Archive for the ‘Lớp 7’ Category

Bài 9 : Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 9

Tính chất ba đường cao của tam giác

–o0o–

Định nghĩa :

Trong tam giác, đoạn thẳng kẻ vuông góc từ đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao.

Định lí :

Ba đường cao của tam giác cùng đi qua một điểm. điểm này gọi là trực tâm. Đọc tiếp

Bài 7 – 8 : Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 7 – 8

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

–o0o–

I . ĐƯờNG TRUNG TRựC CủA ĐOạN THẳNG

 Định nghĩa :

đường trung trực của đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó.

Định lí thuận :

Điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng thì cách đều hai đầu mút của đoạn thẳng đó. Đọc tiếp

BÀI 5 – 6 : Tính chất đường phân giác của tam giác

BÀI 5 – 6

Tính chất đường phân giác của tam giác

–o0o–

Định nghĩa :

tia phân giác của góc \widehat{ xOy } là tia Ot nằm chính giữa hai tia Ox và Oy.

Ta có : \widehat{xOt} =\widehat{tOy} =\frac{\widehat{ xOy }}{2}

Định lí thuận  tia phân giác của góc :

Điểm nằm trên tia phân giác của góc thì cách đều hai cạnh của góc đó. Đọc tiếp

Bài 3 – 4 : biểu đồ – số trung bình cộng – mốt của dấu hiệu

Bài 3 – 4

biểu đồ – số trung bình cộng – mốt của dấu hiệu

–o0o–

biểu đồ :

là hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu và tần số. Đọc tiếp

Bài 2 : Bảng “tần số” của các giá trị khác nhau.

Bài 2

Bảng “tần số” của các giá trị khác nhau.

–o0o–

Bảng “tần số” có dạng :

giá trị (X) tần số (n)
X1 n1
X2 n2

Trong đó : Đọc tiếp

Bài 1 : thu thập số liệu thông kê, tần số

Bài 1

thu thập số liệu thông kê, tần số

–o0o–

Khái niệm :

  –  dấu hiệu điều tra là một vấn đề hay hiện tượng mà người quan tâm tìm hiểu.

– số liệu thông kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu điều tra. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. Đọc tiếp

ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì 1

ÔN tập toán hình học lớp 7 học kì 1

BÀI 1 :

 Cho tam giác ABC. M là trung điểm AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho BM = MD.

1.      Chứng minh : 𝛥ABM =  𝛥CDM.

2.      Chứng minh : AB // CD

3.      3. Trên DC kéo dài lấy điểm N sao cho CD  =CN (C ≠  N) chứng minh : BN  // AC. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 297 other followers