Dạng toán tổng – hiệu lớp 4

Phương pháp giải toán lớp 4

Dạng toán tổng – hiệu của hai số

Ta có :

Bài tập SGK trang 47 :

Bài 1 : Tuổi bố và tuổi con cộng lại là 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. hỏi bố bao nhiêu tuổi , con bao nhiêu tuổi ?

Nhận xét :

 • tuổi bố + tuổi con = 58 tuổi
 • tuổi bố – tuổi con = 38 tuổi

—————– Giải. —————-

Số tuổi của bố :

(58 + 38) : 2 = 48 tuổi.

Số tuổi của con :

58 – 48 = 10 tuổi.

Đáp số : 48 tuổi và 10 tuổi.

Bài 2 : Một lớp có 48 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?

Nhận xét :

 • số học sinh trai + số học sinh gái = 48 học sinh.
 • số học sinh trai – số học sinh gái = 4 học sinh.

—————– Giải. —————–

số học sinh gái là :

(48 – 4) : 2 = 22 học sinh.

số học sinh trai là :

48 – 22 = 26 học sinh.

Đáp số : 26 học sinh trai và 22 học sinh gái.

Bài 3 : Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Nhận xét :

 • số cây lớp 4A + số cây lớp 4B = 600 cây
 • số cây lớp 4B – số cây lớp 4A = 50 cây

—————– Giải. —————–

Số cây lớp 4A trồng được là :

(600 – 50) : 2 = 275 cây.

Số cây lớp 4B trồng được là :

600 – 275 = 325 cây.

Đáp số : 275 cây và 325 cây.

==============================================

Văn ôn – Võ luyện :

Dạng 1 toán tổng – hiệu (ẩn tổng) :

Bài 1: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 102m chiều dài hơn chiều rộng 11m tính diện tích hình chữ nhật.

Phân tích :

 • chiều dài – chiều rộng  = 11m [hiệu = 11]
 • chu vi 102m . Dựa vào công thức  chu vi hình chữ nhật , ta tìm được : tổng = phân nửa chu vi.

—————– Giải. —————–

nửa chu vi hình chữ nhật :

102 : 2 = 51m.

chiều rộng của hình chữ nhật là :

(51 – 11) : 2 = 20m.

chiều dài  của hình chữ nhật là :

51 – 20 = 31m.

diện tích hình chữ nhật là :

31 x 20 = 620 m2 .

Đáp số : 620 m2 .

Dạng 2 toán tổng – hiệu (ẩn hiệu) :

Bài 2: Bố hơn con 31 tuổi, biết rằng 4 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là 51 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi? Bố bao nhiêu tuổi?

Phân tích :

Dựa vào đặc điểm về thời gian (tuổi) : hiệu số tuổi của hai người luôn luôn không đổi tại mọi thời điểm.

Ở 4 năm nữa :

tuổi bố + tuổi con = 51 tuổi.

tuổi bố – tuổi con = 31 tuổi.

—————– Giải. —————–

Sau 4 năm nữa, hiệu số tuổi của hai bố con luôn luôn không đổi là 31 tuổi.

số tuổi của con sau 4 năm nữa là :

(51 – 31) : 2 = 10 tuổi.

số tuổi của con ở hiện nay là :

10 – 4 = 6 tuổi.

số tuổi của bố ở hiện nay là :

6 + 31 = 37 tuổi.

Đáp số : 6 tuổi – 37 tuổi.

bài 3 : ý chứa ý (rất hay) :

Hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 26, khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay thì tổng số tuổi của hai người là 18. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

ĐS : 11 tuổi – 15 tuổi.

==============================================

Phương pháp :

 • Bước 1 : Xác định tổng và hiệu.
 • Bước 2 : Đại lượng nào là số bé – Đại lượng nàolà số lớn.
 • Bước 3 : Áp dụng công thức.
Advertisements

41 responses to this post.

 1. Posted by giải giúp tôi on 27/03/2015 at 19:16

  hiệu của hai số là 35,nếu số bé thêm 3 đơn vi thì bằng 3/4cuả số lớn .Tìm hai số đó ?

  Phản hồi

  • Posted by ĐT:098*73 on 16/09/2015 at 14:44

   hiệu của hai số là 35, nếu số bé thêm 3 đơn vị thì hiệu mới sẽ là 32
   ta có sơ đồ:
   Số lớn: —.—.—.—
   số bé: —.—.—
   Hiệu số phần bằng nhau: 4-3=1 (phần)
   số lớn là
   32 : 1 x 4 = 128
   Số bé khi thêm 3 đơn vị là
   128 – 32 = 96
   Số bé lúc đầu là
   96 – 3 = 93
   Đáp số: 128 và 93

   Phản hồi

 2. Posted by giải giúp tôi on 27/03/2015 at 19:20

  tổng của hai số là 963.Nếu số bé giảm đi 2 lần thì bằng 2/7 số lớn .tìm hai số đó ?

