hướng dẫn giải toán lớp 2 nâng cao

Toán lớp 2 nâng cao
–o0o–

kiến thức :

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau : link.

Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị : link.


bài toán 1 :

Có 17 lit dầu rót đều vào 5 cái can thì còn lại 2 lít dầu . Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu.

Giải.

Số lít dầu rót 5 can đựng là :

17 – 2 = 15 (lít)

Số lít dầu mỗi can đựng là :

15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

bài toán 2 :

Trong một kho chứa 15 tấn gạo. một xe tải, ngày thứ nhất chở được 2 chuyến xe, ngày thứ nhất chở được 3 chuyến xe. Biết mỗi chuyến xe chở số gạo như nhau. Hỏi mỗi chuyến xe chở bao nhiêu tấn gạo ? mỗi ngày xe chở được bao nhiêu tấn gạo ?

Giải.

Số chuyến xe tải chở là :

2 + 3 = 5 (chuyến)

Số tấn gạo mỗi chuyến xe chở là :

15 : 5 = 3 (tấn)

Số tấn gạo của ngày thứ nhất xe chở là :

3 x 2 = 6 (tấn)

Số tấn gạo của ngày thứ hai xe chở là :

3 x 3 = 9 (tấn)

Đáp số : 5 chuyến xe; 6 tấn gạo; 9 tấn gạo.

Bài toán 3 :

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng 12 lít dầu. Hỏi ta phải rút từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng đựng bằng nhau ?

Giải.

Cách 1 :

Tổng số lít dầu hai thùng đựng là :

18 + 12 = 30 (lít)

số lít dầu thùng thứ hai sau khi rót là :

30 : 2 = 15 (lít)

số lít dầu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai là :

15 – 12 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

Cách 2 :

số lít dầu thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là :

18 – 12 = 6 (lít)

số lít dầu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai là :

6 : 2 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

Advertisements

37 responses to this post.

 1. Posted by Lưu thanh Bình on 13/04/2014 at 20:38

  Tìm số có 3 chữ số mà chữ số hàng đơn vị nhân 2 được chữ số hàng chục, chữ số hàng chục nhân 3 được chữ số hàng trăm.

  Phản hồi

  • Posted by thuan on 28/09/2014 at 08:03

   cho so co 3 chu so do la abc.vay chu so hang chuc la:2c,chu so hang tram la:2c*3=6c.ta suy ra so co 3 chu so do la: 621

   Phản hồi

   • Posted by Nguyễn Đức Mạnh on 27/04/2016 at 21:19

    Bài này nhờ giáo viên giải trình tự từng bước để cho học sinh lớp 2 hiểu được không ạ?

    Phản hồi

  • Posted by hoang long on 15/01/2015 at 00:43

   ta lấy chữ số hàng đơn vị trước , giả sử ta lấy số hàng dv nhỏ nhất là 1 ta được hàng chục 1×2=2 ta được hàng trăm 2×3=6 vậy số đó là 621

   Phản hồi

  • Posted by Bang on 03/05/2016 at 13:39

   Tìm số có bán chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 8

   Phản hồi

   • Posted by Tèo on 24/05/2017 at 10:40

    Tìm số có ba chữ số mà hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị bằng 0, còn hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 8
    Nếu đề bài là như trên thì:
    số abc
    a – c = 0 => a = c
    giả sử a = 1 thì b – c = 8 => b = 9
    vậy số đó là 191

    Phản hồi

 2. Posted by Lành on 24/09/2014 at 13:13

  có tất cả….số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của mỗi số đó bằng 6.
  Tôi cần trợ giúp kết quả và giải thích chi tiết.

  Phản hồi

  • Posted by hoang long on 15/01/2015 at 00:56

   cho số có hai dó là 6-x=6, 7-x=6, 8-x=6, 9-x=6 ta tìm được x là x=0, x=1, x=2, x=3 suy ra ta có các số là 60, 71, 82, 93. vậy ta tìm được 4 số đáp ứng yêu cầu trên

   Phản hồi

   • Posted by lebui on 04/03/2015 at 12:19

    bài giải còn thiếu vì đề chỉ nói là hiệu hai chữ số chứ ko nói chính xác là chữ số hàng chục – chữ số hàng đơn vị. nên bác nên bổ sung thêm 3 số nữa là: 17, 28, 93. –> có 7 chữ số ạ

    Phản hồi

 3. Posted by Nguyễn Thị Hải on 04/10/2014 at 09:31

  Kho A có 18 tạ gạo, kho B có 13 tạ gạo, Kho C có ít hơn kho A và nhiều hơn kho B bao nhiêu tạ gạo?

