Dạng toán (ẩn) tổng – tỉ

Dạng toán (ẩn) tổng – tỉ

Bài 1 : Tìm hai số, biết tổng của hai là 283 số và số thứ nhất lớn hơn 5 lần số thứ hai và 13 đơn vị.

—————– Giải. —————

sơ đồ :

số thứ nhất :|===|===|===|===|===|–13–|

số thứ hai :  |===|

tổng số phần bằng nhau :

5 + 1 = 6 (phần)

Giá trị của 6 phần :

283 – 13 = 270

Giá trị một phần :

270 : 6 = 45

số thứ nhất :

45 x 5 = 225

số thứ hai

45 x 1 = 45

Đáp số : 225 và 45.

————————————————————————————————

Bài 4 :

Bài 1 : Tìm hai số, biết hiệu của hai là 1011 số và số lớn chia số bé được thương là 5 và dư 67.

—————– Giải. —————

số lớn :|===|===|===|===|===|–67–|

số bé :  |===|

hiệu số phần bằng nhau :

5 – 1 = 4 (phần)

Giá trị của 4 phần :

1011 – 67 = 944

Giá trị một phần :

944 : 4 = 236

số lớn:

236 x 5 = 1247

số bé

236 x 1 = 236

Đáp số : 1247 và 236.

————————————————————————————————

Bài 4 :Hai bạn An và Bình có tổng số tuổi 20 tuổi. biết 1/2 tuổi An = 1/3  tuổi Bình. Hỏi An hơn Bình bao nhiêu tuổi ?

Nhận xét :

 • 1/2 tuổi An = 1/3  tuổi Bình = 1 phần
 • Có nghĩa là : An 2 phần và Bình 3 phần.

—————– Giải. —————

Sơ đồ :

tuổi của An : |===|===|

tuổi của Bình : |===|===|===|

tổng số phần bằng nhau :

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị một phần :

20 : 5 = 4 tuổi.

tuổi của An :

4 x 2 = 8 tuổi

tuổi của Bình :

4 x 4 = 12 tuổi

————————————————————————————————

Bài 4 :

Hiện nay Cha 41 tuổi , con 8 tuổi. hỏi bao nhiêu năm nữa, 2 lần tuổi cha bằng 5 lần tuổi con ?

Nhận xét :

 • Sau bao nhiêu năm nữa, hiệu tuổi cha và con luôn không đổi.
 • 2 lần tuổi cha bằng 5 lần tuổi con, Hay : 1/5 tuổi cha = 1/2 tuổi con

—————– Giải. —————

Sơ đồ tuổi ở tương lai :

tuổi của con : |===|===|

tuổi của cha : |===|===|===|===|===|

Sau bao nhiêu năm nữa, hiệu tuổi cha và con luôn không đổi : 41 – 8 = 33 tuổi.

Hiệu số phần bằng nhau :

5 – 2 = 3 (phần)

Giá trị một phần :

33 : 3 = 11 tuổi .

tuổi của con :

11 x 2 = 22 tuổi

Số năm nữa, mà 2 lần tuổi cha bằng 5 lần tuổi con :

22 – 8 = 14 năm.

Đáp số : 14 năm.

================================

Bài tập thực hành :

Bài 3 tuyển sinh trần đại nghĩa năm 2004 -2005 (2 đ) :

Sân vườn hình chữ nhật có chu vi 330m. biết 1/7 chiều dài bằng ¼ chiều rộng. tìm diện tích sân vườn.

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4 tuyển sinh trần đại nghĩa năm 2004 -2005 (2 đ) :

Năm nay con 4 tuổi và kém hơn cha 30 tuổi. hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì hai lần tuổi cha bằng bảy lần tuổi con ?

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 6 tuyển sinh trần đại nghĩa năm 2004 -2005 (2 đ) :

Tìm ba số tự nhiên có tổng là 96 biết rằng ¼ số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 1/5 số thứ ba.

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4 tuyển sinh trần đại nghĩa năm 2005 -2006 (2 đ) (2 đ) :

Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con và cho đến năm mà tuổi con gấp đôi tuổi con hiện nay thì tổng số tuổi của hai cha con là 91. Hỏi tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 4 tuyển sinh trần đại nghĩa năm 2006 -2007 (2 đ) :

Cha hơn con 32 tuôỉ. Sau 4 năm nữa thì tuổi cha gấp ba lần tuổi con. Hỏi tuổi cha và tuổi con hiện nay là bao nhiêu tuổi?

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Bài 2 : tuyển sinh trần đại nghĩa năm 2007 -2008 (2 đ) :

Hai số tự nhiên có tổng bằng 694. Hãy tìm hai số ấy biết rằng nếu đem số lớn chia cho số nhỏ thì thương là 4 và dư 64.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by le thi myt ien on 12/04/2014 at 19:10

  bài toán chua giải được: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích miếng đất, biết giảm chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng lên 6m thì diện tích tăng thêm là 264m2.

  Phản hồi

 2. Posted by nhi on 27/08/2014 at 20:26

  Tổng hai số bằng 140. Nếu mỗi số tăng them 2 đơn vị thì số bé bằng 5/7 số lớn. Tìm hai số đó?

  Phản hồi

 3. hay ghê!

  Phản hồi

 4. Posted by Trần thị Ngọc tuyết on 20/01/2015 at 20:50

  Giải giúp em với : chu vi một miếng đất hình tạm giác là 345 mét . Biết số đo của cạnh thứ nhất kém tổng số đo của hai cạnh kia là 57 mét. Nếu giảm số đo của cạnh thứ hai đi 12 mét thì nó sẽ bằng với số đo của cạnh thứ 3 . Tìm số đo của mỗi cạnh.

  Phản hồi

 5. bài 1: còn thiếu 13 đơn vị chưa cộng vào số thứ nhất nha thầy ! nhờ thầy sửa lại giùm

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: