Archive for the ‘Hình Học 7’ Category

Hướng dẫn giải ôn tập hình học lớp 7 học kỳ 2 (Dạng chứng minh thẳng hàng cùng tính chất) )

Hướng dẫn giải ôn tập hình học lớp 7 học kỳ 2

(Dạng chứng minh thẳng hàng cùng tính chất)

bài toán :( hình học đề tham khảo trường THCS Nguyễn Tri Phương)

de cuong on tap hinh hoc lop 7 truong thcs Nguyen Tri Phuong nam 2015 - 2016Gợi ý : Tiếp tục đọc

Hướng dẫn giải ôn tập hình học lớp 7 học kỳ 2

Đề cương ôn tập hình học lớp 7 học kỳ 2

–o0o–

Bài 1 : Cho Δ ABC vuông tại A. Vẽ phân giác BD (D ∈ AC). Kẻ AM ⊥ BD, AM cắt BC ở E.
a)    Tính độ dài đoạn AB biết BC = 10 cm; AC = 8 cm.
b)    Chứng minh ΔABE cân
c)    Chứng minh DC > AD Tiếp tục đọc

Chuyên đề bất đẳng thức hình học lớp 7

Chuyên đề bất đẳng thức hình học trong tam giác lớp 7

 

A. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

–o0o–

Định lí 1 :

Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Định lí 2 :

Trong một tam giác, cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Tiếp tục đọc

Phương pháp chứng minh : 3 điểm thẳng hàng lớp 7

Hướng dẫn Ôn tập có lời giải toán hình học lớp 7

–o0o–

Phương pháp chứng minh : 3 điểm thẳng hàng lớp 7

Bài 1 : Cho D ABC vuông tại B. Trên nữa mặt phẳng bờ BC không có điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx lấy M sao cho CM = AB. Chứng minh A, M và D là trung điểm của BC thẳng hàng. Tiếp tục đọc

Hướng dẫn Ôn tập có lời giải toán hình học lớp 7 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

Hướng dẫn Ôn tập có lời giải toán hình học lớp 7 học kỳ 1 năm 2015 – 2016

–o0o–

Phương pháp chứng minh hai góc – hai đoạn thẳng bằng nhau : ghép vào hai tam giác


Bài 1:  Cho 𝛥 ABC có 3 góc nhọn (AB < AC), M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.

a) Chứng minh 𝛥 ABM = 𝛥 CDM

b) Chứng minh AB // CD.

c) Vẽ AH, CK vuông góc với BD (K, H thuộc BD). Chứng minh BH = DK

Giải. Tiếp tục đọc

Phương pháp chứng minh 2 tam giác bằng nhau (góc- cạnh – góc)

Phương pháp chứng minh 2 tam giác bằng nhau (góc – cạnh – góc)

Bài 1 : Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm AC. Từ A vẽ đường thẳng song song BC cắt BD tại E. trên cạnh BC lấy M, đường thẳng DM cắt AE tại N  Chứng minh :

  1. AE = BC.
  2. D là trung điểm MN.
  3.  AB // EC

Tiếp tục đọc

Phương pháp chứng minh 2 tam giác bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)

Phương pháp chứng minh 2 tam giác bằng nhau (cạnh – góc – cạnh)

BÀI 1 : Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm N sao cho MN = MA. chứng minh : c) AC = BN. b)  AB // NC

giải. Tiếp tục đọc