Archive for the ‘Đại số 12’ Category

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

–o0o—

Định nghĩa :

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu :

x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = f(x).

lưu ý : đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu :

x ∈ D thì -x ∈ D và f(-x) = -f(x).

lưu ý : đồ thị của hàm số lẻ nhận góc tọa độ làm tâm đối xứng.

+ D là tập đối xứng có dạng : [-a; a] với a ∈ R. Tiếp tục đọc

Advertisements

Chuyên đề : khảo sát hàm số

Chuyên đề : khảo sát hàm số

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2011 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :

Xem chi tiết Chuyên đề : khảo sát hàm số link download.

Chuyên đề : SỐ PHỨC

Chuyên đề : SỐ PHỨC

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

chuyen de so phuc

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề : SỐ PHỨC .

Chuyên đề : TÍCH PHÂN

Chuyên đề : TÍCH PHÂN

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề : TÍCH PHÂN . link download.

Hàm số logarit – phương trình logarit – bat phương trình logarit

Hàm số logarit – phương trình logarit – bất phương trình logarit

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm : Hàm số logarit – phương trình logarit – bất phương trình logaritlink download

Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

–o0o–

Giải phương trình mũ : (tốt nghiệp phổ thông năm 2011)

Trích đề thi – đáp án môn toán tốt nghiệp phổ thông + đại học các năm : Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

link download

BÀI 8 : MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

 BÀI 8

MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

–o0o–

 Vị trí tương đối của hai đồ thị hàm số :

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (c) và y = g(x) có đồ thị (S)

Tọa độ giao điểm của (C) và (S) là nghiệm của hệ :

\begin{cases} y=f(x) \\ y=g(x)\end{cases} (a)

Phương trình hoành độ giao điểm của (c) và (s) :

f(x) = g(x) (*)

  • Phương trình (*) có nghiệm đơn <=> (c) và (s) cắt nhau tại điểm đó.
  • Phương trình (*) có nghiệm kép <=> (c) và (s) tiếp xúc nhau tại điểm đó.
  • Phương trình (*) vô nghiệm <=> (c) và (s) không cắt nhau tại điểm đó.

Tiếp tục đọc