  thì tính theo cách nào ạ

  Trả lời

 26. thầy ơi giải giúp em bài này với ak
  cho tam giác ABC cân tại A kẻ hai đường cao AH và BK cho AH=20, BK=24 tính độ dài 3 cạnh của tam giác ABC

  Trả lời

 27. Posted by Phan on 08/06/2016 at 11:34

  thầy ơi giải giúp em bài này với ak
  cho tam giac cm
  b\cosB + c\cosC = a\sinB.sinC
  thì tam giác vuông

  Trả lời

 28. cho con hỏi nếu cho 1 tam giác có 3 số liệu 3 cạnh rồi đi tính sin của góc A th` phải làm sao?

  Trả lời

 29. Posted by Oanh on 29/07/2016 at 11:28

  Cho tam giác vuôg ABC vuôg tại A.AB=8,BC=17.vẽ vào trog tam giác đó 1 tg vuôg cân DAB có cạnh huyền là AB.gọi E là trug điểm của BC.tính DE
  Thầy ơi giải giúp em bài này với ạ

  Trả lời

 30. thầy ơi cho em hỏi: cho tam giac abc có ad là phân giác và am la đường trung tuyến chứng minh ad=2ab.ac/(ab+ac)cosa/2 thầy giải giúp giùm em ạ

  Trả lời

 31. Posted by Bùi Trung Hiếu on 23/09/2016 at 16:26

  tam giac abc (a=90′) đường cao ah trung tuyến ad tính Stam giác abc và tỉ số AB trên AC biết AH trên AD = 3 trên 4 và BC= 3cm. thầy và các bạn giúp e với ạ mai e nộp rồi ạ thank thầy and các bạn

  Trả lời

 32. Posted by Nguyễn Thị Khánh Chi on 12/10/2016 at 00:13

  Thầy ơi giúp e bài này với: Cho tam giác ABC có góc BAC=105 độ óc ABC=45 độ. Trên cạnh AB lấy D trên cạnh BC lấy điểm E sao cho góc BDE=75 độ và chia tam giác ABC thành 2 phần có diện tích bằng nhau. Tính BD/BA

  Trả lời

 33. Posted by hòa on 25/01/2017 at 09:03

  khi cho 2 cạnh vs S.lm sao tính cạnh
  còn lại ạ

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: