Dạng toán hiệu – tỉ.

Dạng toán hiệu – tỉ.

Bài tập mẫu :

Tìm hai số, biết hiệu của hai là 62 280 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai.

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

hiệu số phần bằng nhau :

6 – 1 = 5 (phần)

Giá trị một phần :

62 280 : 5 = 12456

số thứ nhất :

12456 x 6 = 74736

số thứ hai

12456 x 1 = 12456

Đáp số : 12456 và 74736.

—————————————————————————————————————

Tuổi của mẹ nhiều em là 27 tuổi. Tuổi của em bằng ¼  tuổi của mẹ. Hỏi mẹ , em mỗi người bao nhiêu tuổi ?

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

hiệu số phần bằng nhau :

4 – 1 = 3 (phần)

Giá trị một phần :

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi của mẹ :

9 x 4 = 36 (tuổi)

Tuổi của em :

9 x 1 = 9 (tuổi)

=========================================

Thi trần đại nghĩa :

Ví minh họa :bài 4 năm 2006 – 2007 :

Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?

KIẾN THỨC :

 • tuổi cha – tuổi con = 32 tuổi.
 • Theo đề bài : tuổi cha = 3 lần tuổi con

Giải.

ở tương lai :

Hiệu số phần : 3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần : 32 : 2 = 16(tuổi)

Số tuổi của cha : 16 x 3 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con:11 x 1 = 16 (tuổi)

Số tuổi của cha hiện nay  : 48 – 4 = 44 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay: 16 – 4 = 12 (tuổi)

Đáp số : cha 44 tuổi, con 12 tuổi.

 

Ví minh họa :bài 4 năm 2005 – 2006 :

Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con và cho đến năm mà tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

TÓM TẮT :


Kiến thức :

 1. Tương lai :
 • con tăng một đoạn nên cha cũng tăng một đoạn.
 • biết tổng số phần và tổng giá trị nên tính được số tuổi của cha và con.
 1. Sau đó tính được số tuổi của cha và con ở hiện tại.

Giải.

ở tương lai :

tổng số phần : 5 + 2 = 7 (phần)

Giá trị một phần : 91 : 7 = 13 (tuổi)

Tuổi của cha hiện tại :  13 x 4 = 52 (tuổi)

Đáp số : tuổi của cha hiện tại  là 52 (tuổi)

 =========================================

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 Bài 1.            Tìm hai số, biết hiệu của hai là 45 số và số thứ nhất bằng ¼ số thứ hai.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2.            Tuổi của mẹ nhiều em là 24 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của em. Hỏi mẹ , em bao nhiêu tuổi ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3.            Tìm hai số có hiệu bằng 378 , biết rằng nếu thêm vào bên phải số bé chữ số 0 thì được số lớn.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4.    Tìm hai số có hiệu bằng 252 , biết tổng của số lớn và số bé gấp 4 lần số bé.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5.     Hiện nay mẹ 32 tuổi con 5 tuổi . Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6.            An nhiều hơn Bình 24 viên bi và viên bi của An gấp 3 lần Bình. Hỏi An , Bình mỗi người có bao nhiêu viên bi ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7.        Hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 98m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật .

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

About these ads

16 responses to this post.

 1. Posted by Ngoc on 14/08/2013 at 14:36

  Thầy ơi, nhờ thầy giúp em giải tiếp bài này ạ:
  Tuổi của con 3 năm sau gấp 6 lần tuổi con 3 năm trước. Hỏi tuổi con hiện nay bao nhiêu?
  Em giải bài này được sơ đồ tuổi của 3 năm sau – 3 năm trước thì có hiệu là 6, rồi tỉ số là tuổi 3 năm sau so với 3 năm trước là 6. như vậy số phần có phải là (6-1) và giá trị mỗi phần là 6: 5 có đúng không thầy? xong em thấy có vẻ sai?????
  Thầy xem hộ em với ạ?

