Chuyên đề tập hợp số tự nhiên lớp 6

Chuyên đề tập hợp số tự nhiên

–o0o–

Các Định nghĩa :

Tập hợp các chữ số tự nhiên : A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} gồm 10 phần tử.

Tập hợp các số tự nhiên : N = {0, 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

Tập hợp các số tự nhiên khác không: N* = { 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }


Bài toán 1 : Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 và không vượt quá 10 bằng hai cách.

Giải.

+ Cách liệt kê : A = {6; 7; 8; 9; 10}

+ Cách tính chất đặc trưng : A = {x ϵ N | 5 < x ≤ 10 }

Bài toán 2 : Viết tập hợp A các số tự nhiên chẳn lớn hơn hoặc bằng 10 và nhỏ hơn 2016 bằng hai cách ? tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?

Giải.

+ Cách liệt kê : A = {10; 12; 14; …; 2014 }

+ Cách tính chất đặc trưng : A = {x ϵ N | 10 ≤  x  ≤  2014 }

Số phần tử tập hợp A có : (2014 – 10) : 2 + 1 = 1003 phần tử.

Lưu ý : qui tắc điếm “bài toán trồng cây”

+ khi hai đầu mút đoạn AB có trồng cây : số cây phải trồng = (khoảng cách  AB – khoảng cách 2 cây liên tiếp) : 2 + 1.

+ khi chỉ có một đầu mút đoạn AB có trồng cây : số cây phải trồng = (khoảng cách  AB – khoảng cách 2 cây liên tiếp) : 2.

+ khi cả hai đầu mút đoạn AB không trồng cây : số cây phải trồng = (khoảng cách  AB – khoảng cách 2 cây liên tiếp) : 2  – 1 .

Bài toán 3 : Cho tập hợp C các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4

  1. Viết tập hợp C.
  2. Tìm tất cả tập con của C.

Giải.

tập hợp  : C = {40; 31; 13; 22}

tập con của C : {Ø}, {40}, { 31}, {13}, {22}, {40; 31}, {40; 13}, {40; 22}, {31; 13}, {31; 22} , {13; 22}, {40; 31; 13}, {40; 31;  22}, {40; 13; 22}, {31; 13; 22}, {40; 31; 13; 22}

Bài toán 4 : Cho các tập hợp : A = {x ϵ N* | x ≤  6} B = {x ϵ N | 3 < x ≤ 10 }

  1. a) Viết tập hợp A, B dưới dạng liệt kê.
  2. b) Tính tập hợp C = A ∩ B và D = A ∪  B

Giải.

a) A = {1; 2; 3; 4; 5}

B = {4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}

b) C = {4; 5}

D = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}

Advertisements

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: