Archive for the ‘Lớp 12’ Category

Đề thi – đáp án môn toán THPT quốc gia năm 2015 – 2016

Đề thi môn toán tốt THPT quốc gia năm 2015

de thi mon toan THPT quoc gia nam 2015Đáp án môn toán THPT quốc gia năm 2015

 

Advertisements

Chuyên đề : khảo sát hàm số

Chuyên đề : khảo sát hàm số

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2011 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :

Xem chi tiết Chuyên đề : khảo sát hàm số link download.

Phương pháp tọa độ không gian hình học 12

Chuyên đề Phương pháp tọa độ không gian

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Phương pháp tọa độ không gian hình học 12

Đề thi – đáp án đại học khối A – A1  năm 2012 :

Phương pháp tọa độ không gian

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề :phương pháp tọa độ không gian

link download.

 

Chuyên đề : SỐ PHỨC

Chuyên đề : SỐ PHỨC

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

chuyen de so phuc

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề : SỐ PHỨC .

Chuyên đề : TÍCH PHÂN

Chuyên đề : TÍCH PHÂN

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề : TÍCH PHÂN . link download.

Hàm số logarit – phương trình logarit – bat phương trình logarit

Hàm số logarit – phương trình logarit – bất phương trình logarit

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm : Hàm số logarit – phương trình logarit – bất phương trình logaritlink download

Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

–o0o–

Giải phương trình mũ : (tốt nghiệp phổ thông năm 2011)

Trích đề thi – đáp án môn toán tốt nghiệp phổ thông + đại học các năm : Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

link download