Archive for the ‘Lop 4’ Category

Dạng toán tổng – hiệu lớp 4

Phương pháp giải toán lớp 4

Dạng toán tổng – hiệu của hai số

Ta có :

Bài tập SGK trang 47 : Tiếp tục đọc

Advertisements

Hướng dẫn giải toán lớp 4 dạng HIỆU – TỈ

Dạng toán hiệu – tỉ (phân số)

–o0o–

kiến thức :

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ (cơ bản) : link.

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán tổng – tỉ (cơ bản) : link.

Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản : Tiếp tục đọc