Posts Tagged ‘gia sư toán tiêu học’

Giải bài tập toán hình học toán lớp 5 SGK / trang 166-167

Ôn tập toán hình học cuối năm toán lớp 5

on tap hinh hoc lop 5 SGK trang 166-167

bài 1 luyện tập chung SGK toán lớp 5 / trang 166 – 167

Tiếp tục đọc

Advertisements

Phương pháp giải – bài tập thực hành các dạng TỔNG – HIỆU – TỈ

Toán tiểu học phương pháp giải  dang TỔNG – HIỆU – TỈ

Bài tập thực hành : xem chi tiết.

Phụ huynh tải về , in cho các cháu làm bài tập.

Tham khảo : BÀI GIẢI CHI TIẾT – THẢO LUẬN.

  • Phương pháp giải dang TỔNG – HIỆU : link.
  • Phương pháp giải dang TỔNG – TỈ : link.
  • Phương pháp giải dang HIỆU – TỈ : link.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 dạng HIỆU – TỈ

Dạng toán hiệu – tỉ (phân số)

–o0o–

kiến thức :

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ (cơ bản) : link.

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán tổng – tỉ (cơ bản) : link.

Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản : Tiếp tục đọc

hướng dẫn giải toán lớp 4 dạng tổng – tỉ

Dạng toán tổng – tỉ (phân số)

–o0o–

Dạng toán tổng – tỉ cơ bản :

Tuổi Mẹ và An 36 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau :

so do so phan dang tong - ti lop 4

Tiếp tục đọc

hướng dẫn giải toán lớp 2 nâng cao

Toán lớp 2 nâng cao
–o0o–

kiến thức :

Phương pháp giải toán lớp 2 dạng hơn – kém nhau : link.

Phương pháp giải toán lớp 2 – dạng tìm mỗi đơn vị : link.


bài toán 1 :

Có 17 lit dầu rót đều vào 5 cái can thì còn lại 2 lít dầu . Hỏi mỗi can đựng mấy lít dầu. Tiếp tục đọc