Dạng toán hiệu – tỉ.

Dạng toán hiệu – tỉ.

Bài tập mẫu :

Tìm hai số, biết hiệu của hai là 62 280 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai.

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

hiệu số phần bằng nhau :

6 – 1 = 5 (phần)

Giá trị một phần :

62 280 : 5 = 12456

số thứ nhất :

12456 x 6 = 74736

số thứ hai

12456 x 1 = 12456

Đáp số : 12456 và 74736.

—————————————————————————————————————

Tuổi của mẹ nhiều em là 27 tuổi. Tuổi của em bằng ¼  tuổi của mẹ. Hỏi mẹ , em mỗi người bao nhiêu tuổi ?

———————-Giải.———————-

Sơ đồ :

hiệu số phần bằng nhau :

4 – 1 = 3 (phần)

Giá trị một phần :

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi của mẹ :

9 x 4 = 36 (tuổi)

Tuổi của em :

9 x 1 = 9 (tuổi)

=========================================

Thi trần đại nghĩa :

Ví minh họa :bài 4 năm 2006 – 2007 :

Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?

KIẾN THỨC :

 • tuổi cha – tuổi con = 32 tuổi.
 • Theo đề bài : tuổi cha = 3 lần tuổi con

Giải.

ở tương lai :

Hiệu số phần : 3 – 1 = 2 (phần)

Giá trị một phần : 32 : 2 = 16(tuổi)

Số tuổi của cha : 16 x 3 = 48 (tuổi)

Số tuổi của con:11 x 1 = 16 (tuổi)

Số tuổi của cha hiện nay  : 48 – 4 = 44 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay: 16 – 4 = 12 (tuổi)

Đáp số : cha 44 tuổi, con 12 tuổi.

 

Ví minh họa :bài 4 năm 2005 – 2006 :

Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con và cho đến năm mà tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

TÓM TẮT :


Kiến thức :

 1. Tương lai :
 • con tăng một đoạn nên cha cũng tăng một đoạn.
 • biết tổng số phần và tổng giá trị nên tính được số tuổi của cha và con.
 1. Sau đó tính được số tuổi của cha và con ở hiện tại.

Giải.

ở tương lai :

tổng số phần : 5 + 2 = 7 (phần)

Giá trị một phần : 91 : 7 = 13 (tuổi)

Tuổi của cha hiện tại :  13 x 4 = 52 (tuổi)

Đáp số : tuổi của cha hiện tại  là 52 (tuổi)

 =========================================

BÀI TẬP THỰC HÀNH :

 Bài 1.            Tìm hai số, biết hiệu của hai là 45 số và số thứ nhất bằng ¼ số thứ hai.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2.            Tuổi của mẹ nhiều em là 24 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của em. Hỏi mẹ , em bao nhiêu tuổi ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 3.            Tìm hai số có hiệu bằng 378 , biết rằng nếu thêm vào bên phải số bé chữ số 0 thì được số lớn.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4.    Tìm hai số có hiệu bằng 252 , biết tổng của số lớn và số bé gấp 4 lần số bé.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5.     Hiện nay mẹ 32 tuổi con 5 tuổi . Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6.            An nhiều hơn Bình 24 viên bi và viên bi của An gấp 3 lần Bình. Hỏi An , Bình mỗi người có bao nhiêu viên bi ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 7.        Hình chữ nhật có chiều dài dài hơn chiều rộng 98m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật .

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

27 responses to this post.

 1. Posted by Ngoc on 14/08/2013 at 14:36

  Thầy ơi, nhờ thầy giúp em giải tiếp bài này ạ:
  Tuổi của con 3 năm sau gấp 6 lần tuổi con 3 năm trước. Hỏi tuổi con hiện nay bao nhiêu?
  Em giải bài này được sơ đồ tuổi của 3 năm sau – 3 năm trước thì có hiệu là 6, rồi tỉ số là tuổi 3 năm sau so với 3 năm trước là 6. như vậy số phần có phải là (6-1) và giá trị mỗi phần là 6: 5 có đúng không thầy? xong em thấy có vẻ sai?????
  Thầy xem hộ em với ạ?

  Phản hồi

  • Em xem lại (nhập có nhầm khong ): Tuổi của con 3 năm sau gấp 6 lần tuổi con 3 năm trước.

