Archive for the ‘ôn thi toán đại học’ Category

Chuyên đề : khảo sát hàm số

Chuyên đề : khảo sát hàm số

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2011 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :

Xem chi tiết Chuyên đề : khảo sát hàm số link download.

Advertisements

chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

Chuyên đề phương trình – hệ phương trình – bất phương trình

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án đại học khối A – A1 năm 2012 : Tiếp tục đọc

Phương pháp tọa độ không gian hình học 12

Chuyên đề Phương pháp tọa độ không gian

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

Đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Phương pháp tọa độ không gian hình học 12

Đề thi – đáp án đại học khối A – A1  năm 2012 :

Phương pháp tọa độ không gian

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề :phương pháp tọa độ không gian

link download.

 

Chuyên đề : SỐ PHỨC

Chuyên đề : SỐ PHỨC

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

chuyen de so phuc

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề : SỐ PHỨC .

Chuyên đề : TÍCH PHÂN

Chuyên đề : TÍCH PHÂN

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm :Chuyên đề : TÍCH PHÂN . link download.

Hàm số logarit – phương trình logarit – bat phương trình logarit

Hàm số logarit – phương trình logarit – bất phương trình logarit

(Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học)

–o0o–

đề thi – đáp án tốt nhiệp phổ thông năm 2012 :

Trích đề thi – đáp án môn toán : tốt nhiệp phổ thông và đại học các năm : Hàm số logarit – phương trình logarit – bất phương trình logaritlink download

Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

–o0o–

Giải phương trình mũ : (tốt nghiệp phổ thông năm 2011)

Trích đề thi – đáp án môn toán tốt nghiệp phổ thông + đại học các năm : Hàm mũ – phương trình mũ – bất phương trình mũ

link download