Archive for the ‘Lớp 10’ Category

Phương pháp giải toán hình học trên tọa độ Oxy lớp 10 kh 1

Phương pháp giải toán hình học trên tọa độ Oxy lớp 10 kh 1

–o0o–

Bài toán 1 : Cho tam giác ABC có A(1; 5), B (-3;1) và C(5;1)

a) Tính chu vi, tam giác ABC là tam giác gì ?

b) Tính diện tích và bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC. Tiếp tục đọc

Advertisements

Phương pháp giải phương trình chứa căn bậc hai dạng cơ bản lớp 10 HK 1

Phương pháp giải phương trình chứa căn bậc hai dạng cơ bản lớp 10 HK 1.

–o0o–

A. Định nghĩa :

y = \sqrt{A}    Đk : A ≥ 0.

B. Dạng phương trình chứa căn bậc hai cơ bản : \sqrt{A}= k  ( k ≥ 0)

 Phương pháp giải :

Bước 1 : Điều kiện : A ≥ 0

Bước 2  : \sqrt{A}=  k ⇔ A = k2  ( k ≥ 0)

Ví dụ : giải phương trình chứa căn bậc hai

\sqrt{x+1}+2x=2(x+1)  (1)

Đk : x+1 ≥  0 ⇔ x  ≥  -1 Tiếp tục đọc

Phương pháp giải phương trình chứa dấu trị tuyệt đối dạng cơ bản lớp 10 HK 1

Phương pháp giải phương trình trị tuyệt đối dạng cơ bản lớp 10 HK 1.

–o0o–

Định nghĩa : trị tuyệt đối  của x : |x|

  • Nếu x > 0 thì : |x| = x
  • Nếu x = 0 thì : |x| = 0
  • Nếu x < 0 thì : |x| = -x

A. Dạng phương trình trị tuyệt đối cơ bản : |A| = k ( hằng số)

Tiếp tục đọc

Phương pháp tìm tập giá trị của hàm số lớp 10 (khái niệm)

Phương pháp tìm tập giá trị của hàm số lớp 10

–o0o–

Phương pháp :

  • Bước 1 : tìm TXĐ : D
  • Bước 2 : Dựa vào biểu thức y = f(x), đưa giá trị của hàm số y về dạng : a ≤ y ≤ b
  • Bước 3 : kết luận tập giá trị của hàm số y = f(x) là : T = [a; b].

Một số bài tập cơ bản :

Bài 1 : tìm tập giá trị của hàm số y = f(x) = 2x + 1 Tiếp tục đọc

Đề kiểm tra môn toán lớp 10 thi giữa học kì 1

Trần Thanh Phong : "Vận động - Tồn tại"

Đề kiểm tra giữa học kì 1

môn toán lớp 10

thời gian 90 phút

de kiem tra mon toan lop 10 giua hoc ki 1

View original post

Chuyên đề vec to (giải bài tập mẫu cơ bản nhất)

Chuyên đề véc tơ . xem chi tiết .

Phiên bản mới cập nhật trong thời gian sớm nhất. mong sự góp ý các bạn.

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c lớp 10 . Xem chi tiết.