   Phản hồi

   • Posted by tran le hoang on 29/08/2013 at 20:59

    Thay giai giup em bai nay a.
    Tim hai so co hieu bang 393, biet rang neu xoa chu so cuoi cua so lon thi dc so be.

    Phản hồi

    • Posted by Phạm Thị Hường on 09/04/2017 at 10:32

     Thầy cho em hỏi bài toán này giải thế nào ạ:
     Trại chăn nuôi của bác Minh một ngày thu hoạch số trứng gà nhiều hơn số trứng vịt là 156 quả. Sau khi bán đi 40 quả trứng vịt thì tỉ số giữa số trứng gà và số trứng vịt còn lại là 9/2. Như vậy trong một ngày, trại chăn nuôi đó thu hoạch được bao nhiêu quả trứng mỗi loại?

     Phản hồi

   • Posted by Kiet on 26/08/2015 at 19:53

    Giai dùm e bài này
    1 Người xuoi dòng nước vận tốc 10km/h vận tốc dòng nước 1km/h. tìm vận tốc ng đó đi ngược dòng

    Phản hồi

    • vận tốc thuyền : [vận tốc thực của thuyền khi vận tốc dòng nước = 0]
     10 – 1 = 9 (km).[vận tốc xuoi dòng nước = vận tốc thuyền + vận tốc dòng nước ]

     vận tốc ngược dòng nước :
     9 – 1 = 8(km) [vận tốc ngược dòng nước = vận tốc thuyền – vận tốc dòng nước ]
     Đáp số : 8(km)
     bài toán Toán lớp 5 dạng chuyển động có dòng nước , em tham khảo : link.

     Phản hồi

   • Posted by hai yen on 07/09/2016 at 23:30

    cho em hỏi bai toan nay giai nhu the nao a. Hai tổ công nhân lam đuong biết 1/5 số nguoi o to thú nhất bang 1 / 3 sô nguoi o tở thứ hai. Nêu bot 15 nguoi o to thú nhat sang tô thú hai thi sô ngưoi hai tổ bang nhau. tính so nguoi mõi to

    Phản hồi

 2. Posted by đoàn thị ánh on 09/01/2014 at 21:49

  thầy giải giúp em bài này a.
  một cửa hàng hoa quả có hai rổ đựng cam và chanh sau khi bán được 4/7 số cam và 5/7 số chanh thì người bán hàng thấy còn lại 160 quả 2 loại trong đó số cam bằng 3/5 số chanh. hỏi cửa hàng có bao nhiêu quả mỗi loại

  Phản hồi

  • Gợi ý :
   Ta dựa vào ý : còn lại 160 quả 2 loại trong đó số cam bằng 3/5 số chanh. (Dạng tổng – tỉ)
   sơ đồ số phần bằng nhau :
   số cam : |—–|—–|—–|
   số chanh : |—–|—–|—–|—–|—–|
   tổng số phần :
   5 + 3 = 8 (phần)
   Giá trị một phần :
   160 : 8 = 20 (quả)
   số quả cam còn lại :
   20 x 3 = 60 (quả)
   số quả chanh còn lại :
   20 x 5 = 100 (quả)
   số quả cam ban đầu :
   60 : (1 – 4/7) = …

   Phản hồi

 3. Posted by Hưng on 29/06/2014 at 10:35

  Nhờ thầy giải giúp con bài toán này a: Hai bạn thu và cúc có 56000 đồng biết 1/2 số tiền của thu bằng 2/3 số tiền của cúc hỏi mỗi người có bao nhieu tiền?

  Phản hồi

  • Posted by Nguyen Hien on 19/08/2014 at 12:57

   Nhờ thầy giải giúp con bài toán này a: Hai bạn thu và cúc có 56000 đồng biết 1/2 số tiền của thu bằng 2/3 số tiền của cúc hỏi mỗi người có bao nhieu tiền?