  Phản hồi

 3. nguoi ta trong rau tren mot thua ruong hinh chu nhat co nua chu vi la 26m va thu hoach duoc tat ca 480kg rau .hoi trung binh moi met vuong dat nguoi ta thu hoach duoc bao nhieu ki-io-gam rau?
  (biet chieu dai cua thua ruong hon chieu rong 6m)

  Phản hồi

 4. Posted by thanh phương on 11/08/2015 at 17:28

  lan và mai có 50 bông hoa. neu lan cho mai 5 bông thì hai bạn có số bông hoa bằng nhau. tìm số hoa lúc đầu của hai bạn

  Phản hồi

  • Cách 1 : DẠNG TỔNG – HIỆU (ẩn)
   neu Lan cho Mai 5 bông thì hai bạn có số bông hoa bằng nhau. nên, Lan hơn Mai 5×2 = 10 bông.
   Lan : |—————–|—–||—–|
   Mai : |—————–| 10
   số bông hoa lúc đầu của Lan :
   (50 + 10) : 2 = 30 bông hoa.
   số bông hoa lúc đầu của Mai :
   50 – 30 = 20 bông hoa.
   ————————————————-
   Cách 2 :
   vì Lan cho Mai nên số bông hoa lúc sau của Lan và Mai không thay đổi :50 bông hoa.
   sơ đồ số bông hoa lúc sau của mỗi bạn:
   Lan : |—————–|
   Mai : |—————–|
   số bông hoa lúc sau của mỗi bạn: 50 : 2 = 25 bông hoa.
   số bông hoa lúc đầu của Lan :
   25 + 5 = 30 bông hoa.
   số bông hoa lúc đầu của Mai :
   50 – 30 = 20 bông hoa.

   Phản hồi

  • Posted by Phan Đặng Tuyết Nhi on 05/05/2017 at 07:59

   Hai đội trồng rừng trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây . Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây?

   Phản hồi

 5. mot lop hoc co so hoc sinh nam nhie hon so hoc nu la 4ban,so hoc sinh nu bang 7/9 so hoc sinh nam.hoi lop do co bao nhieu hoc sinh

  Phản hồi

  • phân tích :
   +so hoc sinh nam – so hoc nu = 4(ban)
   + so hoc sinh nu = 7/9 so hoc sinh nam
   DẠNG TOÁN HIỆU – TỈ.
   sơ đồ số phần :
   hoc sinh nam : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
   so hoc sinh nu:|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
   hiệu số phần bằng nhau :

   9 – 7 = 2 (phần)

   Giá trị một phần :
   4 : 2 = 2 (bạn)
   số học sinh cả lớp :
   2 x (9 + 7) =32 bạn.

   Phản hồi

  • Posted by nguyen thi tuong vy on 06/10/2016 at 09:29

   dễ thôi mà
   đầu tiên tìm
   hiệu số phần bằng nhau:
   9-7 =2
   số học sinh nữ là:
   4 : 2 x 7 = 14 (bạn )
   số học sinh nam là:
   4 : 2 x 9 =18 ( bạn )
   số học sinh cả lớp là:
   14 + 18 = 32 ( bạn )
   Đáp số: 32 bạn
   Còn bạn muốn làm gọn thì làm giống như người ở trên mình là mình làm tách ra cho dễ hiểu.

   Phản hồi

 6. Posted by lan on 21/10/2015 at 20:34

  biết rằng 4 năm về trước,tuổi của hai chị em công lại bằng 24 tuổi và chị hơn em 8 tuổi.tính tuổi của mỗi người hiện nay

  Phản hồi

  • Posted by Nguyen Thi Diem on 26/10/2017 at 09:42

   Tuổi của em 4 nam ve truoc la:
   (24-8):2 = 8 ( tuoi)
   tuoi cua em hien nay la:
   8 + 4 = 12( tuoi)
   Tuoi cua chi hien nay la:
   12 + 8 = 20 ( tuoi)

   Phản hồi

 7. Posted by nu on 01/11/2015 at 03:48

  một nhà trẻ mua bóng về cho trẻ em chơi. Trung bình của 3 loại bóng là 150. Biết bóng vàng hơn bóng đỏ 20 quả và bóng xanh là 14 quả. Tính số bóng mỗi loại

  Phản hồi

 8. Posted by Phuong loan on 10/11/2015 at 22:31

  Thầy cô giúp con ạ! Hai kho thóc có tổng là 12787kg thóc. Nếu lấy từ kho A 532kg và thêm vào kho B 246kg thì kho A ít hơn kho B 890kg. Tìm kho A

  Phản hồi

 9. Posted by Lê thị thanh phuong on 01/12/2015 at 16:38

  Giải giúp tôi. Lop 4a có 40 hs, lop 4b có 36 biet lop 4c ít hon trung bình cong của 3 lop là 2bạn. Hỏi lop 4c.

  Phản hồi

 10. Posted by Hoa on 07/12/2015 at 14:18

  giải giúp em bài này với
  Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Nếu gấp 4 lần chiều dài thì chiều dài hơn chiều rộng 48cm. Tính chu vi và diện tích hìnhc hữ nhật đó.

  Phản hồi

 11. Posted by Trương Thị Thùy Dương on 11/01/2016 at 20:50

  Thầy ơi,cho em hỏi một bài là mẹ đi chợ mua 4 con gà và 6 con vịt hết 178000 đồng,biết giá một một con vịt kém một con gà 7000 đồng.Hỏi giá tiền một con vịt?một con gà là bao nhiêu?

