Posts Tagged ‘gia su toan lop 6’

Kiến thức lý thuyết hình học lớp 6 học kì 1

lý thuyết tóm tắt hình học lớp 6 học kì 1

–o0o–

kien thuc hinh hoc lop 6 hoc ky 1

Advertisements

Chuyên đề hình học lớp 6 : đoạn thẳng

Chuyên đề hình học lớp 6 đoạn thẳng

–o0o–

A. Tóm tắt lý thuyết :

hinh hoc lop 6 doan thang hk 1 1> Điểm M nằm giữa A và B : Trên tia Ox ta có các độ dài : OA = a; OB = b

  • Nếu a = b thì A trùng B.
  • Nếu a < b thì A nằm giữa O và B.
  • Nếu a > b thì B nằm giữa O và A.

 Điểm M nằm giữa A và B ta được  :  AM + MB = AB

2> Điểm N trung điểm của đoạn thẳng AB : Tiếp tục đọc

Phương pháp tính tổng dãy số có a phần tử các phân số có dạng n/a.(a+n)

Phương tính tổng dãy số phân số

Chứng minh công thức :

\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n} =\frac{n}{a(a+n)}

ta có :

\frac{1}{a}-\frac{1}{a+n} = \frac{a+n}{a(a+n)}-\frac{a}{a(a+n)}

=\frac{a+n-a}{a(a+n)}

=\frac{n}{a(a+n)} -> đpcm.

 Ứng dựng tính tổng : Tiếp tục đọc

Bài tập toán đố dạng phân số lớp 6 hk 2 (có lời giải chi tiết)

DẠNG TOÁN ĐỐ CHO PHÂN SỐ

Bài 1 :

Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng 5/14 tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng 2/3 số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ? Tiếp tục đọc

Đề kiểm tra thi học kì 1 môn toán lớp 6

Đề thi học kì 1

môn toán

lớp 6

de thi mon toan lop 6 hoc ki 1

Phương pháp chứng minh chia hết của số tự nhiên

Chia hết của số tự nhiên

–o0o–

Dạng 0 : cơ bản.

Chứng minh : A= 220.24+220 chia hết cho 17.

A = 220.(16+1)

A = 220.17

vậy A : chia hết cho 17 Tiếp tục đọc

Phương pháp so sánh hai số mũ (lớp 6)

chuyên đề so sánh hai số mũ.

–o0o–

Bài 1 : tính giá trị so sánh hai số mũ

so sánh : 23 và 32.

ta có : Tiếp tục đọc