Phương pháp chứng minh chia hết của số tự nhiên

Chia hết của số tự nhiên

–o0o–

Dạng 0 : cơ bản.

Chứng minh : A= 220.24+220 chia hết cho 17.

A = 220.(16+1)

A = 220.17

vậy A : chia hết cho 17

Nhận xét :

Nếu A= n . B thì A chia hết cho n.

————————————-

Dạng 1 : tổng dãy số tự nhiên chia hết

A = 2 + 22 + 23+ … + 2200 chia hết cho 6

Nhận xét :

 • Tổng của hai số hạng : 2 + 22= 2+ 4 = 6
 • Tổng A có : 200 số hạng có 100 nhóm chứa hai số hạng có tổng 6.

Giải.

A = (2 + 22) + (23 + 24 ) +…(2199 + 2200)

A = 6 + 22 (2 + 22 ) +… + 2198 (2 + 22)

A = 6 + 22 (6 ) +… + 2198 (6)

A = 6(1 + 22 +… + 2198)

Vậy A chia hết cho 6

bài 2 :

A = 22 + 24 + … + 220 chia hết cho 4 và 5.

A = (22 + 24) + (26 + 28) + … (219 + 220)

A = 20 + 24 (22 + 24) + … 216 (22 + 24)

A = 20 + 24 (20) + … 216 (20)

A = 20(1 + 24 + … 216)

A = 5.4.(1 + 24 + … 216)

Vậy A chia hết cho 5 và 4.

———————————

Dạng 2 : chứng minh rằng số tự nhiên n  :

5n – 1 chia hết cho 4. n là số tự nhiên.

Khi n = 0 : 50 – 1 = 0 chia hết cho 4

Khi n = 1 : 51 – 1 = 4 chia hết cho 4

Khi n > 1 :

5n có hai chữ số tận cùng 25

=>5n – 1có hai chữ số tận cùng 25 – 1 = 24 chia hết cho 4

Vậy : 5n – 1 chia hết cho 4.

Dạng 3 : tìm số tự nhiên n.

n + 5 chia hết cho n

ta có :

n chia hết cho n

để n + 5 chia hết cho n khi : 5 chia hết cho n.

=>n \in U(5) = {1, 5}

Vậy : n = 1, 5

bài 2 : n + 10 chia hết cho n + 2

ta có : n + 10 = (n + 2) + 8

n + 2   chia hết cho n + 2

để (n + 2) + 8 chia hết cho n + 2 khi : 8 chia hết cho n + 2.

=>n + 2 \in U(8) = {1, 2, 4, 8}

Nếu : n + 2 = 1 (loại).

Nếu : n + 2 = 2 => n = 0

Nếu : n + 2 = 4 => n = 2

Nếu : n + 2 = 8 => n = 6

Vậy : n = 0, 2, 6

Advertisements

69 responses to this post.

 1. Posted by tâm on 17/12/2014 at 12:32

  thầy giải giúp em bài này với:
  chứng minh 2014^12-17^12 chia hết cho 5

  Phản hồi

 2. Posted by Duy Thanh Trần on 19/09/2015 at 20:47

  Nhờ thầy giúp em bài toán này : Tìm Min của A = (X^2-2X+2000)/X^2

  Phản hồi

 3. Posted by Nguyen han on 01/10/2015 at 20:28

  Chung minh rang n. n cong n cong 1 khong chia hét cho 5

  Phản hồi

  • n.n+n+1= n^2+n+1
   Lập bảng chữ số tận cùng
   n n^2 n^2+n+1
   0 0 1
   1 2 4
   2 4 7
   3 9 3
   4 6 1
   5 5 1
   6 6 3
   7 9 7
   8 4 3
   9 1 1
   Vậy n^2+n+1 sẽ có chữ số tận cùng là 1;3;4;7. Mà để chia hết cho 5 thì số đó phải có tận cùng là 0;5. => n^2+n+1 không chia hết cho 5 => n.n+n+1 không chia hết cho 5.

   Phản hồi

 4. Posted by fghjkl on 01/10/2015 at 21:46

  giup em cho a=x^4+2*x^3-x^2-2*x chung minh a chia het cho 24 voi mõi thuoc Z

  Phản hồi

 5. Posted by fghjkl on 01/10/2015 at 21:52

  thay oi ca bai:tinh a=1^2-2^2+3^2-4^2+….+2011^2+2012^2

  Phản hồi

 6. Posted by fghjkl on 01/10/2015 at 21:53

  thay oi nhanh lên tí

  Phản hồi

 7. Posted by Anna on 27/10/2015 at 11:07

  Thầy giúp em bài này này với cmr (2^10+1)^10 chia het cho 25

  Phản hồi

 8. Posted by Phương Anh on 10/11/2015 at 21:25

  chứng tỏ B=3+3^2+3^2+3^3+…+3^20 chia hết cho 12

  Phản hồi

  • B = 3+3^2+3^2+3^3+…+3^20
   = (3+3^2) + (3^2+3^3) + … (3^19+3^20)
   = (3+3^2) + (3+3^2).3 + … (3+3^2).3^18
   = 12 + 12.3 + … + 12.3^18
   = 12(1+ 3 + … + 3^18)
   vậy : B chia hết cho 12.

