Archive for the ‘Đại Số 6’ Category

BÀI 7+8+9 : phép cộng – phép trừ phân số

BÀI 7+8+9

phép cộng – phép trừ phân số

–o0o–

1. phép cộng

 Cộng hai phân số cùng mẫu :

\frac{a}{m} +\frac{b}{m} =\frac{a+b}{m}

Cộng hai phân số không cùng mẫu : Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 4+5 rút gọn phân số – quy đồng phân số – so sánh phân số

Bài 4+5

rút gọn phân số – quy đồng phân số

so sánh phân số

–o0o–

1. rút gọn phân số :

quy tắc : Muốn rút gọn phân số, ta chia tử và mẫu cho UC(tử số, mẫu số).

phân số tối giản là phân số mà tử sốvà mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1. Tiếp tục đọc

BÀI 1+2+3 : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ – Tính chất cơ bản của phân số

BÀI 1

KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

phân số bằng nhau

Tính chất cơ bản của phân số

–o0o–

1. Định nghĩa :

phân số có dạng : \frac{a}{b} với a, b thuộc Z, b ≠ 0. Trong đó a gọi là tử số, b gọi là mẫu số. Tiếp tục đọc

Bài 15+16+17 : Phân tích một số thừa số nguyên tố ƯỚC CHUNG – BÔI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT– BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 15+16+17

Phân tích một số thừa số nguyên tố

ƯỚC CHUNG – BÔI CHUNG

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT– BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

–o0o–

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố :

Phân tích một số tự nhiên lớn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các thừa số nguyên tố. Tiếp tục đọc

Bài 13+14 : ƯỚC và BỘI – SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ

Bài 13+14

ƯỚC và BỘI – SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ

–o0o–

1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a. Tiếp tục đọc

BÀI 10+11+12 : Tính chất chia hết của một tổng . Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

BÀI 10+11+12

Tính chất chia hết của một tổng

Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

–o0o–

 1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho :

a= k . b Tiếp tục đọc

bài 7+8+9 : Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

bài 7+8+9

Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân và chia hai lũy thừa cùng cơ số

–o0o–

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên :

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

 an = a . a . … . a ( n ≠ 0) Tiếp tục đọc