Posts Tagged ‘bai tap toan do dang phan so’

Phương pháp giải Toán đố phân số lớp 6 học kì 2

Phương pháp giải Toán đố phân số lớp 6 học kì 2

–o0o–

Kiến thức :

+ A = n/m B     Ta hiểu : A chiếm n phần – B chiếm m phần.

+ Giá trị 1 phần = tổng giá trị : tổng số phần.

+ Giá trị đại lượng = Giá trị 1 phần . số phần. Tiếp tục đọc

Advertisements

Dạng toán đố phân số chỉ số phần của một giá trị

Dạng toán đố phân số chỉ số phần của một giá trị

–o0o–

Bài 1 : Bạn An có quyển vở 100 trang. An đã viết hết 3/5  số trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết ? Tiếp tục đọc

Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có lời giải chi tiết)

DẠNG TOÁN ĐỐ CHO PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ? Tiếp tục đọc

BÀI 8 : MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

 BÀI 8

MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP VỀ ĐỒ THỊ

–o0o–

 Vị trí tương đối của hai đồ thị hàm số :

Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (c) và y = g(x) có đồ thị (S)

Tọa độ giao điểm của (C) và (S) là nghiệm của hệ :

\begin{cases} y=f(x) \\ y=g(x)\end{cases} (a)

Phương trình hoành độ giao điểm của (c) và (s) :

f(x) = g(x) (*)

  • Phương trình (*) có nghiệm đơn <=> (c) và (s) cắt nhau tại điểm đó.
  • Phương trình (*) có nghiệm kép <=> (c) và (s) tiếp xúc nhau tại điểm đó.
  • Phương trình (*) vô nghiệm <=> (c) và (s) không cắt nhau tại điểm đó.

Tiếp tục đọc