   Phản hồi

 9. Posted by mai on 13/11/2015 at 16:06

  nhờ thầy giải hộ em : CMR abab – baba chia hết cho 9 và 101

  Phản hồi

 10. Posted by mai on 13/11/2015 at 16:07

  mời thầy giải hộ : CMR abab – baba chia hết cho 9 và 101

  Phản hồi

 11. Posted by duong hoang oanh on 27/11/2015 at 19:46

  thầy giải giúp em bài toán này!
  a) viết tổng sau dưới dạng một lũy thừa của 2: 2^2+2^2+2^3+2^4+2^5+……..+2^1975
  b)chứng tỏ: 3^n+3+3^n+1+3^n+3+3^n+3 chia hết cho 6

  Phản hồi

 12. Posted by phạm linh on 01/12/2015 at 12:38

  thầy giúp e với ạ
  cho 2 số nguyên a,b và a^2+b^2 chia hết cho 7. Cm a và b đều chia hết cho 7

  Phản hồi

 13. nhờ thầy giải dùm em bài toán này. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ : (x-1).(x-1)^2-64=0.

  Phản hồi

 14. Posted by Nguyễn An NGuyên on 17/12/2015 at 23:41

  thưa thầy , thầy giải hộ em với :cho a,b là hai số tự nhiên biết a:18 dư 13 ; b;12 dư 11 , CMR tổng a+b chia hết cho 3 . Và thầy có thể giúp em giải luon bây giờ ko ạ

  Phản hồi

 15. thưa thầy thầy giải hộ em với
  cho p = 7+ 7^2 + 7^3 + …..+ 7^2016
  chứng minh rằng p chia hết cho 20^2

  Phản hồi

 16. Posted by nguyenngoc on 03/01/2016 at 14:07

  thầy giải hộ em với: Tìm n biết rằng n^3 -n^2 +2n +7 chia hết cho n^2 +1

  Phản hồi

 17. thầy giúp em bài này nha:cho A=(-7)+(-7)2+……..+(-7)2012+(-7)2013.Tinh tong A va chung minh rang A chia het cho 43

  Phản hồi

 18. Posted by 2742002 on 20/03/2016 at 09:12

  tìm số nguyên n để n^2-6n+23 chia hết 25

  Phản hồi

 19. Posted by Long Lê on 31/03/2016 at 10:24

  thầy giúp em bài này :
  1/1251+1/1252+…+1/1500>1/6
  Cảm onư thầy nhìu

  Phản hồi

 20. Posted by chinh on 05/04/2016 at 19:29

  Chứng minh 4^2014 + 4^2015 + 4^2016 chia hết cho 84

  Phản hồi

 21. Posted by Nguyễn Yến Ngọc on 11/04/2016 at 19:34

  Thầy giúp em giải bài này
  CMR:S=16 mũ 5 = 2 mũ 15 chia hết cho 33

  Phản hồi

 22. Posted by hanh on 12/04/2016 at 12:23

  nho thay giai ho em bai nay :cho n la so tu nhien cmr 9*10^n+18 chia het cho 27

  Phản hồi

 23. thưa thầy , thầy giải hộ em với
  Cho A=1/11+1/12+….1/40 chứng minh A kho phải số tự nhiên

  Phản hồi

 24. Posted by trần quang diệu on 19/06/2016 at 09:55

  thầy ơi thầy giải giúp em bài này với ạ
  tìm các số N nguyên dương để
  a ) (n^3 – 3) chia hết cho (n-3)
  b) (n^5+1) chia hết cho (n^3+1)

  Phản hồi

 25. Posted by khoa on 18/07/2016 at 11:24

  chứng minh 1*2*3*4*5*6*7*…*10
  chia hết cho 2 mũ 8

  Phản hồi

 26. Posted by lại văn tuấn on 20/07/2016 at 13:43

  thầy giúp em giải bài này chứng minh rằng (ba số tự nhiên a + ba số tự nhiên b) chia hết cho 37

  Phản hồi

 27. Posted by MinhQuan on 05/08/2016 at 09:56

  thầy ơi giúp e bài này
  Chứng Minh: 6n+333…3(n chữ số 3) chia hết cho 9

  Phản hồi

 28. Giúp e với ạ:Chứng minh rằng nếu a^5 chia hết cho 5 thì a chia het cho 5
  CMR Nếu a,b là các số tự nhiên ,a^5+b^5 chia het cho 5 thì a+b chia hết cho 5

  Phản hồi

 29. thay oi cm jup em: n chia het cho 4 va 6 thi n chia het cho 12

  Phản hồi

 30. cm júp em : n chia hết cho 4 và 6 thì n chia hết cho 12

  Phản hồi

 31. Posted by Trapped Soul on 15/10/2016 at 15:49

  thay giup em bai nay 3+3mu3+3mu5+…+3mu1991

  Phản hồi

 32. Thầy giúp em bài này với ạ: Chứng minh B chia hết cho 10 biết B= 3^2016+8^2018

  Phản hồi

 33. thầy ơi giúp em bài này .bài 1 tính;6 mũ 2 nhân 3 cộng 2 nhân 5 mũ 2

  Phản hồi

 34. Cho S = 5+5^2+5^3+5^4+…+5^96
  chung minh s chia het cho 126
  tim chu so tan cung cua s

  Phản hồi

 35. Posted by addd on 19/11/2016 at 18:34

  thầy giúp em bài này nha
  tính:
  S=2+2^2+2^3+….+2^100 và chia hết cho 4

  Phản hồi

 36. Posted by nguyễn như thịnh on 23/11/2016 at 19:41

  chứng tỏ A=n^2+n+1 không chia hết cho 15 với moị số tự nhiên n

  Phản hồi

 37. Posted by addd on 30/11/2016 at 09:19

  thầy ơi giúp em bài này nha
  tìm tất cả số tự nhiên n để 3n+13 chia hết cho n+1

  Phản hồi

 38. Posted by Gia Lâm on 30/11/2016 at 20:15

  Thầy ơi cho em hỏi bài này: biết x^2+y^2+z^2+t^2 chia het cho 12.CMR: x^4+y^4+z^4+t^4 chia hết cho 12

  Phản hồi

 39. Giải giúp e bài nay vs ạ
  Chứng minh rằng mỗi phép chia các số tự nhiên có không quá 1 thương

  Phản hồi

 40. Posted by minh on 26/01/2017 at 08:37

  bài: 3+3^3+3^5+…+3^1991 chia hết cho 13;41 làm thế nào vậy thầy?

  Phản hồi

 41. Posted by Đặng Văn Nhân on 09/04/2017 at 13:55

  Xin thầy giúp em bài này
  A=3^x+1+3^x+2+3^x+3+…+3^x+100
  C/m:A chia hết cho 120

  Phản hồi

 42. Posted by lếáu@ on 07/05/2017 at 08:16

  thầy giúp em bài này ạ.Chứng minh rằng ,nếu 9x+6y chia hết cho 17 thì 2x+3y cũng chia hết cho 17

  Phản hồi

  • Ta có : 9x+5y = 17x – 8x + 17y – 12y = 17(x+y) – 4(2x+3y)
   Nếu 9x+6y chia hết cho 17 thì 4(2x+3y) chia hết cho 17.
   hay : 2x+3y chia hết cho 17
   vậy : nếu 9x+6y chia hết cho 17 thì 2x+3y cũng chia hết cho 17.
   ———————————————————–
   lưu ý : tính chất chia hết của hiệu.

   Phản hồi

 43. Posted by lếáu@ on 07/05/2017 at 08:19

  em xin trân thành cảm ơn thầy.

  Phản hồi

 44. Posted by lếáu@ on 07/05/2017 at 08:44

  Vậy nếu đầu bài đổi 6y thành 5y thì làm thế nào ạ

  Phản hồi

 45. Posted by Lê Phương Linh on 02/08/2017 at 20:09

  Thầy giảng hộ em bài này ạ
  CMR:4+2^2+2^3+2^4+…+2^2014 chia hết cho 1024

  Phản hồi

 46. Posted by Thủy Tiên ròm on 26/09/2017 at 19:21

  Bài rất có ích , em hỏi nhé 1+3+3^2+3^3+3^4+……+3^38+3^39 chia hết cho 40

  Phản hồi

  • Posted by ngoc tuyến on 21/10/2017 at 07:19

   Bài viết rất hữu ích ạ ,thầy giải giúp e bài này ạ
   A=2+2^2+2^3+2^5+2^7+…+2^27+2^29
   Chứng minh A chia hết cho 273

   Phản hồi

 47. thầy : 2n+1chia hết cho 16-3n

  Phản hồi

 48. nhanh nhé thầy em cảm ơn

  Phản hồi

 49. mong thầy làm giúp

  Phản hồi

 50. Posted by Tâm Huỳnh on 31/10/2017 at 19:36

  3^21-9^9 chia hết cho 13 ( hiển thị dấu chia hết)

  Phản hồi

 51. Posted by hoai thao on 23/11/2017 at 17:50

  3+3^2+3^3+….+3^198 chia het cho13

  Phản hồi

 52. Posted by Lâm uyển on 01/01/2018 at 21:48

  thầy giải giúp em
  c/m x^3+17*x chia hết cho 6 với mọi x

  Phản hồi

 53. Posted by DÂN on 08/01/2018 at 18:40

  thầy ơi giúp em giải bài này với : chứng minh 1411-1 chia hết cho 10
  ^

  Phản hồi

 54. Posted by Thắng on 29/03/2018 at 21:30

  giúp e câu này thầy ơi !! Với n chẵn 20^n+16^n-3^n-1 chia hết cho 323

  Phản hồi

 55. Posted by Uyen Phuong on 04/04/2018 at 22:32

  Dạ cho em hỏi nếu phải giải thích thì số 8 ở đâu ra ạ?

  Phản hồi

 56. 75xy(x^2-y^2)chia hết cho 45

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: