Archive for the ‘Đại Số 6’ Category

Phương pháp giải Toán đố phân số lớp 6 học kì 2

Phương pháp giải Toán đố phân số lớp 6 học kì 2

–o0o–

Kiến thức :

+ A = n/m B     Ta hiểu : A chiếm n phần – B chiếm m phần.

+ Giá trị 1 phần = tổng giá trị : tổng số phần.

+ Giá trị đại lượng = Giá trị 1 phần . số phần. Tiếp tục đọc

Advertisements

Thực hiện các phép tính trên tập số nguyên lớp 6

Thực hiện các phép tính trên tập số nguyên

–o0o–

Bài 1 :

  1. a) 516 – [ (54 – 22 . 7) : 13 + 34 . 5]         b) 15 + │14 + (–18) │ + (–9)

Giải. Tiếp tục đọc

Hướng dẫn ôn tập đại số lớp 6 học kỳ 1 DẠNG TÌM X

Ôn tập đại số lớp 6 hoc kỳ 1

Dạng tìm x.

phương pháp giải :

Qui tắc chuyển vế :

  • Qui tắc cộng :  a + x = b => x = b – a hoặc x – a = b => x = b + a
  • Qui tắc nhân :  a . x = b => x = b / a hoặc x : a = b => x = b . a


 

BÀI 1: tìm số tự nhiên x, biết :

a)      (x – 35 ) – 120 = 0 Tiếp tục đọc

Đề thi môn toán lớp 6 học kì 1 (huong dan giai chi tiet)

Đề thi  kiểm tra học kì 1

môn toán lớp 6

Tiếp tục đọc

Phương pháp tính tổng dãy số có a phần tử các phân số có dạng n/a.(a+n)

Phương tính tổng dãy số phân số

Chứng minh công thức :

\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n} =\frac{n}{a(a+n)}

ta có :

\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n} = \frac{a+n}{a(a+n)}-\frac{a}{a(a+n)}

=\frac{a+n-a}{a(a+n)}

=\frac{n}{a(a+n)} -> đpcm.

 Ứng dựng tính tổng : Tiếp tục đọc

Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có lời giải chi tiết)

DẠNG TOÁN ĐỐ CHO PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ? Tiếp tục đọc

Bài 10+11+12 : Phép nhân – phép chia phân số

Bài 10+11+12

Phép nhân – phép chia phân số

–o0o–

1. Phép nhân phân số :

\frac{a}{b} .\frac{c}{d} =\frac{a.c}{b.d} Tiếp tục đọc