Posts Tagged ‘toán lớp 4’

Hướng dẫn giải toán lớp 4 dạng HIỆU – TỈ

Dạng toán hiệu – tỉ (phân số)

–o0o–

kiến thức :

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán hiệu – tỉ (cơ bản) : link.

phương pháp giải toán lớp 4 Dạng toán tổng – tỉ (cơ bản) : link.

Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản : Tiếp tục đọc

Advertisements

hướng dẫn giải toán lớp 4 dạng tổng – tỉ

Dạng toán tổng – tỉ (phân số)

–o0o–

Dạng toán tổng – tỉ cơ bản :

Tuổi Mẹ và An 36 tuổi. tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Giải.

Sơ đồ số phần bằng nhau :

so do so phan dang tong - ti lop 4

Tiếp tục đọc

BÀI 7 HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH VUÔNG

BÀI 7

HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH VUÔNG

 –o0o– Tiếp tục đọc

Dạng toán (ẩn) tổng – tỉ

Dạng toán (ẩn) tổng – tỉ

Bài 1 : Tìm hai số, biết tổng của hai là 283 số và số thứ nhất lớn hơn 5 lần số thứ hai và 13 đơn vị. Tiếp tục đọc

Bài 6 : Dạng toán tổng hiệu của hai số

Bài 6

Dạng toán tổng  hiệu của hai số

Ta có :

Bài tập SGK trang 47  : Tiếp tục đọc

Bài 5 : phép cộng – phép trừ số tự nhiên

Bài 5

phép cộng – phép trừ số tự nhiên

–o0o—

Phép cộng : 4512 + 27897 = 74023

Nhớ

11110

Số hạng thứ 1

45126

Số hạng thứ 2

 + 27897

Tổng :

74023

Tính chất của phép cộng : Tiếp tục đọc

Dạng toán hiệu – tỉ.

Dạng toán hiệu – tỉ.

Bài tập mẫu :

Tìm hai số, biết hiệu của hai là 62 280 số và số thứ nhất gấp 6 lần số thứ hai. Tiếp tục đọc