Archive for the ‘Lớp 2’ Category

hướng dẫn giải toán lớp 2 nâng cao

Toán lớp 2 nâng cao
–o0o–

kiến thức :

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau : link.

Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị : link.


bài toán 1 :

Có 17 lit dầu rót đều vào 5 cái can thì còn lại 2 lít dầu . Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu. Tiếp tục đọc

Advertisements

Giải toán đố lớp 2 có lời văn Dạng tìm mỗi đơn vị

Dạng toán đố tìm mỗi đơn vị

–o0o–

Phương pháp giải : 3 dòng

  1. Dòng thứ nhất : lời giải [bài toán hỏi gì đặt lời giải cái đó.]

  2. Dòng thứ hai : đặt phép tính.

  3. Dòng thứ ba : đáp số :

Bài giải 1 :

có 15 lit dầu rót đều vào 5 cái can. Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu.

toan lop 2 dang tim moi don vi

giải.

Số lít dầu mỗi can đựng là :

15 : 5 = 3 (lít)

Đáp số : 3 lít dầu.

Bài giải 2 :

Có 27 bút chì màu chia đều cho 3 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy bút chì màu ?

Giải.

toan do co loi van lop 2 dang tim moi don vi

Số bút chì màu của mỗi nhóm là :

27 : 3 = 9 (bút chì )

Đáp số : 9 bút chì màu.

Giải toán có lời lớp 2 dạng hơn – kém nhau

Dạng toán đố hơn – kém nhau.

–o0o–

Phương pháp giải : dùng sơ đồ đoạn thẳng.

Bài toán 1 :

Bạn An cao 116 cm, Bạn Bình cao 125 cm. Hỏi Bạn Bình cao hơn bạn An bao nhiêu cm ?

toan lop 2 dang hon - kem nhau Tiếp tục đọc