Posts Tagged ‘hệ phương trình bậc nhất hai ẩn’

BÀI 5 – 6 : GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

BÀI 5 – 6

GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

–o0o–

Phương pháp :

Bước 1 : đặt ẩn và điều kiện cho ẩn.

Bước 2 : thiết lập các phương trình, bằng các mối liên hệ của đề bài.

Bước 3 : giải hệ. Tiếp tục đọc

Advertisements

BÀI 2 – 3 – 4 : Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – cách giải

BÀI 2 – 3 – 4

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – cách giải

–o0o–

Định nghĩa :

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng : \begin{cases}ax+by=c(1) \\ a'x+b'y=c' (2)\end{cases} Tiếp tục đọc

Bài 1 : Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1

Phương trình bậc nhất hai ẩn

–o0o–

Định nghĩa :

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng ax + by  = c (*).

 trong đó a, b, c là hằng số(a ≠ 0 hoặc b ≠ 0). Tiếp tục đọc