   Mình thử giải nhé:
   1/2 số tiền của Thu bằng 2/3 số tiền của Cúc hay số tiền của Thu bằng 4/3 số tiền của Cúc. Khi đó bài toán trở về dạng tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
   Tổng số phần bằng nhau là : 4+3=7 (phần)
   Giá trị một phần: 56000:7=8000 (đồng)
   Số tiền của Thu là: 4 x 8000 = 32000 (đồng)
   Số tiền của Cúc là: 3 x 8000 = 24000 (đồng)
   Đáp số: Thu: 32000 đồng; Cúc: 24000 đồng

   Phản hồi

 4. Posted by Nguyen Hien on 19/08/2014 at 12:02

  Thầy ơi, bài: Tìm hai số có hiệu bằng 378 , biết rằng nếu thêm vào bên phải số bé chữ số 0 thì được số lớn.
  Thầy giải giúp chúng em với !

  Phản hồi

 5. Posted by Triệu Sơn Dương on 15/03/2015 at 09:02

  Thay oi, giai giup e bai nay
  Lớp 7a có 1/3 là học sinh giỏi, 4/5 của số học sinh còn lại là khá và có 8 học sinh trung bình và yếu. Tính tổng số học sinh của lớp 7a?

  Phản hồi

 6. Posted by Phuong Wester on 18/03/2015 at 13:23

  thay giai ho em bai nay a
  Thuong cua 2 so bang so le nho nhat co 2 chu so.Hieu cua 2 so nay la luong so co 3 chu so.Tim tich cua hai so do

  Phản hồi

 7. Posted by Phuong Wester on 18/03/2015 at 13:29

  Thay oi giup em giai bai nay a
  1 quay ban luong thuc co so gao te nhieu hon so gao nep la 120kg.Sau khi ban di 15kg gao nep thi so gao nep con lai bang 2 phan 3 so gao te.hoi luc dau co bao nhieu kg gao moi loai

  Phản hồi

 8. Posted by Andrey Huong on 18/03/2015 at 13:31

  thay giai ho em bai nay a
  Cho 2 so, biet 1 phan 3 so thu nhat bang 2 phan 5 so thu hai.Tim ti so cua so thu hai voi so thu ba

  Phản hồi

 9. Posted by Miutray My on 18/03/2015 at 13:35

  thay giai ho em bai nay a
  Tong chieu dai cua ba tam vai la 112m. Sau khi ban bot 3 phan 7 tam vai xanh,1 phan 5 tam vai do va 2 phan 5 tam vai trang thi phan con lai cua ba tam vai bang nhau. Tinh chieu dai moi tam vai

  Phản hồi

 10. thay oi giup em giai bai nay voi a. Tim so lon nhat co ba chu so, sao cho khi chia cho so do cho 125 thi du 25. Va con mot bai nay nua a. Cho em hoi:
  Tim so lon nhat co ba chu so sao cho khi chia so do cho 67 thi du 37.

  Phản hồi

 11. Bài tập thực hành – phương pháp giải các dạng tổng – hiệu – tỉ : Tải về .

  Phản hồi

 12. Posted by Thảo on 22/12/2015 at 23:12

  mình muốn xin phương pháp dạy toán nâng cao 4.Rất mong được thầy giúp đỡ.Chân thành cảm ơn

  Phản hồi

 13. Posted by Minh Nhu on 01/04/2016 at 10:35

  Thầy giải giúp con bài này:
  Một cửa hàng báng hàng trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán được 3/4 số hàng, ngày thứ 2 bán được 4/9 số hàng còn lại, ngày thứ 3 bán được 140 kg. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu kg trong 3 ngày?

  Phản hồi

  • phân số chỉ số phần ngày thứ 2 bán được :
   4/9 x (1 – 3/4) = 1/9
   phân số chỉ số phần ngày thứ 3 bán được :
   1 – 3/4 – 1/9 = 5/36
   số kg cửa hàng bán được trong 3 ngày
   140 : 5/36 = 1008kg

   Phản hồi

 14. thay oi thay giup e giai bai nay vs :mot khu vuon HCN co chieu dai 125% cua 5/4 chieu rong. Tinh dien tich khu vuon biet chu vi la 164cm

  Phản hồi

 15. Posted by hai yen on 07/09/2016 at 23:37

  hai tổ công nhân làm đường biết 1/5 số công nhân tổ 1 bằng 1/3 số công nhân tổ hai . nếu bớt đi 15 người ở tổ thứ nhất sang tổ thứ hai thì hai tổ có số công nhân bằng nhau . tìm số công nhân mỗi tổ

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: