Archive for the ‘Lớp 10’ Category

Phương pháp tìm tập giá trị của hàm số lớp 10 (khái niệm)

Phương pháp tìm tập giá trị của hàm số lớp 10

–o0o–

Phương pháp :

  • Bước 1 : tìm TXĐ : D
  • Bước 2 : Dựa vào biểu thức y = f(x), đưa giá trị của hàm số y về dạng : a ≤ y ≤ b
  • Bước 3 : kết luận tập giá trị của hàm số y = f(x) là : T = [a; b].

Một số bài tập cơ bản :

Bài 1 : tìm tập giá trị của hàm số y = f(x) = 2x + 1 Tiếp tục đọc

Advertisements

Đề kiểm tra môn toán lớp 10 thi giữa học kì 1

Trần Thanh Phong : "Vận động - Tồn tại"

Đề kiểm tra giữa học kì 1

môn toán lớp 10

thời gian 90 phút

de kiem tra mon toan lop 10 giua hoc ki 1

View original post

Chuyên đề vec to (giải bài tập mẫu cơ bản nhất)

Chuyên đề véc tơ . xem chi tiết .

Phiên bản mới cập nhật trong thời gian sớm nhất. mong sự góp ý các bạn.

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c

Chuyên đề khảo sát hàm số bậc hai y = ax^2 + bx +c lớp 10 . Xem chi tiết.

Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

–o0o–

Định nghĩa :

Cho hàm số y = f(x) xác định trên D.

  • khi giá trị của biến x tăng (giảm) trên D mà giá trị của hàm số tương ứng tăng (giảm). ta gọi Hàm số  đồng biến trên D.
  • khi giá trị của biến x tăng (giảm) trên D mà giá trị của hàm số tương ứng giảm (tăng). ta gọi Hàm số nghịch biến trên D.

Tiếp tục đọc

Phương pháp tìm tập xác định của hàm số

Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

–o0o–

Cho hàm số y = f(x). Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) là tìm điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa. các dạng thường gặp :

  • \sqrt{A}    Đk : A ≥ 0.
  • \frac{A}{B}    Đk : B ≠ 0.
  • \frac{A}{\sqrt{B}}     Đk : B > 0.

Tiếp tục đọc

chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án đại học khối A – A1 năm 2012 : Tiếp tục đọc