Posts Tagged ‘hình thoi’

Bài 11 : HÌNH THOI

Bài 11

HÌNH THOI

–o0o–

1. Định nghĩa :

hình thoi là Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

2. Tính chất : Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 300 other followers