Archive for the ‘Hình Học 11’ Category

ÔN TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 HỌC KỲ II.

ÔN TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 HỌC KỲ II.

–o0o–

BÀI 1 :

Cho tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. SA vuông góc (SBCD), SA = AB = a.

a)      Chứng minh BC vuông góc (SAB). Tiếp tục đọc

Advertisements

BÀI 3+4+5 : PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC – PHÉP QUAY – PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.

BÀI 3+4

PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC – PHÉP QUAY – PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.

–o0o–

1. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC :

Định nghĩa :

Phép đối xứng qua đường thẳng a là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng a. Tiếp tục đọc

BÀI 1 + 2 : PHÉP BIẾN HÌNH – PHÉP TỊNH TIẾN

BÀI 1 + 2

PHÉP BIẾN HÌNH – PHÉP TỊNH TIẾN

–o0o–

1. Định nghĩa : PHÉP BIẾN HÌNH

Quy tắc tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Tiếp tục đọc