  Trả lời

 2. Posted by đoàn thị ánh on 09/01/2014 at 21:49

  thầy giải giúp em bài này a.
  một cửa hàng hoa quả có hai rổ đựng cam và chanh sau khi bán được 4/7 số cam và 5/7 số chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả 2 loại trong đó số cam bằng 3/5 số chanh. hỏi cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại

  Trả lời

  • Gợi ý :
   Ta dựa vào ý : còn lại 160 quả 2 loại trong đó số cam bằng 3/5 số chanh. (Dạng tổng – tỉ)
   sơ đồ số phần bằng nhau :
   số cam : |—–|—–|—–|
   số chanh : |—–|—–|—–|—–|—–|
   tổng số phần :
   5 + 3 = 8 (phần)
   Giá trị một phần :
   160 : 8 = 20 (quả)
   số quả cam còn lại :
   20 x 3 = 60 (quả)
   số quả chanh còn lại :
   20 x 5 = 100 (quả)
   số quả cam ban đầu :
   60 : (1 – 4/7) = …

   Trả lời

 3. Posted by Hưng on 29/06/2014 at 10:35

  Nhờ thầy giải giúp con bài toán này a: Hai bạn thu và cúc có 56000 đồng biết 1/2 số tiền của thu bằng 2/3 số tiền của cúc hỏi mỗi người có bao nhieu tiền?

  Trả lời

  • Posted by Nguyen Hien on 19/08/2014 at 12:57

   Nhờ thầy giải giúp con bài toán này a: Hai bạn thu và cúc có 56000 đồng biết 1/2 số tiền của thu bằng 2/3 số tiền của cúc hỏi mỗi người có bao nhieu tiền?

   Mình thử giải nhé:
   1/2 số tiền của Thu bằng 2/3 số tiền của Cúc hay số tiền của Thu bằng 4/3 số tiền của Cúc. Khi đó bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
   Tổng số phần bằng nhau là : 4+3=7 (phần)
   Giá trị một phần: 56000:7=8000 (đồng)
   Số tiền của Thu là: 4 x 8000 = 32000 (đồng)
   Số tiền của Cúc là: 3 x 8000 = 24000 (đồng)
   Đáp số: Thu: 32000 đồng; Cúc: 24000 đồng

   Trả lời

 4. Posted by Nguyen Hien on 19/08/2014 at 12:02

  Thầy ơi, bài: Tìm hai số có hiệu bằng 378 , biết rằng nếu thêm vào bên phải số bé chữ số 0 thì được số lớn.
  Thầy giải giúp chúng em với !

  Trả lời

 5. Posted by Triệu Sơn Dương on 15/03/2015 at 09:02

  Thay oi, giai giup e bai nay
  Lớp 7a có 1/3 là học sinh giỏi, 4/5 của số học sinh còn lại là khá và có 8 học sinh trung bình và yếu. Tính tổng số học sinh của lớp 7a?

  Trả lời

 6. Posted by Phuong Wester on 18/03/2015 at 13:23

  thay giai ho em bai nay a
  Thuong cua 2 so bang so le nho nhat co 2 chu so.Hieu cua 2 so nay la luong so co 3 chu so.Tim tich cua hai so do

  Trả lời

 7. Posted by Phuong Wester on 18/03/2015 at 13:29

  Thay oi giup em giai bai nay a
  1 quay ban luong thuc co so gao te nhieu hon so gao nep la 120kg.Sau khi ban di 15kg gao nep thi so gao nep con lai bang 2 phan 3 so gao te.hoi luc dau co bao nhieu kg gao moi loai

  Trả lời

 8. Posted by Andrey Huong on 18/03/2015 at 13:31

  thay giai ho em bai nay a
  Cho 2 so, biet 1 phan 3 so thu nhat bang 2 phan 5 so thu hai.Tim ti so cua so thu hai voi so thu ba

  Trả lời

 9. Posted by Miutray My on 18/03/2015 at 13:35

  thay giai ho em bai nay a
  Tong chieu dai cua ba tam vai la 112m. Sau khi ban bot 3 phan 7 tam vai xanh,1 phan 5 tam vai do va 2 phan 5 tam vai trang thi phan con lai cua ba tam vai bang nhau. Tinh chieu dai moi tam vai

  Trả lời

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 225 other followers

%d bloggers like this: