Posts Tagged ‘phân số’

Bài 10+11+12 : Phép nhân – phép chia phân số

Bài 10+11+12

Phép nhân – phép chia phân số

–o0o–

1. Phép nhân phân số :

\frac{a}{b} .\frac{c}{d} =\frac{a.c}{b.d} Tiếp tục đọc

Advertisements

BÀI 7+8+9 : phép cộng – phép trừ phân số

BÀI 7+8+9

phép cộng – phép trừ phân số

–o0o–

1. phép cộng

 Cộng hai phân số cùng mẫu :

\frac{a}{m} +\frac{b}{m} =\frac{a+b}{m}

Cộng hai phân số không cùng mẫu : Tiếp tục đọc

Bài 4+5 rút gọn phân số – quy đồng phân số – so sánh phân số

Bài 4+5

rút gọn phân số – quy đồng phân số

so sánh phân số

–o0o–

1. rút gọn phân số :

quy tắc : Muốn rút gọn phân số, ta chia tử và mẫu cho UC(tử số, mẫu số).

phân số tối giản là phân số mà tử sốvà mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1. Tiếp tục đọc

BÀI 1+2+3 : KHÁI NIỆM PHÂN SỐ – Tính chất cơ bản của phân số

BÀI 1

KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

phân số bằng nhau

Tính chất cơ bản của phân số

–o0o–

1. Định nghĩa :

phân số có dạng : \frac{a}{b} với a, b thuộc Z, b ≠ 0. Trong đó a gọi là tử số, b gọi là mẫu số. Tiếp tục đọc