Posts Tagged ‘toán lớp 6’

BÀI 6+7+8+9+10 : ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

BÀI 6+7+8+9+10

ĐOẠN THẲNG – TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG

–o0o–

1. ĐOẠN THẲNG AB :

ĐOẠN THẲNG AB là hình gồm hai điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B. ta gọi hai điểm A và B là hai mút.

2. ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG :

Mỗi đoạn thẳng AB có một độ dài là khoảng cách từ hai đầu mút. độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0 và có đơn vị độ dài mm, cm , m, km, … Tiếp tục đọc

Advertisements

Bài 15+16+17 : Phân tích một số thừa số nguyên tố ƯỚC CHUNG – BÔI CHUNG ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT– BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

Bài 15+16+17

Phân tích một số thừa số nguyên tố

ƯỚC CHUNG – BÔI CHUNG

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT– BỘI CHUNG NHỎ NHẤT

–o0o–

1. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố :

Phân tích một số tự nhiên lớn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng tích các thừa số nguyên tố. Tiếp tục đọc

BÀI 10+11+12 : Tính chất chia hết của một tổng . Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

BÀI 10+11+12

Tính chất chia hết của một tổng

Dấu hiệu chia hết cho 2 – cho 5 – ch 3 – cho 9

–o0o–

 1. Định nghĩa :

Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho :

a= k . b Tiếp tục đọc

Bài 5+6 : PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ – PHÉP CHA của số tự nhiên

Bài 5+6

PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN – PHÉP TRỪ – PHÉP CHA của số tự nhiên

 –o0o–

PHÉP CỘNG – PHÉP NHÂN:

Tổng hai số tự nhiên a, b:

a + b = c   Tiếp tục đọc

bài 1+2+3+4 : Tập hợp – phần tử – tập con – Tập hợp số tự nhiên

bài 1 

Tập hợp – phần tử của Tập hợp

–o0o–

1. Định nghĩa :

Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử. Tiếp tục đọc