giải toán chuyển động lớp 5 Dạng 2 : chuyển động ngược chiều và gặp nhau

Dạng 2 : chuyển động ngược chiều và gặp nhau

–o0o–

DẠNG 1 : quãng đường – thời gian – vận tốc : link.


Bài toán tổng quát :

            Cho hai địa điểm A và B cách nhau một đoạn s. xe thứ nhất xuất phát tại A đi về phía B. cùng lúc đó, xe thứ hai cũng xuất phát tại B. đi về phía A. sau một thời gian, hai xe gặp nhau. hỏi khoảng thời gian đi của hai xe gặp nhau bằng bao nhiêu ?

tóm tắt :

 • v1 : vận tốc của xe thứ nhất.
 • v2 : vận tốc của xe thứ hai.
 • AB = s : khoảng cách địa điểm A và B xuất phát cùng một lúc.

cách giải :

tổng hai vận tốc :

v1 + v2 = …

thời gian gặp nhau của hai xe :

s : (v1 + v2) = …

đáp số : …

Chứng minh công thức :

Khi hai xe gặp nhau tại một chỗ C:

AB = AC + CB

s = v1 x t + v2 x t

s = (v1 + v2 ) x t

ta được thời gian gặp nhau của hai xe :

t = s : (v1 + v2) = …bài toán 1 :

Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h. khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B là 140 km. Hỏi hai xe gặp nhau bằng bao nhiêu mấy giờ ?

giải.

gia su toan lop 5 - chuyen dong nguoc chieu 1

tổng hai vận tốc :

40 + 30 = 70 km/h.

thời gian gặp nhau của hai xe :

140 : 70 =  2 giờ.

hai xe gặp nhau lúc :

7 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút.


bài toán 2 :

Cùng một lúc có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc lớn hơn xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A là 10km/h và chúng gặp nhau sau 2 giờ. khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B là 140 km. tính vận tốc của mỗi xe ?

giải.

gia su toan lop 5 - chuyen dong nguoc chieu 2

theo đề bài, hiệu hai vận tốc : 10km/h.

tổng hai vận tốc :

140 : 2 = 70 km/h.

vận tốc của ô tô là :

 (70 + 10) : 2 = 40 km/h.

vận tốc của xe máy là :

 (70 – 10) : 2 = 30 km/h.

đáp số : vận tốc của ô tô và xe máy là : 40 km/h và 30 km/h.


bài toán 3 :

Lúc 7 giờ sáng, người thứ I đi từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ. đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, người thứ II đi cũng khởi hành từ A đến B và đuổi kịp  người thứ I tại C cách B 8km vào lúc 8 giờ 15 phút.

a) Tính vận tốc người thứ II và quãng đường AB.

b) Sau khi gặp nhau tại C, hai người tiếp tục đi về phía B. Đến B, người thứ II quay trở lại A ngay. Hỏi hai người gặp nhau lần thứ hai lúc mấy giờ ?

giải.

gia su toan lop 5 - chuyen dong nguoc chieu lop 5

a) thời gian người thứ I đi từ A đến C :

8 giờ 15 phút – 7 giờ = 1 giờ 15 phút = 5/4 giờ.

quãng đường AC của người thứ I đi là :

12 x 5/4 = 15 km/h.

thời gian người thứ II đi từ A đến C :

8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút = 3/4 giờ.

 vận tốc người thứ II là :

15 : 3/4 = 20 km/h.

quãng đường AB :

15 + 8 = 23 km.

thời gian người thứ II đi từ C đến B :

8 : 20 = 2/5 giờ = 24 phút.

quãng đường AC của người thứ I đi trong 2/5 giờ :

12 x 2/5 = 4,8 km.

khoảng cách  hai người khi người thứ II tại B :

8 – 4,8 = 3,2 km.

tổng hai vận tốc :

12 + 20 = 32 km.

thời gian gặp nhau lần 2 :

 3,2 : 32 = 0,1 giờ = 6 phút.

hai người gặp nhau lần thứ hai lúc :

8 giờ 15 phút + 24 phút + 6 phút = 8 giờ 45 phút.

Advertisements

162 responses to this post.

 1. Posted by vuthe tai on 22/03/2014 at 09:51

  mot nguoi di xe daptren quang duong dai 18km voi van toc 12km/gio. nguoi do den noi luc 10 gio 15 phut. hoi nguoi do xuat phat luc may gio?

  Phản hồi

  • Posted by Nguyễn Hồ Duy Kha on 24/03/2014 at 20:04

   10 giờ 15 phút =10,25 giờ rồi ta tính theo công thức ta có thời gian người đó đi là :18 chia cho 12 =1,5 giờ ; giờ xuất phát của người đó là : 10,25 trừ cho 1,5 =8,75 giờ

   Phản hồi

  • Posted by Trần Đình Chung -Trường Tiểu học Phú Gia -Hương Khê-Hà tĩnh on 05/03/2015 at 21:45

   Quãng đường là:18km;
   Vận tốc là:12km/giờ nên
   vân tốc của người đi xe đạp là:18:12 = 3/2( giờ)
   mà 3/2giờ = 90 phút.
   10 giờ15 phút = 615 phút
   Người ấy xuất phát lúc: 615 – 90=525( phút )
   =8 giờ 45 phút
   Hoặc:3/2 giờ =1giờ30 phút
   Người đó xuất phát lúc:
   10 giờ15 phút – 1giờ30 phút =8giờ 45 phút

   Phản hồi

  • Posted by Nam on 06/04/2015 at 15:41

   8 gio 45 phut.

   Phản hồi

  • Posted by chính on 17/03/2016 at 19:47

   8 giờ 30 phút

   Phản hồi

 2. Posted by Nguyễn Hồ Duy Kha on 24/03/2014 at 20:15

  nên nhớ lại công thức rồi suy nghĩ , phân tích từng cái sẽ tìm ra câu trả lời.

  Phản hồi

 3. Posted by Thảo Quyên on 25/03/2014 at 14:03

  Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h. Biết quảng đường AB dài 140km. Hỏi hai xe gặp nhau bằng bao nhiêu mấy giờ ? Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?

  Phản hồi

 4. Posted by Ngoc on 28/03/2014 at 09:48

  ai con nho dang the tich hinh Lap Phuong khong

  Phản hồi

 5. Posted by duongcam0906@gmail.com on 09/04/2014 at 11:20

  luc 7h, một máy và một ô tô khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau. xe máy đi từ A với vận tốc 32km/h, ô tô đi từ B với vận tốc 48km/h. Đến 8h15phut xe máy và ô tô gặp nhau tại C. Hỏi:
  a) từ lúc khởi hành, sau bao lâu 2 gặp nhau tại C
  b)Quang đường AB dài bao nhiêu km?

  Phản hồi

  • Posted by quyên on 13/06/2016 at 14:04

   bài này cũng ko khó lắm làm như sao câu A từ lúc khởi hành ,sau 1 giờ 15phút 2 xe gặp nhau tại C muốn ra cái kết quả này ta lấy 8 giờ 15 phút – 7 giờ có ngĩa là ta lấy giờ đến trừ giờ khởi hành trừ giờ khởi hành sẽ ra giờ 2 xe đi tiếp câu B nha muốn tinh quãng đường AB dài bao nhiêu km ta làm thế này chuyển động ngược chiều thì ta lấy 32km/giờ + 48km/giờ= 80km/giờ tiếp đó muốn tính quãng đường thì ta lấy vận tốc nhân thời gian đung ko có vận tốc có thời gian thì ta có thể tính quãng đường rồi ta sẽ làm như thế này lấy vận tốc là 80 nhân với thời gian thời gian chúng ta đã tìm rồi là 1gio 25 phút chúng ta đổi nó ra là 1,25 giờ . 80 nhân 1,25 =100 km

   Phản hồi

  • Posted by quyên on 13/06/2016 at 14:12

   a= 1 giờ 15 phut B = 100 KM

   Phản hồi

 6. Posted by Nguyễn Hoàng Hùng on 13/04/2014 at 10:08

  Một người đi từ A lúc 8 giờ 30 phút đến B rôì lại trở về A ngay . Lúc đi người đó đi bộ với vận tốc 5km/giờ . Lúc về đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ và về đén A lúc 12 giờ 30 phút . Tính quãng đường AB .

  Phản hồi

  • Tổng thời gian đi và về là :
   12 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút = 4 giờ
   Trên cùng quãng đường AB, thời gian và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
   tỉ số vận tốc về và vận tốc đi là : 12/5
   nên ta được : tỉ số thời gian đi và thời gian về là : 12/5
   sơ đồ số phần :
   thời gian đi : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|
   thời gian về : |—-|—-|—-|—-|—-|
   tổng số phần bằng nhau :
   12 + 5 = 17 (phần)
   giá trị một phần :
   4 : 17= 4/17 (giờ)
   thời gian về : 4/17 x 5 = 20/17 (giờ)
   quãng đường AB là :
   12 x 20/17 = 240/17 (km).

   Phản hồi

 7. Posted by thanhhuong on 17/04/2014 at 20:33

  Quãng đường từ thành phố Lào Cai đến huyện Si Ma Cai là 168 km.Hùng đi ô tô từ Lào Cai lúc 7 giờ và đến Si Ma Cai lúc 10 gời 30 phút.Tính vận tốc của ô tô.Nếu đi bằng xe máy với vận tốc bằng 3/4 vận tốc của ô tô trong 2 giờ thì đi được bao nhiêu phần trăm quãng đường?

  Phản hồi

  • Posted by Hương Souciu on 17/04/2014 at 20:38

   Quãng đường từ sông A đến bến B là 24km.Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B hết 1,5 giờ và ngược dong từ B về A hết 2,4 giờ. hỏi cụm bèo trôi từ A đến bến B hết bao nhiêu thời gian ?

   Phản hồi

   • Posted by vbghvbh on 12/07/2014 at 15:31

    1.tìm V xuôi dòng : 24 : 1,5 = 16 (km/giờ)
    2.tìm V ngược dòng : 24 : 2,4 = 10 (km/giờ)
    3.tìm V dòng nước : (16 – 10) : 2 = 3 (km/giờ)
    4.tìm T cụm bèo trôi : 24 : 3 = 8 (giờ)

    Phản hồi

 8. Posted by linh phạm on 30/04/2014 at 11:04

  A cách B 162 km.Lúc 7giờ 30 phút một xe máy có vận tốc 32,4 km/giờ đi từ A về B.Sau đó 50 phút ,một ôtô có vận tốc 48,6 km/giờ khởi hành từ B đi về A.Hỏi:
  a)Hai xe gặp nhau Lúc lắc mấy giờ?
  b)Chỗ gặp nhau cách A bao xa?

  Phản hồi

  • Posted by pham thi my linh on 14/06/2014 at 14:54

   giai bai nay di

   Phản hồi

   • Posted by Duyên Nguyễn on 14/10/2015 at 09:20

    a. tgian hai xe gap nhau: (162-50;60×32.4);(32.4+48.6)=1 giờ 40p
    hai xe gap nhau luc: 7gio30p+50p+1gio40p=10gio
    b. 54km

    Phản hồi

  • Posted by pham thi my linh on 14/06/2014 at 14:58

   cho hoi bai nay nam nhu the nao luc 5gio sang mot nguoi di xe dap voi van toc 12km gio biet rang quang duong ab dai 130 km hoi den may gio hai nguoi gap nhau

   Phản hồi

  • Posted by pham thi my linh on 14/06/2014 at 15:00

   thoi gian cua hai xe xuat phap luc 5gio -3

   Phản hồi

  • Posted by MaiAnh Nguyễn on 17/04/2016 at 21:38

   Thoi gian hai xe gap nhau :
   16,2:(32,4+48,6)= 2 giờ
   2 xe gap nhau lúc
   7gio30+50+2gio=10gio20phut
   Cho gap nhau cach A:
   32,4×2= 64,8km

   Phản hồi

 9. Posted by Bachduonggia on 30/04/2014 at 11:34

  Hai xe đi từ a-b. Xe 1 khởi hành lúc 5h45p, xe 2 khởi hành lúc 8h45p. Hỏi xe 2 đuổi kịp xe 1 lúc mấy giờ biết vận tốc xe 1=3/5 vận tốc xe 2

  Phản hồi

 10. Posted by tran quang trung on 19/05/2014 at 20:34

  một ô tô đi từ A đến C gồm đoạn đường bằng AB và đoạn đường dốc BC,sau đó từ C quay lại về A mất tất cả 7 giờ.Biết vận tốc trên đoạn đường bằng là 40km/h,xuống dốc là 60km/h,lên dốc là 20km/h và quãng đường AB bằng quãng đường BC.Tính độ dài quãng đường AC.

  Phản hồi

 11. Posted by Thảo on 29/05/2014 at 08:22

  Một ô tô đi từ tỉnh a đến tỉnh b mất 2h; một xe máy đi từ tỉnh b về tỉnh mất 2 giờ 30 phút.cả 2 xe khởi hành cùng 1 lúc ; sau 40 phút 2 xe còn cách nhau 48 Km. Tìm vận tốc mỗi xe.

  Phản hồi

 12. tuấn đi từ A đến B với v=12km /h . một lúc sau Mạng cũng đi từ A đến B với v=15km /h và cũng sẽ gặp Tuấn tại B .nhưng khi đi được 2/3 quãng đường A B thì tuấn giảm vẫn tốc xuống còn 10km/h nên 2 bạn gặp nhau tại 1 điểm cách B 1 khoảng 45km. tinh AB

  Phản hồi

 13. Posted by lan on 03/06/2014 at 08:15

  cùng một lúc người thứ nhất đi từ A đến B và người thứ hai đi tư B đến A, hai người gặp nhau tai C cách A một đoạn 4km. sau đó người thứ nhật đên B rồi quay lại A, người thứ hai đến A rồi quay về B, hai người gặp nhau tại D cách B một đoạn 3km. tính độ dài quãng đường AB?

  Phản hồi

  • Posted by kiem on 02/08/2014 at 18:19

   Thay lam on giai giup bai nay voi ah. Cam on thay!

   Phản hồi

   • Posted by VO DANH on 07/03/2015 at 21:43

    AB= 7KM ĐÓ BẠN
    ĐẦU TIÊN BẠN VIẾT PT CHO CHUYỂN ĐỘNG CỦA TỪNG NGƯỜI
    X1= V1.T
    X2= S- V2T
    ÁP DỤNG CHO TH 2 NGƯỜI GẶP NHAU TÌM ĐC:
    T=S/(VA+VB)
    XA=4=VA.S/(VA+VB)
    XB=3=VB.S/(VA+VB)
    SUY RA VB=4/3VA
    THAY VÀO PT CHUYỂN ĐỘNG
    XA=VA.T=VA.S/(VA+4/3VA)=4
    SUY RA S=7KM

    Phản hồi

 14. Posted by Ánh nancy on 04/06/2014 at 12:30

  hai vòi nước cùng chảy vào 1 bể sau 2h24p thì đầy . Nếu chảy 1 mình cho đầy bể thì vòi thứ 1 cần nhiều giờ hơn vòi thứ 2 là 2 giờ . Hỏi mỗi vòi chảy 1 mình trong bao lâu thì đầy bể ?

  Phản hồi

 15. Posted by Phương Anh on 11/06/2014 at 16:13

  2 ô tô di từ 2 điểm A và B về phía nhau .Xe thứ 1 đi lúc 8h 5′; xe 2 đi lúc 8h15′. Biết rằng để đi hết quãng đường AB, xe thứ nhất cần đi 2 giờ, xe thứ 2 cần đi 3h. hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ?

  Phản hồi

 16. 2 ô tô khởi hành cùng một lúc tù A đến B, cánh nhau 150km. 2 ô tô đi ngược chiều và gặp nha sau 2 giờ. Tìm vận tốc mỗi ô tô biết nếu vận tốc ô tô 1 tăng 15km/h thì bằng 2 lần ô tô 2.

  Phản hồi

 17. Bài toán:
  một con thuyền đi từ A-B ngược dòng vs v = 9km/h
  rồi đi lại về A xuôi dòng vs v = 6km/h
  thời gian cả đi cả về là 1.25h
  tính quãng đường và vận tốc thực của thuyền?

  Phản hồi

 18. Posted by nguyen ngoc anh on 08/07/2014 at 15:54

  Một người đi một đoạn đường từ A đến B dài 140 km. người đó đi xe đạp từ A trong 1 giờ 20 phút rồi lại đi tiếp bằng ô tô trong 2 giờ thì đến B. tìm vận tốc mỗi xe biết ô tô đi gấp 4 lần xe máy

  Phản hồi

 19. Posted by Trang on 17/07/2014 at 14:13

  Lúc 5 giờ sáng một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 46km/giờ. Lúc 6 giờ sáng một ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 44km/giờ. Hỏi đến mấy giờ hai ô tô gặp nhau, biết quãng đường AB dài 226 km

  Phản hồi

 20. Posted by nguyễn hữu cường on 19/07/2014 at 18:22

  ô tô thứ nhất đi từ A đến B, cùng đó ô tô thứ hai đi từ B đến A và gặp ô tô thứ nhất tại điểm cách a 140 km. nếu đi cả quãng đường AB xe thứ nhất đi hết 8 giờ, xe thứ hai đi hết 7 giờ. tính quãng đường AB.

  Phản hồi

 21. Posted by nam anh on 25/07/2014 at 16:07

  Lúc 6 giờ kém 15 phút hai người đi ô tô cùng xuất phát từ hai điểm A và B, họ đi ngược chiều nhau. Đến 7 giờ 15 phút, quãng đường người đi từ B đã đi ngắn hơn quãng đường người đi từ A đã đi được 9 km nhưng lại dài hơn khoảng cách giữa hai xe lúc đó là 6 km. Tính vận tốc mỗi xe biết AB= 201 km

  Phản hồi

 22. Posted by lehaiphong on 23/4/2014 on 26/07/2014 at 15:05

  cho em hoi bai toan luc 6h sang,1ng di xe dap tu a ve b voi van toc 18km/h.luc 9h 1 xe may di tu a ve b voi van toc 45km/h .hoi xe may duoi kip xe dap luc may h. DIA DIEM 2 XE GAP NHAU CACH B BN KM. BIET RANG A CACH B 115KM

  Phản hồi

 23. Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km/giờ và 1 ô tô đi với vận tốc 28 km/giờ khởi hành lúc 6 giờ tại A đi đến B. Sau nửa giờ 1 xe máy đi với vận tốc 24 km/giờ cũng xuất phát từ A để đến B. Hỏi trên đường AB vào lúc mấy giờ xe máy ở đúng điểm chính giữa khoảng cách của xe đạp và ô tô?
  Ai biết cách giải thì giải giúp mình với!! Xin cảm ơn rất nhiều!!!

  Phản hồi

 24. Posted by Cường on 01/08/2014 at 14:59

  Thầy ơi, bài toán 2 số 140 ở đâu?

  Phản hồi

 25. Posted by Cường on 01/08/2014 at 15:05

  Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h. Hỏi hai xe gặp nhau bằng bao nhiêu mấy giờ ?
  giải.
  gia su toan lop 5 – chuyen dong nguoc chieu 1
  tổng hai vận tốc :
  40 + 30 = 70 km/h.
  thời gian gặp nhau của hai xe :
  140 : 70 = 2 giờ.
  hai xe gặp nhau lúc :
  7 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút.

  Thầy ơi, 140 ở đâu

  Phản hồi

  • Em thiếu ý !
   Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h. Biết quảng đường AB dài 140km. Hỏi hai xe gặp nhau bằng bao nhiêu mấy giờ ? Chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km?

   Phản hồi

 26. Posted by Võ Thành Đạt on 03/08/2014 at 20:07

  cái bài toán 1 140 ở đâu ra zậy? cóa aj bít ko

  Phản hồi

 27. Posted by M. Hanh on 03/08/2014 at 22:28

  Nhờ thầy giảng giúp bài sau:

  Lúc 6g sáng 1 ng đi bộ từ A đến B. Lúc 8g sáng 1 ng đi xe đạp cũng xuất phát từ A đến B và đuổi kịp ng đi bộ lúc 9g. Khi đến B ng đi xe đạp quay luôn về A và gặp ng đi bộ lúc 10g30.
  Tính vận tốc mỗi ng biết AB=24km.

  Trân trọng!

  Phản hồi

 28. Posted by Pu on 26/10/2014 at 12:38

  Thầy ơi, làm sao để giỏi môn Lý ạ?

  Phản hồi

 29. Posted by Ngo Quang Tuan on 10/11/2014 at 13:16

  Mot nguoi di oto tu A den B khoi hanh luc 10gio ,neu sau 1 gio nguoi do tang toc do len bang 6/5 van toc ban dau thi den B luc 12 gio. thuc te sau khi di dc 1 gio, nguoi do di tiep 100 k/m nua roi moi tang toc thi den B luc 12h20′ . Tinh quang duong AB .

  Xin nho thay giao giai cho bai nay a

  Phản hồi

 30. Posted by Giải hộ em với thầy ơi on 26/12/2014 at 05:01

  Tâm đi thăm 1 người bạn cách nhà mình 22 km bằng xe đạp.Chú Tâm bảo Tâm chờ 1ph rồi dùng xe mô tô đèo Tâm với vận tốc 40km/h.Sau khi đi được 15ph xe hỏng phải chờ 30ph sửa xe.Sau đó chú Tâm với Tâm tiếp tục đi với vận tốc 10m/s.Tâm đén nhà bạn sơm hơn dự định đi xe đạp là 25ph.Hỏi nếu đi xe đạp thì Tâm phải đi với vận tốc là bao nhiêu?

  Phản hồi

  • Posted by Quỳnh Anh on 09/08/2017 at 08:36

   Lúc 6h50′ .Bạn An đi xe đạp từ A đếnB vs vận tốc 15km/1h .Lúc7h10′ bạn Hải đi xe dạp từ A đến B vs vận tốc 12km/1h .2 bạn gặp nhau ở C lúc7h30′ .Tinh quãng đường AB

   Phản hồi

 31. Nga đi từ A đến B, khởi hành lúc 6 giời 30 phút và đi bộ với vận tốc 6km/giờ. Đi được một lúc Nga đi xe máy với vận tốc 30km/giờ và đến B lúc 8 giờ. hỏi Nga đã đi bộ bao nhiêu km. Biết A và B cách nhau 19km

  Phản hồi

 32. Posted by Phan Tự Nhật on 24/01/2015 at 20:20

  Một chiếc thuyền xuôi dòng từ A đến B với vận tốc 9 km/h và ngược dòng từ B về A với vận tốc 4,5 km/h. Thời gian cả đi lẫn về là 1 giờ 45 phút, tính quãng đường AB ?

  Phản hồi

 33. Posted by Lê Nguyễn Thùy Dương on 14/03/2015 at 07:24

  Tại địa điểm A và B cách nhau 36km. Vào lúc 7 giờ , anh Bình đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Hỏi anh Lâm cần phải khởi hành lúc mấy giờ để đến B cùng lúc với anh Bình ? Biết rằng anh Lâm đi ô tô với vận tốc 45km/giờ .

  Phản hồi

 34. Posted by thịnh on 22/03/2015 at 20:49

  Quãng đường AB dài 75km. Một người đi xe đạp từ A đên B với vận tốc 18km/ giờ. Sau 2 giờ, một xe máy cũng đi từ A tới B với vận tốc 42km/ giờ. hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp, thầy oi giúp em giả với ạ! biết xe máy cách xe đạp 36km khi khởi hành.

  Phản hồi

 35. Posted by VPHITHO on 23/03/2015 at 19:20

  mot o to di tu thi xa Bvoi van toc 48 ,cung luc do 1 o to khac di tu thi xa Bden thi xa A voi van toc 54 sau 2 gio 2 o to gap nhau tinh quang duong tu thi xa Aden thi xaB

  Phản hồi

 36. Quãng đường AB dài 83 km. 1 người đi xe đạp từ A với vận tốc 12 km/giờ. Sau 1,5 giờ một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi sau mấy giờ 2 xe gặp nhau ?

  Phản hồi

 37. Posted by Huy on 26/03/2015 at 22:35

  Hai Thị Trấn A và B cách nhau 30km.Lúc 7h một người đi xe đạp khởi hành từ B với vận tốc 13km/h đi về C ( B nằm giữa A và C ).Cùng lúc ấy một ô tô từ A cũng khởi hành với v = 33km/h đi qua B để đến C.Hỏi đến mấy giờ thì ô tô đuổi kịp người đi xe đạp và điểm gặp nhau cách B bao km ? Ai giúp em giải cho cậu em lớp 5 dễ hiểu với !

  Phản hồi

 38. Vận tốc dòng chảy của 1 con song là 3km/giờ vận tốc chiếc thuyền (khi nước không chảy )là 18km/giờ .Tính vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng ,khi đi ngược dòng ?

  Phản hồi

 39. Posted by Mai Trâm on 30/03/2015 at 08:04

  Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và trở về vs vận tốc 18km/h. Cả đi cả về ko tính thời gian nghỉ mất 13h30 phút. Tính quãng đường AB

  Phản hồi

 40. Posted by gfhgf on 06/04/2015 at 21:42

  tham khảo sách phát triển

  Phản hồi

  • Posted by nguyen thi vy on 08/05/2016 at 21:52

   mot ca no di xuoi dong quang duong song tu A den B mat 3 gio voi van toc la 27,5 km/gio va van toc cua dong nuoc la 2,5 km/gio .hoi neu sau do ca no di nguoc dong de tu B ve Athi mat bao lau ?

   Phản hồi

 41. một xe máy đi từ a đến b hết 4 giờ .Một ô tô đi từ b đến a hết 3 giờ . Nếu 2 xe xuất phát cùng một lúc thì sau bao lâu sẽ gặp nhau

  Phản hồi

 42. Posted by nguyenphucnhuhai on 09/04/2015 at 18:43

  cho hỏi bài này lúc 6 giờ sáng một ô tô tải đi từ A với vận tốc 45km/giờ.Đến 9 giờ sáng,một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô tải. Hỏi đến mấy giờ ô tô du lịch đuổi kịp ô tô tải.

  Phản hồi

  • Posted by phuong on 12/04/2015 at 20:51

   Hiệu 2 vận tốc là
   Quãng đường AB dài là
   Có quãng đường rồi thì làm theo công thức quãng đường:hiệu hai vận tốc

   Phản hồi

 43. Posted by phuong on 12/04/2015 at 20:36

  Kho qua

  Phản hồi

 44. làm bài này hộ t với ,làm được thì t tks n’ n’ : Một ô tô phải đi từ A đến B trong 1 t/gian nhất định. Sau khi đi được 1/3 quãng đường với vận tốc đã định, ô tô tăng vận tốc 20% so với vận tốc ban đầu, do đó đến B sớm hơn dự định 20p.Tính t/g ô tô dự định đi từ A đến B

  Phản hồi

 45. Posted by ngô yến nhi on 15/04/2015 at 19:47

  Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau.Sau 2 giờ chúng gặp nhau.Quãng đường AB dài 162 km.
  a,tìm vận tố của mỗi ô tô , biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng 4/5 vận tốc của ô tô đi từ B
  b,điểm gặp nhau ở cách A bao nhiêu km ?

  Phản hồi

 46. Một người đi từ A đến B với v.tốc 24km/h. Một lát sau một người khác đi từ A đên B với v.tốc 40km/h. Theo dự định hai người sẽ gặp nhau tại B, nhưng khi đi được nửa quãng đường AB thì người thứ hai đi tăng v.tốc lên thành 48km/h. Hai người sẽ gặp nhau tại địa điểm cách B bao nhiêu km? Biết rằng q.đường AB dài 160km.

  Phản hồi

 47. Posted by tominhlong on 19/04/2015 at 10:31

  Mot xe may di tu A luc 5 gio voi van toc 30km/gio de den B,di duoc 3 gio thi mot oto di tu A duoi theo xe may voi van toc 60 km/gio.Hoi xe oto gap nhau luc may gio?
  @
  To Minh Long

  Phản hồi

 48. Quãng đường AB dài 90km. Cùng lúc 7giờ 15phút, một ôtô đi từ A về B và một xe đạp đi từ B về A hướng ngược chiều nhau. Hai xe gặp nhau lúc 8giờ 45phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết mỗi giờ ôtô đi nhanh hơn xe đạp 36km.

  Phản hồi

 49. Posted by pham minh nhat on 22/04/2015 at 20:51

  1 người đi từ a đến b với vận tốc 12 km/giờ khi từ b về a người đó cũng đi với vận tốc 12km/giờ sau khi đi 5 km người ấy tăng vận tốc lên 15 km/ giờ nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 24 phút tinh quãng đường AB

  Phản hồi

 50. Quãng đường AB dài 12km lúc 8g30 có một xe máy khởi hành từ B và một xe ô tô khởi hành từ A đuổi theo xe máy và vận tốc của ô to là 54 km/g xe máy là 36km/g.lúc nào thì ô tô đuổi kịp xe máy?

  Phản hồi

 51. Posted by loandien on 30/04/2015 at 09:10

  quãng duong AB dài 90km. lúc 9 gio moooyj người đi từ A đến B vs v=15km/h. hom sau vào lúc 6 h người đó đi từ B về A vs v=12km/h. cả đi lẫn về người đó đi qua một trường học cùng một giờ.tính giờ G và trường học cách A bao nhiêu km?

  Phản hồi

 52. Posted by dobaoyen on 30/04/2015 at 20:29

  mot xe may di tu a den b voi van toc 36 km/gio thi mat 3 gio 30 phut .Cung tren quang duong do ,mot o to di tu a den b voi van toc 52,2 km/giothi sau bao lau se den b

  Phản hồi

 53. Posted by dobaoyen on 30/04/2015 at 20:31

  mot mieng bia nua hinh tron duoc che boi hai nua hinh tron nho [ nhu hinh ve] .Tinh dien tich phan con lai [phan to dam] cua mieng bia

  Phản hồi

 54. Posted by dobaoyen on 30/04/2015 at 20:34

  mot ca no co van toc khi nuoc lang la 21 km/gio .KHI CA NO NGHUOC DONG TU A DEN B HET 2GIO 30 PHut .Tinh quang duong ab ,biet van toc dong nuoc la 2,6km/gio

  Phản hồi

 55. Posted by dobaoyen on 01/05/2015 at 22:07

  thay tra loi di sao ma lau the

  Phản hồi

 56. Posted by gấu on 04/05/2015 at 15:43

  xe thứ nhất đi từ A đến B mất 7h, xe thứ 2 đi từ A đến B mất 5h. hỏi sau mấy giờ thì 2 xe này gặp nhau?

  Phản hồi

 57. Posted by gấu on 04/05/2015 at 16:04

  Thưa thầy cho e hỏi bài toán:
  xe thứ nhất đi từ A đến B mất 7h, xe thứ 2 đi từ B đến A mất 5h. hỏi sau mấy giờ thì 2 xe này gặp nhau?

  Phản hồi

 58. em ko hiểu những bài toán nay buồn wa mai thi ko đc rồi

  Phản hồi

 59. Posted by nguyen minh thu on 20/06/2015 at 18:29

  giai ho mik bai nay nha quang song tu a den b dai 143 km van toc xuoi dong nua chay la 6 km/gio 1 ca no xuoi tu a ve b va 1 ca no khac nguoc tu b ve a 2 ca no cung khoi hanh luc 7 gio va co cung van toc la 26 km/gio hoi den may gio 2 ca no gap nhau

  Phản hồi

 60. Giải hộ mjnh bài này với: Hai người cùng khởi hành cùng một lúc một người đi từ A, một người đi từ B sau 8 giờ gặp nhau nhưng sau khi đi được 5 giờ thì người A hỏng xe phải dừng lại sửa.. nguoi thu 2 phai di mat 9 gio nua moi gap nguoii di tu A. Hỏi nếu mỗi người đi bao lâu mới hết quãng đường AB

  Phản hồi

 61. Posted by TD on 16/07/2015 at 11:04

  hai xe cach nhau 36km. hang ngay luc 6g sang, xe 1 di tu A xe 2 di tu B va gap nhau lac 6h48p. hom nay 2 xe xuat phat muon 30p nen gap nhau lac 6h54p. tinh van toc moi xe

  Phản hồi

 62. Posted by Linh on 25/07/2015 at 08:50

  Xin cho hỏi bài này : Cùng lúc 7 giờ, một xe máy đi từ A và một xe đạp có vận tốc bằng 2 phần 5 vận tốc xe máy đi từ B ngược chiều nhau. Hai xe gặp nhau lúc 9 giờ 15 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết quãng đường AB dài 94,5 km

  Phản hồi

  • GỢI Ý :
   + Ý 1 : TỔNG
   Thời gian gặp nhau của hai xe :
   9 giờ 15 phút – 7 giờ = 2 giờ 15 phút = 9/4 giờ
   tổng hai vận tốc :
   94,5 : 9/4 = …..
   + Ý 2: TỈ
   vận tốc xe đạp bằng 2 phần 5 vận tốc xe máy .
   kết hợp phương pháp giải TỔNG – TỈ .

   Phản hồi

 63. cho phep hoi: cung 1 luc 1 oto va 1 xe dap khoi hanh tu 2 diem A, B cach nhau 120m va chuyen dong cung chieu, oto duoi theo xe dap. oto bat dau roi ben chuyen dong nhanh dan deu voi gia toc 0,4m/s2 xe dap chuyen dong deu, sau 40s oto duoi kip xe dap. Xav dinh van toc xe dap va khoang cach cua 2 xe sau 60s

  Phản hồi

 64. Posted by Nhựt Minh on 05/12/2015 at 13:53

  một người đi xe gắn máy trên một đoạn quốc lộ từ Sóc Trăng đến Cần Thơ phải đi qua các khu dân cư thành phố Sóc Trăng Châu Thành ngã bảy cái tắt và thành phố Cần Thơ chiếm 20 phần trăm quãng Sóc Trăng Cần Thơ .tốc độ tối đa quy định trên xe gắn máy trên quốc lộ là 60 km trên giờ và qua khu dân cư là 40 km trên giờ người đó muốn chạy với vận tốc trung bình là 54 km trên giờ đến Cần Thơ đúng hẹn nên cố gắng chạy đúng tốc độ quy định khi qua khu dân cư và chạy đều khi qua khỏi khu dân cư. Hỏi người đó có vi phạm luật giao thông đường bộ không. Vì sao?

  Phản hồi

 65. Posted by linhhoangdieuthi on 11/02/2016 at 16:13

  Hai người đi bộ khởi hành ở hai địa điểm cách nhau 4,18km , đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất mỗi giờ đi được 5,7km , người thứ hai mỗi giờ đi được 6,3 km , nhưng xuất phát sau người thứ nhất 4 phút, Hỏi người thứ hai đi trong bao lâu thì gập người thứ nhất

  Phản hồi

 66. Posted by Khuc tien lam on 23/02/2016 at 17:43

  Vận tốc của dòng nước chảy là 4km/ gio. Vận tốc của một chiếc ca nô đi xuôi dòng là 28km/ gio. Tính vận tốc ca nô đó đi ngược dòng

  Phản hồi

 67. Posted by Mai on 12/03/2016 at 18:57

  Trung và Nam cùng xuất phát 1 lúc . Trung đi từ a đến b .Nam đi từ b về a . họ gặp nhau tại 1 điểm cách nhau a 7 km . Tính quãng đường ab. biết trung đi hết quãng đường ab trong 1 giờ 30 phút Nam đi hết quãng đường đó trong 1 giờ 10 phút

  Phản hồi

 68. Posted by ân on 31/03/2016 at 14:14

  thầy ơi giải hộ em bài này với: quãng đường AB dài 123km, một ô tô đi từ A đến B và một xe máy đi từ B về A. sau 1h30′ hai xe gặp nhau. tính vận tốc mỗi xe. biết vận tốc ô tô hơn xe máy là 8km/h

  Phản hồi

  • theo đề bài, hiệu hai vận tốc : 8km/h.
   Đổi : 1h30′ = 1,5h.

   tổng hai vận tốc :

   123 : 1,5 = 82 km/h.

   vận tốc của ô tô là :

   (82 + 8) : 2 = 45 km/h.

   vận tốc của xe máy là :

   (82 – 8) : 2 = 37 km/h.

   đáp số : vận tốc của ô tô và xe máy là : 45 km/h và 37 km/h.
   ********************************************************************
   Nhận Dạng : Bài dạng toán Tổng (ẩn) – Hiệu.

   Phản hồi

 69. mình muốn hỏi các bạn một bài :
  bây giờ là 9 giờ đúng, hỏi cần ít nhất bao lâu để kim phút gặp kim giờ?
  a) lần thứ nhất
  b) lần thứ hai
  c) lần thứ ba

  Phản hồi

 70. Posted by Nguyen Phan Cam Nhung on 06/04/2016 at 16:38

  nha ban Lan cach ho hoan kiem 13 km .dung 7 gio 15 phut ban lan di xe dap tu nha ra ho va choi o do 3 gio .dem 12 gio 35 phut ban co mat tai nha. tinh van toc di xe dap.
  Nho thay giup cho

  Phản hồi

 71. Posted by đang on 08/04/2016 at 14:22

  mình muốn hỏi các bạn một bài toán:
  hai ô tô xuất phát từ A đếnB cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.Quãng đường AB dài 165km.Sau 1 giờ 30 phút chúng gặp nhau.
  a Tinh vận tốc của mỗi ô tô, bết vận tốc của mỗi ô tô đi từ A bằng 5 phần 6 vận tốc ô tô đi từ B.
  b điểm gặp nhau cách B bao nhiêu kilomet?

  Phản hồi

  • Posted by duyen on 14/04/2016 at 22:01

   minh cung muon hoi:
   hai diem a va b cach nhau 12 km. luc 8 gio 30 phut 1 xe may khoi hanh tu b va 1 o to khoi hanh tu a. van toc xe may la 36 km/gio, van toc cua o to la 54 km/gio.hoi 2 xe gap nhau vao luc nao?

   Phản hồi

 72. Posted by Ngô Hương Loan on 19/04/2016 at 00:08

  Một ô tô và 1 xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau . Oto đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ . Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tai C . Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét

  Phản hồi

  • Đổi :1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
   quãng đường AB dài :
   (48,5 + 33,5) x 1,5 = 123 km
   Đáp số : 123 km
   ——————————–
   Kiến thức :
   thời gian gặp nhau = quãng đường AB : tổng hai vận tốc.
   ta đươc :
   quãng đường AB = [thời gian gặp nhau] x [tổng hai vận tốc]

   Phản hồi

   • một ô tô và 1 xe máy khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ.Sau 1h30′ ô tô và xe máy gặp nhau tại C.Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

    Phản hồi

 73. Posted by Trần thị huề on 24/04/2016 at 21:08

  Quãng dg AN

  Phản hồi

 74. Lúc 8h từ tỉnh A, 2 người đi ngược chiều nhau. Một người đi xe máy từ B v= 35km/h, 1 người đi oto về tỉnh C v=45km/h. Hỏi 10h24 phút 2 người cách nhau bao xa

  Phản hồi

 75. Posted by pham duy nghia on 27/04/2016 at 12:22

  giai ho voi :luc 6 gio1 xe may tu aden b van toc 50 km/gio .7gio1o to tu b ve a van toc 60km/gio luc 8 gio 2 xe gap nhau .2xe gap nhauo chinhgiua quangduong thi moi xe xuat phat luc may gio?

  Phản hồi

 76. Posted by Lam Quoc Cuong on 27/04/2016 at 18:49

  một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 40km/giờ,đến b người đó nghỉ 1gio30phut rồi lại trở về a với vận tốc cũ.hỏi người đó về a lúc mấy giờ?biết quãng đường ab dài 52km và người đó đi từ a lúc 13gio30phut

  Phản hồi

 77. Posted by Nhờ giải dùm gấp, xin cảm ơn rất nhiều on 03/05/2016 at 13:13

  Quãng đường AB dài 120km. Một xe ô tô đi từ A đến B. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ B về A. Hai xe gặp nhau sau 1,5 giờ. Tính vận tốc mỗi xe ? (biết rằng vận tốc xe máy bằng 2/3 vận tốc ô tô)

  Phản hồi

 78. Một ô tô và 1 xe máy khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau.Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ.Sau 1h30′ ô tô và xe máy gặp nhau tại C.Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

  Phản hồi

 79. tính bằng cách thuận tiện nhất
  a)2,75 x 21+14 x 0,25-7 x 2,75
  b)0,6 x 8+1,2 x 4,5+1,8
  NHỜ GIẢI GIÚP GẤP,XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU

  Phản hồi

 80. Posted by Lam on 08/05/2016 at 09:48

  Một người đi xe đạp khởi hành từ A lúc 5h và đến B lúc 8h30′ với vận tốc 12km/h. Tính quãng đường AB

  Phản hồi

 81. Posted by Ngô Thị Cẩm Ly on 16/05/2016 at 15:42

  Hai người đi xe đạp từ hai địa điểm cách nhau 12 km và đi cùng chiều. Nếu họ khởi hành cùng một lúc thì sau 3 giờ, người đi nhanh đuổi kịp người đi chậm. Nếu người đi nhanh đi sau người đi chậm là 1 giờ thì sau 5 giờ 30 phút người đi nhanh mới đuổi kịp người đi chậm. Tính vận tốc của mỗi người.