  Phản hồi

  • tóm tắt:
   gà l—–l l—–l l—–l l—–l
   vịt l—l l—l l—l l—l l—l l—l
   Vì số tiền mua 1 con vịt bằng số tiền mua 1 con vịt + 7000 đồng
   nên số tiền mua 6 con gà bằng số tiền mua 6 con vịt + 7000 đồng x 6
   Vậy số tiền mua 10 con gà bằng số tiền mua 4 con gà + 6 con gà
   = 4 con gà + 6 con vịt + 7000 đồng x 6
   = 178 000 đồng
   Số tiền mua 1 con gà là:
   (178000 – 7000×6):10 = 13600 (đồng)
   Số tiền mua 1 con vịt là:
   13600 – 7000 = 6600 (đồng)
   Đáp số: số tiền mua 1 con gà là 13600 đồng; số tiền mua 1 con vịt là 6600 đồng

   Phản hồi

   • Posted by Nhật on 30/11/2016 at 10:48

    sai rồi, gà 22000đ, vịt 15000đ mới đúng, vì:
    nếu gà là a, vịt là b thì, a = b+7000
    4a+6b= 4b + 7000*4 + 6b = 10b + 28 = 178000đ
    10b = 178000đ – 28000 = 150000đ
    b = 150000đ : 10 = 15000đ
    a = 15000đ + 7000đ = 22000đ
    đáp số: gà : 22000đ, vịt: 15000đ

    Phản hồi

 12. một đàn gà có 30 con. Sau khi bán 5 con gà trống thì mua 3 con gà mái. Số gà mái lúc sau bằng 2/5 số gà trống lúc sau. Hỏi:
  a) số gà trống và gà mái lúc sau là bao nhiêu?
  b) số gà trống và gà mái lúc đầu là bao nhiêu?

  Phản hồi

  • Posted by Ngô Gia Khánh on 26/07/2016 at 22:43

   a. gà trống:19con;gà mái 11 con
   b. gà trống 24con;gà mái 6con

   Phản hồi

  • Posted by Thương on 25/08/2016 at 09:21

   Số ga còn lại sau khi ban 5, mua 3 là :28 con
   Tổng số phần bằng nhau là 2+5=7
   Gia tri một phần là 28:7=4
   Số ga mai hiện tại là:4*2=8 con
   Số ga trống hiện tai :4*5=20 con
   Số ga trống trước khi ban :20+3=23 con
   Số ga mai trước khi ban : 8+5=13 con

   Phản hồi

 13. Posted by ẻdf on 07/04/2016 at 12:49

  tổng chiều dài của hai tấm vải là 45m.biết 1/2 chiều dài của tấm vải màu đỏ thì bằng 2/5 chiều dài của tấm vải màu xanh. hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?

  Phản hồi

  • Posted by Thương on 25/08/2016 at 09:35

   Ta có 1/2 đo=2/5 xanh nên
   1 do = 4/5 xanh hay xanh hơn do 1/5
   Vây ta có tổng số phần bằng nhau là 9
   Vải đo là (45:9)*4=20 met
   Vải xanh là 45-20=25 met

   Phản hồi

 14. một kho gạo ngày thứ nhất bán được 2/5 số gạo, ngày thứ hai bán được 1/3 số gạo ngày thứ nhất, thì trong kho còn lại 210 kg gạo. Hỏi trong kho có tất cả bao nhiêu kg gạo.

  Phản hồi

  • Posted by Thương on 25/08/2016 at 09:44

   Ngày thư nhat bán được 2/5 số gạo
   Ngày thư hai ban được là: 2/5*1/3=2/15
   Số phần gạo còn lại là 1-2/5-2/15=7/15
   Số kg gạo có là 210*15:7=450 kg

   Phản hồi

 15. Posted by TH on 12/05/2016 at 19:31

  Mong Thầy giái dùm con bài này ” Hai thùng dầu đựng tất cả 398 lít. Nếu đổ 50l từ thùng 1 sang thàng 2, thí thùng 2 có nhiều hơn thùng 1 là 16 lít. Hỏi số lít dầu lúc đầu mỗi thùng?. Con cảm ơn .

  Phản hồi

 16. Posted by uvm,fjuyk, on 28/08/2016 at 13:43

  hai so tu nhien co tong bang 2009 va giua chung co tat ca 20 so tu nhien khac. Tim hai so do.

  Phản hồi

 17. Posted by hồ xuân thắng on 11/09/2016 at 16:06

  nhờ ban giải giup bai toan “tèo anh có 27 viên bi, tèo em có 49 viên bi để số bi còn lại của tèo anh =1/3 số bi của tèo em thì phảo bớt mỗi bạn cùng bao nhiêu viên bi

  Phản hồi

 18. Posted by Ut Nu on 28/02/2018 at 09:34

  giúp em giải bài này với ạ. Tuổi em hiện nay bằng 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay.khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 anh em là 51 tuổi. tính tuổi mỗi người

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: