Bài 1 : Ôn tập các số đến 100 000

Bài 1

Ôn tập các số đến 100 000

–o0o–

1. Nhắc lại kiến thức :

Ta có :

Chữ số : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

  • Số có một chữ số (từ 0 đến 9) : 1.
  • Số có hai chữ số (từ 10 đến 99): 45 = 40 + 5.
  • Số có ba chữ số (từ 100 đến 999): 123 = 100 + 20 + 3.
  • Số có bốn chữ số (từ 10000 đến 9 999)  : 1234 = 1 000 + 200 + 30 + 4.
  • Số có năm chữ số (từ 10 000 đến 99999): 12345 = 10 000 + 2 000 + 300 + 40 + 5.

2. Các phép tính cộng – trừ – nhân – chia :

Biểu thức chữ : Gồm các số , chữ và các phép toán cộng trừ nhân chia.

================================

Bài 3 trang 5 tính giá trị của biểu thức :

a) 3257 + 4659 – 1300

= 7916 – 1300

= 6616

b)6000 – 1300 x 2

= 6000 – 2600

= 3400

c) (70850 – 50230) x 3

= 20620 x 3

=  61860

d) 9000 + 1000 : 2

= 9000 + 500

= 9500

Bài 4 trang 5 t ìm x :

a) x + 875 = 9936

x = 9936 – 875

x = 9061

x – 725 = 8259

x = 8259 + 725

x = 8984

x  x 2 = 4826

x =  4826 : 2

x = 2413

x : 3 = 1532

x = 1532 x 3

x = 4596

Bài 5 trang 5 : một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy sản xuất được bao nhiêu chiếc tivi, biết số tivi sản xuất trong mỗi ngày là như nhau ?

——————- Giải.——————-

số tivi nhà máy sản xuất trong 1 ngày :

680 : 4 = 170 chiếc tivi.

số tivi nhà máy sản xuất trong 7 ngày :

170 x 7 = 1190 chiếc tivi.

Đáp số : 1190 chiếc tivi.

==============================

 Kiểm tra bài 1 nâng cao

Bài 1 (2 điểm) : tính

1)      1257 + 6542 – 5468

2)      3564 x 3 + 6548 : 2 – 1547

3)      (45687 – 25647) : 2 + 36987

4)      (12654 + 35987) x 2 + 3 x (45745 – 45267)

Bài 2 (2 điểm) : tính giá trị của biểu thức :

A = 6 x n + 189 : m khi n = 4 và m = 3.

B = 100 x  ( x + y ) –  50 + y  khi x = 27 và y = 73.

Bài 3 (1 điểm) : tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hang chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị.

Bài 4 (1 điểm) : Mẹ 32 tuổi, con bằng 1/4 tuổi mẹ. hỏi mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ?

Bài 5 (2 điểm) : Thùng thứ nhất đựng 15 lít dầu ,thùng thứ hai đựng gấp 3 lần thùng thứ nhất. hỏi cả hai thùng đựng tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Bài 6 (2 điểm) : An và Bình được chia hết 100 viên kẹo. số kẹo của Bình bằng 1/3 số kẹo của An. Hỏi An nhiều hơn Bình bao nhiêu viên kẹo ?

Hết.

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by long on 09/09/2014 at 19:54

    cam on ban

    Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: