Archive for the ‘hình học 6’ Category

Kiến thức lý thuyết hình học lớp 6 học kì 1

lý thuyết tóm tắt hình học lớp 6 học kì 1

–o0o–

kien thuc hinh hoc lop 6 hoc ky 1

Advertisements

Tổng ôn lý thuyết – bài tập hình học lớp 6 học kỳ 2 năm 2015-2016

Tổng ôn lý thuyết:

goc - tia nam giua hai tia - tia phan giac cua goc

bài toán hình học thi học kỳ 2 Q10 tp.HCM năm 2014 – 2015 :

Tiếp tục đọc

Đề thi môn toán lớp 6 học kì 1 (huong dan giai chi tiet)

Đề thi  kiểm tra học kì 1

môn toán lớp 6

Tiếp tục đọc

Chuyên đề hình học lớp 6 : đoạn thẳng

Chuyên đề hình học lớp 6 đoạn thẳng

–o0o–

A. Tóm tắt lý thuyết :

hinh hoc lop 6 doan thang hk 1 1> Điểm M nằm giữa A và B : Trên tia Ox ta có các độ dài : OA = a; OB = b

  • Nếu a = b thì A trùng B.
  • Nếu a < b thì A nằm giữa O và B.
  • Nếu a > b thì B nằm giữa O và A.

 Điểm M nằm giữa A và B ta được  :  AM + MB = AB

2> Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB : Tiếp tục đọc

ôn tập hình học lớp 6 học kỳ II

 ôn tập hình học lớp 6 học kỳ II

Bài 1 : 

Trên cùng nủa mặt phẳng bờ chứa tia OA , vẽ tia OC và OD sao cho \widehat{AOC} =550; \widehat{AOD} =1150. Tiếp tục đọc

BÀI 4+5+6 : điều kiện Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy – vẽ góc cho biết số đo – Tia phân giác của một góc

BÀI 4 + 5 + 6

điều kiện Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

vẽ góc cho biết số đo.

Tia phân giác của một góc.

–o0o–

1. điều kiện Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy :

Nếu Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy khi : \widehat{xOz}+\widehat{zOy} =\widehat{xOy}

Nếu \widehat{xOz}+\widehat{zOy} =\widehat{xOy} khi : Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy Tiếp tục đọc

Bài 1+2+3 : nữa mặt phẳng – GÓC – số đo góc

Bài 1+ 2+3

nữa mặt phẳng – GÓC – số đo góc

–o0o–

1. nữa mặt phẳng :

Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.

Tia nằm giữa hai tia :

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy khi Oz cắt đoạn MN tại một điểm nằm giữa M và N. Tiếp tục đọc