  Phản hồi

 82. 5h sáng 1 người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc tối đa 12 km/giờ .Đến lúc 8 giờ,một người từ khác đi xe đạp Từ B về A với vận tốc 15km/giờ. Hỏi 2 người gặp nhau lúc mấy giờ,biết quãng đường AB dài 117km?

  Phản hồi

 83. Posted by hm on 03/07/2016 at 07:55

  hai xe cùng khởi hành lúc 6h tại 2 điểm a,b cách nhau 240km. Xe 1 dii từ a đến b với vận tốc 48km/h. Xe thứ hai đi từ b đến a với vận tốc 32km/h. Xác định vị trí và thời điểm 2 xe gặp nhau?

  Phản hồi

 84. Posted by candy on 16/07/2016 at 11:22

  luc 7h, 1 nguoi di bo khoi hanh tu a den b voi van toc 4km/h. luc 9h, 1 nguoi di xe dap xuat phat di tu a den b voi van toc 12km/h.
  a) 2 nguoi gap nhau luc may h? cach a bao nhieu km?
  b) luc may h 2 nguoi cach nhau 2km?

  Phản hồi

 85. 1 nguoi di bo tu a den c phai qua b sau khi doan duong ab mat 2 gio 30p thi nguoi phai tang moi gio 1 km de den c dung hen tin quang duong ac biet ab dai hon bc la 0,5 km va nguoi do di het quang duong bc trong 2 gio

  Phản hồi

 86. Posted by Hiếu on 06/08/2016 at 20:27

  xe 1 đi từ A đến B hết 3 giờ 20 phút, xe 2 đi từ B đến A hết 2 giờ 48 phút . Hai xe xuất phát cùng lúc sau 1 giờ 15 phút chúng còn cách nha 25 km. tìm vận tốc mỗi xe

  Phản hồi

 87. Posted by vi on 08/09/2016 at 20:06

  cho 2 chuyen động thẳng đều tu 2 vật A,B cách nhau 18 k/m co vận tốc là 72km/h và 60km/h ngược chiều nhau khởi hành cùng 1 lúc

  a/ viết pt chuyển động 2 vật
  b/ sau 30′ chuyển động ,tìm
  +vị trí của 2 vật
  +khoảng cách giữa 2 vật

  Phản hồi

 88. Posted by vi on 08/09/2016 at 20:14

  giai gium minh vs
  cho 2 cđ thẳng đều từ 2 vật A,B cách nhau 18 km co vận tốc là 72km/h và 6okm/h ngược chiều nhau khởi hành cùng 1 lúc
  a / Viết pt chuyển động
  b/sau 30 ph cđ. tìm :
  +vị trí 2 vật
  +khoảng cách giũa 2 vật

  Phản hồi

 89. 1 người đi từ A đến B cách nhau 90 km mất 2,5 giờ
  a, tính vận tốc của người đó ra km/h và m/s
  b, sau đó người ấy nghỉ 30 phút rồi tiếp tục đi quãng đường B đến C với vận tốc là 40 km/h trong 90 phút. tính độ dài quãng đường BC

  Phản hồi

 90. THẦY ƠI EM RẤT CẦN THẦY LÀM GIÚP EM VỚI
  1 người đi từ A đến B cách nhau 90 km mất 2,5 giờ
  a, tính vận tốc của người đó ra km/h và m/s
  b, sau đó người ấy nghỉ 30 phút rồi tiếp tục đi quãng đường B đến C với vận tốc là 40 km/h trong 90 phút. tính độ dài quãng đường BC

  Phản hồi

 91. THẦY ƠI EM RẤT CẦN THẦY LÀM GIÚP EM VỚI
  Quãng đường AB dài 22 km. Một xe đạp đi từ A tới B với vận tốc 11 km/giờ và đến B lúc 8 giờ . Hỏi xe đạp khởi hành từ A lúc mấy giờ?

  Phản hồi

 92. Posted by trần thanh quang on 30/12/2016 at 10:53

  cùng lúc bình đi từ A đến B va định đi từ B đến A. 2 người gặp nhau lần 1 cách B 40km. sau đó Bình đi đến B và quay trở lại A và định đi đến A và quay trở lại B. 2 người gặp nhau lần 2 cách A 30km.tính quảng đường AB.
  giải giúp em cái r gởi wa gmail e cái nha!!! thạhs trc

  Phản hồi

 93. Posted by nhat anh on 06/01/2017 at 19:36

  Giải giùm em bài này với thầy ; một hs chạy từ nhà ga tới trường học với vận tốc 12km/h . Một học sinh khác cũng chạy trên quãng đường đó với vận tốc 5km/h . hai bạn khởi hành cùng một lúc nhưng một bạn đến trường lúc 7h 54 p còn bạn kia đến trường lúc 8h 06p. tính quãng đường từ nhà ga đến trường

  Phản hồi

 94. Posted by manh on 15/03/2017 at 19:36

  Hai người đi xe đạp xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2h15′ họ gặp nhau.tính quãng đường ab biết vận tốc người đi từ a là 12km/giờ người đi từ b là 14km/giờ

  Phản hồi

 95. Posted by JoyC on 24/03/2017 at 20:50

  Một xe lửa và một xe máy vào cùng một lúc từ hai đầu của một chiếc cầu và chạy ngược chiều nhau, sau 2,33 phút thì xe lửa và xe máy gặp nhau. Biết ô tô đi với vận tốc 18km/giờ và vận tốc của xe máy là 30 km/giờ.Tính chiều dài của chiếc cầu.

  Phản hồi

 96. Posted by tantrung ho on 28/03/2017 at 21:04

  Trung di xe đạp từ A đén B với V=12km/h , cùng lúc đó Tính đi xe đạp từ B đến A với V=15km/h. 2 người gặp nhau tại 1 địa điểm cách B là 18km.Tính quãng đường AB …………Ai biết giải dùm em với nha ^^

  Phản hồi

  • 2 người gặp nhau tại 1 địa điểm cách B là 18km. nên : quảng đường xe đạp từ B là 18 km.
   thời gian gặp nhau của 2 xe đi là :
   18:15 = 1.2h
   quãng đường AB là :
   1.2 x (12 + 15) = 32.4km

   Phản hồi

 97. Posted by thinh on 30/03/2017 at 17:16

  tôi thấy nên bình luận

  Phản hồi

 98. Posted by nguyễn kim hằng on 02/04/2017 at 15:48

  thầy ơi rất cần thầy giúp đỡ .
  khởi hành cùng lúc, 1 ô tô đi từ A về B và 1 xe máy đi từ B về A , sau 1 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau tại địa điểm C trên quãng đường AB .
  a) Quãng đường AB dài 129km.Tính trung bình mỗi giờ cả 2 xe đi được bao nhiêu km?
  b) Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng vận tốc của ô tô lớn hôn vận tốc xe máy là 14km/giờ.

  Phản hồi

  • Posted by NGUYỄN THỊ KIM NGÂN on 03/04/2017 at 20:59

   cùng một lúc một ô tô đi từ a đến b và một xe máy đi từ b đến a .Sau 2 giờ ô tô và xe máy gặp nhau tại C . Vận tốc của ô tô là 60 km/giờ . Vận tôc cua xe máy là 40 km/giờ . tính chiều dài quãng đường A B .

   Phản hồi

 99. bài toán này thì làm kiểu gì ạ : 2 xe khởi hành từ A và B ngược chiều nhau , xe thứ nhất khởi hành từ A lúc 7 giờ , xe thứ hai khởi hành từ B lúc 7 giờ 10 phút, thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường AB trong 2 giờ , thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường AB trong 3 giờ .Hoi sau bao lau 2 xe gap nhau ?

  Phản hồi

 100. Posted by Nguyễn Hồng Thủy on 12/04/2017 at 04:36

  Hai người khởi hành ngược chiều từ A đến B, sau bao lâu họ gặp nhau biết người thứ nhất đi hết quãng đường AB hết 5h và người thứ hai đi hết quãng đường BA hết 6 h.

  Phản hồi

 101. Posted by Thu Hiền on 03/05/2017 at 22:01

  Số học sinh khá của 1 trường tiểu học chiếm 35% số học sinh toàn trường.Số học sinh giỏi bằng 60% số học sinh khá,còn lại là học sinh trung bình.Tính số học sinh giỏi,số học sinh khá của trường,biết rằng trường có 264 học sinh trung bình

  Phản hồi

 102. Posted by thanh hà on 04/05/2017 at 21:16

  một mảnh đất hình thang có tổng độ dài hai đáy và đường cao là 100m. Độ dài hai đáy hơn chiều cao là 16m.trong mảnh đất đó có đào một cái ao hình vuông canh là 4,5m. tính diện tích còn lại của mảnh đất.mọi người giúp e ạ.toán lớp5

  Phản hồi

 103. Posted by Tiểu Mi on 30/05/2017 at 13:40

  một chiếc xe khách khởi hành từ A và một chiếc xe tải khởi hành từ B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Tìm vận tốc mỗi xe. Biết rằng sau khi gặp nhau, xe khách chạy thêm 2h thì đền B,còn xe tải chãy thêm 4h30p mới đến A và A cách B 300km

  xin giúp giùm em ạ

  Phản hồi

 104. hai vị trí A và B cách nhau 60km. một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 30km/h. Đến B lập tức quay trở về A với vận tốc cũ. cũng vào lúc đó một người đi xe đạp từ B về A vs vận tốc đều 12 km/h.
  xác định vị trí và thời điểm 2 người gặp nhau.
  giúp mình với, cảm ơn

  Phản hồi

 105. Posted by Nguyen Thi Nguyet on 18/07/2017 at 20:01

  mot nguoi di tu A den B voi thoi gian xac dinh neu nguoi do di voi van toc 45km/h thi den b muon hon 20 phut neu nguoi do di voi van toc 55km/h thi den b som hon 12 phut hoi neu nguoi do den b voi thoi gian xac dinh thi phai di voi van toc la bao nhieu

  Phản hồi

  • Posted by the wuju blademan on 19/07/2017 at 10:56

   đổi 20 phút =1/3 giờ,12 phút =1/5 giờ
   đặt thời gian xác định là a ta có phương trình :
   45*(a+1/3)=55*(a-1/5)
   => 45*a+15+55*a-11
   => 55*a-45*a=15+11
   => 10*a=26
   => a=2,6
   vậy thời gian xác định là 2,6 giờ
   => quãng đường dài: 45*(2,6+1/3)= 132 km
   => vận tốc cần để đến b với thời gian xác định là: 132/2,6= 50.77 km/giờ

   Phản hồi

 106. Có một cái hầm giữa điểm A và điểm B. Một xe hơi đi từ B đến A từ 8h16′. Có một xe tải đi từ A đến B lúc 9:00 Cả hai xe đèu đến hầm cùng lúc,hỏi lúc đó là mấy giờ , biết rằng xe tải ra khỏi hầm chậm hơn xe hơi là 2′

  Phản hồi

 107. 2 tỉnh A và B cách nhau 174 km. cùng lúc, một xe gắn máy đi từ a đến b và một ô tô đi từ b về a. chúng gặp nhau sau 2 giờ. biết vận tốc ô tô gấp rưỡi xe máy. hỏi chỗ gặp nhau cách a bao nhiêu km

  Phản hồi

 108. Posted by Hoàng Huy on 07/05/2018 at 19:52

  Cũng ko khó lắm!!

  Phản hồi

 109. Posted by Nguyễn Quý on 04/08/2018 at 22:22

  Lúc 6 giờ 30 phút một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc là 45km/ giờ, đi được 50% quãng đường thì người đó dừng lại nghỉ 15% quãng đường nữa thì còn cách B là 54Km.
  a) Tính độ dài quãng đường Ab
  b) Người đó đến B lúc mấy giờ

  Phản hồi

  • Posted by Trung on 14/08/2018 at 21:45

   Ok

   Good luck!

   Vào ngày 6 thg 8, 2018, lúc 13:13, Toán học phổ thông – SGK đã viết:

   > >

   Phản hồi

 110. Posted by Anh on 27/08/2018 at 20:13

  7h sáng An đạp xe từ nhà đến phố mất 1h sau đó Ăn tăng vận tốc thêm 5km/h & cùng lúc này bố đi xe máy đuổi theo Ăn với V gấp 3,5 lần lúc đầu & nên phố hai bố con gặp nhau. Tính S từ nhà đến phố biết rằng tổng V của An lúc đầu sau khi tăng là 60km.

  Phản hồi

 111. Posted by hưheue on 29/03/2019 at 22:28

  một người khởi hanh từ a lúc 6 giờ và đến b lúc 7 giờ 30 phút.Đoạn đường đầu người đó đi bộ với vận tốc 6km/giờ,đoạn đường sau đi xe gắn máy với vận tốc 30km/giờ.Hỏi chiều dài mỗi đoạn đường?Biết từ A đến B dài 19km

  Phản hồi

Gửi THẢO LUẬN (Bài Tập - bài Giải - ý kiến ) : "Nói 9 - Làm 10"

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: