Posts Tagged ‘Dạng toán tổng – hiệu của hai số’

Dạng toán tổng – hiệu lớp 4

Phương pháp giải toán lớp 4

Dạng toán tổng – hiệu của hai số

Ta có :

Bài tập SGK trang 47 : Tiếp tục đọc

Advertisements