Posts Tagged ‘toán lớp 6’

BÀI 6+7+8+9+10 : ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

BÀI 6+7+8+9+10

ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

–o0o–

1. ĐOẠN THẲNG AB :

ĐOẠN THẲNG AB là hình gồm hai điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. ta gọi hai điểm A và B là hai mút.

2. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG :

Mỗi đoạn thẳng AB có một độ dài là khoảng cách từ hai đầu mút. độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0 và có đơn vị độ dài mm, cm , m, km, … Đọc tiếp

Bài 15+16+17 : Phân tích một số thừa số nguyên tố ƯỚC CHUNG – BÔI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT– BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 15+16+17

Phân tích một số thừa số nguyên tố

ƯỚC CHUNG – BÔI CHUNG

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT– BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

–o0o–

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố :

Phân tích một số tự nhiên lớn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các thừa số nguyên tố. Đọc tiếp

BÀI 10+11+12 : Tính chất chia hết của một tổng . Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

BÀI 10+11+12

Tính chất chia hết của một tổng

Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

–o0o–

 1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho :

a= k . b Đọc tiếp

Bài 5+6 : PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ – PHÉP CHA của số tự nhiên

Bài 5+6

PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ – PHÉP CHA của số tự nhiên

 –o0o–

PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN:

Tổng hai số tự nhiên a, b:

a + b = c   Đọc tiếp

bài 1+2+3+4 : Tập hợp – phần tử – tập con – Tập hợp số tự nhiên

bài 1 

Tập hợp – phần tử của Tập hợp

–o0o–

1. Định nghĩa :

Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử. Đọc tiếp

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 318 other followers