  Phản hồi

 4. Posted by penhi_2509@yhaoo.com on 11/11/2014 at 20:33

  Bố năm nay 42tuooir.Mẹ 38 tuổi.Tính tổng số tuổi của bố và mẹ.Khi mẹ bằng tuổi bố>

  Phản hồi

  • Posted by penhi_2509@yhaoo.com on 11/11/2014 at 20:34

   -giải hộ tôi abfi nài> :v

   Phản hồi

   • voi 1 can 5 lit va 1 can 3 lit lam the nao de lay duoc 4 lit nuoc tu be nuoc

    Phản hồi

    • Đong can 3 lít đổ vào can 5 lít. tiếp tục đong đầy can 3 lít đổ từ can 3 lít sang can 5 lít cho đầy thì trong can 3 lít còn lại 1 lít. Đổ hết nước ở can 5 lít ra. Đổ 1 lít còn ở can 3 lít vào can 5 lít. Đong đầy can 3 lít đổ vào can 5 lít .Vậy ta đưuợc 4 lít theo yêu cầu.

     Phản hồi

   • Posted by xuanvi on 12/01/2016 at 21:39

    sau khi Nam cho Bình 14 viên bi thì số viên bi của Nam và An bằng nhau .hỏi trước khi cho Nam có nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi ?

    Phản hồi

   • Posted by Tèo on 24/05/2017 at 15:20

    khi mẹ bằng tuổi bố nghĩa là mẹ 42 tuổi.
    bố hơn mẹ: 42 – 38 = 4
    tuổi bố hiện tại là 42 + 4 + 46
    tổng tuổi BM: 42 +46=88

    Phản hồi

  • Posted by hoang long on 15/01/2015 at 01:07

   Số tuổi bố nhiều hơn mẹ là:
   42-38=4 tuổi
   khi tuổi mẹ bằng tuổi bố thì thời điểm ấy tuổi bố là
   42+4=48 tuổi
   Tổng số tuổi của bố và mẹ khi mẹ bằng tuổi bố là.
   42+48=90 tuổi
   Đáp số = 90 tuổi.

   Phản hồi

 5. Posted by tranthi hien on 18/12/2014 at 20:39

  một số sẽ giảm đi bao nhiêu đồng vị, nếu giảm đi 3 ở hàng chục

  Phản hồi

 6. Posted by ngọc phượng on 24/01/2015 at 21:19

  tổng số sách của Lan và Hồng là 12.Nếu lấy số sách của Lan bớt đi 5 và số sách của Hồng bớt đi số sách còn lại của Lan thì tổng số sách còn lại của 2 ạn là bao nhiêu

  Phản hồi

 7. Posted by HuongLan on 05/03/2015 at 14:51

  Cac ban giai giup minh bai toán sau : Trong hop but mau co 12 but xanh,8 but đo va 7 but tím.Hỏi nếu không nhìn vào hộp phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu chiếc búy để chắc chắn số bút lấy ra có cả 3 màu?

  Phản hồi

  • Posted by Xuan Dao on 31/03/2015 at 11:28

   • Posted by Comeback on 31/03/2018 at 15:37

    21.khả năng lấy lúc đầu đều đúng 12bút xanh.lấy tiếp 8 cái khả năng bút đỏ.vậy hộp còn 7 cái bút tím.lấy thêm 1 cái chắc chắn 3 màu khác nhau.12+8+1=21

    Phản hồi

 8. bain toán lớp 2 tìm a biết 199<aaa<299

  Phản hồi

 9. tim x
  x:4=8-3

  Phản hồi

 10. Posted by Nguyễn Châu Loan on 24/11/2015 at 20:10

  Lớp 2 đã biết làm phép chia 30:2 đâu nhỉ?

  Phản hồi

 11. Posted by giai toan on 02/12/2015 at 18:33

  số 75 có 2 chư sô.nêu xoa đi sô 5 thi sô đo giam bao nhiêu đơn vị????

  Phản hồi

 12. Tìm số có 2chữ số biết tổng các chữ số bằng tích các chữ số của số đó

  Phản hồi

 13. Posted by Nguyễn thị bích liên on 05/05/2016 at 09:57

  Tìm số có ba chữ số biết rằng khi nhân chữ số hàng đơn vị với hai thì được chữ số hàng chục, khi nhân chữ số hàng chục với 3 thì được chữ số hàng trăm

  Phản hồi

 14. Posted by Meo on 04/05/2017 at 21:11

  Giai em voi bai tim y.99<y+45<101

  Phản hồi

 15. Posted by phamgiabao on 25/03/2018 at 18:02

  nho co giai ho e bai nay

  Phản hồi

 16. Posted by phamgiabao on 25/03/2018 at 18:04

  de danh dau 1 quyen sach co 19 trang thi ta phai dung bao nhieu so

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: